Správy

Portál LinuxOS.sk prináša rôzne správy so sveta open source. Na tejto stránke nájdete zoznam správ zo všetkých kategórií.

-

17.02.2005 | 02:01 | zoliq
Vyšlo februárové ?íslo Red Hat Magazínu. Môžete si pre?íta? o novom RHEL 4, o tom ako za?a? milova? shell, alebo si môžete urobi? exkurziu po Red Hat Network. Samozrejme to nie je všetko ...

-

16.02.2005 | 19:13 | Ondrej Hučko
Mandrakesoft oznámil vydanie verzie Mandrakelinuxu pre platformu Itanium2. Viac informácií na mandrakesoft.com.

-

15.02.2005 | 22:53 | Ondrej Hučko
Microsoft uvo?ní v lete beta verziu Internet Explorera 7. Bude obsahova? anti-spyware a anti-phishing technológie. Som zvedavý, ?i ostanú neprelomené až do vydania ostrej verzie :).

-

15.02.2005 | 19:07 | Ondrej Hučko
Tvorca rozhrania Qtopia pre smartphony a PDA Trolltech oznámil, že viac ako 50 spolo?ností vyvíja zariadenia práve na tomto rozhraní. Medzi nimi bude aj 20 linuxových mobilných telefónov. Máme sa na ?o teši?.

-

15.02.2005 | 18:59 | Ondrej Hučko
Red Hat predstavil najnovšiu verziu Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 4. Obsahuje jadro 2.6 s podporou SATA, Firefox, je v ?om implementovaný SELinux (Security Enhanced Linux).

-

15.02.2005 | 18:51 | Ondrej Hučko
Na IT News vyšla dvojica ?lánkov Windows verzus Linux. V prvom je poskytnutý poh?ad spolo?nosti Microsoft a v druhom stanovisko známeho linuxáka Juraja Bednára. Takéto porovnania (a hlavne komentáre pod nimi) ?asto nevedú k ni?omu, ale aj tak sa toto celkom oplatí pre?íta? ;). Mne sa pá?ili screenshoty Windowsu, ktorými sa hrdila strana MS (prvý, druhý). :)

-

14.02.2005 | 16:52 | Ondrej Hučko
Google chce podporova? otvorenú online encyklopédiu Wikipedia tým, že jej poskytne hosting. Má to by? konkurencia vyh?adáva?u od Microsoftu MSN.com, kde je možné vyh?adáva? aj v ?asti sprístupnených ?lánkov z Encarty.

-

14.02.2005 | 14:33 | Tibor
Chcel by som upozorni? slovenských užívate?ov, že na stránke openthesaurus.tk existuje projekt, v?aka ktorému má Slovenský Openoffice.org synonymický slovník, k tvorbe ktorého môže prispie? aj každý z Vás. ?akujem, Tibor Bako.

-

13.02.2005 | 22:42 | Ondrej Hučko
Tak a je to tu. Po štyroch beta verziách uzrela svetlo sveta finálna verzia prehráva?a a manažéra hudobnej zbierky amaroK 1.2. Zmien oproti 1.1 je ve?mi ve?a, spomeniem iba automatické vyh?adanie textu k prehrávanej skladbe, ekvalizér, podpora audioscrobbler, MySQL databáz, skriptov, nová ikona a mnoho ?alších. Download.

-

13.02.2005 | 22:26 | Tomáš Srnka
Vyšla nová verzia Krename. Opravených je ve?a chýb, obsahuje nový profile manager... Zrýchlené je aj premenovávanie súborov. Download.

-

13.02.2005 | 00:25 | Marián Ščerbák
Výhody synonymického slovníka (openthesauru) si môžu odv?era vyskúša? aj užívatelia OpenOffice.org vo verzii 1.x. Download

-

12.02.2005 | 23:31 | Ondrej Hučko
Najvyššie hodnotenou KDE aplikáciou je pod?a kde-apps.org prehráva? amaroK, nasledovaný pluginmi Kipi a rozširujúcimi pluginmi do Digikamu. Najs?ahovanejšou aplikáciou je štýlový panel podobný tomu z MacOS X KSmoothDock, ktorý si stiahlo viac ako 53 tisíc užívate?ov.

-

12.02.2005 | 15:02 | Ondrej Hučko
Na OS News vyšla recenzia ?oraz viac ob?úbenej linuxovej distribúcie Ubuntu "Warty".

-

12.02.2005 | 14:51 | Ondrej Hučko
Ak by ste radi videli nové funkcie a vylepšenia KDE 3.4 beta2, nemusíte s?ahova? a kompilova? KDE, sta?í si stiahnu? ISO obraz live distribúcie Klax, ktorá je založená na Slaxovi. Download (373 MB).

-

11.02.2005 | 22:28 | Ondrej Hučko
Portál Yahoo vydal betaverziu svojej lišty pre Firefox. Zatia? je dostupná iba pre Windows, ale v krátkom ?ase sa o?akáva aj verzia pre Linux. Zaujímavos?ou je, že je to prvé verejne šírené rozšírenie, ktoré je digitálne podpísané.

-

11.02.2005 | 20:59 | Ondrej Hučko
Na dot.kde.org vyšiel zaujímavý rozhovor s dvoma vývojármi Scribus DTP Craigom Bradneyom a Petrom Linnellom. Dozviete sa v ?om spo?íva sila Scribusu oproti komer?ným náprotivkom, nie?o o komer?nej podpore ?i ako títo páni vidia budúcnos? DTP v Linuxe. Rozhovor s iným vývojárom Scribusu - Petrom Van?kom - si môžete pre?íta? u nás.

-

11.02.2005 | 20:50 | Ondrej Hučko
Tržby Microsoftu vzrástli vlani v ?R a SR medziro?ne o 8 %. Microsoft zaznamenal v minulom roku v ?R a SR 8-percentný medziro?ný nárast tržieb. Najúspešnejšie boli vlani riešenia Windows Server 2003, kde tržby spolo?nosti stúpli medziro?ne o 26 %. Rast tržieb bol pomalší oproti roku 2003. Viac na IT News.

-

10.02.2005 | 22:41 | Ondrej Hučko
Vyšla nová verzia X.org 6.8.2. Pridáva niektoré ATI a Nvidia video ovláda?e a opravuje nieko?ko bugov a bezpe?nostných chýb. Tla?ová správa, Download.

-

10.02.2005 | 20:37 | Ondrej Hučko
Na FOSDEM.org odpovedá vývojár Trolltechu a KDE - Matthias Ettrich - na otázky oh?adom vz?ahu KDE a GNOME komunít, LyX-e a samozrejme o Qt4 a KDE4.

-

10.02.2005 | 13:21 | Ondrej Hučko
IBM ohlásilo ponuku nových, cenovo dostupných serverov postavených na báze procesorov IBM POWER5, s opera?ným systémom Linux. Predstavenie systému IBM eServer OpenPower 710 zdôraz?uje odhodlanie IBM pre rozširovanie výkonu POWER5 pre Linuxové prostredie ur?ené pre spolo?nosti všetkých ve?kostí. Viac na IT News.