Správy

Portál LinuxOS.sk prináša rôzne správy so sveta open source. Na tejto stránke nájdete zoznam správ zo všetkých kategórií.

-

24.02.2005 | 12:26 | Ondrej Hučko
Linux.com prináša rozsiahle predstavenie súborových manažérov v Linuxe. Od konzolových až po grafické.

-

24.02.2005 | 12:22 | Ondrej Hučko
Vyšla tretia betaverzia Mandrakelinuxu 10.2. S?ahova? môžete z FTP serveru alebo cez torrent.

-

23.02.2005 | 17:20 | Ondrej Hučko
Pod?a The Inquirer Nokia nahrádza Interner Explorer za Firefox na 55 000 desktopových PC.

-

23.02.2005 | 17:13 | Ondrej Hučko
Vyšla bug-fix verzia GIMP 2.2.4. Zdrojový kód je dostupný na ftp.gimp.org, binárne balíky budú vytvorené ?oskoro.

-

22.02.2005 | 17:57 | Ondrej Hučko
Portál OpenOffice.cz oznámil ví?aza sú?aže o úvodnú obrazovku OpenOffice.org 2.0. Vyhral návrh grafika Brendana Whelana.

-

21.02.2005 | 18:11 | Ondrej Hučko
Spolo?nos? Intel po dlhom o?akávaní vydala 64-bitovú edíciu procesora Intel Pentium 4. Nová séria 600 je postavená na modifikovanom jadre Prescott a obsahuje pamä? L2 cache s ve?kos?ou 2 MB. Viac na IT News.

-

19.02.2005 | 16:45 | Ondrej Hučko
Na Linux Journal vyšiel zaujímavý ?lánok, ktorý sa venuje Linuxu ako DTP platforme - využívajúc pritom Scribus, GIMP a OpenOffice.org.

-

18.02.2005 | 18:05 | Ondrej Hučko
Podrobnú recenziu o novej verzii distribúcie Slackware 10.1 prináša OS News.

-

18.02.2005 | 18:04 | Ondrej Hučko
Európsky parlament zamietol direktívu o softvérových patentoch. Viac na BBC.co.uk.

-

18.02.2005 | 09:36 | Tomáš Srnka
Na stránke www.itnews.sk sa objavil zajímavý ?lánok, ktorý porovnáva rýchlos? prehliada?ov na všetkých platformách.

-

17.02.2005 | 18:00 | Ondrej Hučko
OS News vydal recenziu druhej betaverzie KDE 3.4. V skratke sa venuje jednotlivým programom, grafickým vylepšeniam aj celkovému dojmu.

-

17.02.2005 | 13:01 | Ondrej Hučko
Mozilla Foundation oznámila, že po?et stiahnutých kópií Firefoxu 1.0 prekro?il hranicu 25 miliónov za 99 dní po vydaní ostrej verzie. Každý de? je stiahnutých viac ako 200 tisíc kópií.

-

17.02.2005 | 02:01 | zoliq
Vyšlo februárové ?íslo Red Hat Magazínu. Môžete si pre?íta? o novom RHEL 4, o tom ako za?a? milova? shell, alebo si môžete urobi? exkurziu po Red Hat Network. Samozrejme to nie je všetko ...

-

16.02.2005 | 19:13 | Ondrej Hučko
Mandrakesoft oznámil vydanie verzie Mandrakelinuxu pre platformu Itanium2. Viac informácií na mandrakesoft.com.

-

15.02.2005 | 22:53 | Ondrej Hučko
Microsoft uvo?ní v lete beta verziu Internet Explorera 7. Bude obsahova? anti-spyware a anti-phishing technológie. Som zvedavý, ?i ostanú neprelomené až do vydania ostrej verzie :).

-

15.02.2005 | 19:07 | Ondrej Hučko
Tvorca rozhrania Qtopia pre smartphony a PDA Trolltech oznámil, že viac ako 50 spolo?ností vyvíja zariadenia práve na tomto rozhraní. Medzi nimi bude aj 20 linuxových mobilných telefónov. Máme sa na ?o teši?.

-

15.02.2005 | 18:59 | Ondrej Hučko
Red Hat predstavil najnovšiu verziu Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 4. Obsahuje jadro 2.6 s podporou SATA, Firefox, je v ?om implementovaný SELinux (Security Enhanced Linux).

-

15.02.2005 | 18:51 | Ondrej Hučko
Na IT News vyšla dvojica ?lánkov Windows verzus Linux. V prvom je poskytnutý poh?ad spolo?nosti Microsoft a v druhom stanovisko známeho linuxáka Juraja Bednára. Takéto porovnania (a hlavne komentáre pod nimi) ?asto nevedú k ni?omu, ale aj tak sa toto celkom oplatí pre?íta? ;). Mne sa pá?ili screenshoty Windowsu, ktorými sa hrdila strana MS (prvý, druhý). :)

-

14.02.2005 | 16:52 | Ondrej Hučko
Google chce podporova? otvorenú online encyklopédiu Wikipedia tým, že jej poskytne hosting. Má to by? konkurencia vyh?adáva?u od Microsoftu MSN.com, kde je možné vyh?adáva? aj v ?asti sprístupnených ?lánkov z Encarty.

-

14.02.2005 | 14:33 | Tibor
Chcel by som upozorni? slovenských užívate?ov, že na stránke openthesaurus.tk existuje projekt, v?aka ktorému má Slovenský Openoffice.org synonymický slovník, k tvorbe ktorého môže prispie? aj každý z Vás. ?akujem, Tibor Bako.