Poznámky a URL k OpenCamp 2018

22.04.2018 | 11:49 | kdurechova | kdurechova

https://www.opencamp.sk/program

Disclaimer: všetko je čisto subjektívne. Ak chcete niečo opraviť/doplniť, prosím komentár.

egov.presov.sk (Ako dať mestským dátam nový rozmer - Mariana Hurná, Mestský úrad Prešov) - jedna z dvoch najlepších prednášok. Vidieť rôzne zaujímavé veci, napr. evidencia psov, počet občanov podľa ulíc, veku, krstného mena, kamerový systém.

lpi.org/devops, lpi.org/blog - posledné články o DevOps, Exam Objectives, DevOps Exam Guide - strany 6-8 (DevOps Tools Explained: Update Your Arsenal - Elzbieta Godlewska, Linux Professional Institute) - tu som čakala technickú prednášku, ale prednáška bola o tom, že v rámci LPI v roku 2017 vznikla nová certifikácia DevOps. Vyzerá to zaujímavo, akurát neviem ako na ňu hľadia zamestnávatelia.

(High-performance profiling and debugging on Linux - Ferdinand Majerech, V01D Hackerspace) - jedna z dvoch najlepších prednášok. Slajdy budú zverejnené. Možno bude aj workshop na OSS Víkende v Košiciach (možno aj na OpenAlte :). Nasledujú len poznámky:

nástroj perf

v C++ - virtuálne funkcie volajúce virtuálne funkcie - spomaľujú, ale nevidieť to v profilingu

zopár veľkých alokácií je lepšie ako veľa malých alokácií

polia lepšie ako listy a stromy

keep data small

keep code small

Latency Numbers Every Programmer Should Know

heaptrack, mozilla's rr

perf top/stat/cycles/faults/instrucions/record/report - stat napríklad na porovnanie verzií programov

"záleží od inštrukčnej cache"

time -v

hotspot - GUI pre perf report

callgrind - skreslený

strace/ltrace

apitrace - pre OpenGL napriklad

projekty darktimers, libsftp (OpenSource časomiera (nie len) pre enduro preteky - Radoslav Strobl, V01D Hackerspace) - ako spraviť open-source časomieru. HW aj SW.

Podľa twitteru prišlo necelých 300 účastníkov.