Ochrana informácií v počítačových systémoch a sieť

15.05.2004 18:24

Ako nedávno (3. 5. 2004) uviedol portál www.itnews.sk v článku Michala Holeša, na Ukrajine existuje škola hackerov. Po prečítaní spomínaného článku určite každému naskočí mierny úsmev na tvári. Veď do podobnej školy by určite chodil každý rád. Ono to však nemusí byť až taká nereálnosť, ako sa na prvý pohľad zdá.

Článok je podľa mňa prešpikovaný „skvelými“ výrokmi, ktoré sa dúfam zakladajú na pravde. Najlepší výrok snáď je: „... náš východný sused je rovnako ako prakticky celý zvyšok bývalého ZSSR inkubátorom pre talentovaných a prefíkaných géniov s nálepkou „hacker“. Určite je na tom niečo pravdy, smerom na východ bolo a stále je veľa šikovných i ľudí zaujímavej techniky. Citujem ďalej: „Na predmete hacking sa môžu študenti dozvedieť napríklad aj spôsob, ako preniknúť do cudzích počítačov.“ „.. dnes a v skorej budúcnosti ostanú krajiny bývalého ZSSR liahňou hackerov...“

Nejde mi o opis článku portálu. Prichádzam so zaujímavosťou, ktorú som postrehol na nudnej nástenke ešte nudnejšej fakulty, ktorú navštevujem. Jedná sa o rozširujúce štúdium v špecializácii:

Ochrana informácií v počítačových systémoch a sieťach

Príprava študentov rozširujúceho štúdia v špecializácii „Ochrana informácií v počítačových systémoch a sieťach“ je zabezpečovaná podľa študijného smeru „Informačná bezpečnosť“ akreditovanom v Ústave informačno - diagnostických systémov Národnej leteckej univerzity v Kyjeve. Diplomy sú v plnej miere medzinárodne uznávané.

Pre koho je štúdium určené:
Pre absolventov vysokých škôl, odborníkov, ktorí pracujú v štátnych službách, verejnoprávnom sektore, podnikateľskej sfére a bankovníctve.

Profil absolventa:
Absolventi sú pripravení na prácu v štátnych službách, podnikateľskej sfére a bankovníctve a v iných štátnych i neštátnych zariadeniach. Sú školení na ochranu informácií v počítačových systémoch a sieťach. Získajú potrebné znalosti z oblastí:

+ kryptografia
+ systémy ochrany
+ ochrana štátneho a komerčného (obchodného) tajomstva
+ súčasné programové prostriedky ochrany
+ ochranné informačné technológie
+ systém nízkohladinového programovania
+ metódy a prostriedky ochrany programového zabezpečenia pred nepovolaným prístupom
+ rozpracovanie a projektovanie programových a prístrojových prostriedkov ochrany informácie.

Získané vzdelanie:
Ukrajinský vysokoškolský diplom Národnej leteckej univerzity v Kyjeve osvedčujúci úspešné ukončenie štúdia špecializácie.

Forma štúdia:
Externé - je kombináciou dištančného a prezenčného diaľkového štúdia organizovaného počas víkendov v priemere 1x mesačne v rozsahu 3 dní.

Dĺžka štúdia:
2 roky

Organizácia štúdia:
Štúdium je rozdelené do 4 semestrov končiacich skúškami, vyučovacím jazykom je jazyk slovenský, v špecializovaných disciplínach jazyk anglický alebo ruský, určený na základe záujmu uchádzačov. Voľba jazyka je záväzná pre celé štúdium. Štúdium končí štátnou skúškou a obhajobou záverečnej práce.

Podmienky prijatia:
Ukončené vysokoškolské vzdelanie, znalosť anglického alebo ruského jazyka.

Predpokladá cena:
45 000,- Sk za školský rok

Kde je štúdium realizované:
FHPV PU Prešov, AV Poprad<br>

Note: Ak niekde získam 90 000,- Sk, tak sa na to o rok prihlásim už len z recesie. Vlastníctvo vysokoškolského diplomu Národnej leteckej univerzity v Kyjeve sa bude krásne vynímať v životopise. To má málokto... :o)ddaemon