Univerzalne bankove IT systemy - 03.

18.08.2002 21:01 | blackhole

V tretej casti serialu sa podrobnejsie pozrieme na subsystem uverovych vkladov. Priblizime si vseobecnu kostru pouzivanych databaz a prislusne relacie v systeme. A nakoniec, v zavere tejto casti, sa oboznamime s automatizaciou spracovania udajov. (Tolko nadnes samozrejme staci ;-))

Subsystem uverovych vkladov

V subsysteme uverovych produktov sa vedu uvery a uverove prisluby klientov bank. Ide o takmer vsetky druhy uverov, od komercnych (firemnych) uverov, cez uvery zmenkove, hypotecne, az po uvery spotrebitelske a uverove linky.
Len kontokorentne uvery sa casto vedu v subsysteme vkladov - najma vdaka existujucej moznosti prechodu na tom istom ucte do kladneho, kreditneho zostatku. Okrem uverov sa v subsysteme vedu aj uverove prisluby, niekedy vseobecnejsie oznacovane ako uverove facility. V tejto rovine sa spolu s uverovymi prislubmi casto vedu aj zaruky.

Databaza subsystemu uverovych produktov byva obvykle rozvrhnuta do niekolkych vzajomne previazanych databaz, ktorych typicka struktura je (v mierne zjednodusenej forme) takato:

Uverove prisluby (facility):
cislo uveroveho prislubu
celkova suma prislubu
nevycerpana suma prislubu
datum otvorenia prislubu
doba platnosti
poplatky/urokova sadzba
poplatky/urokova sadzba za nevycerpanu sumu
sposob vypoctu urokov
sposob a frekvencia akumulacie urokov
plan platieb (urokov a poplatkov)
ucet platby urokov a poplatkov
akumulovany urok
predpisany urok a poplatky
zaplateny urok a poplatky
uvery cerpane z prislubu

Uvery:
cislo uctu
titul uctu
typ/produkt uctu
cislo uveroveho prislubu (facility), z ktoreho sa uver cerpa
datum otvorenia uctu
ukazovatel na kontaktnu adresu
pobocka (+ nakladove stredisko)
kod uradnika banky
suma uveru (istina)
nesplatena istina
kod poplatkov
plan poplatkov
plan cerpania
splatkovy plan
priority splatok
cislo bezneho uctu na inkasa splatok
sposob vypoctu urokov (+ urokova sadzba)
sposob vypoctu sankcii/urokov pri neskorych splatkach
sposob a frekvencia akumulacie urokov
priznak \"revolvingovy\"
priznak \"konzorcialny\"
manazer konzorcia (prip. ukazovatel do zakaznickeho informacneho systemu)
clenovia konzorcia (prip. ukazovatel do zakaznickeho informacneho systemu)
podiely clenov konzorcia
poplatky (uroky) za manazment konzorcia
splatkove plany vzhladom k clenom konzorcia
kod spojenia do hlavnej uctovnej knihy
uctovny zostatok (dosial nesplatena istina)
dosial nevycerpana istina
akumulovany urok
predpisany urok, poplatky a istina
zaplateny urok, poplatky a istina
dlzne splatky (na urok, poplatky a istinu)
datum poslednej transakcie
typ a ukazovatel na zaistenie uveru
- rucitel - odkaz na zakaznika (zaznam v zakaznickom informacnom systeme)
- zaistenie - odkaz do databazy zaistenia (nehnutelnost, automobil, cenne papiere, vklad, zivotna poistka a pod.)

Zaistenie uveru
typ zaistenia
charakteristika objektu, ktory sluzi ako zaistenie (podla typu zaistenia)
ohodnotenie objektu
datum buduceho prehodnotenia

Pre niektore typy uverov byvaju v databaze uverov pripojene dalsie specializovane datove polia - napr. pre hypotecne uvery vyska statnej podpory a (aj pre komercne investicne uvery) evidencia prijatych dokumentov a podkladov. Takato evidencia sluzi v niektorych systemoch na automatizovanu podporu povolovacieho uveroveho riadenia - v takych pripadoch by databaza mala obsahovat aj polia na zadanie uradnikov, ktory maju zodpovednost v jednotlivych fazach povolovacieho procesu. System im potom sam hlasi, ze su k dispozicii vsetky podklady na ich rozhodnutie.
Pri povolovacom riadeni a pri zostavovani planu cerpania a splatkoveho planu sa casto pouzivaju podporne prostriedky (integrovane alebo casto vo forme doplnujucich, napr. PC systemov) - na financne analyzy, hodnotenie bonity a rating klientov, na simulacie a modelovanie navrhovanych planov (urcenie vysky jednotlivych splatok, vysky a rozlozenia splatok urokov, atd.).
Hotovostne (on-line) cerpanie a splatky uverov su neobvykle, obcas sa mozu vyskytnut pri spotrebitelskych uveroch. Prevazna vacsina tychto operacii sa uskutocnuje automaticky - operaciami platobneho styku na zaklade zadanych planov alebo platbami (iniciovanymi uzivatelom). Spojenie s modulom platobneho styku byva slabsie ako pri subsysteme vkladov - pouzitie specializovanych nastrojov platobneho styku (nad ramec zakladnych platobnych prikazov) je pre uverove ucty, s vynimkou niektorych uverovych liniek, neobvykle. V pripade, ze su v subsysteme uverovych produktov zaclenene aj platobne zaruky, moze sa realizovat interfejs na platobny styk umoznujuci prenos informacii o realizovanych platbach, na zaklade ktorych mozno znizovat vysku zaruky.
V kazdom pripade sa vsak splatky kontroluju so splatkovych planom, a to ako vyska splatky tak jej spravne nacasovanie - chyby (oneskorenie celej alebo casti splatky) sa zaznamenavaju ako delikvencia. Ta sa sleduje (vacsinou v oddelenej databaze) po cely cas zivota uveru na urovni uveroveho uctu alebo dokonca priebezne sumarne pre vsetky uvery klienta. Spracovanie delikvencie umoznuje aktivaciu roznych procedur a korespondencie pri vymahani dlznych splatok (automaticke zasielanie upomienok az podnetov na sudne vymahanie a pod.), poskytuje potrebne podklady o spravani sa klienta pri povolovani dalsich uverov a prip. umoznuje automaticke (alebo poloautomaticke - t. j. formou vyzvy a potvrdenia) preradenie do niektorej z kategorii pochybnych (klasifikovanych) uverov.
Ak nie je k dispozicii cela splatka, system spravidla umoznuje urcit priority na splacanie istiny, urokov poplatkov - a to splatnych aj dlznych. Takuto priorizaciu mozno zadavat vseobecne vopred alebo v jednotlivych pripadoch individualne.

Note: V nasledujucej casti sa budeme venovat subsystemu platobneho styku a rozhraniu pre medzibankove a medzinarodne siete.ddaemon