Správy

Portál LinuxOS.sk prináša rôzne správy so sveta open source. Na tejto stránke nájdete zoznam správ zo všetkých kategórií.

-

24.01.2005 | 13:43 | Tomáš Srnka
V?era vyšla nová stabilná verzia phpMyAdmin 2.6.1.

-

24.01.2005 | 13:41 | Tomáš Srnka
Vyšla druhá verzia prekladu pre Mozilla Firefox 1.0 SK. Nájdete ju na www.mozilla.sk.

-

22.01.2005 | 18:36 | Ondrej Hučko
Vyšla nová vývojová verzia OpenOffice.org - 1.9.72. Komu sa nechce ?aka? do apríla na finálnu verziu, môže vyskúša? túto.

-

21.01.2005 | 19:28 | Tomáš Srnka
Všetci ?o sa chcete zabavi? na WINDOW$e odporú?am toto video: Florida Voting Machine :).

-

21.01.2005 | 16:48 | Ondrej Hučko
Na abclinuxu vyšiel zaujímavý ?lánok zaoberajúci sa konfiguráciou disku a súborových systémov v /etc/fstab.

-

21.01.2005 | 13:08 | zoliq
Vyšiel 3. Red Hat Magazine. Okrem iného si môžete pre?íta? o Firefoxe, D-BUSe, NetworkManageri, konfigurácii desktopu a hardvéru a nechýba ani Fedora status report.

-

27.01.2005 | 11:54 | Tomáš Srnka
Vyšlo K3b 0.11.19. Síce som si už myslel, že vyjde K3b 0.12, ale ?o už :-). Download.

-

27.01.2005 | 11:10 | Ondrej Hučko
Vydanie nového Qt4 bolo odsunuté na koniec druhého štvr?roka 2005. Vyšla však verzia Qt 3.3.4, opravujúca nieko?ko chýb.

-

19.01.2005 | 18:25 | Ondrej Hučko
V?era sme mali rekordne najvyššiu návštevnos? - 12772 prístupov a 1860 návštevníkov.

-

18.01.2005 | 18:17 | Ondrej Hučko
Ospravedlnite, prosím, do?asnú nefunk?nos? domény Linux.sk. Na serveri sa vymie?a hardware. V blízkej dobe bude opä? funk?ná. ?akujeme.

-

17.01.2005 | 21:35 | Tomas
Vyšlo XFCE 4.2.0 - od?ah?ené grafické prostredie. Inštalova? môžete klasicky alebo pomocou grafického inštalátora. Dowload.

-

17.01.2005 | 19:39 | Ondrej Hučko
Kone?ne sme sa do?kali slovenského lokaliza?ného balíka pre Firefox 1.0 od teamu Mozilla.sk. ?akujeme ;)

-

17.01.2005 | 18:28 | Štefan Tomečko
IBM vydala príru?ku pre ?udí, ktorí chcú prejs? od Windowsu k Linuxu. Nesie názov "A Practical Planning and Implementation Guide for Migrating to Desktops Linux" a je to jeden z ?alších krokov firmy IBM, ktorý m?a osobne potešil. Len tak ?alej! Stiahnu? si ju môžete vo formáte pdf.

-

15.01.2005 | 21:15 | Ondrej Hučko
amaroK otvoril obchod, kde si môžete kúpi? všetko možné s logom amaroKu, od oble?enia pre pánov, ženy, psov :) až po hrn?eky, nálepky ?i zápisníky...

-

15.01.2005 | 15:02 | Daniel Mičko
KDE 4 by sa malo zrýchli? o 30% v?aka novému Qt 4. Viac na stránke zdnet.co.uk.

-

15.01.2005 | 10:18 | Ondrej Hučko
Od v?era je dostupná prvá beta verzia desktopového prostredia KDE 3.4 beta1.

-

15.01.2005 | 09:31 | Tomáš Srnka
Kone?ne sa objavili predbežné dátumy vydania Fedora Core 4. Nájdete ich na: fedora.redhat.com.

-

15.01.2005 | 00:58 | Ondrej Hučko
K dispozícii sú materiály z Lugconu 11, ktorý sa konal v Košiciach. Nájdete ich na http://www.sklug.sk/lugcon11.

-

13.01.2005 | 21:56 | Ondrej Hučko
Internetový prehliada? Opera bol uvo?nený zadarmo pre univerzity.

-

12.01.2005 | 00:26 | zoliq
Aký bol rok 2004 pre niektoré linuxové distribúcie sa dozviete v ?lánku na portáli lwn.net.