Stručná história Unixu a Linuxu 1.

08.09.2001 15:47 | blackhole

Oficiálny vznik Unixu sa datuje na rok 1969. Bol to zárovneň aj rok zrodu ARPAnetu (prvá transkontinentálna vysokorýchlostná počítačová sieť). Vybudovalo ju ministerstvo obrany USA ako experimentálnu digitálnu sieť. V roku 1965 pracovali spoločnosti BTL (Bell Telephone Laboratories) a General Electric na projekte "MAC of MIT" operačného systému pre veľký počítač s veľkým počtom užívateľov. Tento projekt mal názov MULTICS (Multiplexed Information And Computing Service), ktorého predchodcom bol bájny ITS (Incompatible Timesharing System) vytvorený na MIT (Massachusets Instritute Of Technology). MULTICS mal byť veľký operačný systém určený pre prácu mnohých uživateľov naraz. BTL však od projektu odstúpila kvôli zisteniu, že MULTICS sa rozrástol na nepoužiteľného "bieleho slona" a v tomto dôsledku nemali žiaden kvalitný operačný systém. Ken Thompson, zamestnanec BTL a člen výskumnej skupiny CSRG (Computer Science Research Group), sa spolu s Dennisom Ritchiem rozhodli vytvoriť nový OS ktorý by BTL vyhovoval. Mal to byť povodne OS pre jedného užívateľa (MULTICS-multi, unix-uni-jeden). Napísali ho na do tej doby nepoužívanom PDP-7 od DECu (Digital Equipment Corporation). Vytvorili základ niečoho, čo sa neskôr použilo na tvorbu systému na spracovanie dokumentov AT&T (American Telephon and Telegraph). Na tento projekt bol použitý počítač PDP-11 (rok. 1971). Brian Kernighan mu dal názov Unics, čo bol názov zosmiešnujúci projekt Multics(Multi-cs, Uni-cs, Unix-x). Z tohto názvu neskôr vznikol názov UNIX. Bell Laboratories, kde UNIX vznikol, boli založené r. 1925. V súčasnej dobe majú približne 25 000 zamestnancov, vlastnia patenty na viac než 20 000 výrobkov a sedmim zamestnancom bola udelená Nobelova cena. Zakladný výskum sa týka oblasti dôležitých pre rozvoj komunikácii, najmä matematiky, fyziky a počítačov. Povôdný Unix bol napísaný v Assemleri (jazyk symbolických adries, strojovo orientovaný jazyk v ktorom sú jednotlivé inštrukcie reprezentované skratkou, odvodenou z angličtiny). V roku 1973 vytvoril Dennis Ritchie programovací jazyk C. Thompson sa predtým zaoberal jazykom B v ktorom bol napísaný assembler. Neskór z neho urobil NB ktorý však pri pokuse prepísať do ňho systém skončil neúspešne. Preto začal Ritche pracovať na zdokonalení beztypového jazyka BPCL a výsledkom po zavednení dátových štruktúr bolo C. Vtedy ho spolu s Thompsonom doň aj prepísali a vznikla nová verzia s číslom 4. Bol to prelom, lebo vďaka tomu bolo možné systém preniesť aj na iné architektury. V roku 1975 vzniká 6. verzia UNIXu, ktorá je prvýkrát používaná mimo BTL. Systém bol bezplatne ponúknutý univerzitám, čo pomohlo vzniku ďalšej vetvy systému - BSD (Berkeley System Distribution). V roku 1977 bol Unix prevedený z PDP na nový pocítač s použitím procesu, ktorý sa nazýva "porting". Unixová stratégia by sa dala popísať asi týmito slovami - "Nech je to primitívne a jednoduché". Toto isté by sa dalo povedať aj o C, ktoré je narozdiel od assembleru kompatibilné s inými typmi počítačov. Assembler je programovací jazyk, ktorý je úzko spojený s konkrétnym typom počítača. Programy v ňom napísane spravidla niesú prenosné mezi rôznymi počítačovými platformami. V roku 1978 vniká UNIX version 7, ktorá ma z pohľadu užívateľa vsetky charakteristické rysy dnešných verzií (hierarchická struktúra adresárov, práca s procesmy ako s elementmi nositeľa zmien v dátovej základni, podpora volania jadra, textovo orientovaná interaktívna práca viacerých užívateľov u terminálov..) Základným testom pre UNIX bol prenos v7 na počítač iného typu, a to INTERDATA 8/32, ktorý potvrdil prenosnosť. Krátka definícia UNIXU by sa dala povedat týmito slovami: Operačný systém UNIX je viacužívateľský systém prepokladajúci súčasný prístup viacerých užívateľov k jednému počítaču. User pristupuje k počítaču pomocou terminálu. Podporuje multitaking (umožnuje aby mal užívateľ spustených viacero úloh, jedna na popredí, iné na pozadí). Je to interaktívny operačný systém. Pri interakcii je používaný určitý komunikačný jazyk, ktorý sa nazýva shell (príkazový interpret).
Jeho rozdelenie je
1. jadro operačného systému
2. základné tabuľky a programy
3. nástroje programátora

Nasledujúci vývoj UNIXu by sa dal špecifikovať do dvoch variánt:
1. System III - V vytvorený v BTL ktoré sa stali súčasťou AT&T. Systém V bol vyvinutý v roku 1982 v spoločnosti Western Electric Company. AT&T malo snahu prepracovať UNIX do komerčnej podoby. Jeho posledná verzia 4.0 je z roku 1990, jej označenie je UNIX SVR4 - UNIX System V Release 4
2. BSD - Berkeley Software Distribution vytvorená v roku 1979 na University of California v Berkeley(ďalej UCB). Ditribúcia systému bola zahájená na počítačoch VAX s označením 4.xBSD. Je to univerzálna vetva, ktorá obsahuje mnoho vylepšení a doplnkov voči pôvodnému systému. Napr. úspora pamäti, overlay, vytvorenie nových systémových programov (red, csh, vi..) atď.zubata