Programovanie v C (instalacia,prvy program) 1.

03.12.2001 21:19 | blackhole

Na blackhole.sk bude vychádzať nový seriál, tentokrát o o programovaní v jazyku C pod DOSom. Bude určený všetkým, ktorí to myslia s jazykom C skutočne vážne, ale nevedia ako začať. Netreba mať pokročilé znalosti z programovania v inom jazyku. Jednoducho stačí zohnať \"Borland C++ 3.1\" alebo príbuznú verziu a pustiť sa do čítania nášho seriálu...

Vzhľadom na to, že ešte pravdepodobne nemáš z jazykom C žiadne skúsenosti, zvolil som tú najjednoduchšiu softvérovú platformu - operačný systém MS-DOS. Pre tento systém existuje kompletné programátorské prostredie, ktoré už obsahuje všetky nástroje, ktoré budeš pre programovanie potrebovať - \"Borland C++ 3.1\". Takýchto prostredí existuje samozrejme viac, ale toto je najrozšíreniejšie a používa sa na výuku C-čka na stredných a vysokých školách. To tiež znamená, že zrejme nebude problém ho zohnať...

Inštalácia \"Borland C++ 3.1\"

\"Borland C++ 3.1\" treba najskôr nainštalovať. Predpokladám, že používaš Windows 95/98.V opačnom prípade si vytvor na disku oddiel FAT 16 prípadne FAT 32 (ak nevieš ako na to, poraď sa s priateľom, alebo mi pošli mail :-) do ktorého budeš \"Borland C++ 3.1\" inštalovať. V tomto prípade samozrejme budeš musieť bootovať systém zo systémovej diskety Windows 95/98.
Nuž, je načase začať inštalovať...

 1. Pokiaľ si mal Windows 95 nainštalované na starý MS-DOS, stlač pri bootovaní [F4], v opačnom prípade len reštartuj systém do režimu MS-DOS. Ak nemôžeš systém reštartovať v režime MS-DOS, budeš musieť urobiť už spomínany diskový oddiel a vložiť systémovú disketu...
 2. Spusti v súbor install.exe na inštalačnom CD, alebo na prvej inštalačnej diskete.
 3. Stlač [ENTER]
 4. Zadaj písmeno zdrojového zariadenia (napr. ak si si inštalačné súbory skopíroval na disk, napíšeš zrejme C. Ak inštaluješ z CD-ROMky najskôr napíšeš D).
 5. Napíš cestu k inštalačným súborom (na predtým zadanom zariadení). Zrejme ju tam máš už napísanú, a tak len stlač [ENTER]
 6. Tu sa zadáva, čo všetko chceš vlastne nainštalovať a kam. Predpokladám, že chceš šetriť miestom a tak si prejdeme jednotlivé položky rad za radom:
  1. Directories... Tu nastavuješ cesty k všetkým súčastiam Boland C++, Nastav iba písmeno zariadenia na C (pretože inštalačný program zvykne dávať písmeno zdroja inštalácie, teda aj CD-ROMky) na Borland Dir (ostatné prehodí automaticky). V prípade, ak si si musel vytvoriť diskový oddiel, nastav písmeno svojho diskového oddielu.
  2. Windows Dir...Tu nastavuješ cestu do adresára Windows. No comment...
  3. Install Options... A konečne sa ide nastavovať, čo sa má vlastne inštalovať. V okne Description máš veľkosti jednotlivých súčastí v KB. Môžeš vyhodiť Turbo Assembler a Turbo Vision.
  4. Examples Options... Tu sa nastavuje inštalácia príkladov k jednotlivým knižniciam. Ak si predtým vyhodil Turbo Assembler vyhoď TASM Examples. Ďalej vyhoď: Windows Examples, RW Examples, OWL Examples. Ak si predtým vyhodil Turbo Vision vyhoď aj TV Examples.
  5. Windows Options... Tu sa inštalujú knižnice pre programovanie pod Windows. Nebudeš to zatiaľ potrebovať. Vyhoď všetko.
  6. DOS Library Models... Tu sa inštalujú pamäťové modely, nechaj všetko na [ Yes ]
 7. Vyber Start Installation a stlač [ENTER]
 8. Počkaj, kým sa inštalácia dokončí.
 9. Over si, či v autoexec.bat pridal do riadku SET PATH cestu C:\\BORLANDC\\BIN , ak tam nie je, pridaj ju tam (jednotlivé cesty sa oddeľujú bodkočiarkou). Písmeno disku si uprav podľa toho, kam si inštaloval (to platí aj pre ďasšie body tohto návodu).
 10. Vytvor v adresári C:\\BORLANDC adresár, kam budeš ukladať svoje zdrojové súbory (súbory .c alebo .cpp) - u mňa je to C:\\BORLANDC\\SRC
 11. Vytvor v adresári C:\\BORLANDC adresár, kam budeš ukladať svoje exe-čka - u mňa je to C:\\BORLANDC\\OUT
 12. Reštartuj počítač a nabehni do režimu MS-DOS (alebo stlač [F4]) vojdi do adresára, kam ukladáš svoje zdrojové súbory (v mojom prípade C:\\BORLANDC\\SRC), naťukaj bc a stlač [ENTER]
 13. Choď do Options (ak ti nechodí myška, stlač [Alt]-O)
  1. Choď na Linker stlač [ENTER] vyber Libraries a zaškrkni políčko pri Graphics library na [X] (alebo stlač [SPACE]) následne stlač [ENTER] (alebo myšou stlač [OK])
  2. Stlač [ESC] a choď na Directories, prvé dve kolonky si nevšímaj (stlač 2 krát [TAB]). Do Output Directory vlož cestu do adresára, kde chceš mať exe-čka (vytvoril si ho v bode 11). Stlač [TAB] a do Source Directories vlož cestu do adresára, kde chceš mať zdrojáky (vytvoril si ho v bode 10). Stlač [ENTER].
  3. Stlač [Alt]-O, alebo klikni na Options
  4. Choď na Save, stlač [ENTER] a znovu stlač [ENTER]

Teraz je \"Borland C++ 3.1\" nainštalované a nakonfigurované. Je načase pustiť sa do prvého programu...

Prvý program

Jediný spôsob, ako sa naučiť programovať, je začať programovať. Predpokladám, že máš spustené prostredie Borland C 3.1. Máš hneď otvorené okno, do ktorého môžeš písať. Tak môžeme začať:

#include

void main()
{
printf(\"Hello world\");
}

Všimni si, že editor ti automaticky farebne odlišuje text.

Je načase súbor uložiť. Stlač [F2] alebo choď myšou na File -> Save as , otvorí sa ti známe dialógové okno. Ak si spustil Borland C z adresára, do ktorého chceš ukladať zdrojové súbory, nachádzaš sa hneď v ňom. Naťukaj meno - napr. hello.c (vlastne je jedno, akú má súbor koncovku, ale obyčajne sa zdrojákom v jazyku C dáva koncovka .c a zdrojákom v jazyku C++ koncovka .cpp).

Teraz stlač [Ctrl]-[F9] , alebo choď na Run -> Run . Najskôr prebehne kompilácia (preklad) do exe-čka. Potom blikne obrazovka a ... no a nič sa nestalo. Spustenie programu v skutočnosti nastalo, ale program prebehol tak rýchlo, že si to nestačil zaregistrovať.

Ak chceš vidieť, čo vlastne program spravil stlač [Alt]-[F5] (má rovnaký efekt ako [Ctrl]-O v Norton Commanderi). Táto klávesová kombinácia skryje prostredie Borland C a ukáže výpis promptu MS-DOS. Na konci výpisu svietia slová Hello world... Program funguje. Textový výstup programu (Hello world) zostane na obrazovke pokiaľ ho nevytlačí z plochy obrazovky ďalší text, alebo nebude obrazovka zmazaná (napr. príkazom cls v MS-DOSe). Rovnakou kombináciou ([Alt]-[F5]) sa dostaneš späť.

Ak znovu spustíš program, už sa nespustí kompilácia (nie je už nutná), spustí sa program priamo. Na obrazovku pribudne ďalší nápis Hello world...

Ak vyjdeš z programu Borland C kombináciou [Alt]-X alebo File -> Exit , pozri sa do adresára, v ktorom má ukladať exe-čka. Budú tam súbory: hello.obj a hello.exe . O tom prvom si povieme neskôr, ten druhý je normálny exe-súbor a môžeš si ho spustiť.

Záver 1. časti

Podarilo sa ti napísať, skompilovať a spustiť tvoj prvý program. Ako vidíš, nie je to až také ťažké, avšak (ako uvidíš neskôr ;-), ono to nie je ani také ľahké.
V ďalšej časti nášho seriálu sa začneme podrobne venovať základným pojmom jazyka C.

gabriel szasz