Správy

Portál LinuxOS.sk prináša rôzne správy so sveta open source. Na tejto stránke nájdete zoznam správ zo všetkých kategórií.

-

07.03.2005 | 15:46 | Andreas
Na ?eskom portáli ABClinuxu môžete hlasova? za svoju najob?úbenejšiu Linux distribúciu.

-

06.03.2005 | 17:41 | lzap
V pond?lí 7.3.2005 vychází další ?íslo m?sí?níku LinuxEXPRES, který se tentokrát v?nuje vir?m a spamu. K dostání bude v celé ?R i SR, od tohoto ?ísla nebude zabalen ve fólii, takže bude možné jej na stánku prolistovat. Deset ukázkových stran je ke stažení v PDF.

-

05.03.2005 | 10:50 | Ondrej Hučko
Pridali sme sekciu Informa?né zdroje, kde nájdete odkazy na stránky zamerané na Linux a open source v slovenskom a ?eskom jazyku. Za nápad a realizáciu ?akujeme Yorikovi.

-

04.03.2005 | 22:12 | Ondrej Hučko
Mark Lucovsky opustil Microsoft a za?al pracova? pre Google Inc. V Microsofte pracoval okrem iného na vývoji jadra opera?ného systému Windows NT a v spolo?nosti mal dôležité postavenie ako k?ú?ový architekt a programátor. Viac na IT News.

-

04.03.2005 | 22:02 | Ondrej Hučko
Web Mozilla Europe je už lokalizovaný aj do sloven?iny. ?iže odteraz už informácie o produktoch Mozilly budeme ma? aj v našom materinskom jazyku :).

-

03.03.2005 | 10:41 | Ondrej Hučko
Na liflg.org (Loki Installers for Linux Gamers) pribudli nové inštala?ky na dve hry - Far Cry 1.31 Installer a Unreal Tournament 436 Installer.

-

03.03.2005 | 10:35 | Ondrej Hučko
Vyšla nová verzia vynikajúceho prehliada?a a editora digitálnych fotografií digikam 0.7.2 a zárove? aj prídavných pluginov, ktoré rozširujú jeho možnosti o skvelé funkcie.

-

02.03.2005 | 19:34 | Ondrej Hučko
Dnes ráno vyšiel nový stabilný kernel 2.6.11. Zoznam zmien však ešte nie je dostupný. Download.

-

02.03.2005 | 13:27 | Ondrej Hučko
Microsoft plánuje uvo?ni? 64 bitovú verziu Windows XP budúci mesiac. Viac na zdnet.co.uk. Môže to znamena? zvýšený záujem o 64 bitové procesory a teoreticky to môže zvýši? ich ceny.

-

02.03.2005 | 10:02 | Ondrej Hučko
Na NewsForge vyšla recenzia iba nedávno uvo?nenej prvej betaverzie kancelárskeho balíka OpenOffice.org 2.0. Opisuje niektoré nové funkcie a komentuje vzrastajúcu závislos? na Jave.

-

02.03.2005 | 09:32 | Ondrej Hučko
Po mnohých vývojárských verziách sme sa do?kali prvej betaverzie kancelárskeho balíka OpenOffice.org 2.0. Finálna verzia je naplánovaná na apríl až máj. Download: RPM (102 MB), DEB (101 MB).

-

01.03.2005 | 09:56 | Ondrej Hučko
Na MadPenguin.org vyšla recenzia na Solaris 10.

-

01.03.2005 | 09:47 | Ondrej Hučko
Pod?a štatistiky OneStat.com je podiel prehliada?ov od Mozilly (Firefox a Mozilla Suite) 8.45 %, pri?om ešte stále vedie Microsoft IE s 87.28 % :). Za týmito dvoma nasleduje Safari (1.21 %), Netscape (1.11 %) a Opera (1.09 %).

-

01.03.2005 | 09:27 | Ondrej Hučko
Vychádza februárové ?íslo spravodaja OpenOffice.org, ktoré mapuje dianie za posledný mesiac. Zárove? propaguje Firefox a Thunderbird. Na stiahnutie je dostupný v PDF formáte (271 kB).

-

01.03.2005 | 03:09 | Tomáš Srnka
V?era vyšlo nové gtk+ vo verzii 2.6.3. Download

-

28.02.2005 | 22:17 | Ondrej Hučko
Ako som už spomenul v dnešnom ?lánku o amaroKu - dnes vyšla prevažne opravná verzia amaroK 1.2.1. Pridáva však aj nieko?ko príjemných vylepšení, napríklad relatívne adresy v playlistoch. Ví?azná ikona 'Blue Wolf' musela by? vymenená za inú kvôli licen?ným problémom.

-

28.02.2005 | 13:38 | Ondrej Hučko
Websidestory, ktorá sleduje podiely webových prehliada?ov v USA, zverejnila februárovú štatistiku, pod?a ktorej sa v posledných mesiacoch rast používanosti Firefoxu mierne spomalil - z 22% na sú?asných 15%. Firefox má 5,69 % podiel. Zárove? sa Internet Explorer dostal po prvýkrát pod hranicu 90%.

-

28.02.2005 | 13:30 | Ondrej Hučko
Vyšla Mozilla 1.8 Beta 1, ktorá opravuje nieko?ko chýb. Novinkou je zahrnutie ECMAScript pre XML (E4X). Mozilla 1.8 bude základom pre nasledujúcu verziu Firefox 1.1.

-

27.02.2005 | 18:18 | Ondrej Hučko
V?era ve?er sa na serveri fi.muni.cz objavili RPM balíky KDE 3.4 RC1 pre SuSE 9.2. Download.

-

26.02.2005 | 21:55 | Ondrej Hučko
Dnes vyšiel prvý release candidate KDE 3.4. Zatia? sú dostupné iba zdrojové kódy a live CD Klax. Binárne balí?ky budú dostupné neskôr - to závisí od tvorcov.