Ankety

Chcete tu správičky z Darknetu, alias Toru, i2p, Freenetu

74 %
8 %
18 %

Používate Linuxové skupiny na Facebooku na zodpovedanie otázok okolo Linuxu?

19 %
11 %
70 %
0 %

Aký softvér na kancelársku prácu používate v Linuxe?

71 %
4 %
0 %
4 %
19 %
4 %
5 %
5 %
2 %

Chcete tu články o kryptomenách?

49 %
51 %

Aké grafické prostredie používate?

16 %
13 %
17 %
20 %
7 %
6 %
25 %
2 %
8 %
3 %

Najčastejšie používam distribúciu:

35 %
16 %
27 %
5 %
9 %
6 %
2 %
2 %
3 %
2 %
2 %
2 %
2 %
3 %

Aké správičky by ťa zaujímali najviac na našom portáli?

55 %
56 %
19 %
41 %
32 %
27 %
6 %

Čo si myslíte o vyžadovaní aktívneho súhlasu s používaním cookies?

4 %
10 %
82 %
1 %
2 %

Používate blokovače reklamy v internetovom prehliadači?

7 %
24 %
67 %
2 %

Plánujete si zakúpiť smartphone s OS Ubuntu Touch?

27 %
38 %
28 %
7 %