Reakcia obcanov na ST

06.02.2002 19:54 | blackhole

Reakcia občanov podporujúcich protest na www.bystro.sk na stanovisko predstavenstva Slovenských Telekomunikácií, a.s..

Vo štvrtok, 31. januára 2002, rokovalo predstavenstvo Slovenských Telekomunikácií, a.s. (ST). Bolo to dlho očakávané stretnutie šéfov ST ktoré mohlo naznačiť zmenu smerovania obchodnej a cenovej politiky tohto monopolu. Výsledky z tohto stretnutia zaujímalo hlavne občanov - klientov ST, ktorím táto spoločnosť strpčuje svojim monopolistickým správaním život. Len k internetovej petícií na www.bystro.sk sa k dnešnému dňu pripojilo vyše 7 600 občanov SR a taktiež vyše 100 slovenských internetových serverov a stránok. K výzve Občiansko-demokratickej mládeže na www.monopoljezly.sk sa pripojilo už vyše 6 000 občanov SR. Občania si uvedomujú potrebu budovania informačnej spoločnosti a aj takýmto spôsobom vyjadrujú tejto myšlienke svoju podporu.

Aj zo stanoviska ktoré vydali ST po rokovaní predstavenstva ale jednoznačne vyplýva, že pokiaľ by sa nerozbehla protestná kampaň ktorú organizuje hŕstka študentov, štátne inštitúcie by sa vôbec nezaujímali o problém informatizácie spoločnosti a už vôbec o samotný internet. Toto médium pritom tvorí hybnú silu ekonomického rastu vo vyspelých krajinách a jeho dôležitosť je podložená ekonomickými štúdiami, ale hlavne praktickými skúsenosťami (napr.z Nemecka). Akonáhle ST pocítili tlak v podobe rútiacej sa kritiky ich monopolného správania, zrazu sa začali neuveriteľne zaujímať o rozvoj internetu v SR. Občania sa ocitajú v centre mediálnej kampane ktorá napr. hlása to, že internet je na Slovensku najlacnejší, alebo že za nízke percento domácností pripojených do internetu môže malá vybavenosť počítačmi. Všetko sú to lži ktoré nepatria ani do krčmy najnižšej cenovej kategórie a jednoznačne z nich vyplýva že monopolu nejde o rozvoj internetu, ale o čo najvyšší zisk zo svojich nekvalitných služieb.

Po 7-mich mesiacoch od posledného zvýšenia služby pripojenia do internetu formou dial-up a ISDN sa dozvedáme že sa jednalo o \"promočnú akciu\", čo pravdaže ST svojim zákazníkom doteraz nikdy neoznámili. Jedným dychom ST dodali že \"promočná akcia\" pre ISDN pokračuje aj ďalej. Prečo? Pretože sklady ST sú plné prístrojov slúžiacich na pripojenie do internetu a monopol sa ich nevie zbaviť. Čo je ale podstatné - v súčasnosti je vhodným technickým riešením pripojenia domácností do internetu technológia DSL, v Nemecku ju materská spoločnosť ST - Deutsche Telecom poskytuje 2,2 mil. zákazníkom, pričom zaznamenáva obrovský rast na trhu, je niekoľkonásobne kvalitnejším a rýchlejším riešením v porovnaní so zastaranou technológiou ISDN. Zákazníci chcú lepšie služby, chcú tak vela?

Taktiež nový model sekundovej tarifikácie je pre internet zbytočný a cenu internetu ešte viac znevýhodňuje. Z vyhlásenia ST pritom nie je vôbec jasné ako to bude ďalej s cenami pre dial-up pripojenie. Vlastne jedno jasné je - zdražovať sa bude ! Pod absolútne nelogickými formulkami ktoré obsahujú vyhlásenia ST si možno vyvodiť len to, že aj ďaľšie vyhlásenie firmy od ktorej závisí telekomunikačný sektor, je súčasťou dezinformačnej kampane ktorá má za ciel jediné - klamať zákazníka, či zamerať jeho pozornosť na absolútne nepodstatné veci.

Je zaujímavé sledovať ako ST prišli s projektom eSlovakia - presne v čase keď sa spúšta vlna kritiky za neplnenie projektu eEurope+. Program eEurope+ je pre Slovensko právne záväzný, pričom program eSlovakia je výmyslom monopolu ktorým sa snaží kamuflovať svoju nečinnosť v oblast rozvoja internetu. Projekt eSlovakia sa pritom bude ešte len pripravovať a už teraz môžeme povedať že nebude obsahovať nič nové oproti plánu eEurope+.

organizátori protestu na www.bystro.sk
Juraj Bystrický /bystro@bystro.sk/
Jozef Duháček /duhacek@bystro.sk/
Peter Polakovič /polakovic@bystro.sk/ 0907 982 555mis0 truban