Komunike k protestu proti Telecomu

29.01.2002 18:08 | blackhole

K internetovej petícii na www.bystro.sk sa k dnešnému dňu pripojilo vyše 6 500 občanov SR - nielen im záleží na rozvoji slovenskej spoločnosti a jej informatizácie. K protestu sa taktiež pridalo obrovské množstvo internetových stránok., protest napr. podporila i Slovenská lekárska knižnica a Slovenská asociácia knižníc. Aj oni považujú internet za dôležité médium podporujúce vzdelávanie a rozvoj.

Aj to dokazuje že Slovenské telekomunikácie (ST) a Vláda SR jednoznačie urobili chybu v procese informatizácie v Slovenskej republike (SR). ST nesie svoju vinu nezmyslenou cenovou a obchodnou politikou a Vláda SR svojou nečinnosťou v tejto oblasti. Vláda SR, resp. NR SR, už čoskoro môže dokázať že to myslí s procesom informatizácie naozaj vážne podporou pripravovanej novely Telekomunikačného zákona. Táto právna norma prinesie výraznú liberalizáciu telekomunikačného sektora a bude kvalitatívnym prínosom pre celú spoločnosť.

Samostatnou kapitolou je argumentácia p. Mikuláša Dzurindu k zavrhovanému zníženiu hodnoty DPH pre internetové služby a dokazuje že vyhlásenia o podpore internetu zo strany Vlády SR sú skôr predvolebný populizmus a v tomto smere nerobí žiadne praktické kroky a lacnejší i kvalitnejší internet je stále v nedohladne.

Stretnutie premiéra Mikuláša Dzurindu a prezidenta ST Ladislava Mikuša len potvrdilo to čo sa vo všeobecnosti dobre vie, teda že Vláda SR to so svojimi vyhláseniami o podpore internetu naozaj nemyslí vážne a tejto problematike sa jednoducho nerozumie. Výsledky zo stretnutia považujeme za absolútne nedostačujúce a nekonkrétne. Vyjadrujeme presvedčenie že stretnutie akcionárov ST 31.1.2002 neprinesie pre internet žiadne pozitíva a bude len naťahovaním času v neprospech občana.

A aká je argumentácia Slovenských telekomunikácií? Zvyšovanie cien internetových volaní odôvodňujú ST ako nevyhnutnosť spojenú s nákladovou orientáciou cien služieb. Aj keď sme ST žiadali (a nielen my) o zverejnenie nákladov na službu pripojenia na internet formou dial-up, túto žiadosť ignorovali. Sme presvedčení že súčasné platby ST za internet poskytujú tejto spoločnosti neprimerane vyššie zisky ako je normálne. To, že túto skutočnosť zakrývajú, to len potvrdzuje a ST to usvedčuje.

ST hovoria aj o plnej liberalizácii v budúcom roku, čo neumožňuje krížové financovanie, teda dotovanie jednej služby výnosmi z druhej. ST teda vyzývame k zverejneniu informácií o krížovom financovaní služby dial-up pripojenia na internet. Je internet dotovaný inou službou?

Napriek zvýšeniu cien telekomunikácie očakávajú do konca tohto roka mierny nárast pripojení na internet v domácnostiach. Počet domácností s internetom pritom neustále klesá a čísla hovoria jednoducho o inom. Nevieme odkiaľ k tejto skutočnosti ST prišli.

Taktiež argument že, citujeme: \"Pre domácnosti je ale limitujúci faktor počet PC.\" je absolútnym nezmyslom. Internet je jednoducho drahý a preto sa domácnosti do neho nepripájajú oveľa častejšie než je to v súčasnosti. Argumetácia ST nezodpovedá odbornému prístupu.

Pripájame sa k žiadosti predstaviteľov projektu Infovek o bezplatné pripojenie škôl k celosvetovej sieti tak, ako majoritný akcionár ST Deutsche Telekom poskytuje túto službu školám v Nemecku. Pokiaľ túto službu poskytuje DT v Nemecku, nesmú byť školy v SR diskriminované. Pokiaľ sa cenová politika ktorú ST pripravuje tento rok uvedie do praxe, projekt Infovek to zasiahne možno aj smrteľne.

organizátori protestu na podnet občanov

Peter Polakovič (0907 584 490) polakovic@bystro.sk
Juraj Bystrický bystro@bystro.sk
Jozef Dúhaček duhovnik@wanadoo.sk

Komentár k argumentom uvedených na workshope Slovenských telekomunikácií

Zhrňme to: minulotýždňová tlačová konferencia ST pokračovala v dlhodobom trende zavádzania laickej i odbornej verejnosti, klamania Vlády SR ako menšinového akcionára ST a znovu sa potvrdilo že ST sabotujú rozvoj informacnej spoločnosti v SR. Nasledujúce riadky prinesú pravdivé argumenty ktoré toto tvrdenie znovu potvrdzujú:

tvrdenie ST:
(1) podľa európskych priemerov by cena za uvoľnené vedenie bola 3x vyššia ako
súčasný paušál platený užívateľmi za telefónne prípojky - to znamená dostupnosť
internetu len pre solventných zákazníkov a ohrozenie prístupu pre bežných užívateľov

Nie je pravda. Cena uvoľnených prípojok je 10x nižšia ako v SR a je garantovaná štátom. ST poskytuje svoje káble za ceny, ktoré sú vhodné len pre veľmi solventných zákazníkov. V nemecku majú noví internetoví poskytovatelia ceny na úrovni Deutsche Telecomu, resp. aj nižšie.

(2) noví operátori sa zamerajú na lukratívnych zákazníkov, ST sú povinné poskytovať služby všetkým užívateľom - to znamená že v blastiach s nízkou penetráciou budú poskytovať služby len ST a znášať tak zároveň vysoké náklady

Nie je pravda. ST sa budú snažiť zabrániť vstupu nových operátorov na trh, nakoľko by museli týmto účtovať svoje skutočné náklady spojené s inštaláciou hardwaru a tzv. 'náklady' ktoré zahrňujú všeličo možné - a ktoré sú mimochodom dnes prísne tajné. ST ich aj po našich žiadostiach odmietla zverejniť. Tým že ST odpísalo svojou cenovou politikou 100.000 nelukratívnych zákazníkov, len dokázalo že po páde monopolu ich títo nebudú zaujímať, t.j. zostanú voľní pre nových operátorov. V nemecku a Británii sa alternatívni poskytovatelia zameriavajú na domácich zákaznikov a to úspešne.

(3) ULL znižuje záujem o budovanie alternatívnych prístupových sietí, a tým
obmedzuje konkurenciu založenú na reálnych možnostiach operátorov

Nie je pravda. Operátori majú vybudované svoje siete, ktoré sú schopní použiť. To je citácia z oficiálneho vyhlásenia spoločnosti E-tel Slovakia.

(4) zabrzdí investície do alternatívnych prístupových sietí (napr. bezdrôtových)

Nie je pravda. Zliberalizovaním trhu sa zlepší pozícia poskytovateľov napr. káblovej televízie. Bezdrôtové technológie sa nemôžu nasadzovať masovo, nakoľko by sa rušili frekvencie. Firmy prechádzajú na bezdrôtové technológie nie kvôli zámeru, ale kvôli cenovej politike ST.

(5) sprístupnenie niektorých miestnych vedení konkurencii skomplikuje
modernizáciu siete Slovenských telekomunikácií, a.s., - zaostávanie za krajinami

Nie je pravda. Iba zmodernizovaná sieť môže byť predmetom 'Local loop' unboundlingu, t.j. liberalizácie. Nevieme si predstaviť, ako by sa už raz zmodernizovaná sieť mala ešte viac modernizovať. Navyše, vlastník koncových vedení bude stále ST.

(6) ak by ceny za sprístupnenie boli stanovené pod úrovňou nákladov, nový
operátor by podnikal na náklady Slovenských telekomunikácií, a.s.
vyžaduje viac technickej spolupráce a koordinácie medzi operátormi
vyžaduje predĺženie podrobnej regulácie a intervencií

Nie je pravda. Ceny nikdy nebudú stanovené pod úroveň tzv. \"SKUTOČNÝCH\" nákladov Slovenských telekomunikácií, ktoré nechcú zverejniť. Tieto náklady budú podložené účtovne.

(7) Regulovanie cien za prenájom okruhov by bolo krokom späť v protiklade s
liberalizáciou

Nie je pravda. V krajinách EU sú ceny regulované a ich internetový trh zažíva neuveriteľný rozmach práve na tomto základe - napr. DSL pripojenie má v len v Nemecku 2,2 milióna užívateľov. Tu konkrétne odporúčame pozrieť si jeden článok na www.isdn.cz o regulácii trhu, ktorý vyšiel minulý týždeň. Link: http://www.isdn.cz/clanek.php?cid=3509.

Jozef Dúhaček
duhovnik@wanadoo.sk
spoluorganizátor protestu na www.bystro.skmis0 truban