Splnění morální povinnosti aneb jak se hackuje lid

04.07.2004 13:34 | blackhole

Splnění morální povinnosti aneb jak se hackuje lidstvo

Před nějakou dobou proběhly volby do evrospkého parlamentu, které vnesly do české politické scény potvrzení dlouhodobého trendu. Trendu, který se mi vůbec nelíbí. Trendu, který apeluje na mé morální pudy a nutí mne napsat tento pamflet. Totiľ, ľe ze zase začíná dařit těm zasraným zkurveným dementním kriplům, kteří mají tu drzost se nazývat Komunistická strana Čech a Moravy.

Jelikoľ je známá věc, ľe komunisty volí jen debilní pitomci bez jakéhokoliv chápání světa, vypracoval jsem následující strategii. Tímto apeluji na vaąe intelekty a prosím o pomoc. Musíme se minimálně pokusit tu bandu nechutných dementů zastavit. Jelikoľ ľijeme v semidemokracii se vąemi jejímy nedostatky musíme se to naučit vyuľívat! Pokud nenaučíme pak si sluąný ľivot nezaslouľíme a jenom nám patří zdechat ve frontě na banány při ąeptání si o \"svobodě\".

V principu vidím voličstvo (nedovolil bych si TO nazývat elektorátem) rozdělené do tří skupin. Senilní světa neznalé důchodce ochotné věřit jakémukoliv bludu, který jim hezky popíąete, druhá o mnoho nebezpečnějąí skupina jsou přesvědčení levicoví intelektuálové. Třetí skupina je zbytek, do kterého se řadí nevzdělaní \"nadávači od piva\".

Strategie vůči první skupině Tato skupina je nejlépe manipulovatelná. Stačí si uvědomit, ľe jsme jejich vnuci/vnučky ;) Plán je tedy následující. Přijít na návątěvu, prarodiče naladit do té \"správné nálady\" (předváděním vlastních kvalit - výsledků ve ąkole, výsledků v práci atd. ideálně kombinovaně) a poté příjde otázka na volbu v evropských volbách. Pokud nám oslovený odpoví ľe volil ty zmrdané kokoty přejdeme do útoku (btw: lépe na toto reagují ľeny, i kdyľ u mně na vąe lépe reagují ľeny takľe to nevím na 100%). Začneme \"vysvětlovat\" politiku KSČM. Vycházíme přitom ze tří základních předpokladů - senioří mají obvykle problémy se zdravím, mají za sebou celý ľivot naplněný prací a nemají moc peněz. Tj. politiku KSČM vysvětlíme na příkladu \"lékaře, který má stejný plat/důchod jako tunelář, který vytuneloval jejich oblíbenou kampeličku\", dále přejdeme na popis vaąich osobních úspěchů (ve ąkole, v práci - ty které jste předtím popsali) a zdůraznění, ľe onen úspěch byl dosaľen v první řadě tím ľe vám nikdo nebránil (coľ je politika KSČM) v jejich dosaľení. Opakujeme příklad se snaľivostí lékaře versus tuneláře. Dále záleľí na vaąich schopnostech improvizace a populismu. Ovąem je nutno uvědomit si, ľe toto ovlivňování děláme ve prospěch lidstva!!

Strategie vůčí druhé skupině První zásadou, je nepouątět se do akademické diskuse! Přísluąníci této skupiny jsou vzdělaní a nepřeceňujte své rétorické a argumentační schopnosti (větąina lidí je na tom ąíleně bídně). Navíc, oni mají s tou nadřazeností levice moľná pravdu ;( Kaľdopádně, v tomto případě pomáhá jediná strategie. Korupce. Pokud jsou to ľeny pak je přesvědčte sexuálně (předpokladám ľe bhole čtou větąinou muľi), pokud toho nejste schopni pak poproste schopnějąího kamaráda. Pokud je to muľ pak opět sexuálně tím, ľe mu ukáľete \"výhody\" pravicovosti v tom, ľe (spolu s ním) sbalíte nějakou ľenu o kterou má on zájem. Tim prokáľete nadřazenost pravice a tupý mozeček vaąi oběti začně pracovat jako u zvířátek ;) Nicméně nesmíte se dostat do intelektuální diskuse... to je konec

Strategie vůči třetí skupině Zde strategie pravděpodobně neexistuje (resp. se mi ji nepodařilo vymyslet - nejsem ve styku s přisluąníky této sociální třídy). Ideální se mi zdá nechat je vyhynout hlady (resp. nedostatkem jiných hmotných statků, kvuli kterému se nebudou tak úspěąně mnoľit). Pokud někdo strategii vymyslí velmi ocením podělí-li se o ni! Tímto bych tento pamflet uzavřel. Apeluji na váą zdravý rozum - bojujte proti komunismu. Já jsem vám zde naznačil svou představu, nicméně to samozřejmě není dogma, spíąe dobře míněné rady (já to takhle provozuji a funguje to). Snaľte se. A» nás ti zasraní odporní zmrdi nedostanou ;(

neologism

P.S. I ta diskuse (u skupiny dvě) je někdy moľná ale chce to dobrý odhad a velmi dobré rétorické schopnosti.neologism