Správy

Portál LinuxOS.sk prináša rôzne správy so sveta open source. Na tejto stránke nájdete zoznam správ zo všetkých kategórií.

-

18.02.2005 | 18:04 | Ondrej Hučko
Európsky parlament zamietol direktívu o softvérových patentoch. Viac na BBC.co.uk.

-

18.02.2005 | 09:36 | Tomáš Srnka
Na stránke www.itnews.sk sa objavil zajímavý ?lánok, ktorý porovnáva rýchlos? prehliada?ov na všetkých platformách.

-

17.02.2005 | 18:00 | Ondrej Hučko
OS News vydal recenziu druhej betaverzie KDE 3.4. V skratke sa venuje jednotlivým programom, grafickým vylepšeniam aj celkovému dojmu.

-

17.02.2005 | 13:01 | Ondrej Hučko
Mozilla Foundation oznámila, že po?et stiahnutých kópií Firefoxu 1.0 prekro?il hranicu 25 miliónov za 99 dní po vydaní ostrej verzie. Každý de? je stiahnutých viac ako 200 tisíc kópií.

-

17.02.2005 | 02:01 | zoliq
Vyšlo februárové ?íslo Red Hat Magazínu. Môžete si pre?íta? o novom RHEL 4, o tom ako za?a? milova? shell, alebo si môžete urobi? exkurziu po Red Hat Network. Samozrejme to nie je všetko ...

-

16.02.2005 | 19:13 | Ondrej Hučko
Mandrakesoft oznámil vydanie verzie Mandrakelinuxu pre platformu Itanium2. Viac informácií na mandrakesoft.com.

-

15.02.2005 | 22:53 | Ondrej Hučko
Microsoft uvo?ní v lete beta verziu Internet Explorera 7. Bude obsahova? anti-spyware a anti-phishing technológie. Som zvedavý, ?i ostanú neprelomené až do vydania ostrej verzie :).

-

15.02.2005 | 19:07 | Ondrej Hučko
Tvorca rozhrania Qtopia pre smartphony a PDA Trolltech oznámil, že viac ako 50 spolo?ností vyvíja zariadenia práve na tomto rozhraní. Medzi nimi bude aj 20 linuxových mobilných telefónov. Máme sa na ?o teši?.

-

15.02.2005 | 18:59 | Ondrej Hučko
Red Hat predstavil najnovšiu verziu Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 4. Obsahuje jadro 2.6 s podporou SATA, Firefox, je v ?om implementovaný SELinux (Security Enhanced Linux).

-

15.02.2005 | 18:51 | Ondrej Hučko
Na IT News vyšla dvojica ?lánkov Windows verzus Linux. V prvom je poskytnutý poh?ad spolo?nosti Microsoft a v druhom stanovisko známeho linuxáka Juraja Bednára. Takéto porovnania (a hlavne komentáre pod nimi) ?asto nevedú k ni?omu, ale aj tak sa toto celkom oplatí pre?íta? ;). Mne sa pá?ili screenshoty Windowsu, ktorými sa hrdila strana MS (prvý, druhý). :)

-

14.02.2005 | 16:52 | Ondrej Hučko
Google chce podporova? otvorenú online encyklopédiu Wikipedia tým, že jej poskytne hosting. Má to by? konkurencia vyh?adáva?u od Microsoftu MSN.com, kde je možné vyh?adáva? aj v ?asti sprístupnených ?lánkov z Encarty.

-

14.02.2005 | 14:33 | Tibor
Chcel by som upozorni? slovenských užívate?ov, že na stránke openthesaurus.tk existuje projekt, v?aka ktorému má Slovenský Openoffice.org synonymický slovník, k tvorbe ktorého môže prispie? aj každý z Vás. ?akujem, Tibor Bako.

-

13.02.2005 | 22:42 | Ondrej Hučko
Tak a je to tu. Po štyroch beta verziách uzrela svetlo sveta finálna verzia prehráva?a a manažéra hudobnej zbierky amaroK 1.2. Zmien oproti 1.1 je ve?mi ve?a, spomeniem iba automatické vyh?adanie textu k prehrávanej skladbe, ekvalizér, podpora audioscrobbler, MySQL databáz, skriptov, nová ikona a mnoho ?alších. Download.

-

13.02.2005 | 22:26 | Tomáš Srnka
Vyšla nová verzia Krename. Opravených je ve?a chýb, obsahuje nový profile manager... Zrýchlené je aj premenovávanie súborov. Download.

-

13.02.2005 | 00:25 | Marián Ščerbák
Výhody synonymického slovníka (openthesauru) si môžu odv?era vyskúša? aj užívatelia OpenOffice.org vo verzii 1.x. Download

-

12.02.2005 | 23:31 | Ondrej Hučko
Najvyššie hodnotenou KDE aplikáciou je pod?a kde-apps.org prehráva? amaroK, nasledovaný pluginmi Kipi a rozširujúcimi pluginmi do Digikamu. Najs?ahovanejšou aplikáciou je štýlový panel podobný tomu z MacOS X KSmoothDock, ktorý si stiahlo viac ako 53 tisíc užívate?ov.

-

12.02.2005 | 15:02 | Ondrej Hučko
Na OS News vyšla recenzia ?oraz viac ob?úbenej linuxovej distribúcie Ubuntu "Warty".

-

12.02.2005 | 14:51 | Ondrej Hučko
Ak by ste radi videli nové funkcie a vylepšenia KDE 3.4 beta2, nemusíte s?ahova? a kompilova? KDE, sta?í si stiahnu? ISO obraz live distribúcie Klax, ktorá je založená na Slaxovi. Download (373 MB).

-

11.02.2005 | 22:28 | Ondrej Hučko
Portál Yahoo vydal betaverziu svojej lišty pre Firefox. Zatia? je dostupná iba pre Windows, ale v krátkom ?ase sa o?akáva aj verzia pre Linux. Zaujímavos?ou je, že je to prvé verejne šírené rozšírenie, ktoré je digitálne podpísané.

-

11.02.2005 | 20:59 | Ondrej Hučko
Na dot.kde.org vyšiel zaujímavý rozhovor s dvoma vývojármi Scribus DTP Craigom Bradneyom a Petrom Linnellom. Dozviete sa v ?om spo?íva sila Scribusu oproti komer?ným náprotivkom, nie?o o komer?nej podpore ?i ako títo páni vidia budúcnos? DTP v Linuxe. Rozhovor s iným vývojárom Scribusu - Petrom Van?kom - si môžete pre?íta? u nás.