Problematika práva na sebaurčenie a sebaurčovacích subjektov

31.01.2009 20:25

Články majú za úlohu informovať o problematike práva na sebaurčenie v spoločnosti, o pôsobení sebaurčovacích subjektov a celkovom význame práva na sebaurčenie.

Článok Právo na sebaurčenie sa zaoberá teóriou práva na sebaurčenie, jeho zaradením, podstatou a charakterom. Má za úlohu objasniť čo je právo na sebaurčenie, zaraďuje ho do systému práva, hovorí o úlohe tohto práva a o skutočnostiach z neho vyplývajúcich. Po článku právo na sebaurčenie nasleduje projekt Politický sebaurčovací subjekt, ktorý sa taktiež zaoberá právom na sebaurčenie, ktoré približuje do roviny pôsobenia na danom mieste, ďalej sa zaoberá podstatou, pôsobením a charakterom politického sebaurčovacieho subjektu. Tento článok objasňuje ako vzniká politický sebaurčovací subjekt, za účelom čoho vzniká, ako pôsobí a aký je jeho vzťah k ostatným subjektom spoločnosti. Posledný článok Politické sebaurčovacie subjekty v spoločnosti približuje pôsobenie politických sebaurčovacích subjektov na danom mieste, snaží sa objasniť ich vzťah k spoločnosti, podstatu a pôsobenie vzhľadom k spoločnosti a jej jednotlivým subjektom.
Problematika práva na sebaurčenie obsiahnutá v článkoch (ktoré na seba nadväzujú a vzájomne dopĺňajú, z čoho vyplýva že je potrebné si ich prečítať všetky, resp. prejsť) a projekte má za úlohu informovať spoločnosť o práve na sebaurčenie a zabezpečiť mu trvalú účasť v tejto spoločnosti, kde prirodzene patrí.
V prípade záujmu o problematiku arsuti@gmail.com