Veda a Linux

Veda a Linux Linux sa vďaka svojej otvorenosti a cene stat obľúbeným systémom na rôznych univerzitách po celom svete. Niet div, že preň existujú množstvá vedeckých programov, ktoré pochádzajú priamo z vysokoškolského prostredia. Mnohé z týchto programov už v súčasnosti existujú aj pre iné komerčné operačné systémy. To len dokazuje silu a dokonalosť Linuxu a UNIX-u obecne. Medzi najznámejšie patria Matlab, TeX a štutgartský simulátor neurónových sietí, ktoré v súčasnosti predstavujú špičku vo svojej oblasti.
Pozrite si screenshoty vedeckých programov pre Linux

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené ekvivalenty a náhrady softvéru, ktorý poznáte z prostredia Windows.

Vysvetlivky

[Prop]
Takto označené programy sú proprietárne
[NF]
Nie free softvér (alebo relatívne free s určitými obmedzeniami)
[***]
Skvelý program, ktorý vám vrelo odporúčame
Opis programu Windows Linux
Užitočné odkazy: - Vedecké aplikácie na Linuxe
Matematický systém v MathCad štýle Mathcad Gap
Matematický systém v Matlab štýle Matlab 1) Matlab. [FTP]
2) Octave. (+ Gnuplot)
3) Scilab.
4) R.
5) Yorick.
6) rlab.
7) Yacas.
8) Euler.
Matematický systém v Mathematica štýle Mathematica 1) Mathematica. [Prop]
2) Maxima.
3) MuPad.
4) NumExp.
5) Mathomatic.
Matematický systém v Maple štýle Maple 1) Maple. [Prop]
2) Maxima.
3) MuPad.
Rovnicový / matematický editor Mathtype,
MS Equation Editor,
OpenOffice Math
1) OpenOffice Math.
2) MathMLed.
3) Kformula (Koffice).
4) LyX.
5) Texmacs.
Programy pre 3D modelovanie SolidWorks,
CATIA,
SolidEdge
1) ProEngineer Linux. [Prop]
2) CATIA. Bola vyvíjaná pod Unixom, a od verzie 4 (2000) bola portovaná pod Windows (nie veľmi úspešne) 3) SolidEdge (časť veľmi výkonného balíka Unigraphics).
Strojníctvo ANSYS ANSYS.
CAD/CAM/CAE AutoCAD,
Microstation,
ArchiCAD
1) Varkon.
2) Linuxcad. [Prop, ~100$]
3) Varicad. [Prop]
4) Cycas. [Prop]
5) Tomcad.
6) Thancad.
7) Fandango (alpha-verzia).
8) Lignumcad.
9) Giram.
10) Jcad.
11) QSCad.
12) FreeEngineer.
13) Ocadis.
14) PythonCAD.
15) OpenCascade.
CAD/CAM/CAE, zjednodušené AutoCAD Lite Qcad.
Desktop Publishing systémy Adobe PageMaker,
QuarkXPress
Adobe Framemaker. [Proprietary, zrušené]
Malé desktop publishing systémy MS Publisher 1) Scribus - Desktop Publishing for Linux.
2) KWord.
Tvorba diagramov a grafov Microsoft Visio 1) Kivio (Koffice).
2) Dia.
3) KChart.
4) xfig.
5) Tgif + dotty.
6) Tulip.
7) Poseidon for UML. [Prop & free versions]
8) JGraph + JGraphPad. (Java)
Geographic image processing software Erdas Imagine,
ER Mapper,
ENVI
ENVI.
GIS (Geografický informačný systém) ArcView All projects: FreeGIS Project.
1) Grass.
2) Quantum GIS.
3) PostGIS.
4) FreeGIS.
5) MapQuest.
6) MapBlast.
Interaktívny prezerač geografických dát 1) Thuban. 1) Thuban.
Vectorizácia bitmapových obrázkov MapEdit,
Easy Trace
1) Autotrace.
Softvérové CNC, nástroje na riadenie strojov OpenCNC [Prop] EMC.
Zdokonalený text processing systém v TeX štýle MikTex,
emTeX (DOS)
1) TeX.
2) TeTeX / LaTeX
3) LyX (WYSIWYM).
4) Kile.
Konvenkčný, funkčný a user-friendly editor TeX / dvi súborov WinEdt 1) Kile (KDE Integrated LaTeX Environment).
2) Ktexmaker2.
3) Tk LaTeX Editor.
Jazyk a prostredie na štatistické výpočty S-PLUS R.
Štatistická analýza SPSS,
Statistica,
SalStat
Množstvo odkazov- tu.
1) PSPP.
2) OpenStat2.
3) "Probability and Statistics Utilities for Linux users"
4) SalStat.
Ekonometrický softvér Eviews,
Gretl
1) Gretl.
Emulácia elektronických obvodov 1) Electronic Workbench
2) Altera MaxPlus+
1) Geda.
2) Oregano.
3) Xcircuit.
4) Gnome Assisted Electronics.
5) SPICE.
6) SPICE OPUS.
7) NG-SPICE.
Program na kreslenie chemických štruktúr Chemdraw,
Isisdraw
Xdrawchem.
Analýza trhu MetaStock ???
Návrh elektronických schém 1) PCAD
2) OrCad
3) Visio
1) Eagle.
2) Geda
3) Kicad.
Emulácia osciloskopu Winoscillo Xoscope.
Program na sledovanie teploty a napätí na matičnej doske MBMonitor,
PCAlert,
Speedfan
1) KSensors.
2) KHealthCare (KDE).
3) Gkrellm + plugins + blackbox addons.
S.M.A.R.T - monitorovanie atribútov pevného disku Dodávané na CD s matičnou doskou,
Active SMART
1) smartctl.
2) Hddtemp-0.3.
3) IDEload-0.2.
4) Smartsuite-2.1.
5) Smartmontools.
6) Ide-smart.
7) Smartsuite.
Kontrola pamäte SiSoft SANDRA Memtest86.
Program na sledovanie teploty, otáčok, atď. SiSoft SANDRA,
SiSoft SAMANTHA
1) Ksensors.
2) Lm_sensors.
3) xsensors.
4) wmsensormon ostatné applety pre AfterStep / WindowMaker / FluxBox.
Testovanie HDD / behcmarking SiSoft SANDRA,
SiSoft SAMANTHA,
IOzone
1) hdparm.
2) Bonnie++.
3) IOzone.
4) Dbench.
5) Bonnie.
6) IO Bench.
7) Nhfsstone.
8) SPEC SFS. [Prop]
Testovanie videa / benchmarking Final Reality
1) X11perf.
2) Viewperf.
Riadenie v reálnom čase SHA Sybera Hardware Access DIAPM RTAI - Realtime Application Interface.
Simulátor sietí ???
1) NS.
Silmulátor neurónových ???
1) Xnbc.
2) Stuttgart Neural Network Simulator (SNNS).
Senzory pre LCD ??? 1) Sensors-lcd.
Zobrazovač elektrokardiogramov ???
1) ecg2png.
Softvérová technológia, ktorá premení počítač na plne funkčný PLC kontrolér SoftPLC 1) MatPLC.
Softvér pre prekladateľov - Linux for translators.
Katelóg prekladov 1) Trados Translators Workbench
2) Deja Vu
3) Star Transit
4) SDLX
5) OmegaT
1) OmegaT.
Katalóg vzdelávacieho softéru - 1) SchoolForge.
2) Seul / EDU.
Návrh a prezeranie DTD NearFar Designer [Prop] ???
Finity Element Analysis - 1) FELT (Finity Element Analysis)
Astronómia 1) Openuniverse.
2) Celestia.
3) Zetadeck.
1) Openuniverse.
2) Celestia.
3) Kstars.
4) Zetadeck.

Túto tabuľku preložil Ondrej Hučko, upravil Miroslav Bendík zo stránky http://www.linuxrsp.ru/win-lin-soft/table-eng.html.