KBear - grafický FTP klient pre KDE

V Linuxe na prenos súborov pomocou protokolu FTP stačí napísať do textovej konzoly príkaz 'ftp'. Tento spôsob ale vyžaduje poznať zopár príkazov a hlavne nikde sa tam nekliká ;) Preto pre užívateľov migrujúcich z Windows sú vhodnejší grafickí klienti. Azda najkvalitnejší je práve KBear.


Jeho autor sa pri názve inšpiroval vlastným priezviskom, volá sa totiž Björn (po švédsky macko :) ) Hlavným cieľom je poskytnúť užívateľom ľahko použiteľného FTP klienta. O jeho kvalite svedčí aj počet stiahnutí, ktoré v dnešnej dobe prevyšuje číslo 65 000.

KBear sa štartuje buď priamo z K-menu, alebo aj z príkazového riadku s prípadným zadaním URL Pri prvom štarte nabehne Setup Wizard, ktorý pozostáva zo štyroch sekcií: View Settings, Window Settings, Miscellaneous, and Firewall Settings. Všetko sa dá samozrejme nastaviť aj neskôr v menu Settings->Configure KBear.
Práca s KBear je intuitívna a jednoduchá. Po štarte vidíte okno so stromovou štruktúrou vášho domovského adresára. Veľa FTP klientov funguje tak, že majú dve okná, v jednou domáci adresár, v druhom vzdialený adresár. KBear naproti tomu dokáže otvoriť neobmedzené množstvo okien s rôznymi ftp adresármi. Každé otvorené okno je v pohľade spojené s lokálnym adresárom.
Sitemanager v menu programu obsahuje linky na množstvo ftp serverov s programami pre Linux. Stačí si nejaký vybrať a kliknúť naňho. Samozrejme je tu možnosť pridávať si vlastné ftp linky.
Ak už máte otvorené okno vzdialeného adresára, môžete jednoducho kopírovať a presúvať súbory alebo adresáre do alebo z vášho lokálneho adresára. Stačí si jednoducho označit zvolené súbory a metódou Drag&Drop pomocou myši ich preniesť na vlastný disk. Celý proces je vizuálne zobrazovaný a počas kopírovanie máte možnosť sledovať rýchlosť a množstvo prenesených dát.
   
Pre príležitostný prístup na nejaký ftp server je tu možnosť rýchleho spojenia. Vyberte si z menu FTP->Quick Connect (alebo klávesovou skratkou Ctrl-N) a spustí sa dialóg na pripojenie sa na ftp server.
Pomocou KBear nemusíte iba kopírovať dáta na svoj vlastný lokálny disk, ale môžete kopírovať aj medzi dvoma ftp servermi. Jednoducho pretiahnite súbory medzi otvorenými oknami, alebo kopírujte pomocou metódy "cut & paste" (vystrihnúť a vložiť ;) ).
KBear ponúka aj funkciu synchronizácie adresárov. To znamená, že môžete veľmi jednoducho porovnávať obsah lokálneho a vzdialeného adresára. To môže byť užitočné napríklad pri web stránkach.
KBear je veľmi užitočná pomôcka, ak často pristupuje k vzdialeným adresárom a určite nadchne aj zarytých používateľov textového ftp klienta ;-) Môžem vám ho jedine odporúčať.