Európsky parlament hlasoval v prospech kontroverzných copyrightových zákonov

12.09 | 14:48 | LUcoRP | Novinky

V európskom parlamente prebehlo hlasovanie o kontroverznej novele copyrightového zákona. Kontroverzné sú hlavne články 11 a 13. 

Výsledok hlasovania bol 438 za a 226 proti. Prijatá reforma môže mať za následok výrazné obmedzenia v súčasnom používaní internetu a prístupe k informáciám.

Zástancovia reformy sa ohradzujú tým, že sú tieto predpovede odborníkov z rôznych oblastí, ktoré sú touto reformou zasiahnuté, nafúknuté a novela bude slúžiť iba k sic. "zabezpečeniu príležitostí tvorcom a malým vydavateľom na znovuzískanie hodnoty ich práce"

Zdroj: Slashdot.org

    • RE: Európsky parlament hlasoval v prospech kontroverzných copyrightových zákonov 13.09 | 14:50
      Avatar vxmery Mint 17.3 Cinnamon 64b, Xubuntu 18.04 32b  Administrátor

      Zatiaľ viem iba že sú kontroverzné. Privítal by som stručné vysvetlenie aký to má dopad na bfu, na bežných prispievateľov atp.