Inštalácia Fedora 18 po krokoch a názorne

http://www.server-world.info/en/note?os=Fedora_18&p=install