Správy

Portál LinuxOS.sk prináša rôzne správy so sveta open source. Na tejto stránke nájdete zoznam správ zo všetkých kategórií.

-

04.02.2005 | 23:29 | Ondrej Hučko
PC Magazine predstavuje 15 rozšírení pre Firefox - napríklad Adblock, GoogleBar, Google Preview, Tabbrowser Preferences, DictionarySearch, ForecastFox, FoxyTunes...

-

04.02.2005 | 21:01 | Ondrej Hučko
Portál Microsoftu MSN za?ína používa? vlastnú vyh?adávaciu technológiu. Bude vyh?adáva? aj v sprístupnených ?lánkoch Encarty. Index vraj obsahuje 5 miliárd dokumentov a obnovuje sa každé dva dni. Microsoft použil na vývoj tejto technológie viac ako 100 miliónov dolárov. Viac na IT News.

-

04.02.2005 | 13:02 | Tomáš Srnka
Dnešná správa ma naozoaj prekvapila... Vyšlo K3B 0.11.20. Už som si naozaj myslel, že vyjde 0.12.

-

03.02.2005 | 12:48 | Ondrej Hučko
JURI odhlasovala reštart celej procedúry oh?adom softvérových patentov. Túto skvelú správu komentuje groklaw.net. Tla?ová správa FFII.

-

03.02.2005 | 12:37 | Ondrej Hučko
Pozitívne ladenú recenziu SuSE Linux Openexchange Serveru od Novellu prináša newsforge.

-

03.02.2005 | 12:24 | Ondrej Hučko
ZDnet.co.uk prináša správu o plánovanej tohtoro?nej migrácii druhého najvä?šieho nórskeho mesta Bergen na Linux.

-

02.02.2005 | 15:29 | Ondrej Hučko
Za miesto konania konferencie KDE 2005 bola v hlasovaní KDE e.V. zvolená juhošpanielská Malaga. Viac informácií nájdete na dot.kde.org.

-

02.02.2005 | 15:17 | Ondrej Hučko
V súdnom spore medzi SCO a IBM bude sved?i? aj Intel. V predvolaní na súd sa uvádza, že Intel musí poda? svedectvo o celej svojej komunikácii a všetkých stretnutiach so spolo?nos?ami SCO a Canopy týkajúcich sa IBM, Unixu alebo Linuxu. Viac info na ITnews.sk.

-

02.02.2005 | 11:33 | Ondrej Hučko
Vyšla nová verzia OpenClipartu 0.10 s 3207 obrázkami v png a svg formátoch. Stiahnu?.

-

01.02.2005 | 19:45 | Tomáš Srnka
Skype 1.0 je vonku! Na stiahnutie je pre: Linux, Mac OS, Pocket PC, Windows. Viac informácií na kde-apps.org.

-

01.02.2005 | 17:47 | Ondrej Hučko
Mozilla zverejnila zoznam bezpe?nostných problémov, ktoré boli v jej produktoch nájdené a opravené. Tento zoznam sa objavil aj na stránkach secunia.com. Všetky uvedené chyby sú opravené vo Firefoxe 1.0, Thunderbirde 1.0 a Mozilla Suite 1.7.5.

-

01.02.2005 | 14:29 | Tomáš Srnka
Tak a ohlásenie o novom amaroku 1.2beta4 je už aj na oficiálnej stránke. amaroK 1.2 beta4 je poslednou verziou pred stabilnou amaroK 1.2.

-

01.02.2005 | 10:12 | Ondrej Hučko
ZDnet.co.uk prináša správu o migrácii 3400 po?íta?ov ?eskej pošty na SuSE Linux.

-

31.01.2005 | 17:03 | Ondrej Hučko
Tak Root.cz je už v novom šate - nový design, usporiadanie, komentáre... Ale ide to cite?ne pomalšie (aj na mojej 1Mbit linke ;).

-

31.01.2005 | 13:27 | Štefan Tomečko
Pod?a ankety na itnews.sk najviac ?udí používa prehliada? Mozilla Firefox 1.0 (37%), s odstupom nasledujú Opera 7.54 (17%) a IE 6 (14%).

-

31.01.2005 | 10:36 | Ondrej Hučko
Dobrá správa: KDE 3.4 už bude obsahova? patch na priesvitnos? a tie?ovanie okien. Tento patch je už aplikovaný v CVS verzii KDE a bude aj v KDE 3.4 beta2, ktorá by mala vyjs? 5. februára.

-

31.01.2005 | 10:26 | Karol_Martinec
Vyšiel amaroK 1.2beta4. Opravuje množstvo chýb a pridáva aj niektoré užito?né vylepšenia. Beta3 bola dos? nestabilná, štvorka vyzerá lepšie. Ke?že na oficiálnej stránke projektu ešte oznámenie nie je, viac informácií nájdete na Kde-apps.org.

-

30.01.2005 | 22:03 | Tomáš Srnka
Ospravedl?ujeme sa za do?asné výpadky fóra v ?ase od 28.1.2005 do 30.1.2005. Boli zaprí?inené skúšaním nových funkcií fóra. Za pochopenie ?akujeme. LinuxOS-Team.

-

29.01.2005 | 20:09 | Ondrej Hučko
Na jednom z mnohých blogov SME.sk som našiel pekný ?lánok Tu?niakov mám rada alebo Linux pre bežného smrte?níka ;).

-

29.01.2005 | 13:54 | Tomáš Srnka
Vyšla už tretia verzia prekladu Firefoxu 1.0 do SK. Pridaný je preklad Pomocníka a DOM Inspectora + opravy nieko?kých chýb. Download