Wireless LAN

20.10.2003 06:57 | blackhole

Pre WLAN sa používa pásmo 2,4Ghz, pretože je to voľné (nelicencované) pásmo.(Žiadne zdieranie od Telekomunikácii:)) Vďaka tomuto je aj veľmi za rušené. Približne na tomto pásme fungujú napr. aj bluetooth zariadenia a bezdrôtové telefóny.
Štandardy pre toto pásmo sú 802.11x IEEE kde max. rýchlosť je 2.2 Mbps, preto bolo toto pásmo upravené na 802.11b, kde max rýchlosť bola 5,5 Mbps - 11Mbps , 802.11b+ je rozšírene 802.11b o 22 Mbps a 256bit kryptovanie , 802.11g je rozšírene na 55 Mbps a nakoniec 802.11a 5 Ghz, ktoré na svk pre bežných užívateľov ešte nie je k dostaniu. Aby sa navzájom wireless zariadenia nerušili, tak sa spravilo viac kanálov. Sú posunuté navzájom o 5 mhz, prvý kanál je 2412mhz, potom 1417~2482mhz. Celkom je tu teda 14 kanálov, kde 14-ty sa používa iba v Japonsku. Ináč v Amerike sa používa iba 11 a v EU je to 13. Tento rozsah staníc sa označuje ako ISM (Industrial, Scientific and Medical) band freq.. Kanály, ktoré sa navzájom vôbec neprekrývajú sú 1,6,11, čo je dobre použiť, keď máme veľa AP pri sebe. Je lepšie nastavovať nižšie kanály, lebo signál pri nižších frekvenciách sa lepšie ohýba na prekážkach, lebo ma dlhšiu vlnovú dĺžku. Kvalitne pripojenie záleží od viacerých faktorov, ako je napr. vlhkosť, ktorá veľmi ovplyvňuje kvalitu signálu, konektory, dlhé káble - (RG213 - strata približné 22db/100m), bleskoistky (berú asi 3,4,5 dBi),...
Antény: Interiérové antény majú dosah cca. 30 -50m v interiéry, alebo 300-500m na otvorenom priestranstve. Rekord na exteriérových anténach je 75km a to medzi Hawaiskymi ostrovami. Inak to záleží iba na HW resp na zisku antén (je to 9 ,14,19,24,26dBi) Čo sa týka antén, sú buď smerové, čo vysielajú pod uhlom 8 stupňov, alebo sektorové 60,90,120,180 stupňov, čo sa používajú ako Apcka, alebo všesmerové 360 stupňové (omni antény). Klienti zdieľajú jednu anténu na prístupovom bode - degradácia signálu, prispôsobovanie sa najpomalšiemu klientovi, čo je potom riešenie namiesto omni anténou 4x sektorovými anténami.
Čo sa tyká kariet, tak najpoužívanejšími chipsetmi sú Lucent, Cisco, Intersil, Atmel. Najviac sa asi z low-end HW používa chipset PRISM 2 od Intersilu, ktorý ma dobru podporu v linuxoch a dobru cenu. Používa už aj novší PRISM 2.5 pre mobilne zariadenia - laptopy, PDA,... a pre pci karty. Atmel = lacné AP bez podpory v linuxe.
Módy WLAN: Používajú sa 2 módy a to na komunikáciu zec AP a bez neho. Pre komunikáciu cez AP je Infrastructure mód (managed mód) a bez AP je to Ad-Hoc mód, kde všetky stanice, ktoré medzi sebou komunikujú musia na seba vidieť. AP sa navzájom spájať nemôžu, potrebujú na to iné zariadenie , preto sa na rozšírenie signálu používajú repeatery. Ich nevýhodou je, že zbytočne posielajú množstvo zbytočných dát. Keď je potreba mat viac AP-cok pri sebe, používa sa mód ROAMING ktorým neustále komunikuje AP s klientom o tom , na ktoré AP je najvýhodnejšie sa pripojiť.
Všeobecné nastavovacie utility pod linux sú ifconfig pre wireless -> iwconfig.

Pre nastavenie wireless karty potrebujeme vedieť chipset aký používa. Zistime cez #lspci -v pre PCI zariadenia #cardctl ident pre PCMCIA a pre USB zariadenia je to #dmesg, v prípade, že nemáte tieto utility, je najlepšie sa pozrieť do /proc alebo /var/log. Pre samotne nastavenie pripojenia je potrebne vedieť ssid (service set indentifier = identifikačný string siete), ktorý je vám poskytnutý administrátora siete a iné sside budú vami defaultne ignorovane, môže mat max 32 znakov, je rovnaký pre každého užívateľa jednej siete. V ad-hoc móde sa vola bssid - basic ssid a v infrastructure a roaming móde sa vola essid - extended ssid. V prvom rade na rozbehanie WLAN potrebujeme zaviesť modul odpovedajúci nasej Wifi karte, do kernelu a to cez #modprobe, potom cez iwconfig spustiť a nastaviť ssid, mód ktorý budeme používať, a ip. Prakticky to vyzerá takto (pre PRISM2 chipset)
#modprobe orinoco
#iwconfig eth1 ssid linux
#iwconfig eth1 mode managed
#ifconfig eth1 192.168.0.55
#ifconfig eth1 up
Pre intersil prism2 chipset použijeme radšej projekt WLAN-NG:
#modprobe prism2_pci
#vi /etc/wlan.conf
#./etc/rc.d/rc.wlan
alebo nastaviť cez wlanctl (čo je veľmi zdĺhavé, lebo to je dosť nevydarená
utilita)
#ifconfig wlan0 192.168.0.55
#ifconfig wlan0 up
Z skoro každej pci karty (pci fungujú iba ako clientske adaptéry) sa dá vytvoriť AP vďaka projektu s názvom host ap, ktorý bol napísaný lebo ceny apciek sú dosť vysoké oproti klasickým kartám. Funguje tak, že softwarovo (bez potreby preflashovat kartu) umožní vytvoriť ap. Je na to akurát potrebnú router s linuxami. Príklad zavedenia host ap driveru:
#modprobe hostap_pci
#iwconfig wlan0 essid linux
#iwconfig wlan0 mode master (master = ap mód)
#iwconfig wlan0 channel 6
#ifconfig wlan0 192.168.0.55 netmask 255.255.225.0
#ifconfig wlan0 up
#ifconfig eth0 192.168.0.1 netmask 255.255.255.0
#ifconfig eth0 up
#route add default gw 192.168.0.55 dev eth0
Pre bezpečnosť WLANu bolo urobený takzvaný WEP kľúč, ktorý ma zabrániť sniffovaniu vašich dát, bohužiaľ nevyšiel tak, ako by mal a dá sa po chvíli odchytávaní kryptovaných dát zistiť. WEP je buď 64, 128, 256bit a pri 802.11a je to 152bit kľúč, ktorý spomaľuje rýchlosť prenosu dát až o 20-50%. Ďalšou alternatívou je WPA kľúč (funguje na 802.11i), ktorý dynamicky generuje a prideľuje kľúče. Najväčší problém WEPu je jeho spomaľovanie siete asi o tých 20%.

open siete : BlavaNET - neziskový projekt (www.blava.net)
Grgnet - BA, grgnet.host.sk
SKFREE.net
CZFREE.net
LOCALNET.skalby