Správy

Portál LinuxOS.sk prináša rôzne správy so sveta open source. Na tejto stránke nájdete zoznam správ zo všetkých kategórií.

-

13.02.2005 | 00:25 | Marián Ščerbák
Výhody synonymického slovníka (openthesauru) si môžu odv?era vyskúša? aj užívatelia OpenOffice.org vo verzii 1.x. Download

-

12.02.2005 | 23:31 | Ondrej Hučko
Najvyššie hodnotenou KDE aplikáciou je pod?a kde-apps.org prehráva? amaroK, nasledovaný pluginmi Kipi a rozširujúcimi pluginmi do Digikamu. Najs?ahovanejšou aplikáciou je štýlový panel podobný tomu z MacOS X KSmoothDock, ktorý si stiahlo viac ako 53 tisíc užívate?ov.

-

12.02.2005 | 15:02 | Ondrej Hučko
Na OS News vyšla recenzia ?oraz viac ob?úbenej linuxovej distribúcie Ubuntu "Warty".

-

12.02.2005 | 14:51 | Ondrej Hučko
Ak by ste radi videli nové funkcie a vylepšenia KDE 3.4 beta2, nemusíte s?ahova? a kompilova? KDE, sta?í si stiahnu? ISO obraz live distribúcie Klax, ktorá je založená na Slaxovi. Download (373 MB).

-

11.02.2005 | 22:28 | Ondrej Hučko
Portál Yahoo vydal betaverziu svojej lišty pre Firefox. Zatia? je dostupná iba pre Windows, ale v krátkom ?ase sa o?akáva aj verzia pre Linux. Zaujímavos?ou je, že je to prvé verejne šírené rozšírenie, ktoré je digitálne podpísané.

-

11.02.2005 | 20:59 | Ondrej Hučko
Na dot.kde.org vyšiel zaujímavý rozhovor s dvoma vývojármi Scribus DTP Craigom Bradneyom a Petrom Linnellom. Dozviete sa v ?om spo?íva sila Scribusu oproti komer?ným náprotivkom, nie?o o komer?nej podpore ?i ako títo páni vidia budúcnos? DTP v Linuxe. Rozhovor s iným vývojárom Scribusu - Petrom Van?kom - si môžete pre?íta? u nás.

-

11.02.2005 | 20:50 | Ondrej Hučko
Tržby Microsoftu vzrástli vlani v ?R a SR medziro?ne o 8 %. Microsoft zaznamenal v minulom roku v ?R a SR 8-percentný medziro?ný nárast tržieb. Najúspešnejšie boli vlani riešenia Windows Server 2003, kde tržby spolo?nosti stúpli medziro?ne o 26 %. Rast tržieb bol pomalší oproti roku 2003. Viac na IT News.

-

10.02.2005 | 22:41 | Ondrej Hučko
Vyšla nová verzia X.org 6.8.2. Pridáva niektoré ATI a Nvidia video ovláda?e a opravuje nieko?ko bugov a bezpe?nostných chýb. Tla?ová správa, Download.

-

10.02.2005 | 20:37 | Ondrej Hučko
Na FOSDEM.org odpovedá vývojár Trolltechu a KDE - Matthias Ettrich - na otázky oh?adom vz?ahu KDE a GNOME komunít, LyX-e a samozrejme o Qt4 a KDE4.

-

10.02.2005 | 13:21 | Ondrej Hučko
IBM ohlásilo ponuku nových, cenovo dostupných serverov postavených na báze procesorov IBM POWER5, s opera?ným systémom Linux. Predstavenie systému IBM eServer OpenPower 710 zdôraz?uje odhodlanie IBM pre rozširovanie výkonu POWER5 pre Linuxové prostredie ur?ené pre spolo?nosti všetkých ve?kostí. Viac na IT News.

-

10.02.2005 | 12:24 | Ondrej Hučko
Vyšlo nvu 0.81. Neobsahuje žiadne nové funkcie, opravuje iba nieko?ko chýb.

-

09.02.2005 | 21:03 | Karol_Martinec
OpenOffice.cz žiada o pomoc dobrovo?níkov, ktorí môžu pomôc? s testovaním a prekladom vývojových verzií. Testovacie verzie sú plné nových funkcií, majú nový vzh?ad a sú dostato?ne stabilné na bežnú prácu.

-

09.02.2005 | 15:52 | Tomáš Srnka
Síce ešte nie je oznámenie o vydaní KDE 3.4 beta2, ale už sa dá stiahnu?... Prináša ve?a zlepšení (hlavne grafických). Download.

-

09.02.2005 | 17:52 | Ondrej Hučko
V Banskej Bystrici sa uskuto?ní v d?och 19. - 20. 3. 2005 už dvanásty víkend s Linuxom (LugCon). Predbežné informácie sú zverej?ované na webe SKLUGU. H?adajú sa prednášatelia, ak máte zaujímavú tému, ktorú by ste chceli prezentova?, ozvite sa Jurajovi Michálkovi.

-

08.02.2005 | 18:44 | Ondrej Hučko
Vyšla prvá betaverzia verzie 0.7.2 ob?úbeného prehliada?a a editora fotografií Digikam. Zmeny sa týkajú hlavne editora obrázkov a opráv chýb z predchádzajúcej verzie. Na oficiálnej stránke ešte oznámenie nie je, takže viac info nájdete na kde-apps.org.

-

08.02.2005 | 18:39 | Ondrej Hučko
Hewlett-Packard oznámila, že bude podporova? Mandrake na svojich serveroch, desktopoch aj notebookoch. Podrobnejšie informácie nájdete na stránkach Mandrakesoftu (francúzsky).

-

07.02.2005 | 15:29 | Ondrej Hučko
Motorola Taiwan oznámila, že v rámci uvedenia smartphonov na trh v roku 2005 plánuje uvies? približne osem až desa? modelov, založených na Linuxe, ?o je takmer štvrtina celkovej produkcie naplánovaná na tento rok. Po?íta sa s 50 miliónmi predaných kusov (?o je vyše dvojnásobok oproti doterajšiemu po?tu). Viac na IT News.

-

07.02.2005 | 09:57 | Ondrej Hučko
Na svete je Slackware 10.1. Zmien je pomerne dos?. Oficiálne oznámenie, zoznam zrkadiel.

-

06.02.2005 | 19:18 | Ondrej Hučko
KDE-forum.org a wiki.kde.org sú po dlhšom ?ase znova dostupné a funk?né.

-

05.02.2005 | 15:09 | Ondrej Hučko
Na KDE Dot News vyšiel zaujímavý rozhovor s vývojárom kancelárskeho balíka KOffice - Raphaelom Langerhorstom. Dozviete sa v ?om, že verzia 1.4 sa už blíži, zaujímavé informácie z vývoja KOfficu, ale aj to, ?i sa plánuje portovanie KDE aplikácii na Windows.