PHP triad - nástroj pre neskúsených coderov

13.08.2002 20:25 | blackhole

PHP triad už dobrú chvíľu vyvíjaný organizáciou phpgeek (www.phpgeek.com) je perfektný nástroj pre zriadenie web servra s podporov databár a hlavne php. Netreba doťahovať httpd.conf na Apachovy, ani nastavovať phpmyadmina. PHP triad sa o to postará.

Inštalácia
Inštalačný balík nájdete v Googly keď dáte hľadať „php triad“. Inštalačný súbor má asi 12 MB a je sírený ako freeware. Inštalácia je typická „windowsácka“ typu Next, Next, Next... Vytvorí adresáre (na disku C:) PHP a APACHE. V adresári Apache nájdete aj MySQL a phpmyadmina. V adresári PHP nájdete php modul. Po inštalácií resetnite PC a potom len zapnite browser a adminujte php triad.
Administrácia : http://localhost:1005/
PHPMYADMIN : http://localhost/phpmyadmin
DocumentRoot : c:/apache/htdocs/

Používanie
Je intuitívne a zvládne ho naozaj aj totálny antitalent. Jednoducho ho administrujte cez localhost:1005. Otestovať funkčnosť a overiť nastavenie môžete nasledovne štart/programs/phptriad/apache console/start apache, potom otvorte browser a napíšte link http://localhost/phpinfo.php

V prípade úspechu, môžete začať kódiť. Jednoducho nahrajte svoje php skripty do c:/apache/htdocs a potom ich len volajte linkom localhost/vas_subor.php Alebo editujte httpd.conf (c:/apache/conf) a zmeňte riadok obsahujúci text DocumentRoot „C:/APACHE/HTDOCS“ napr. na DocumentRoot „C:/www“.

To by bolo všetko. V prípade otázok, alebo pripomienok píšte komentáre .genius