Keyboard Expert #2

08.02.2009 17:03 | NeSHo

A sme pri ďalšom článku zo série článkov o Keyboard expert. Tu sa dozvieme veľa nového, o čom niektorí, ktorí sa učia túto metódu nevedia, ba ani netušia, že sa môžu písmená (okrem základných - tie ostávajú stále rovnaké viac v prvom článku). Teraz máme prebrané základné písmená, bez diakr, špecial znakov. Ak ste boli na škole, kde vás to učili, tak už viete asi o čom je reč. No tu budú veci zamenené, ktoré ste sa naučili dobre, ale existuje aj zamenenie, ktoré šetrí čas.

Otázky a odpovede.

Nebudú sa mi klávesy pliesť - veď ich je veľa?

Určite zo začiatku zo špeciálnymi klávesmi budeš mať problém, ale po čase ich používania si zvykneš a budeš to brať normálne. Veď aj písať si sa učil a teraz nerozmýšľaš nad tým, ako sa ktoré písmeno píše.

Budeme preberať okrem písmen aj číslice? Dokonca aj numerickú klávesnicu alebo nie?

Áno preberieme si písanie čísel aj z numerickej klávesnice.

Ešte pred tým, než začnem o jednotlivých písmenách, tu bude treba veľa tréningu, pretože nie všetci z vás používajú ´ ˇ .... vždy ak je to potrebné, preto budete vedieť základnú klávesnicu najskôr, najrýchlejšie a nejlepšie.
_______________
_______________

1) Písmená ť, č,

Písmeno ť píšeme ukazovákom ľavej ruky, písmeno ť sa nachádza na najvyššom rade klávesnice.
Tu upozorňujem - ak sa ho budete učiť, tak si nechajte malíček ľavej ruky na základnom rade.
Písmeno č píšeme prostredníkom pravej ruky, písmeno č sa nachádza na najvyššom rade
klávesnice vedľa písmena ť. Tu je za potrebné pri písaní zvyknúť si dávať prsty tak zľava doprava,
samozrejme len tak jemne, aby sme sa náhodou nedostali na nejaké iné písmeno, ktoré chceme písať.

Tu poviem prvú zmenu tejto techniky a to je vynechanie písmena ž písaného ľavým ukazovákom.
Budeme ho písať pravým ukazovákom.

Cvičenie 1) Prepísať 10x (komplet celé)

fťf fťf fťf fťf fťf fťf fťf fťf fťf fťf fťf fťf fťf fťf fťf fťf
eťeť eťeť eťeť eťeť eťeť eťeť eťeť eťeť eťeť eťeť eťeť
honiť lapať nudiť stenať sporiť prosiť mydliť nabrať
chodiť poznať obuť chytať poslať obaliť mraziť celiť
sedieť zavrieť zlomiť rodiť honiť búriť rodiť obiť smeť

dčd dčd dčd dčd dčd dčd dčd dčd dčd dčd dčd dčd dčd
dčce dčce dčce dčce dčce dčce dčuc dčuc dčuc dčuc dčuc
čuly občas načrt mačať junač účet účes počuť pučať račiť
synček stočiť omačka počkať rojčiť zvučný zvučka zvučne
liečba kráčať čpavok dotlač mečbol poučka ranček jojčať
pračka hombačka poučka kukučka kukučke čipka čipke

______________________________
______________________________

2) Písmená á, ý, ž

Písmeno á píšeme ukazovákom pravej ruky, kde vlastne ideme priamo rovno, alebo taký
malinký odklon na pravú stranu. Písmeno sa nachádza na najvyššom rade.

Písmeno ý píšeme ukazovákom pravej ruky, kde vlastne ideme kuštik doľava z rukou,
písmená á a ý sú asi najjednoduchšími písmenami z horného radu. Tiež sú často používané.

Písmeno ž píšeme ukazovákom pravej ruky s tým, že je úplne našikmo od písmena j
(j je na základnom rade). Ž sa nachádza na najvyššom rade.

Cvičenie 2) Prepísať 10x celé

jáj juáj jáj juáj jáj juáj jáj juáj jáj juáj jáj juáj jáj juáj jáj
ján jám ján jám ján jám ján jám jám jám ján jám ján jám
asdfá ôlkjá asdfá ôlkjá asdfá ôlkjá asdfá ôlkjá asdfá ôlkjá
vták váro mág agát gáza krám mráz bác fáza duál bál tágo
generálka, filtrácia, akumulácia cirkulárka bájoslovie fasáda
autostráda, formulácia, destilácia, bezzásadovo emencipácia

pôvodná kalkulácia bola dobrá, no posledná dekáda v mesiaci je roz-
hodujúca, ale prerokovali a dôkladne prediskutovali zákon o privati-
zácii, brigáda v závode je potrebná, pretože som bol na rekreácii v

jýj jýj jýj jýj jýj jýj jýj jýj jýj jýj jýj jýj jýj jýj jýj jýj jýj
jýn jýn jým jýn jým jýz jýb jýb jýp jýp jýd jýd jýk jýk
znýmá znýmá znýmá znýmá znýmá znýmá znýmá zný
sporný fázový hádavý osobný hotový plytký chybný
elitný plytký zdravý kôrový krpatý hárkový láskavý
dôstojný laxný mladý lesný starý obsahový luxusný

asdfžf ôlkjýj asdfžf ôlkjýj asdfžf ôlkjýj asdfžf ôlkjýj
asdfťžf ôlkjáýj asdfťžf ôlkjáýj fžf džf sžf ažf asdfžf
žiačka dieža dežma dieža džbán džber džudo možno
ženích ženšen žeriav žgrloš žrdkár pružina zážitok
ježibaba zažiariť kožušina živočích žiadateľ užívateľ
prežitok krížovka náruživý nebožtík obžaloba prevážať

__________________
__________________

3) Písmená š, ľ
Písmeno š píšeme prstenníkom ľavej ruky smerom nahor. Tiež odporúčam aspoň,
kým si nezvyknete na klávesnicu, držať aspoň jeden prst na základnom rade,
aby ste sa nemali problém vrátiť. Písmeno ľ píšeme malíčkom ľavej ruky, malíček
ľavej ruky bude asi najslabší, najmenej používaný, preto ho treba cvičiť.

Cvičenie 3) Prepísať 11x (celé komplet)

sšs šsš sšs šsš sšs šsš sšs šsš sšs šsš sšs šsš sšs šsš sšs šsš
fdešeš fedšeš šešfde lkjšm lkmšj jklšmn sxš sxš sxš šxš
váš, náš, šejk lišta šanca šamot štvrť sušiť rováš špinavec
vaša, naša, šejkova, šťuka, šanca, škandál, špás, muška liška

podšiť pšeno paušál ošatiť špina faloš šach šarm špeh šuch
šalieť dnešok široký gaštan sušený hladoš skúšaka šepkať
vymeškať inšpektor pokušenie odštartovať poškodzovať
kryštalizovať, štyridsiatnik, povyškrabovať, povyšovať sa

šetrný zvyšok meštiak napršať štatista štatistika jelša
ašpirantúra demonštranti zašraubovať kosoštvorec
štylizovaný šikať šťať špinka inšpirovať inšpirácia

ôlľkj ôľkj aľ ľaľa aľaľa ľaaľ aľaľa fdsľ gdšľ šľ ošľšľ
soľ, ľud, ľad ľak peľ, rýľ, voľ ľan ľak, ľah ľúbi ľudu
ľúb, deľ, moľa hľa baľ veľa šaľa, ľaľa toľko ľad

ľahko ľalia ľapot ľudia ľpieť kyseľ mašľa ľudský veľa
platiteľ, vkladateľ podnikateľ, ľavý, odberateľ, dodávateľ
veriteľ priateľ, priateľka, obyvateľ, obyvateľka veľa cieľ
hľadaná hľadať hľadieť zahľadená povaľovač páľava voľ

ľalia poľná, kresba uhľom, veľkonočná nedeľa, zberateľská
záľuba, ľadový hokej, kľúčový priemysel, hostiteľská krajina,
raz toľko, sprostredkovateľská činnosť, poľnohospodárska
veľkovýroba, brať na ľahkú váhu, zľahka stlačiť kľučku,

____________________
____________________

4) Písmeno é a . (bodka)

Písmeno é sa píše prstenníkom pravej ruky, nachádza sa na najvyššom rade.
.(Bodka) sa píše prstenníkom pravej ruky, nachádza sa na spodnom rade.
Na tieto dve klávesy si zvyknete veľmi rýchlo a nebudú vám robiť problém.

Cvičenie) 4 Prepísať 6x (celé komplet)

asdf jkl.lô asdf jjkl.lô asdf jkl.lô asdf jjkl.lô asdf jkl.lô asdf jjkl.lô
a pod., napr., v. d. t. ako, . sme, boli, kde, už, na, to, do, re, mi, fa
si, la, si, do, re, mi, fa, so, la, sa, da, ma, ka, na, ba, ha, ca, ki, ra,
t. j., si. ty. bol. napr. t. j., si. ty. bol. napr. t. j., si. ty. bol. napr.
l.lô l.lô l.lô l.lô l.lô l.lô l.lô l.lô l.lô l.lô l.lô l.lô l.lô l.lô l.lô l.lô l.lô

j.j.j.j k.j.k.l.s.d.d.d.d.d.d.s.s.s.s.s.d.d.d.d.s.s.a.s.s.s.d.d.d.d.s.s.s.d.d
p.p.k.l.j.k.o.o.č.ť.ý.á.ž.a.i.u.h.g.n.m.d.g.h.j.j.k.l.l.ô.ú.d.d.a.d.d.e.x.
resp., ako. to. resp., ako. to. resp., ako. to. resp., ako. to. resp., ako.

adéf jklélô kék kék kék kék kék kék kék kék kék kék kék kék kék
elév éter duté dané abbé karé klér krém léga léno mlé nové mlé
pyré relé soté samé kupé téza hašé filé duté dané prvé samé prvé
aféra aréna sérum fréza ampér sféra bazén béčko céder diéta
dobré astét fénix froté krédo légia likér malér mixér scéna dobré

iné, iného, inému, nové, nového, novému, dané, daného, danému,
aké, akého, akému, ktoré, ktorého, ktorému, zlé, zlého, zlému,
dobré slovo, dobré miesto, dobré ráno, dobré priateľstvo, zlé
pomery, mať dobré meno, mať u niekoho dobré oko, dobré sa samo
chváli, zlé jazyky, zlé svedomie, mať niekomu niečo za zlé,

__________________________
__________________________

5) Písmeno í.
Písmeno í píšeme prostredníkom pravej ruky.
Písmeno sa nachádza na najvyššom rade.
Ak ho napíšeme, vrátime sa do hlavnej polohy - pri jeho písaní držíme malíček pravej ruky stále na písmene ô.

Cvičenie) 5 Prepísať 10x (celé komplet)

ía ík ík ík ía ík ía ía ís íd ík íl íl íh íh íg íg íd íd íp ís ín ík ík ík
jkléí kléíj jkléí kléíj jkléí kléíj jkléí kléíj jkléí kléíj jkléí kléíj
mladí mních morčí murín nízky nosík obísť pínia písmo prací
revír ricín rínok rímsa rubín sídlo šípka šípiť šíriť šírka šíriť
tanín tapír taxík tisíc tíško toxín tretí uhlík všelí víriť vodík

príslovečná slovanská pohostinnosť, kúpiť mixér s príslušenstvom,
príslovie je zhustený výraz ľudovej múdrosti, príjem pracovníka,
privítať hosťa s príslušnou úctou, diskusný príspevok, prípadne,
prípadné otázky, prílev obyvateľov do miest, opísať bez príkras,
televízny príjmač, príjemca balíka, oznámiť oneskorený príchod,

príroda, prírodný, prírodné, prírodné bohatstvo, prírodné zákony,
príručka, príručka slovenskej výslovnosti, príručná lekárnička,
prísť, prísť včas, prísť do práce, prísť pešo, prísť do pomykova,
prísť do zamestnania, prísť o peniaze, prísť s prázdnymi rukami,
prísť na chybu v účtoch, prísť na hotové, prísť na lámanie chleba,

koalícia kolektív kondícia nablízku nevídaný odpískať pravítko
prepínač príbytok kolínska lavíruje násilník príčesok privítať

______________________
______________________

6) Písmená ň a ä

Písmeno ň píšeme malíčkom pravej ruky.
Ň sa nachádza na strednom rade.
Písmeno ä píšme malíčkom pravej ruky.
Ä sa nachádza na vyššom rade, nad ň.

Jaj a je to tu, tieto klávesy považujem za asi najhoršie klávesy, ak by mal človek
šesť prstov bolo by to, akože v pohode :D lenže, nemá a malíček je zaťažený.

Cvičenie) 6 Prepísať 10x (celé komplet)

jklôňô jklôňô jklôňô jklôňô jklôňô jklôňô jklôňô jklôňô jklôňô jklôňô
jklôäô jklôäô jklôäô klôäô jklôäô jklôäô jklôäô klôäô jklôäô jklôäô jkä
gáň päť daň kôň peň väz deň pôň laň saň doň zaň báň dňa pňa mňa
väzy mäso bábä smäd kmeň dlaň opäť grúň učeň tôňa dreň vňať dyňa
lieň vaňa baňa zväz súäť mäta päsť päta preň tieň koňa vôňa púpä

dielňa odopäť pieseň zväzok jačmeň sokyňa stajňa prsteň plameň
spálňa učebňa uháňať zmätok zháňať kampaň strmeňa platňa premeň
ťahúň kaňon kameň jaseň míňať rezeň sukňa kutňa bázeň zeleň sviňa
spamäti pripätý mäkkýše záväzný nevädza rukoväť väčšina hovädzí
gumáreň kúrňava zároveň pekáreň výrobňa väčšina pästiar mäsiari

daň z nehnuteľností, daň z pozemkov, daň zo stavieb, daňovníci,
počas zdaňovacieho obdobia, daňovú úľavu možno poskytnúť, daň
z dedičstva, daň z darovania, daňové priznanie, daň z prevodu
a prechodu nehnuteľností, oznámenie o vzniku a zániku daňovej
povinnosti, zdaňovacím obdobím je jeden rok, na daňové účely,

tuzemské záväzky, stav a pohyb záväzkov voči neinvestičným do-
dávateľom, záväzkové právo, záväzky vznikajú z právnych úkonov,
akciová spoločnosť má opäť svoju vlastnú distribučnú a predaj-
nú sieť, zväz záhradkárov, záväzky voči obyvateľstvu, ekonomic-

ké väzby, výrobne mäsových produktov, spätná väzba, o viac ako
päťdesiat kilogramov múky denne, päťdesiattisíc korún mesačne sa
zaúčtovalo do materiálových nákladov, dojednaním prvého záväzku,
ustajnenie hovädzieho dobytka, predajňa ponúka hovädzie i brav-
čové mäso, väčší podiel na exporte, porovnávali životnú úroveň,

_____________________
_____________________

7) Veľké písmená všetky
Veľké písmená píšeme klávesom shift, ktorý je nalavo aj napravo.
Tu by som ešte malú poznámku - je jedno, ktorý shift používate. Záleží,
aby to vyhovovalo hlavne vám. Táto časť je jednoduchá - veľké písmená - to ide ako po masle.

Cvičenie) 7 Prepísať 10x (celé komplet)

La Ma Da Ka Pa Sa Lu Zu Je Te Me De Se Be Ia Ib De Se Me Ka
Debil, Laska, Kaskada, Kuknito, Blackhole, Nesho, Lacik, Parek
Marek Myška Peter Lujza Lojzo Nesho NeSHo Zuzana Katka Erik
Lubo Lubomír Kvetoslava YAJKJ BKLM ZUOP DHER QWYA

Adam, Silvia, Daniela, Fero, Gabriel, Quido, Walter, Eva, Rado,
Tibor, Yvona, Xaver, Cyril, Vlado, Barbora, Amsterdam, Sofia
Gerlachov, Rusovce, Donovaly, Antol, Betliar, Dudince, Turiec
Michal, Miro, Bratislava, Košice, Kežmarok, Prešov, Batizovce
Slovensko, Rakúsko, Poľsko, Azerbajdžan, Amsterdam, Zimb,

Rubín, Medajlón, Chrasta, Lump, Video, Televízor, DVD prehr
Telefón, Rádio, Kampaň, Brezno, Ľubica, Poprad, Prešov, Stôl
Notebook, Gauč, Skriňa, Hodiny, Hodinky, Pascal, C, Brat, Uf
LoL, LOL, Lol, Pohár, Lampa, Auto, Dobra, Koza, Kôň, Jaseň

_______________________
_______________________

8) Veľké a Malé písmená z dĺžňom, mäkčeňom, ak nie sú na najvyššom rade.
Veľké a Malé písmená z dĺžňom, mäkčeňom píšeme pomocou shift + klávesy vedľa backspace,
obe píšeme malíčkom pravej ruky, shift stlačíme ľavým malíčkom.
Čiže shift + znak ˇˇ a potom písmeno d dá Ď.´ (Dĺžeň) píšeme znak ˇ a písmeno
napr. ˇ + A alebo a = Á alebo á

Cvičenie) 8 Prepísať 10x (celé komplet)

Č Ď Ň Š Č Ď Ň Š Č Ď Ň Š Č Ď Ň Š Č Ď Ň Š Č Ď Ň Š Č Ď Ň
Ň Ď Š Č Ň Ď Š Č Ň Ď Š Č Ň Ď Š Č Ň Ď Š Č Ň Ď Š Č Ň Ď Š
Ť Ž Š Č Ď Ť Ž Š Č Ď Ť Ž Š Č Ď Ť Ž Š Č Ď Ť Ž Š Č Ď Ť Ž Š
Ž Č Ď Ť Ž Č Ď Ť Ž Č Ď Ť Ž Č Ď Ť Ž Č Ď Ť Ž Č Ď Ť Ž Č Ď
Ľ Č Ž Ď Ľ Č Ž Ď Ľ Č Ž Ď Ľ Č Ž Ď Ľ Č Ž Ď Ľ Č Ž Ď Ľ Č Ž

Á, Ú, Ó, É, Í, Ý, Ĺ Á, Ú, Ó, É, Í, Ý, Ĺ Á, Ú, Ó, É, Í, Ý, Ĺ Á,
Ú, Ó, É, Ĺ, Ú, Ó, É, Ĺ, Ú, Ó, É, Ĺ, Ú, Ó, É, Ĺ, Ú, Ó, É, Ĺ,
Ĺ, Ú, Ó, É, Ĺ, Ú, Ó, É, Ĺ, É, Ú, Ó, É, Ĺ, Ú, Ó, É, Ĺ, Ó, Ú,

Taliansko sa rozprestiera na Apeninskom polostrove. Na severe kra-
jiny sa tiahnu Alpy a na juhu Apeniny. V Taliansku sú sopky Vezuv
a Etna. Lesov je v krajine pomenej. V rastlinstve majú prevahu
olivy, myrty, oleandre a palmy. Bohatstvom na nerasty Taliansko
neprekypuje. Vyskytuje sa zinok, bauxit a mramor. V priemysle do-

minujú hydroenergetika, elektrometalurgia, elektrotechnika, pro-
dukcia automobilov, motocyklov a rôznych strojov. Lode sa stavajú
v Janove a Terste. Na severe krajiny sa pestuje obilie, kukurica,
repa, tabak, strukoviny, na juhu olivy, zelenina a zemiaky. V se-
vernom Taliansku obyvatelia chovajú dobytok, na juhu ovce a kozy.

____________________
____________________

9) Písanie špeciálnych znakov ( ) ! : ? „“ / % or =
( Zátvorka sa píše ľavým shiftom + ä (ä sa píše malíčkom pravej ruky)
) Zátvorka sa píše ľavým shiftom + ň (ň sa píše malíčkom pravej ruky)
/ Lomeno sa píše ľavým shiftom + ú (ú sa píše malíčkom pravej ruky)
: Dvojbodka sa píše ľavým shiftom + . (bodka)(. Sa píše prstenníkom pravej ruky)
? Otáznik sa píše ľavým shiftom + , (, sa píše prostredníkom pravej ruky)
% Percentá sa píše ľavým shiftom + malíček pravej ruky na % vedľa písmena é
= Rovná sa píše malíčkom pravej ruky na % .
„“ Úvodzovky sa píše ľavým shiftom + malíčkom pravej ruky na ô

Cvičenie 10) Prepísať xxxx
Nechávam na vás.
_________________________
_________________________

A sme v celkovom závere, práve ak sme / ste dávali pozor, máme prebrané všetky písmená klávesnice. Ak ste si prešli prvú časť a došli ste až sem, musím vám aj poďakovať, pretože to nebola určite ľahká cesta. Nesúhlasím z viacerými písmenami, ako sú na klávesnici uložené - jedná sa o písmena ň, ä - pretože tie by mali byť vedľa písmena ť na najvyššom rade. Tiež sa mi nepáči písmeno ž, ktoré by sa podľa pravidiel málo písať ukazovákom ľavej ruky. Zabralo mi strašne veľa času, kým som to všetko napísal, určite sa týmto tento článok nekončí, no jedná podstatná časť určite.

_________________________
_________________________

10) Písanie číslic na najvyššom rade 1, 2, 3

Číslo 1 píšeme malíčkom ľavej ruky na najvyššom rade klávesnice
Číslo 2 píšeme malíčkom ľavej ruky na najvyššom rade klávesnice,
kláves je tiež označený písmenom ľ. Číslo 3 píšeme prstenníkom
ľavej ruky na najvyššom rade klávesnice, kláves je tiež označený písmenom š.

Pri písaní používame pravý shift. Tzv. oporným bodom sa pre nás stáva
a zároveň ostáva vždy na základnom rade (stredný, základná poloha)
ukazovák ľavej ruky na písmene F.

Cvičenie 10) Prepísať 10x (úplne celé)

fdsa1 fdsa fdsa1 fdsa1 fasd1 fasd1 fasd1 fasd1 fsad1 fsad1 fsa1 klh1 kl1 khl1
12, 12, 12 , 13, 123, 123, 12. 12. 1222, 11.13. 1322, 112 123 123, 123, 321, 2
1 späť 2 späť 3 späť 2 späť 3 hore 2 dole 1 doprava 2 doľava 2 doprava 1 rovno
22 sa bude konať slávnosť na veci ktoré boli kúpené za 2211 slovenských korún
31 januára bude výstava z názvom 1 ruského prezidenta, pretože je to tak na 11
Výročie sobáša Jonáša Podkolického, ktorý sa narodil 12. 3. 1221 v mestečku

Zvanom 23 korún, v banke bolo 123 tisíc 132 korún, týchto 23 korún bolo pou-
žitých na oslavu a výročie 3tieho ročníka Bratislavského hradu, na počesť cisára
sa konala 23. 11. v meste Holand pri západnom pobreží oslava 11 výročia sobáša
po 3 dňovom korunovačnom ceremoniály, 23 mužov a 21 žien stálo na čele 12

___________________________
___________________________

11) Písanie číslic na najvyššom rade 4, 5

Číslo 4 píšeme prostredníkom ľavej ruky, číslo 4 sa nachádza na najvyššom rade
klávesnice, kláves je tiež označený písmenom č.
Číslo 5 píšeme ukazovákom ľavej ruky, číslo 5 sa nachádza na najvyššom rade
klávesnice, kláves je tiež označený písmenom ť.
Keďže sme si zvykli z predchádzajúcich vecí písať písmená č, ť, nebude pre nás problém
sa naučiť písať aj tieto čísla, ukazovák ľavej ruky a prostredník ľavej ruky patria
medzi najsilnejšie prsty ľavej ruky.

Cvičenie 11) Prepísať 6x celé.

45 rokov pred Kristom bolo dobre lebo 5423 papierov na naše stálo,
254 rokov, 354 rokov, 40 te roky boli značné, 5. 4. 1542 bolo fajne,
Barbora má narodeniny 23. 12. 1542., Udalosť sa stala presne 11. 4.
1254 po našom letopočte, 14 x som bol nútený isť sám, v obchode
majú 12 záložiek, 13 zošitov, 15 kníh, 11 predavačov, 35 predavačiek,
4 kartóny piva, Na svadbu potrebujeme nové

11 karátové retiazky, 24 ľudí bolo hladných, 52 ľudí spáchalo samovraždu,
43 ponožiek, 13 záchodových dosiek, 11 hovienok, 21 myší, 35 sandálov,
4 žuvačky, 5 lámp, 11 kontajnerov, 25 fliaš, 34 niťoviek, 12 dážďoviek,
5 kontajnerov, 16 ľudí, 11 notebookov, 12 stolových PC, 53 Huslí, 42 žáb,
______________________________
______________________________

12) Písanie číslic na najvyššom rade 6, 7, 8

Číslo 6 píšeme ukazovákom pravej ruky. Číslo 6 sa nachádza na najvyššom
rade klávesnice, kláves je tiež označený písmenom ž. Pri písaní čísla 6 ostávajú
na základom rade (základná poloha) prsty - malíček pravej ruky na písmene ô,
tiež prstenník pravej ruky na písmene L.

Číslo 7 píšeme ukazovákom pravej ruky. Číslo 7 sa nachádza na najvyššom rade
klávesnice, kláves je tiež označený písmenom ý. Pri písaní platia pravidlá, ako
pri písaní čísla 6.

Číslo 8 píšeme ukazovákom pravej ruky. Číslo 8 sa nachádza na najvyššom rade
klávesnice, kláves je tiež označený písmenom á. Pri písaní platia pravidlá ako pri
písaní čísla 6.

Cvičenie 12) Prepísať 6x celé.

678 ľudí bolo na zápase, 347 z nich bolo mužov, 252 žiakov navštevuje
základnú školu, 258 doktoriek, 587 doktorov, 156 farmaceutov, 7854
učiteľov učí na Slovensku, 576 tisíc 458 korún, 11 webových stránok,
5 ministerstiev, 257 organizácii, 875 korún nás stála cesta tam a späť,
boli sme 2 ja a boli proti nám 8 mi chlapi, nevedeli sme čo máme robiť
oni od nás chceli 876 korún a mi sme pri sebe mali len 786 korún, preto
sme sa dohodli na 587 korunách a ostatok nabudúce, oni 8smi to priali

13) Písanie číslic na najvyššom rade 9, 0

Číslicu 9 píšeme prostredníkom pravej ruky. Číslica sa nachádza na najvyššom rade,
tiež je označená písmenom í.
Číslicu 0 píšeme prstenníkom pravej ruky. Číslica sa nachádza na najvyššom rade,
tiež je označená písmenom é.

Cvičenie 13) Prepísať 6x celé.

Písal sa rok 1987 kedy sa vlády rozhodli použiť tie najtvrdšie zbrane proti
vládam starého režimu, ktorý vládol 18 rokov, teraz v roku 2008 je lepšie,
keď žijeme v miery, pretože by to mohlo pre nás znamenať úplné zničenie
sveta, keďže asi 100 krajín vlastní zbrane hromadného ničenia, ktoré by
mohli použiť. 403, 402, 401, 400, 004, 006, 002, 009, 007, 008, 008, 005,
506, 530, 540, 510, 520, 580, 590, 600, 681, 789, 125, 25418, 25987, 058

________________________
________________________

14) Písanie číslic na numerickej klávesnici čísla 0-9, znamienka budú + - / x (krát) , (celá)
Numerická klávesnica nie je - ťažká toľko na úvod.

Celá numerická klávesnica sa ovláda pravou rukou, číslo 4 je obsadené ukazovákom, číslo 5 je obsadené prostredníkom, číslo 6 je obsadené prstenníkom.
Malíček je obsadený + som. Palec pravej ruky je obsadený 0kou. To je základná poloha na numerickej klávesnici. Ukazovákom pravej ruky píšeme aj číslo 7 a číslo 1, prostredníkom pravej ruky píšeme aj číslo 8 a 2 ale aj / (tzv. delene),
Prstenníkom pravej ruky píšeme aj číslice 9 a 3 , (celá, smerom dole) a krát x smerom hore. Malíčkom pravej ruky píšeme aj enter smerom dole, - mínus smerom hore. Je na vás, aby ste si zvolili príklady k tomuto.

Cvičenie 14) Prepísať 6x celé.
Je to na vás rôzne príklady.

_________________________
_________________________
Gratulujem - ovládate celú klávesnicu!!!

Tu musím - nedá mi to nepovedať pár slov na záver celého druhého článku, musím sa vám aj v niečom ospravedlniť, že som skôr, ako som začal písať tento článok, nehodil aspoň nejaký úvod do problematiky klávesníc. Mám tým na mysli aké klávesnice si kupovať, aké sú najideálnejšie, na čo dávať pozor a tak. Asi spravím aj blog, ak by bol záujem o tejto téme. Pretože, ako sa vraví, nie je klávesnica ako klávesnica, dokonca som sa stretol aj s tým, že niektoré sú spravené nie podľa pohodlia - napr. medzerník je väčší ako ma byť a tak; keď máme v základnej polohe prsty - palec pravej ruky nie je po posunutí o malinky kúsok na alt gr a pod...
Pevne dúfam, že ste si z toho aspoň niečo zobrali.
TU vám odporúčam si nájsť a stiahnuť program All ten finger, ktorý vám možno pomôže.

  • Re: Keyboard Expert #2 09.03.2009 | 23:15
   ejsi   Návštevník

   no neviem, ci tymto "serialom" nezhadzujes bh.sk ako taky...
   ma to byt blog ludi, ktori nieco o IT vedia a taka malichernost
   ako pisat 10mi myslim, ze nerobi nikomu problem.. skor mi to pride,
   ze mozno na ministerstne skolsta by si s tym skor prerazil.(informatika - prvy stupen)
   _______________________________________________________________________
   hodnotenie cloveka ma vychadzat z toho, co dava a nie z toho, co je schopny ziskat - A.E.

   • Re: Keyboard Expert #2 10.03.2009 | 00:36
    Avatar blackhole_matej   Používateľ

    Pravdupovediac ja som tiez cakal od toho nieco trochu ine ako zoznam cviceni na prsty (ktore su v softoch na to urcenych, aj s hodnotenim ako som na tom).

    Nie som si vsak isty, ci prave ty by si mal tvrdit, ze prstoklad ti problem nerobi, citujem:
    mam velmi zlozite myslienky a pri snahe ich napisat mi utekaju v hlave rychlejsie ako je moj prstoklad(co si myslim je na slusnej urovni)

    Tak bud spomal alebo zrychli :)

    • Re: Keyboard Expert #2 07.10.2010 | 15:32
     saralulu1   Návštevník

     Vlastne chcela som pridať samostatný komentár, nie odpoveď :-)

     Lívia

   • Re: Keyboard Expert #2 10.03.2009 | 09:40
    Avatar NeSHo   Používateľ

    no neviem, ci tymto "serialom" nezhadzujes bh.sk ako taky...ma to byt blog ludi, ktori nieco o IT vedia a taka malichernost

    BH nie je len o IT ;-) Beriem prvá časť je zhrnutie kde sa moc nič nemení, no druhá časť už mám rozpísané o zmene kláves, no niekde to začať musí, tiež nemôžem napísať 3tiu časť hneď, pretože chcem tam dať ručne spravenú klávesnicu fungovanie a pod.. Niečo aká klávesnica je ideálna, ktorá je zlá atd... To nemôže človek až tak rozoznať keď nepíše 10timi a to sa nedá z fleku spískať, tiež to nejde tak skoro, preto lebo chodím do školy a mám ďalšie problémy. Tento seriál nemá názov "Písanie 10timi prstami" ale keyboard expert.

  • Re: Keyboard Expert #2 16.03.2009 | 14:18
   wire   Návštevník

   no osobne som sa naucil pisat desiatimi a bez pozerania vdaka dvom veciam.
   1. linux/bsd/...
   2. toto malo asi najvacsi podiel, chat :), vzdy mi tieto cvicenia prisli zbytocne, proste zabity cas, radsej si sadnut niekam na kanal na ircko alebo na iny chat a pisat pisat pisat, casom som zistil ze sa na klavesnicu pozeram len zo zvyku, ked som otocil hlavu pisal som rovnako :)

   • Re: Keyboard Expert #2 16.03.2009 | 14:19
    wire   Návštevník

    hej este,
    na chat su idealne textove talkre ak sa chcete zlepsit v pisani, nieco ako talker.sk a pod.

    • Re: Keyboard Expert #2 16.03.2009 | 16:47
     ejsi   Návštevník

     tak u mna to je par rokov MUD-u, vdaka tomu pisem lepsie ako ludia z OA
     _______________________________________________________________________
     hodnotenie cloveka ma vychadzat z toho, co dava a nie z toho, co je schopny ziskat - A.E.

  • Re: Keyboard Expert #2 07.10.2010 | 15:34
   saralulu1   Návštevník

   Ahoj, oba príspevky sa mi veľmi páčili. Podľa mňa je technika a cvičenie veľmi dôležité pre písanie na klávesnici. Hlavne pre mladých ľudí a študentov, ktorí potrebujú tvoriť rôzne projekty a práce na PC, čo predtým nebolo bežné.
   Strojopis sa vyučoval na obchodných akadémiách (bývalých ekonomických školách), resp. v niektorých odborných školách pre potreby sekretárky - asistentky.
   Nesúhlasím, že sa tento príspevok na túto stránku nehodí. Ja som sa naučila strojopis na škole, ale moja dcéra, ktorá je žiačkou piateho ročníka ZŠ, by sa potrebovala naučiť prstoklad, nakoľko na ZŠ sa síce vyučuje iformatika, ale zabudlo sa na prstoklad, ktorý je pre zrýchlenie a vysokú efektivitu práce na PC neoceniteľný.
   Preto tento príspevok hodnotím ako mimoriadne prínosný :-)
   Aj keď je príspevok z februára 2009, dúfam, že pribudne aj očakávaná tretia časť.

   Lívia

   • Re: Keyboard Expert #2 09.10.2010 | 19:48
    Avatar NeSHo   Používateľ

    Hned ako budem mat cas tak to dokoncim. :)