Správy

Portál LinuxOS.sk prináša rôzne správy so sveta open source. Na tejto stránke nájdete zoznam správ zo všetkých kategórií.

-

12.05.2005 | 15:54 | Tomáš Srnka
Vyšlo K3B 0.12-beta1! Testujte, chyby hláste autorovi. Download

-

12.05.2005 | 12:48 | ice
Tak nám dnes vydali novú verziu KNOPPIX 3.8.2. S?ahova? možete Odtia?to

-

11.05.2005 | 22:45 | Ondrej Hučko
Dnes vyšla nová opravná verzia napa?ovacieho programu K3b 0.11.24. Opravuje nieko?ko chýb, ale rieši aj napríklad problém pomalej verifikácie dátového CD. Download.

-

10.05.2005 | 22:11 | Tomáš Srnka
Vyšla Fedora Core 4 test 3, posledná testovacia verzia pred FC4, ktorá by mala vyjs? za?iatkom júna.

-

10.05.2005 | 10:43 | Ondrej Hučko
Secunia prináša informácie o dvoch vážnych bezpe?nostných chybách, ktoré boli objavené vo Firefoxe 1.0.3 a ktoré umož?ujú spustenie ?ubovo?ného kódu u užívate?a. Na zneužitie je však potrebná stránka, ktorá má povolenie inštalova? rozšírenia.

-

09.05.2005 | 16:52 | Tomáš Srnka
Vyšiel nový GIMP 2.2.7. Opravujem chyby z predchádzajucej verzie. Download

-

07.05.2005 | 11:09 | Ondrej Hučko
Na firefox.czilla.cz pribudli do sekcie Tapety nové, ve?mi vydarené, pozadia s Firefoxom.

-

05.05.2005 | 17:02 | Tomáš Srnka
Vyšla nová verzia polulárnej live distribúcie SLAX 5.0.5! Nová verzia obsahuje nové témy pre FluxBox, grafický konfigurátor siete a opravu chýb z predchádzajúcej verzie. Download

-

04.05.2005 | 15:51 | Tomáš Srnka
Debian Sarge je zmrazený! Koncom mája sa z neho kone?ne stane STABLE.

-

04.05.2005 | 00:44 | Marián Ščerbák
V?era bola oficiálne uvo?nená pre verejnos? Mandriva LE 2005, "nástupca" ob?úbeného Mandrake. Táto verzia však bude podporovaná iba do vydania nasledujúcej verzie 2006, preto si treba jej dlhodobé nasadenie dôkladne rozmyslie?. Môžete s?ahova? ISO, resp. si ju predobjedna? . A ešte pár otázok a odpovedí od I.Bíbra.

-

02.05.2005 | 23:16 | Tomáš Srnka
Vyšla nová verzia distribúcie SLAX - 5.0.4. ChangeLog, Download, Download Slax 5.0.4 Czech

-

02.05.2005 | 12:18 | lzap
Na serveru LinuxEXPRES vyšla recenze kvalitního torrent klienta Azureus.

-

29.04.2005 | 22:12 | Ondrej Hučko
Internetový prehliada? Mozilla Firefox dosiahol ?alší významný mí?nik - 50 miliónov stiahnutých kópií. Túto hranicu prekro?il dnes ráno o 8:58 :)

-

29.04.2005 | 19:05 | Ondrej Hučko
Na adrese portal.suse.cz vznikol portál pre užívate?ov distribúcie SUSE Linux, kde nájdete rôzne novinky, aktuálne ?lánky ?i diskusné fórum.

-

27.04.2005 | 19:45 | Ondrej Hučko
Na Linux.com vyšla pozitívne ladená recenzia novej Mandrivy Limited Edition 2005.

-

27.04.2005 | 19:41 | Ondrej Hučko
Na NewsForge vyšiel ?lánok o rozšíreniach pre Firefox, ktoré do? pridávajú pokro?ilé možnosti ?ítania RSS. Sú to napríklad InfoRSS, FeedView, Habari Xenu, Sage...

-

26.04.2005 | 18:33 | Ondrej Hučko
Presne po štyroch mesiacoch vývoja vyšla nová verzia multimediálnych knižníc xine-lib 1.0.1. Okrem nieko?kých noviniek táto verzia opravuje aj zopár opráv bezpe?nostných chýb.

-

26.04.2005 | 15:59 | Tomáš Srnka
Steve Balmer na konferenci Microsoft Management Summit v Las Vegas, prezradil, že sa chystá v novom Virtual Server 2005 podporova? Linux a Solaris.

-

25.04.2005 | 22:49 | Ondrej Hučko
Microsoft vydal po dlhých odkladoch 64 bitovú verziu svojho opera?ného systému Windows XP. Podrobne sa tomu venuje news.com.