@penWebmail

29.06.2002 16:27 | blackhole

Úvod. Tento programček z dielne Taiwanských programátorov, slúži na prácu s elektronickou poštou cez WEB rozhranie. OpenWebmail je vlastne jednen z dalších populárnych web-mail klientov ako napr. IMP Horde alebo Neomail(na ktorého princípe pracuje). Poskytuje taký istý rozsah možnosti pre prácu s ele. poštou ako známy Microsoft Outlook.

Inštalácia. Je pomerne jednoduchá. Pred ňou sa ale musíme uistiť či sa na
našom stroji nachádzajú tieto moduly, ak nie je potrebné si ich stiahnúť a nainštalovať, ich inštaláciu nebudem rozpisovat je jednoduchá, stači si prečítat manuál:

CGI modul - CGI.pm-2.74.tar.gz - http://stein.cshl.org/WWW/software/CGI/old/
MIME-Base64-2.12.tar.gz - http://www.cpan.org/modules/by-module/MIME/
ispell-3.1.20.tar.gz - http://www.cs.ucla.edu/ficus-members/geoff/ispell.html
libnet-1.0901.tar.gz - http://www.cpan.org/authors/id/G/GB/GBARR/

Potom už len stačí ak si stiahneme z domovskej stránky http:// turtle.ee.ncku.edu.tw/openwebmail/download/ zdrojaky konkretne openwebmail-1.61.tgz. Tento súbor si skopírujeme do adresára pre RedHat 7.x /var/www (adresár v ,ktorom sa nachádzaju súbory pre web, web servera Apache).
Potom nasleduje rozbalenie archívu tar xvzf openwebmail-1.61.tgz a zlinkovanie adresárov: ln -s /var/www/ /usr/local/www
Ak všetko prebehlo bez problemov inštalácia je zanamy a môžeme sa pustiť do konfigurácie nášho nového webmail klienta.

Konfigurácia. Aby sme si náš Openwebmail nakonfigurovali je potrebne editovať celkovo 2 súbory. ~/etc/openwebmail.conf a ~/auth_unix.pl

V súbore auth_unix.pl je potrebné nastaviť spôsob autorizácie užívateľov, ktorá závisí od našej distribúcie. Kedže mi používame distibúciu RedHat Linux tak nasledovné riadky upravíme takto :

my $unix_passwdfile=\"/etc/shadow\"; /* súbor, z ktorého sa budú overovať heslá */
my $unix_passwdmkdb=\"none\";

A teraz sa môžeme pustiť do editovania hlavného konfiguráku openwebmail.conf

#tento riadok nám definuje spôsob autorizácie, ktorý sme si vyššie popísali
auth_module auth_unix.pl

#adresár v ktorom sa nachádzajú maily užívateľov
mailspooldir /var/spool/mail

#ak máme mailserver qmail namiesto sendmailu tak polozku ‘no’ zmenime na ‘yes‘
use_homedirspools no

#aktivacia pop3
enable_pop3 yes

#jazykové rozhranie si zmeníme na slovenčinu
default_language sk

#v týchto riadkoch nastavujeme posledý textik na konci mailu, pre všetkych užívateľov, je to už na Vás či tam niečo napíšete
#alebo ak máte záujem oboznámiť ďalších ľudí s openwebmailom tak ho ponechajte J
<default_signature>
--
Pouzivajte OpenWebmail ! turtle.ee.ncku.edu.tw
</default_signature>

V predchadzajúcich riadkoch je vlastne základna konfigurácia, ktorá je potrebná k základnej činnosti OpenWebmailu, sami musíte uznať, že je to veľmi jednoduché. Ďalšie nastavenia už ponechám na Vás, skúste sa s nimi pohrať či už ide o výzor alebo o detajlnejšiu konfiguráciu.

Ešte si nastavýme logovanie čo je potrebné pre analýzu prípadných konfliktov:
editneme si súbor - /etc/logrotate.d/syslog ,do ktorého pridáme nasledujúce riadky

/var/log/openwebmail.log {
postrotate
/usr/bin/killall -HUP syslogd
endscript
}

Celú našu pracičku si spustíme (na web stranke si umiestníme odkaz):

http://server/cgi-bin/openwebmail/openwebmail.pl

Používanie Openwebmailu s iným SMTP serverom

Používanie iných SMTP serverov je podporované a v /etc/openwebmail.conf si nastavíme náš SMTP server default je ‘localhost‘ a ak ho chceme zmenit tak
napíšeme IP adresu stroja alebo hostname.domainname. Budte ale opatrný pretože iný SMTP server musí povoľovať maily z Vašho hostu.

#pre SMTP server bežiaci na našej mašine

smtpserver localhost

#pre SMTP server na inom stroji

smtpserver 213.82.222.201

Prístupové práva pre súbor ~/openwebmail.pl su :
owner=root; group=mail; mode=4755

Podpora. Samozrejme nesmie chýbať podpora POP3, PAM modul slúžiaci na autentifikáciu užívateľov.

Výhody. Filtrovanie mailov nám umožnuje podľa našich práv došlú poštu buď to prenášať alebo kopírovať do namy zvolenej zložky alebo úplne vymazať, forwardowať...Taktiež je k dispozícii široká škála pozadí a ikoniek, ktorými možeme užívateľom skrášliť prácu, nezabudlo sa ani na viacjazyčnú podporu, ktorá samozrejme obsahuje aj slovenčinu (Lubos Klokner).

Záver.
Prechod na Openwebmail je dokonale nepoznateľný a určite sa Vám zapáči. Taktiež
dúfam, že ho užívatelia určite privítajú s obľubou. OpenWebmail je veľmi ľahko a prehľadne konfigurovateľný a zvládne ho určite aj každý začínajúci administrátor.

tuxo
patol@host.sktuxo