Správy

Portál LinuxOS.sk prináša rôzne správy so sveta open source. Na tejto stránke nájdete zoznam správ zo všetkých kategórií.

-

26.07.2005 | 22:22 | Ondrej Hučko
V?era vyšla prvá opravná verzia kancelárskeho balíka KOffice radu 1.4 - 1.4.1. Opravuje hlavne podporu OASIS formátu, kompletný zoznam zmien nájdete na stránke projektu. Binárne balíky sú dostupné pre Kubuntu, Mandrivu a SUSE.

-

26.07.2005 | 22:05 | Ondrej Hučko
Na blogu Jureho Repinca vyšla prvá ?as? recenzie na vývojársku verziu KDE 3.5. Je obohatená o množstvo screenshotov, ktoré vám priblížia funkcie pripravovaného KDE.

-

26.07.2005 | 23:22 | Ondrej Hučko
V diskusnom fóre sa odteraz pri mene užívate?a zobrazuje aj jeho distribúcia. Veríme, že to trochu pomôže a urýchli riešenie problému. Preto, ak vašu distribúciu ešte nemáte v profile, rýchlo si ju dopl?te ;).

-

22.07.2005 | 13:02 | Ondrej Hučko
Dnes sme pridali nové funkcie do fóra - možnos? ozna?enia diskusie za vyriešenú a možnos? uzamknú? fórum administrátormi.

-

21.07.2005 | 18:02 | display
Na svete je knižka s názvom Linux pre za?ínajúcich užívate?ov. Je to útla (54 stranová) príru?ka pre úplných za?iato?níkov, ktorá má poslúži? ako pomôcka širokej verejnosti, zaujímajúcej sa o Linux. Najlepšie ju využijú ?udia, ktorí sa pripájajú k linuxovým serverom v školách alebo v práci. Podrobnosti nájdete na dentalportal.sk.

-

23.07.2005 | 12:29 | Ondrej Hučko
Kvôli ve?kému množstvu opráv, ktoré boli vykonané vo Firefoxe 1.0, Mozilla Foundation presko?í plánovanú verziu 1.1 a najbližšia ostrá verzia bude až 1.5. Mala by by? vydaná v septembri tohto roku a bude obsahova? nové Gecko, vylepšenú aktualizáciu produktu a opravy manažéra rozšírení. Viac na Firefox roadmap.

-

24.07.2005 | 22:03 | m@rtin
K dispozícii je už beta verzia hlavne za?iato?níkmi ob?úbenej distribúcie Mandriva 2006 Beta1. Podrobnosti, screenshoty a zoznam dostupných balíkov môžete nájs? tu. Stiahnu? si ju môžete z mirroru v ?eskej republike, Nemecku, Nórsku alebo v Británii.

-

20.07.2005 | 13:52 | SuSEr
Vyšel Firefox 1.0.6, který opravuje d?íve nalezené bezpe?nostní chyby a problémy s rozší?eními t?etích stran. Více na Czilla.cz.

-

18.07.2005 | 13:26 | lzap
?asopis LinuxEXPRES snižuje cenu na 149 Sk. P?edplatitelé budou informováni dopisem o možnostech ?ešení této pozitivní situace.

-

16.07.2005 | 14:19 | SuSEr
Vydání lokalizovaných verzi FF 1.0.5 bylo pozastaveno. Neoficiálne údajn? kv?li problému se sestavovaním finální verze, více na Czilla.cz.

-

13.07.2005 | 16:45 | Michal Dobšovič
Vyšla nová verzia Firefoxu 1.0.5. Zatia? iba v anglickej jazykovej mutácii. S?ahova? môžete na oficiálnych stránkach Mozilly.

-

13.07.2005 | 01:45 | Marián Ščerbák
Grafická (od)inštalácia programov v Linuxe? Nie je to síce úplná novinka, ale môže sa zís? :-) Program sa volá KInstaller, a pracuje iba s KDE 3.3 a vyšším. Stiahnu?.

-

12.07.2005 | 15:30 | Tomas
Vyšla nová verzia PHP 4.4.0, ktorá neprináša žiadne nové vlastnosti, ale opravuje radu chýb. Zoznem zmien si môžete pozrie? tu.

-

12.07.2005 | 00:19 | Marián Ščerbák
Pre tých, ktorí hudbu nielen po?úvajú, ale na po?íta?i si ju chcú aj sami tvori?, bude možno zaujímavý projekt LMMS, Linux MultiMedia Studio. Má to by? free alternatíva programom ako: FruityLoops, Cubase ... Je to nový projekt :-) Taký nový, že zatia? sú k dispozícii iba zdrojové kódy programu.

-

11.07.2005 | 15:12 | lzap
?asopis LinuxEXPRES jedná s distributory v SR o snížení ceny. Vypadá to velmi nad?jn?, takže by cena ?asopisu v SR mohla jít kone?n? výrazn? dol?.

-

11.07.2005 | 14:29 | lzap
?ervencové ?íslo ?asopisu LinuxEXPRES je na stáncích. Z obsahu: OpenOffice.org 2.0 (speciální p?íloha), Debian GNU/Linux 3.1, SUSE 9.3, Mandriva 2005 LE, Slax 5.0, Knoppix 3.9 nebo t?eba praktický ?lánek o diskových kvótách.

-

08.07.2005 | 14:06 | Ondrej Hučko
Vyšla nová verzia Skype 1.1.0.20, ktorá opravuje nieko?ko chýb. Stiahnu? (tar balík, balík pre SUSE, FC, Mandrake, Debian).

-

06.07.2005 | 23:10 | Tomas
Môžeme si vydýchnu?. Európsky parlament drvivou vä?šinou zamietol softwarové patenty. Proti hlasovalo 648 poslancov, za 14 a 18 sa zdržalo.

-

04.07.2005 | 11:48 | Ondrej Hučko
Vyšla nová verzia DTP programu Scribus 1.2.2. Implementuje viac ako 130 opráv chýb a požiadaviek od užívate?ov, vylepšuje SVG import a export, pridáva podporu pre import dokumentov OASIS a zvyšuje renderovaciu rýchlos?. Stiahnu?.

-

01.07.2005 | 11:41 | Ondrej Hučko
Na Linux.com vyšla recenzia na SUSE Professional 9.3.