Pridať komentár

Príspevok, na ktorý odpovedáte

RE: Kdesi mám chybu v nastavení 19.10.2019 | 07:34
Avatar laco2 cinamon  Používateľ

Pre mňa záhradkára je to Španielska dedina-

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Frameset//EN"
"http://www.w3.org/TR/html4/frameset.dtd">
<html lang="sk" dir="ltr"><head><title>zoznam email | lkubicar</title>
<script language="JavaScript" type="text/javascript" src="https://zoznamstatic.sk/project/mail/Zoznam2hc/keyvent.js"></script>
<script type="text/javascript" src="https://zoznamstatic.sk/project/mail/Zoznam2hc/functionarray_class.js"></script>
<script language="JavaScript" type="text/JavaScript">

var xmlhttp = new XMLHttpRequest();

function checkKeyCode(evt)// for F5 disable
{

	var evt = (evt) ? evt : ((event) ? event : null);
	var node = (evt.target) ? evt.target : ((evt.srcElement) ? evt.srcElement : null);
	if (event.keyCode == 116)//disable F5
	{
		evt.keyCode = 0;
		return false
	}
	if (event.keyCode == 123) {
		evt.keyCode = 0;
		return false
	}
	if (event.keyCode == 93) {
		evt.keyCode = 0;
		return false
	}
	if (event.altKey == true && event.keyCode == 115) //disable alt-F4
	{
		evt.keyCode = 0;
		return false
	}	//alert(event.keyCode);
}

document.onkeydown = checkKeyCode;

function translateMailboxName(origName)
{
	try
	{
		origFolder = top.frames['Mailboxes'].findObj(origName);
		mainFolderObj = getFolderRoot(origFolder);

		reParentFolder = new RegExp('^'+mainFolderObj.xID);

		oldVal = top.frames['MainView'].document.getElementById('mailboxTitle');
		oldVal.innerHTML = oldVal.innerHTML.replace(reParentFolder, decodeURI(mainFolderObj.mbxName));
	}
	catch(e)
	{
		//	WHAT TO DO
	}
}


if(!window.onLoadAllFrames)
{
	onLoadAllFrames = FunctionArray.Create();
	onLoadAllFrames._wasRun = false;
}

function getFolderRoot(folder)
{
	while(folder.level > 1)
		folder = folder.parentObj;
	
	return folder;
}

// keepalive ping, do every ping_timeout minutes
var ping_timeout = 10; // minutes
window.setInterval(function(){
	var xmlhttp = new XMLHttpRequest();
	xmlhttp.open("GET","frameset.wssp?random_string=" + Math.random(),true);
	xmlhttp.send();
}, ping_timeout * 60 * 1000);


top.location.target="_top";
if(window.location.target != "_top") {top.location.href=window.location.href}
</script>
<script language="JavaScript" type="text/javascript" src="https://zoznamstatic.sk/project/mail/Zoznam2hc/incresizeframe.js"></script>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"></head>
<frameset cols="215,*" border="1" framespacing="1">
	<frame src="mailboxes.wssp" marginwidth="0" marginheight="0" name="Mailboxes" id="Mailboxes">
	<frame src="Mailbox.wssp?Mailbox=INBOX" marginwidth="0" marginheight="0" name="MainView" id="MainView">
<noframes>Your browser does not support frames!</noframes>

</html>
11 - 4 plus tisíc (číslom)

Maximálna veľkosť je: 2,0 MB