Keyboard Expert #1

07.02.2009 09:35 | NeSHo

Vítam vás pri prvom článku zo série článkov, kde sa budem snažiť naučiť vás písať desiatimi prstami bez toho, aby ste čumeli na klávesnicu. Tento článok neslúži na prečítanie, ale na naučenie a to sa nedá zvládnuť za jeden ani dva dni, preto buďte trpezliví. Odporúčam sa učiť tak každú kapitolu denne alebo dvojdenne, poprípade týždenne. Z vlastnej skúsenosti vám viem povedať, že to nie je nič ťažké, povedal by som, ak sa do toho kuknete, trošku popracujete, máte vyhrané. Na úvod by som začal pár otázkami a odpoveďami na nich.

Môj kamoš píše rýchlo a nepoužíva desaťprstovú hmatovú metódu, oplatí sa mi ju učiť?

Odpovedal by som na tvoju otázku, áno, ak nedodržiava pravidla desaťprstovej hmatovej metódy a zdá sa ti, že píše rýchlo, je to len klam. Ako rýchlo píše? Pretože ak by vedel desaťprstovú hmatovú metódu na začiatku, po jej naučení by dosahoval rýchlosť 140-150 úderov/min, ak v tom bude pokračovať vyšplhá sa to na 300-500 úderov/min., bez nej dosahuje maximálne 100. Čiže ho ľahko prekonáš.

Budem písať rýchlejšie ako dokážem písať perom?

Určite áno, v začiatkoch budeš dosahovať akú takú rýchlosť, no ak by ťa to začalo baviť a trošku viac by si sa do toho pozrel, písal by si rýchlejšie, ako čítal.

Mám si dávať viac pozor na rýchlosť alebo presnosť?

Tu odpoviem rázne určite na presnosť, rýchlosť sa dostaví časom, praxou, no keď sa budeš sústrediť a písať presne, potom to môžeš zrýchliť - bude to len pre tvoje dobro. ¬

1) Nácvik písmen - základná poloha prstov na klávesnici.
Niektorí z vás si určite všimli na klávesnici na písmenkách F a J taký malinký výbežok tento výbežok služí na to, aby ste sa mohli bezpečne vrátiť do základnej polohy na klávesnicu, aj keď si dáte ruky z klávesnice preč.

Základná poloha prstov na klávesnici je na strednom rade jedná sa o písmenká A, S, D, F a J, K, L, Ô.

Malíčkom ľavej ruky obsadíme písmeno A
Prsteníkom ľavej ruky obsadíme písmeno S
Prostredníkom ľavej ruky obsadíme písmeno D
Ukazovákom ľavej ruky obsadíme písmeno F
Ukazovákom pravej ruky obsadíme písmeno J
Prostredníkom pravej ruky obsadíme písmeno K
Prsteníkom pravej ruky obsadíme písmeno L
Malíčkom pravej ruky obsadíme písmeno Ô

Cvičenie 1) Prepísať 10x

jjj fff jjj jjj fff jjj jjj fff jjj jjj fff jjj jjj fff jjj jjj fff jjj jjj fff jjj jjj
kkk ddd kkk ddd kkk ddd kkk ddd kkk ddd kkk ddd kkk ddd kkk
lll sss lll lll sss lll lll sss lll lll sss lll lll sss lll lll sss lll lll sss lll
ôôô aaa ôôô aaa ôôô aaa ôôô aaa ôôô aaa ôôô aaa ôôô aaa ôôô aaa

jfj fjf jfj fjf jfj fjf jfj fjf jfj fjf jfj fjf jfj fjf jfj fjf jfj fjf jfj fjf jfj fjf
kdk dkd kdk dkd kdk dkd kdk dkd kdk dkd kdk dkd kdk dkd kdk
lsl sls lsl sls lsl sls lsl sls lsl sls lsl sls lsl sls lsl sls lsl sls lsl sls
ôaô aôa ôaô aôa ôaô aôa ôaô aôa ôaô aôa ôaô aôa ôaô ôaô aôa
jklô asdf jklô asdf jklô asdf jklô asdf jklô asdf jklô asdf jklô asdf
fdsa ôlkj fdsa ôlkj fdsa ôlkj fdsa ôlkj fdsa ôlkj fdsa ôlkj fdsa ôlkj
lkj asd lkj asd lkj asd lkj asd lkj asd lkj asd lkj asd lkj asd lkj asd

ja aj sa fa la ad ôs ak sad dal daj jaj kal lak saj sal jas kôl
kôs kla jaj lad sad jak alfa sada sala skla slad dala kalk klad
fald ajaj kasa klas lala saka slad klal klak alka jajjaj kajak a
lajka kladka skalka jajkaj jasala jajkal skladal jajkala sklada

sadaj a skladaj jas kôs dal daj dala jasal jasala jasaj jas ja
sal sala saj skla sklad skla sad sadal sadla sadala skala slad
kajal kajak kajala jaj jajkal jajkala jajkaj klad klada kladka
ja aj daj jaj ak kal sa as sad sada kôl jas kôs skla lad klasa
kal klal klas kôs kôl skladala sad jaj dal lak kasa skalka sal

lajka klala a jajkala sadla a jasala klasa sadala jas a kajak
jajkala skladala jajkala skladala jas jasala sadala jasala jaj
________________________
________________________

2) Písmeno E a ,(čiarka)
Písmeno E píšeme prostredníkom ľavej ruky na hornom rade. Prostredník po napísaní
písmena E vrátime späť na písmeno D.
, (Čiarku) píšeme prostredníkom pravej ruky na dolnom rade. Po napísaní čiarky vždy. Tu hneď na začiatku chcem povedať, vždy keď píšete a niečo nejaké písmenko napíšete, vráťte ruky do základnej polohy.

Cvičenie 2) Prepísať 10x (úplne celé)

ded k,k ded k,k ded k,k ded k,k ded k,k ded k,k ded k,k ded k,k
asdef ôlk,j asdef ôlk,j asdef ôlk,j asdef ôlk,j asdef ôlk,j asdef ôlk,j
j,klô fedsa j,klô fedsa j,klô fedsa j,klô fedsa j,klô fedsa j,klô fedsa
asedf ôl,kj asedf ôl,kj asedf ôl,kj asedf ôl,kj asedf ôl,kj asedf ôl,kj

ale ded dej kde kel les sed saj des ej, je, ak, aj, ja, fa, sej
les des elf jed ej, esa ôs, sa, la, ad, ale kde kel jej ded kel
deda sled esej kade kefa keks leda lesk saje deka slad ded, esa,
dej, deka dela des, fald jed, kel, klk, kefa, les, sej, keks leje
aleja sekaj skade dakde dedka dôjde eseje jedla kefka lejak saje,
deka, fald, jasle jedle dela, esej, kefa, keks, lelek lesa, lesk,
klesaj leskla sekala aleja, dedka, eseje, jedla, kefka, keksa,

sedela a jajkala, skladala eseje, dakde dal kel a keks, kde je
esej a deka, dakde sekala a jedla, ale kde je jej deka, leskla
sa, kde je sklad kôl a kôs, ded sadal k fajke a jajkal, sedela
a skladala eseje, skala sa leskla, jedla slede, ded dôjde, kde
je les a kde je sad, sklad a skladala, ale dej eseje je dakde,
dojde lejak, kôl a kôs, eseje dal dakde, kefka sala, leskla sa
sekala a klesala dakde, kde je jej fajka a esej, dôjde a seje,
kde jedla slede, ale jedla kel, keks a slad, dakde je aj aleja
klesla a leskla sa, dakde je jej deka, sekal klk a klesal jej,
kdekade je keks a kel aj slad, ale lejak dôjde, jedla jej keks

______________________
______________________

3) Písmená W, O, X
Písmeno W píšeme prstenníkom ľavej ruky na hornom rade.
Písmeno X píšeme prstenníkom ľavej ruky na dolnom rade.
Písmeno O píšeme prstenníkom pravej ruky na hornom rade.
Znovu upozorňujem na jednú vec napíšete písmeno vráťte sa na základnú polohu.

Cvičenie 3) Prepísať 10x (úplne celé)

sws lol sws lol sws lol sws lol sws lol sws lol sws lol sws lol
swx lo, swx lo, swx lo, swx lo, swx lo, swx lo, swx lo, swx lo,
aswdf ôlokj aswdf ôlokj aswdf ôlokj aswdf ôlokj aswdf ôlokj
asxdf jkolô asxdf jkolô asxdf jkolô asxdf jkolô asxdf jkolô asxdf
jklxf asdol jklxf asdol jklxf asdol jklxf asdol jklxf asdol jklxf asdol
fdswa ôlkjo fdswa ôlkjo fdswa ôlkjo fdswa ôlkjo fdswa ôlkjo fdswa

do, dok ako dol joj eso ex, loj od, oka oj, oje oko os, osa
so, sex sok doj kos osa oje do, los sol eso joj dok eso ex,
aloa axel dedo deko delo dole flox jola kofa exod well sklo
welk skok sako koks sloj kolo olej kola osla kosa osol wakf
oska, ojoj, oleja kakao doska ojko, laso, kolka kolok sadlo
sokol dedko dojka losos sedlo jedlo dolka osada kokos saldo
exod, walks odsek odoka woods jojoj kolos lokaj ojej, wakes
woofs sojka ojoj, lalok dedko okolo jola, jedol sklo, saldo
dajako ex lex laloka doklad sladko ofsajd dokola odlesk ako
kloaka odskok koleso doskok koleda odklad woofs, woods, loj
ex offo, kokakola skleslo, odoslal, dokladal dôsledok doska
kadejako sedadlo, dôsledok ex offo, kadekde, odoslal, exod,

dedo jedol kokos, dojka sedela skleslo a jedla lososa, dal jej
eso, dakde dole je sklad oleja a skla, ex offo dodala doklad o
sklade, sladko sedela a jedla slede, dodala sokola aj odoslala
doklad, odskok od lode, sojka kadekde sedela, lokaj jedol sloj
a lalok, kofola a kokakola, dakde je sako, odskok od kolesa aj

oje, osol jedol a jojkal, ofsajd ako dôsledok, dokladal od oka
koks, sedadlo a sedlo salo olej, osa a lalok, sklad dodal sklo
__________________________
__________________________

4) Písmená T a N
Písmeno T sa nachádza na hornom rade. Píšeme ho ukazovákom ľavej ruky.
Písmeno N je na dolnom rade a píšeme ho ukazovákom pravej ruky.
Na týchto písmenkách sa trošku zastavím a poviem pár vecí, keďže sa píšu ukazovákmi, tieto prsty budete mať veľmi silné na dotyk, ak si zvyknete na tuto metódu, pretože najsilnejšie prsty sú ukazováky, teda najviac používané.

Cvičenie 4) Prepísať 10x (úplne celé)

asdftf ôlkjnj asdftf ôlkjnj asdftf ôlkjnj ftftf jnjnj ftf jnj ôlkjnj
asdftf sdftf dftf sdftf dftf ftf ôlkjnj lkjnj kjnj jnj ftf jnj ftf jnjnj
jklônj jklônj jklônô jklônô fdsata fdsatf fdsata fdstf ônônô fdstf
fdsata jklônô asdftf ôlkjnj asdftf ôlkjnj fdsata jklônô ft jn jklônô

sto len taj nad ten nos tlo ona let dno tak sen kto nes naj dno
ono dan tok jot ata nôt set sto dna fan kan ton kat jen neo ken
tele telo toto test tete text tlak tona fajn foto klan klen tkaj
konal nadol okato telex otlak saldo salto efekt sosna stoka saldo
odtok sekta sklon slnko sonet sonda afekt anjel dolet kojot jeden

fenol fotel kadet jasno jasot jatka jedno jeden kanoe kasta denne
katan konto kotol ladne lalot latex lekno letka lotos odtaj konto
odtok sekta sklon slnko sonet sonda afekt anjel dolet kojot jeden
nejako nekalo tadeto tantal teflon teleso anketa asfalt flanel
klokan lastex oddane najalo okteto santal skelet statok tlstne

koleno defekt dekolt dodnes kdekato klonka nejako skokan taktne
naokolo andante exaktne jednota kanafas kontesa kontext kontakt

na tento sklad, na weekend, na stole, na kolene, na fotel, na
dnes, na sklade, jedno leto, na tejto stene, do tejto nedele,
o nej, o tejto ankete, tajne dostane dostatok jedla do nedele,
dodajte osade sto ton skla, dostal naostatok odklad na jedho
leto, stan na weekend, jas slnka, dennodenne konal dokonale,

________________________
________________________

5) Písmená C a I
Písmeno C píšeme prostredníkom ľavej ruky na dolnom rade.
Písmeno I píšeme prostredníkom pravej ruky na hornom rade.

Cvičenie 5) Prepísať 10x (úplne celé)

dcd kik dcd kik dcd kik dcd kik dcd kik dcd kik dcd kik
dec ki, dec ki, dec ki, dec ki, dec ki, dec ki, dec ki, dec ki,
asdcf jkilô asdcf jkilô asdcf jkilô asdcf jkilô asdcf jkilô
tik, iste aids inde ani, kaki taxi asi, inak, disk cena kilo
skif cien idol etik cent filc laik sito lift, idea cica exil cica

afekt clona etika twist index tesil nikto oxid, liace titan
osika fiala akcia adikt finta sila, nikel letec kiosk kalif
totalita infekcia listina, lodenica kinetika kokteil, textilka
koeficient tendencia, asistencia filatelia, dialektika asistentka
excelencia indolencia kontinent, stalaktit, konfekcia, klenotnica
sklo nakladali tak dokonale na odosielacej stanici, otec sliedi
ciele celej akcie, lietadlo letelo na linke, tesnenie okien, na
tenis ide oddiel, deficit je nedostatok, cielili k lieske, liek
sklo nakladali tak dokonale na odosielacej stanici, otec sliedi
ciele celej akcie, lietadlo letelo na linke, tesnenie okien, na
tenis ide oddiel, deficit je nedostatok, cielili k lieske, liek
je na klinike, iste je to konfekcia otca, jedine fikcia docenta
o celine, dokonale nakladali skladacie dielce cikcak, oni liali

detail kolieska na klietke, konflikt klienta, dali jej lekcie k
celej akcii, dodal jej kaliko dokonalej akosti, kdesi sadila aj
siala, dostali sankcie na tie kolieska, osladili kakao a jedli,
___________________________
___________________________

6) Písmená Q, Y, P
Písmeno Q je na hornom rade nad písmenom a. Píšeme ho malíčkom ľavej ruky.
Písmeno Y je na dolnom rade pod písmenom a. Píšeme ho malíčkom ľavej ruky.
Písmeno P je na hornom rade nad písmenom ô. Píšeme ho malíčkom pravej ruky.
Tu by som vám povedal, že ak dávate ukazováky alebo malíčky preč zo základnej polohy, nechajte si aspoň jeden alebo dva prsty na základom rade na písmenku, pre ktorý je prst určený, tak sa nikdy nestratíte a bez problémov sa vrátite. Čo sa týka malíčkov, tu by som aj povedal, že ich treba neustále cvičiť a zdokonaľovať údery, radšej tvrdšie a na plytšej klávesnici ľahšie a rýchlejšie.

Cvičenie 6) Prepísať 10x (úplne celé)

fdsaqa fdsaqa fdsaqa dsaqa dsaqa dsaqa saqa saqa aqa aqa aqa aqa
fdsqya fdsya fdsaya dsaya dsya dsaya saya saya aya aya aya aya
jklôpô jklpôp jklôpô klôpô klôpô klôpô lôpô lôpô ôpô ôpô ôpô
pakt spis pece spoj pena peso pika pije plat plen ceny plno plod
plot plyn podo poet styk polo idey pony post pysk yeti pôda play
lyko sype tylo typy yaki pôjd yeny pece syna kyje tyly cepy stop
kedy pasy spis pejo pole step tony poly lesy ples sily plne nosy

packa palec panel panie papek panna pasca pasia pasta peklo padli
pekne penny petit piano piaty piest pieta pijan piket pikle pilot
pinky pipka plece pleso plnky ploty pocty podlo pokoj pokyn polka
psina polos polyp popis popod psina popol posed posol psota systa
kyjak kyslo lyska nylon synak kysne pôjde spoje odpad odpis spisy

podacie ponesie plakalo plakety podania pltnica planiny plastik
platany pleskot pliecko plienky plietli plnenie plniaci plodiny

politika, politike, politicky, plnenie, plnenia, platy, platca,
platenie, nedoplatky, poplatky, poistenie, poistenia, poistenec,
poistenca, patent, patenty, spis, spisy, odpis, odpisy, podpis,
podpisy, pokles, poklesy, podklad, podklady, podnik, podniky,
podnikanie, podnikania, podiel, podiely, podelili, nepodelili

doplnili ste podpisy na tie spisy, pokyny dostanete telefonicky,
od pondelka dodali tony ocele, poplatky splatili k spokojnosti,
neposlali ten dopyt, do splnenia kapacity, neposlali ste piaty
typ tej pleteniny, podnikatelia poskytli podklady, k spokojnosti
podiely nepoklesli, poslali doplnky k piatej kapitole, poistenie

sadli si pod topole, potykali si, posypali opekance, pokyny ste
dostali telefonicky, kedy ste dodali tie lopaty, na doklady ste
nedali podpisy, na tej pôde, lepidlo dali na sklad, kedy dodali
tie listiny a podklady, posilnenie istoty, dôkladne ste doplnili
tie spisy, nakopili sa nedostatky, dnes posielali lopty, podniky
koniec, dospeli k jednote, plienky popadali na pôjd, podnes pod

______________________________
______________________________

7) Písmená R a M
Písmeno R píšeme ukazovákom ľavej ruky na hornom rade.
Písmeno M píšeme ukazovákom pravej ruky na dolnom rade.
Tu tiež upozorňujem - po napísaní sa stále vrátiť do základnej polohy na klávesnici a to do polohy, kedy máme prsty na písmenách A S D F (ľavá ruka) J K L Ô (pravá ruka).
Znova sa jedná o ukazováky, ktoré sú najsilnejšie.

Cvičenie 7) Prepísať 10x (úplne celé)

asdfrf ôlkjmj asdfrf ôlkjmj frf jmj frf jmj frtf jmnj frfrf jmjmj
asdfrf sdftf dfrf frf ôlkjmj lkjmj kjmj jmj asdfrf ôlkjmj frf jmj
asdfrtf ôlkjmnj fdsara fdsara fdsara jklômô fdsara ômôm arar

môj roj med raj moc rak tma jem jar pri pre mne mat mak ker rap
mix rok rys syr man mok rad mol mor kar rod mys der ryk myk per
frak mrak mlok cmar kraj krik kroj krok drôt tara skôr srna drôt
ropa rada mier risk mama spor snem smer prak rasa kras more rips

reneta riadny rodina rokoko roleta rytina maketa malkao maliar
matika matrac mediar melasa meniny mentol mentor mesiac miesto
polrok strata pomsta atrapa editor emisia expert frajer jarmok
kontra koryto kreker kriket krieda lampas lamela lyrika maniak

kreslo a otoman, ponorka, apropo, monopol, karamel, karta, kemp,
kartel, kimono, komando, komediant, kompetencia, kompresia, rak,
profesor, koncern, prak, drak, koncert, koncom, kondor, stromky,
mikroprocesory, mimikry, minciar, minister, mitra, modelka, mok,
moriaky, moridlo, moderato, mokka, smola, moslim, mora, monolit,

dodali med, maslo, mlieko a termixy firmy nedodali na export ten
cement a drôt, reklama na traktory, kontrakty na motorky, expert,
oproti lampe, trafika na kraji mesta, mraky nad krajom, pri rieke
sme jedli jadierka, okopte a polejte tie stromy na mojej parcele,
dorastenec prekonal rekord priamo pred kamerami, primalex dal do

komory, mimika interpreta, rameno rieky, okrem otca a sestry, do
popredia, park je okrasa mesta, kreslo a otoman, opera a opereta,
normy pre priemysel, od marca poklesol import, demisia ministra,
reklama je remeslo i profesia, kontrola monitora, experti tejto
firmy odmietli kompromis, kotrmelce a podpery, tremolo operenca
______________________________
______________________________

8) Písmená V a U

Písmeno V píšeme ukazovákom ľavej ruky na dolnom rade.
Písmeno U píšeme ukazovákom pravej ruky na hornom rade.
Tu vás upozorňujem - keďže opúšťame ukazovákom J a F, musíme nechať aspoň malíčky na stredovom rade v základnej polohe.

Cvičenie 8) Prepísať 10x (úplne celé)

asdfvf ôlkjuj asdfvf ôlkjuj fvf juj fvf juj asdfvf ôlkjuj fvf
ôlkjuj juj asdfvf fvf fdsav jklôu fdsav jklôu fvf juj fvf juj
ave aut vek von puk tuk vil rov dva div sup tav lov muk fuk
var rev vak val lup fuj fuk luk ves vid vec civ juj nov lev
deva cenu citu cmuk lupa cvak cval cvik cvok divo dolu duel
kura kuna kurt kvap kvas kvet kvit duna duma dula dvor faun
jura jury just juta kovo krov kult luft lump luna lupa lusk

cvalom cyklus cverna cyprus dviker cvikla dievka diviak divina
dôvera dôvtip drevec dratva drvina dupkom dutina dvesto dvojko
konvoj koruna korund korpus krivda krmivo krovie kulisa krivka
dvojmo dvorec flauta junior kajuta kakadu kaktus kanava kaucia

preverili likviditu podniku, v utorok priniesla stravu, uviedol
cenu tovaru, opravila vestu vnukovi, rokovanie snemu, vodu mali
v sude, predvolali starostu, referoval o svojom stanovisku, to
auto vyradili vlani, noviny vydali v stredu, predvolanie svedka,
odvelili rotu, dôveroval vedeniu podniku, vedci odôvodnili svoj

podporoval referendum, stanovenie pravidiel financovania, dvesto
ton tovaru, vytvorenie podmienok pre komisiu, svoju dovolenku,
oproti pôvodnej predstave, ako sa pôvodne predpokladalo, ruka v
ruke, je to vlastne v poriadku, investovali sme do turistiky,
vyjadril uspokojenie nad produktivitou podniku, od odpisu listu

postup, potvrdili prvotriednu kvalitu tovaru, preprava v tomto
roku, vykonali odvod, v otvorenej diskusii uviedli svoje dôvody
a svoju predstavu, vysvetlil podstatu previerky, dostali pokutu,
odvolali sudcu, poslanci interpelovali ministrov, produktivita
podnikov priemyslu, oprava trvala tri dni, uskladnenie tovaru,
_____________________________________
_____________________________________

9) Písmená Z a B
Písmeno Z píšeme ukazovákom pravej ruky na hornom rade.
Písmeno B píšeme ukazovákom ľavej ruky na dolnom rade.
Tu musím povedať, aby ste sa po napísaní týchto klávesov vrátili späť do základnej polohy. Niektorí máte nastavené Z dole namiesto Y na svk klávesnici, čož je zlé. Na en klávesnici je to normálne.

Cvičenie 9) Prepísať 10x (úplne celé)

asdfbf ôlkjzj asdfbf ôlkjzj asdfbf ôlkjzj fbf jzj fvbf juzj
asdftfbf ôlkjnjzj asdfbf ôlkjzj fbf jzj asdfbf ôlkjzj fbf jzj
aby zem zas laz raz voz baf bar bal bum zub bez zlo raz bon
bas kazbez erb iba bes bit byt bod boj bok bor bôb buk cez

album alebo bodro bodka alibi bodec ambit bodaj babka bobor
vôbec robot farba bomba zrada biela barla bacil bubon zbila
rozum baran breza zebra zrazu brest balet zvrat banda plazy
banka barok basta robia debna sebec zreje pizza bidlo bieda

jazyk bodka vznik klbko nazad kombi obzor obvod obraz bufet
oblak burza zaraz korzo libra nabok naraz dobre dozor zrada

beseda nazmar zmoklo drobec dozadu dizajn ceruza bzukot bylina
azbuka azimut babica britko bonsai biomat obzrie balada balvan

z, zo, za, z domu, z domu do domu, z celej sily, z ruky do ruky,
z pleca na plece, za tepla, za stôl, za stolom, za ruku, zjedol
za tanier polievky, za vzor, za mier, za dverami, za dolami,
za vetrom, zboka nabok, obetovala, jazyk za zubami, padal strom
za stromom, zasa, zase, ani za mak, za svetla, za svetlom, spoza,

rozvoju obce, problematika miezd zamestnancov, bilancia zdrojov a
potrieb, banka posudzovala rentabilitu fabriky, zdokonalenie sa
v cudzom jazyku, obmedzenie spotreby, predpokladom prispôsobenia
ekonomiky bude, spôsob uzavretia zmluvy medzi republikami, zlou
pracovnou aktivitou, pokles nezamestnanosti, zdroje zinku, a medi,

z nezamestnanosti, obe strany zarobili peniaze, podporili rozvoj
podniku, zaznamenali pokles dovozu, dopad zamestnanosti, tieto
zmeny v oblasti priemyslu, produkciu prispôsobili dopytu, riziko
podnikania, objednali sme dostatok barelov nafty, pre podnik by
to znamenalo bankrot, iba v obmedzenej miere vzrastie spotreba,
_____________________________________
_____________________________________

10) Písmená H a – (pomlčka, spojovník, znamienko odčítania)

Písmeno H sa nadchádza na strednom rade a píšeme ho ukazovákom pravej ruky tak, že posunieme ukazovák z písmena J na H.
Po kliku stále vrátiť na základnú polohu!!

Pomlčku – píšeme malíčkom pravej ruky a to tak, že z ô dáme malíček dole o jedno.

Cvičenie 10) Prepísať 15x (úplne celé)
asdf ôlkjhj asdf ôlkjhj asdf jklô-ô asdf jklô-ô ôlkjhj jklô-ô
ôlkjhj jhj asdf ô-ô jhj ô-ô asdf ôlkjhj asdf jklô-ô jhj ô-ô
aha cha beh ech had ham hen hav hej hit hja hlt hoc hod hoj
hon hop hot hra hrk huk hus hyd cha juh luh mih ohm roh vrh
ahoj buch cech druh duch dych echo fach haja haju hala hana
hlad hlas hloh hluk hmat hmla hmyz hnev hnis hnoj hoci chod
hroch hrôza hrtan hrubo hruda hudba hudec hukot humno humor
humus husle hybaj hydra hyena hymna chaos chasa chata chito

dva-tri, dnes-zajtra, viac-menej, rad-radom, hory-doly, sem-tam,
rukami-nohami, zubami-nechtami, zôkol-vôkol, cesta-necesta, sa-
tira-nesatira, chtic-nechtiac, cestou-necestou, ledva-ledva, po-
maly-pomaly, teraz-teraz, denno-denne, len tak-tak, dlho-predlho,
nevedomky-nenazdajky, tresky-plesky, hala-bala, trma-vrma, la-la

vyhodnotenie nepochopenie nechutenstvo nevychovanec hypochondria
chemoterapia druhotriedny blahoprianie dvojhodinovo hispanistika
vyhotovenie mechanizmus rozhodnutie psychiatria plachetnica
pahorkatina plachtovina chlebodarca melancholik bohemistika

_____________________________________
_____________________________________

10) Písmená G a Ú
Písmeno G píšeme ukazovákom ľavej ruky a je na strednom rade napravo od písmena F
Písmeno Ú je na hornom rade vpravo a píšeme ho malíčkom pravej ruky.

Cvičenie 10) Prepísať 12x (úplne celé)

asdfgf jklôúô asdfgf jklôúô asdfgf jklôúô asdfgf jklôúô fgf ôúô
fgf ôúô fgf ôúô asdfgftf fgftfrf jôjôúô ôúpôúô jôúô fgf ôúô ôúô
cent úver gram útlm doga úsek figa úrok frng gala úrad gama
únia gang únik gate úpis geto úraz glej úmor glot úkor golf
gong úkaz graf úhor gram úder grep úcta grif úbor gril túra
grog gros guba guma gyps hlúb iglu múka piga ragú ring rúra
agent útvar algol ústav bager úsmev cveng úroda dogma únava

vznikli kultúra a umenie gotiky, boli francúzskeho pôvodu, vedúce
miesto v gotike zaujala architektúra, znakom gotickej architektúry
sú úzke tvary, prvky gotiky sa prejavili hlavne na kostoloch, ale
v gotickom slohu sa stavali aj hrady, radnice, a domy a mosty, tvary,
na geometrickej gotickej miniatúre v knihe, ornamentika gotiky sa

prejavila hlavne vnútri kostolov, maliarstvo gotiky na skle a na
dreve, zakladanie miest, rastúce bohatstvo a moc cirkvi spôsobili
rozkvet architektúry, umenia a remesiel, organizovanie remesiel do
cechov, v gotickej umeleckoremeselnej plastike osobitne vynikajú
predmety z kovu, rozkvet gotiky spôsobil rozmach mestkej kultúry,

Teraz na záver by som vám rad poďakoval, keď ste sa dostali až sem.
Bohužiaľ na jeden článok je toho až až. Pre tých, ktorí si chcú prsty cvičiť bez klávesnice, by som odporúčil klopkanie na nejaký tvrdší povrch. Teším sa na pokračovanie, v ktorom budú klávesy z diakritikou a špeciálne klávesy. Tiež som sa tu snažil opísať dopodrobna aj tie najmenšie detaily.
Články na cvičenie som vyberal z profesionálnych článkov na tento účel. Tento článok bude rozdelený asi na 3 časti, no ak bude záujem, spravím aj štvrtú, v ktorej bude písanie na anglickej klávesnici.
Tiež, keď ste sa dostali až sem, vám odporúčam cvičiť, cvičiť - bude vám to šetriť veľa času. Tiež vám odporúčam zo začiatku písať v rytme. V ďalších článkoch budú opísané aj tzv. finty. Ak máte nejaké otázky, rád vám v diskusii odpoviem.

  • Re: Keyboard Expert #1 07.02.2009 | 12:30
   Avatar blackhole_porkac   Používateľ

   mozem vediet odkial to mas ? podla mna z nejakeho programu typu 10 prstami :D mimochodom na zvladnutie 10 prstovej metody odporucam radsej stiahnut nejaky program. Budes tam mat statistiky uderov, chybnych uderov, rychlosti, metronom a pod.
   za seba ti aspon udelujem hitika za napad ;)

   ===============
   lekvar je sialeny napad, ako nespravit zo vsetkych sliviek slivovicu :]

   =============== lekvar je sialeny napad, ako nespravit zo vsetkych sliviek slivovicu :]
   • Re: Keyboard Expert #1 07.02.2009 | 13:05
    Avatar NeSHo   Používateľ

    Áno ak skončí článok uvediem pár programov kde sa dá cvičiť, na začiatok som ich neuviedol, pretože môžu zavádzať, texty sa v nich opakujú, tie texty čo som dal sem sú, niektoré dosť náročné. Na začiatok by som ti uviedol asi najlepší takýto program na učenie a tým je ATF :) ktorý je na celkom dobrej úrovni. Ale to až na konci druhej časti.
    Čo sa týka skade to mám, mám tu nenormálne veľa papierov a poznámok, keď som stým začínal, niektoré veci sem uvediem aj ako príklady v tretej časti. Teraz to beriem aj ako šport istý druh chodím na súťaže a tak.

    • Re: Keyboard Expert #1 07.02.2009 | 14:20
     martin88   Návštevník

     Ja môžem odporučiť "Deseti prsty". Prvých 15 lekcií je zadarmo, a to na naučenie princípu bohate stačí.

     • Re: Keyboard Expert #1 08.02.2009 | 13:31
      janco88   Návštevník

      Alebo napisat do google:
      Desiatimi.prstami.XP.v5.2.7.SLOVAK-rG
      Deseti.Prsty.v5.0.Win2kXP.Cracked.CZECH-rG
      :D

      • Re: Keyboard Expert #1 08.02.2009 | 21:10
       martin88   Návštevník

       kradnúť sa nemá

       • kradnut sa nema 20.02.2009 | 15:39
        charonme   Návštevník

        kradnut sa nema, ale kopirovat sa ma

        • Re: kradnut sa nema 16.03.2009 | 23:22
         block   Návštevník

         staci si "pozicat" knihu zo skoly ktoru pisali este sudruhovia....
         btw docela slusny tut na desatprstovu ale tak malo precvicovania vam stacit nebude

   • Re: Keyboard Expert #1 08.02.2009 | 17:39
    shade   Návštevník

    Ja odporucam tento napr. tento program: http://psi-im.org/ :P
    --------------------
    Any sufficiently advanced technology is indistinguishable from magic.
    Arthur C. Clarke
    cicolina.org

  • Re: Keyboard Expert #1 07.02.2009 | 13:00
   pX   Návštevník

   No skúsil som prvé cvičenia, že ako mi to pôjde a zistil som, že moja "základná poloha" sú ukazováky na D a K. Odôvodňujem si to tým, že pri písaní potrebujem nadmieru často znaky ako ; . % * : / \ " < > & - + = ( ) ! ~ etc a teda potrebujem mať malíčky na shifte. (navyše ešte ctrl, winkey a tabulátor)
   A ešte niečo, všetku diakritiku (okrem ô a ä) píšem kombináciami cez (shift) + dĺžeň/mäkčeň + znak .
   ==
   A printer consists of three main parts: the case, the jammed paper tray and the blinking red light.

   • Re: Keyboard Expert #1 07.02.2009 | 13:12
    Avatar NeSHo   Používateľ

    Jj z veľa ľuďmi čo som sa stretol nepoužívajú túto metódu, je aj jasné, že sa niektoré písmená dajú zameniť, ale základná poloha pri rýchlom písaní :) neviem, tiež treba brať niekoho kto sa naučil slušne rýchlo písať bez metód a sám, takýto človek má už svoje finty na písanie. No neskôr sa ich môže preučiť určite bude na konci rád. Čo sa týka špeciálnych klávesov, ; . % * : / \ " < > & - + = ( ) ! ~ aj to uvediem ako sa čo píše ľahko. Uvediem dokonca aj pár zmien, keďže sa mi nezdá najvhodnejšie písanie istých písmen v tejto metóde, ale to až neskôr.

   • Re: Keyboard Expert #1 07.02.2009 | 15:01
    Avatar zombie87   Používateľ

    Suhlasim, som na tom podobne. :) Prstoklad je prisposobeny na ine casto pouzivane znaky. Je predsa rozdiel, ci pisem normalny text, alebo "informaticky".

    Never say never...

    Never say never...
  • Re: Keyboard Expert #1 07.02.2009 | 13:46
   Nadeo   Návštevník

   Ucebnica ADK prvy rocnik, pekne odpisane :D

   • Re: Keyboard Expert #1 07.02.2009 | 13:56
    Avatar NeSHo   Používateľ

    Ucebnica ADK prvy rocnik, pekne odpisane :D

    Opis určite nie. Môže byť zo začiatku som sa učil z kníh. Neviem či presne z nej. Mám tu veľa zošitov, strán a obrázkov. Opisané to je z mojich osobných materiálov texty z ktorých som sa učil ja. Nepamätám všetky zdroje.

    • Re: Keyboard Expert #1 07.02.2009 | 15:19
     Nadeo   Návštevník

     No, tieto texty su v ucebnici ADK prveho rocnika.
     V kazdom pripade dobry clanok, aj ked mne uz zbytocny ...

     Ja 10 prstovu metodu pouzivam iba pri pisani dlhsich textov a niekedy pri IM... ale ked pisem nejaky program tak je dost zlozite pisat specialne znaky, ale to sa tu uz spominalo...

     • Re: Keyboard Expert #1 07.02.2009 | 16:07
      Avatar NeSHo   Používateľ

      Je to možné väčšinu textov mám zo starých písomiek. Teda aj cvičení, domácich úloh, tých je asi najviac ktoré som robil.

  • Re: Keyboard Expert #1 07.02.2009 | 17:15
   Avatar mysho   Používateľ

   pripomenul si mi moje hnusne zaciatky na adk. my sme museli pisat na strojoch a ked bola 1 chyba, tak si mohol text prepisovat odznova... inak tych 500 uderov/minuta (5000/10m) je vela. to maju iba nabuchani ludia co chodia po sutaziach a zapisuju na sudoch a pod. u nas na skole je rekord (po tohtorocnom testovani) cca 3500/10m. ja osobne mam nieco nad 2300. ale to sa rata podla cistych uderov. to sa prepocitava podla takeho vzorca.
   =====
   google

   ===== google
   • Re: Keyboard Expert #1 07.02.2009 | 17:34
    Avatar NeSHo   Používateľ

    JJ ešte ťa kuštik doplnim na školách to býva nejakých 10 úderov dole za chybu, na súťaži to bolo 50 úderov za chybu dole, na väčších kolách to je 100 úderov dole za chybu. Ráta sa samozrejme aký text píšeš, ak si ho už videl tak to je nad svoju hranicu, potom záleží od klávesnice tiež to bude v poslednom článku, záleží tiež od toho ako dvíhaš prsty, ak ich dvíhaš príliš stane sa to, že strácaš pár milistotin na každom údere, ak máš klávesnicu kde máš príliš veľké klávesy a musíš ich hlbšie stláčať tiež uberáš na rýchlosti.

    Čo sa týka rekordov je rozdiel samozrejme na súťaži kde dostaneš ťažký test alebo normál keď si sám doma cvičíš, myslím, že 3500 úderov čistých za 10min na výhru v krajskom kole stačí (samozrejme niekde). Na celosvetovom sú už bohužiaľ taký čo dávajú v pohode 700 úderov/min. Myslím, že aj rekord je niečo cez 900/min. Ak vieš 100% klávesnicu a vieš, že nespravíš chybu, najlepšie je keď máš klávesnicu ako je na notebookoch tých novších, že nemusíš silno udierať. Ak máš len čisto dosku, kde to ide na dotyk, tak dosahujes oveľa väčšiu rýchlosť ako je normál.250 úderov je celkom good na maturitu potrebuješ nejakých 200 nie?

    Čo sa týka súdov tam myslím majú špeciál klávesnicu na slová. (možno sa mýlim)

    Ale o niečom takom, sa rozpíšem na konci druhého článku v pokračovaní tohto.

    • Re: Keyboard Expert #1 07.02.2009 | 17:42
     Nadeo   Návštevník

     Moj rekord bol 396 za minutu, ale to sme pisali iba anglicky text veelmi jednoduchy, inak dam okolo 2800 za 10 min ...

     • Re: Keyboard Expert #1 07.02.2009 | 18:02
      Avatar NeSHo   Používateľ

      Ja mam 2800/10. min, keď vstanem z postele :) Rekord hocijakého textu mam nejakých 5400 a tak v poho. dosahujem 3400-3600-4000/10. min.

    • Re: Keyboard Expert #1 07.02.2009 | 18:45
     Avatar mysho   Používateľ

     na maturu? tak o tom nic neviem. v praktickej casti maturity su obchodne pisomnosti a nie pisanie texte na cas
     =====
     google

     ===== google
     • Re: Keyboard Expert #1 07.02.2009 | 19:10
      Avatar NeSHo   Používateľ

      JJ za starých čias bolo aj to, aspoň nám tak hovoril učiteľ. Teraz nvm či to funguje no vidí sa mi, že áno.

      • Re: Keyboard Expert #1 08.02.2009 | 17:37
       shade   Návštevník

       funguje, minimalne na http://soskis.sk je na mature aj strojopis.
       --------------------
       Any sufficiently advanced technology is indistinguishable from magic.
       Arthur C. Clarke
       cicolina.org

       • Re: Keyboard Expert #1 08.02.2009 | 20:05
        bigfree   Návštevník

        Hej tam hej o rok matura takze ma to caka, ale btw. mozes si to dat alebo nemusis zalezi aky si vyberies odbor.

  • Re: Keyboard Expert #1 07.02.2009 | 18:24
   Avatar pa3k   Používateľ

   A k chcem písať na rýchlosť, nie je už lepšie učiť sa na dvorak layoute? http://en.wikipedia.org/wiki/Dvorak_Simplified_Keyboard Predsalen QWERTY/QWERTZ layout bol optimalizovaný tak, aby sa nezasekávali klapky na písacom stroji, čo je v dnešnej dobe dosť úlet.

   http://imgs.xkcd.com/comics/exploits_of_a_mom.png
   • Re: Keyboard Expert #1 07.02.2009 | 19:37
    Avatar NeSHo   Používateľ

    :D Myslím, že od rýchlosti nad 250 ak máš stroj ktorý robí ihličkami :D tak nemáš šancu písať lebo sa ti zaseknú, vybavili to el. strojmi. Klávesnice zvládajú rýchlosť normál.

    • Re: Keyboard Expert #1 07.02.2009 | 20:42
     Avatar pa3k   Používateľ

     Samozrejme, ale mne ide skôr o samotný návrh QWERTY layoutu, ktorý vpdstate optimalizuje na obmedzenie mechanických konfliktov pri písaní. Tá optimalizácia podľa mojich info spočíva v tom, že klávesy sú rozložené tak, aby sa nezasekávali berúc do úvahy najčastejsie kombinácie v slovách. Práve dvorak layout je optimalizovaný na to, že najčastejšie kombinácie písmen sú umiestnené NIE podľa optimalizácie na mechanické konflikty dané konštruktiou písacieho stroja, ale práve na čo najlepšiu ergonómiu a rýchlosť pri ich písaní. Z hľadiska rýchlosti by teda malo byť lepšie používať dvorak layout, ktorý je na to optimalizovaný, nie?

     http://imgs.xkcd.com/comics/exploits_of_a_mom.png
     • Re: Keyboard Expert #1 07.02.2009 | 21:03
      Avatar NeSHo   Používateľ

      Chýbajú mi tam ˇ´ a tak. Určite by bola vhodným prostriedkom na písanie niektorých us alebo, takých jazykov kde není za potrebné používanie dĺžňov, mäkčeňov. Tá klávesnica je na prvý pohľad spravená bez použitia týchto vecí, určite má v niečom výhody, ale ma strašne veľa nevýhod, pre nás. Videl som viaceré návrhy klávesníc, boli prispôsobené na jednotlivé činnosti pre ktoré boli určené. Táto klávesnica je dobrá ale nie ideál pre slovákov.

      Na klávesnici sa mi málokedy stalo, dokonca takmer nikdy, aby sa mi prehodili pri rýchlosti písmená, lebo, keď trénuješ zo začiatku ideš podľa rytmu, stlač a daj naspäť na základnú polohu, je to napr. ak by som začal písať veľké písmená, obrovskou frekvenciou (shift + nejaké písmeno) nemalo by sa mi ani raz stať to, že mi to napíše malé, preto, že som stlačil najprv písmeno a potom shift. Ak myslíš takého zasekávanie, tak si myslím, že práve táto vec je na veľmi dobrej úrovni, skôr sa mi nepáči, umiestnenie písmena ň a ä. Keďže podľa skúseností viem, že málo vyťažený prst je podľa mňa ukazovák ľavej ruky kde dali klávesu Ž, malo by to byť o jedno posunuté a medzi klávesy ž a ť mala byť vložená klávesa ň. Na ukazovák pravej ruky podľa toho ako učím pripadá na hornom rade kláves á, ý, ž a na ukazovák ľavej ruky len ť , čož sa mi zdá úplné zlé riešenie.

      Čiže taký záver: oná je dobrá ale pre iný jazyk. Lepšie by sa písali písmená zo znakmi us alebo en klávesnice, ale ak by sme zobrali moju klávesnicu, aby boli uvedené slová len z písmen základných, tak by možno prehral v rýchlosti, ale tu ide aj o to, kto ako rýchlo vie písať.

      • Re: Keyboard Expert #1 07.02.2009 | 21:25
       Avatar pa3k   Používateľ

       Áno je to optimalizované na anličtinu, no existujú aj národné dvorak klávesnice. Čisto pre písanie textu by to mohlo byť zaujímavé a pýtal som sa na to práve pre tie rekordy, ktoré si spomínal - zaujímalo by ma, či pri podobných súťažiach - hlavne pri tých rekordoch - niekto nepoužil takýto špeciálny layout. Inak pri použití schránky ľavou rukou (CTRL + X, C, V) alebo v hrách (a,s,d,w => left,back,right,up) alebo v špeciálnych aplikáciách (vi) ovládaných klávesmi, by dvorak spôsobil asi viac nepríjemností ako osohu.

       http://imgs.xkcd.com/comics/exploits_of_a_mom.png
       • Re: Keyboard Expert #1 07.02.2009 | 21:26
        Avatar NeSHo   Používateľ

        Myslím si, že nie, pretože veľmi dobrý v tomto aj myslím svetový rekord v rýchlosti písania na pc drží češka Helena Matoušková. Niečo cez 900/min. Nj asdw :D taká hra World of Warcraft :D to si nvm predstaviť ale v hrách sa to dá často prestaviť o to nejde tá klávesnica dvorakova je len pre jeden jazyk.

   • Re: Keyboard Expert #1 10.03.2011 | 15:42
    ssuuddoo   Návštevník

    ohladom dvoraka. vyskusal som "konvertovat" na dvoraka a zatial nelutujem. stale sa zrychluje, aj ked uznavam, ze nemam vela casu na cvicenie. skoda, ze oficialny slovensky variant nie je (zo zac. som skusal jeden cesky, ale pri pisani plne diakritickeho textu to bola skor nocna mora, ako efektivizacia a rychlost. :D ...tak som si urobil vlastne usporiadanie a je rychlejsie. :D ked sa niekto chce ucit, rad posuniem.

  • Re: Keyboard Expert #1 07.02.2009 | 22:40
   Avatar Maff   Používateľ

   Ty voe NeSHo fakt napis ake drogy uzivas aj ja take chcem :)
   No nic kazdopadne jednoducha alternativa komu sa nechce citat text:
   http://www.10-prstami.sk/

   • Re: Keyboard Expert #1 07.02.2009 | 22:49
    Avatar NeSHo   Používateľ

    Maffiku :D prvý článok možno áno, no v druhom mám zmeny veľké. :)
    Program dám na stiahnutie ATF, v tomto jeden z najlepších.

  • Re: Keyboard Expert #1 08.02.2009 | 10:46
   Avatar blackhole_ventYl   Používateľ

   mozem vediet, preco je pri slovencine _ZLE_ mat Z tam, kde ho ma anglicka klavesnica? Ja pisem pomerne casto na anglickej klavesnici, takze potrebujem specialne znaky, pricom vypisovat 10 nealfanumerickych znakov na riadok cez AltGr nie je pohodlne a keby som si dal na slovenskej klavesnici Z->Y a vice versa, tak uz nikdy v zivote nebudem vediet, kde to Z ma byt.
   ---
   Cuchat s nadchou, to je ako sniffovat bez promiscu.

   --- Cuchat s nadchou, to je ako sniffovat bez promiscu.
   • Re: Keyboard Expert #1 08.02.2009 | 10:54
    Avatar vektor   Používateľ

    Ja pouzivam anglicku QWERTY a slovensku/cesku QWERTZ. Dovod je jednak historicky, robil som to tak "odvzdy", jednak psychologicky: lahsie sa mi uvedomuje, na ktorej som prave klavesnici, ked su si menej podobne... Mozno by to nejaky psycholog vedel povedat formalnejsie:)

    _________________________ There is some SERIOUS sh*t going on right now!
    • Re: Keyboard Expert #1 09.02.2009 | 16:13
     Avatar blackhole_ventYl   Používateľ

     mne by sa najviac hodila nejaka anglicka w/ death keys na slovensku diakritiku... inac nejaka vazba medzi tym, co je na klavesnici napisane a ako na nej pisem u mna uz dlhu dobu neexistuje, odkedy som vlastnil stroj s holandskou AZERTY klavesnicou :)) musel som si proste zvyknut, ze to, co je na klavesach napisane, je bullshit.

     ---
     Cuchat s nadchou, to je ako sniffovat bez promiscu.

     --- Cuchat s nadchou, to je ako sniffovat bez promiscu.
     • Re: Keyboard Expert #1 09.02.2009 | 16:45
      Avatar NeSHo   Používateľ

      Hehe :D AZERTY to som už dávno nepoužil, :D Kde si sa stretol z AZERTY? na booku? Azerty je pre mňa osobne ťažká.

      • Re: Keyboard Expert #1 10.02.2009 | 15:29
       Avatar blackhole_ventYl   Používateľ

       azerty bolo len na klaveskach. zapojena bola ako qwerty... cize mas v Pcku, co je na klavesach napisane, pises ako na qwerty.
       ---
       Cuchat s nadchou, to je ako sniffovat bez promiscu.

       --- Cuchat s nadchou, to je ako sniffovat bez promiscu.
       • Re: Keyboard Expert #1 10.02.2009 | 17:56
        Avatar NeSHo   Používateľ

        Hehe tiež pravda, dôležite čo máš nastavené.

   • Re: Keyboard Expert #1 08.02.2009 | 11:39
    Avatar NeSHo   Používateľ

    Správne by malo byť Z hore a Y dole (sk qwertz), ale keď by som mal povedať rozdiel, či je Z hore alebo dole je jedno. Čo sa týka alt gr používa sa často, mal by sa písať palcom pravej ruky tak, že na dobre rozloženej klávesnici, by mal byť medzerník pri priložení prstov do základnej polohy tesne vedľa alt gr, potom by nemal byť problém. Základný rad (poloha ostáva), ale keď ideš písať niečo ako ~ (alt gr + 1 (1 v ľavo hore predposledný kláves), keďže táto metóda je aj na písanie númeriky na najvyššom rade (kde sú klávesy z nie je to až taký problém alt gr. Ale ako som povedal, keď by som robil klávesnicu ja, spravil by som ju o dosť vecí inak, tým by sa zlepšila rýchlosť aj praktickosť. Asi aj spravím náčrt, ako by to bolo najideálnejšie.