Správy

Portál LinuxOS.sk prináša rôzne správy so sveta open source. Na tejto stránke nájdete zoznam správ zo všetkých kategórií.

-

01.04.2005 | 19:19 | Ondrej Hučko
Aj abclinuxu.cz sa pokúša o prvoaprílový žart ;). Alebo ich naozaj hackli? Nikto nevie... :)

-

01.04.2005 | 17:02 | sucho
KDE a Gnome sa zlú?ili v jeden projekt. Sved?ia o tom aj nasledovné weby: PlanetKDE, PlanetGNOME

-

31.03.2005 | 19:43 | lzap
?asopis LinuxEXPRES za?al na svém webu zve?ej?ovat ?lánky o Linuxu, a to jak ze starších ?ísel ?asopisu, tak i ?lánky nikde nepublikované. Samoz?ejmostí budou zprávi?ky a zajímavosti ze sv?ta Linuxu.

-

31.03.2005 | 00:32 | Ondrej Hučko
Stránky IM klienta Kopete boli uzavreté na protest proti softvérovým patentom. Bol uvo?nený zdrojový kód Kopete 0.10 pre KDE 3.4, ktorý obsahuje ve?a nových funkcií, opráv chýb a zmien. Download.

-

30.03.2005 | 23:59 | Ondrej Hučko
Vyšiel nový amaroK 1.2.3. Opravuje bugy, pridáva niektoré nové funkcie - viac na amarok.kde.org. Zárove? bolo oznámené za?atie vývoja verzie 1.3. Máme sa na ?o teši? ;).

-

28.03.2005 | 23:00 | Ondrej Hučko
KDE je všade... Je preložené do 79 jazykov. Slovenský preklad je hotový na 72.52%, ?eský 70.24% a napríklad po?ský na 99% :). Jediná sú?as? KDE, ktorá je preložená do sloven?iny na 100%, je kdegames. My sa nezaprieme ;).

-

28.03.2005 | 14:15 | NasaK
To si nikto v?era nevšimol, že už je prístupné Gentoo 2005.0? Môžete s?ahova? napr. z oficiálneho slovenského Gentoo mirroru... Happy emerging! ;o)

-

26.03.2005 | 14:57 | Ondrej Hučko
Vyšla opravná verzia napa?ovacieho programu K3b 0.11.23. Opravuje 2 chyby. Download.

-

26.03.2005 | 12:37 | Ondrej Hučko
Vylepšili sme vyh?adávanie RPM, DEB, TGZ balíkov. Odteraz sa distribúcie, pre ktoré ste h?adali balí?ky, zapamätajú pomocou cookies a nebudete ich musie? (za)odškrtáva? znova :).

-

26.03.2005 | 10:33 | Ondrej Hučko
Ak chcete zmeni? vzh?ad vášho KDM, pomocou programu KDM Theme Manager to nie je ni? zložité. Program sa pridá do Ovládacieho centra KDE, odkia? môžete jednoducho a rýchlo pridáva? rôzne KDM témy. Podmienkou je však KDE 3.4.

-

24.03.2005 | 14:33 | Ondrej Hučko
V našom fóre sme pridali zoznam desiatich nevyriešených problémov, ?iže tém, ktoré nemajú ani jednu odpove? a zmenili sme zoznam celkovo najdiskutovanejších tém na najdiskutovanejšie za posledný mesiac. Takisto sme zvýšili po?et príspevkov na jednej strane v zozname tém na 60.

-

23.03.2005 | 21:17 | Ondrej Hučko
Vyšiel Firefox 1.0.2 opravujúci bezpe?nostnú chybu. Tla?ová správa, download.

-

23.03.2005 | 20:47 | Ondrej Hučko
Na Slashdote vyšiel dlhý rozhovor s prezidentkou Mozilla Foundation Mitchell Bakerovou rozoberajúci množstvo tém. Dostupný je aj MP3 záznam z telefonického rozhovoru.

-

22.03.2005 | 21:16 | Tomas
Poznáte Windows RG? Ešte nie?! No tak si ho vyskúšajte! :)))

-

22.03.2005 | 14:01 | lzap
O?ekávaný Gentoo 2005.0 se už uploaduje na mirrory. Jestli nenastane problém u nerozší?ených platforem, do konce týdne budeme podle mého odhadu vesele stahovat. Pokud stále ješt? váháte, zda Gentoo nezkusit, možná je ten správný ?as! Gentoo 2005.0 najdete ve speciální úprav? v dubnovém LinuxEXPRESu.

-

22.03.2005 | 09:35 | Ondrej Hučko
Vyšla nová verzia e-mailového klienta Thunderbird 1.0.2 a zárove? aj balíka Mozilla Suite 1.7.6.

-

22.03.2005 | 10:12 | Ondrej Hučko
Na OS News vyšla recenzia Arch Linuxu. Autor ho porovnáva s existujúcimi distribúciami a prepovedá, že tento rok bude patri? práve Archu.

-

21.03.2005 | 17:40 | Tomáš Srnka
Po takmer troch rokoch vyšla prvá stabilná verzia ARKLinuxu. Ide o distribúciu založenú na RedHate a mala by by? hlavne pre za?iato?níkov.

-

20.03.2005 | 20:27 | Ondrej Hučko
Vyšla nová verzia grafickej nadstavby pre xine - Kaffeine 0.6. Oproti predchádzajúcej verzii obsahuje úplnú podporu DVB (Digital Video Broadcasting) a nieko?ko malých vylepšení. Zoznam zmien. Download.