dashove idei

Cieľ tohto blogu je pokryť morálne dilemy softvérového inžinierstva a ich konfrontácia s opensource.

Mentálna kompenzácia otvorených systémov

07.08.2016 | 11:08 | 4 comments, posledný: 19.02.2017 23:02 | dash

Málo ľudí v civilizovaných krajinách zachováva svoje hodnoty vo virtuálnom svete, ktoré inak považujú za im prirodzené, ale keď prejdú do virtuálneho sveta, ony sa akosi vytratia.