Nebojte sa linuxu 1.

08.07.2001 20:54 | blackhole

Tento článok je venovaný všetkým začiatočníkom v Linuxe, ktorí sa rozhodliaspoň na chvílu opustiť grafické prostredie a pracovať v príkazovom riadku čiz nutnosti, alebo zvedavosti. Pokročilí uživatelia iste ospravedlnia\"jednoduchosť\" tohoto článku :-). Pred príkazmi, ktoré píše uživateľ píšem > .Ako prvý je na rade príkaz cd.Príkaz cd (change directory) slúži na prechádzanie z jedného adresáru doiného. Pravdepodobne to poznáte už z dosu. Keď sa chcete dostať napr. doadresáru /usr/local/bin, tak stačí napísať cd /usr/local/bin. Ak by ste sachceli presunúť do adresáru /usr/local, tak stačí napísať cd .. a presuniete so jeden adresár vyššie. Do svojho domovského adresáru sa dostanete vtedy,keď napíšete iba cd alebo cd ~, pretože ~ znamená v linuxe skratku k vášmudomovskému adresáru.Ak by ste nebodaj zatúžili vedieť, kde sa práve nachádzate, tak môžete použiťpríkaz pwd, ktorý vám vypíše, kde sa práve nachádzate.> cd /usr/local/bin> pwd/usr/local/binĎalším užitočným príkazom je ls.Príkaz ls (list directory) slúži na vypísanie odsahu určitého adresáru. Je tovlastne dokonalejší príbuzný dosového príkazu dir. Ak zadáte príkaz ls bezparametrov, tak sucho vypíše všetky adresáre a súbory, okrem skrytých súborov.To sú tie, ktoré začínajú bodkou. Ak by ste predsa chceli, aby vám ukázal ajskryté súbory, tak spustite ls s parametrom -a.> ls -aTentoraz vám ls ukáže aj doteraz skrývané súbory.Ak by ste chceli viacej informácii, tak môžete spustiť ls s parametrom -l.> ls -ldrwx------ 2 root root 4096 jún 28 20:00 clanky drwx------ 3 root root 4096 júl 5 21:07 current -rw-r--r-- 1 root root 1555 apr 12 12:04 dbg.log drwx------ 2 root root 4096 jún 1 16:06 gnuchessx drwxr-xr-x 3 root root 4096 jún 16 11:55 jbproject -rw-r--r-- 1 root root 0 jún 23 19:39 logout Teraz sa pokúsim popísať čo jednotlivé položky z výpisu znamenajú.d = directory, znamená to, že je to adresár. Ak je tam -, tak to znamená, žeje to súbor.rw-r--r--= toto sú prístupové práva k súboru alebo adresáru.1 = pri súboroch toto číslo vyjadruje počet pevných linkov na tento súbor, akje toto číslo napr 3, tak sú vytvorené 2 pevné odkazy na tento súbor. Priadresároch vyjadruje počet vnorených adresárov.root = meno vlastníka súboru.root = skupina vlastníka.1555 = veľkosť súboru.apr 12 12:04 = dátum vytvorenia súboru.dbg.log = meno súboru.Príkaz ls môžete použiť spolu so zástupnými znakmi ? alebo *.Príklad:> ls ?bg.logdbg.log>ls *dbdbg.log? nahradzuje jeden ľubovoľný znak v názve súboru alebo adresáru, * znamenáľubovoľné množstvo ľubovoľných znakov v názve súboru alebo adresáru.Ak by ste chceli nechať vypísať obsah adresáru spolu s jeho vnorenýmiadresármi, tak použite príkaz ls s parametrom -R (recursive).Teraz niečo o príkaze find.Už z jeho názvu sa dá usúdiť, na aký účel bude slúžiť ;-).Ak by som chcel v adresári /etc nájsť všetky súbory začínajúce na named, takby som použil príkaz find takto:> find /etc -name \"named*\"Úvodzovky ste nemuseli použiť, ale musíte ich použiť napr. v takomto prípade:> find . -name ?b* Tento príkaz nebude fungovať.> find . -name \"?b*\"Ale tento je plne funkčný.V tomto prípade som sa snažil vyhľadať v aktuálnom adresári \".\" všetky súboryzačínajúce jedným ľubovoľným znakom a končiace ľubovoľným počtom (takmer)ľubovoľných znakov.Príkazy which, locate, whatis.Príkaz which slúži na hľadanie spustiteľných programov.> which mc/usr/bin/mcSpustitené súbory hľadá podľa premennej PATH. Pozrieť si ju môžete príkazom:>echo $PATHPríkaz locate/slocate používa na vyhľadávanie súborov svoju databázu. Toznamená, že vyhľadávanie je relatívne rýchle. Avšak túto databázu je trebaobčas updatovať, pretože časom stráca svoju aktuálnosť. Príkaz locate sapoužíva takto:>locate *.gifUpdate databázy sa prevedie príkazom updatedb. Ak máte veľký disk, updatedatabázy bude trvať hodnú chvíľku :-).Príkaz whatis sa používa vtedy, keď chcete zistiť iba stručný popis niektorejaplikácie alebo príkazu. Informácie berie zo svojej databáze. Preto ju trebaupdatovať. Updatuje sa príkazom makewhatis. Svoje informácie čerpá zmanuálových stránok.> whatis bashbash [builtins] (1) - bash built-in commands, see bash(1) bash (1) - GNU Bourne-Again SHell bash (1) - GNU Bourne-Again SHell bash [builtins] (1) - bash built-in commands, see bash(1) Ako vidíte, tak príkaz whatis nám vypísal stručnú a vcelku prehľadnúcharakteristiku pre bash.To je zatiaľ asi tak všetko. Nabudúce si ukážeme, ako pracovať s adresármi asúbormi.Sumo