Základná doska B450M S2H, chip it8686 a lm-sensors.

05.11.2020 | 17:16 | zaphod | zaphod

Získanie údajov zo senzorov na základnej doske.

Konfigurácia:

Linux MX-19.2_x64 ahs
AMD Athlon 200GE
GIGABYTE B450M S2H
kernel 5.8.0-2-amd64

Pre snímanie údajov zo senzorov je na základnej doske chip ITE IT8686E.

sudo sensors-detect vypíše:
Found `ITE IT8686E Super IO Sensors'            Success!
  (address 0xa40, driver `to-be-written')
Driver nie je. Výpis sensors to potvrdí:
$ sensors
k10temp-pci-00c3
Adapter: PCI adapter
Vcore:    +0.83 V 
Vsoc:     +1.09 V 
Tctl:     +27.4°C 
Tdie:     +27.4°C 
Icore:    +2.00 A 
Isoc:     +2.75 A 

acpitz-acpi-0
Adapter: ACPI interface
temp1:    +16.8°C (crit = +20.8°C)

amdgpu-pci-0900
Adapter: PCI adapter
vddgfx:      N/A 
vddnb:      N/A 
edge:     +27.0°C (crit = +80.0°C, hyst = +0.0°C)
Pri prehľadávaní internetu som cez ArchWiki našiel adresu driveru it87 - https://github.com/frankcrawford/it87. Stiahol som ho a preložil podľa návodu:
make clean
make
sudo make install
Aktivácia modulu:
sudo modprobe it87 ignore_resource_conflict=1 mmio=1
Výpis senzorov z it8686:
$ sensors it8686-isa-0a40
it8686-isa-0a40
Adapter: ISA adapter
in0:     +0.40 V (min = +0.00 V, max = +3.06 V)
in1:     +2.06 V (min = +0.00 V, max = +3.06 V)
in2:     +2.00 V (min = +0.00 V, max = +3.06 V)
in3:     +2.03 V (min = +0.00 V, max = +3.06 V)
in4:     +1.10 V (min = +0.00 V, max = +3.06 V)
in5:     +0.91 V (min = +0.00 V, max = +3.06 V)
in6:     +1.24 V (min = +0.00 V, max = +3.06 V)
3VSB:     +3.29 V (min = +0.00 V, max = +6.12 V)
Vbat:     +3.05 V 
fan1:    1973 RPM (min =  0 RPM)
fan2:      0 RPM (min =  0 RPM)
temp1:    +27.0°C (low = +127.0°C, high = +127.0°C) sensor = thermistor
temp2:    +40.0°C (low = +127.0°C, high = +127.0°C) sensor = thermistor
temp3:    +26.0°C (low = +127.0°C, high = +127.0°C) sensor = AMD AMDSI
temp4:    +18.0°C (low = +0.0°C, high = +127.0°C) sensor = thermistor
temp5:    +28.0°C (low = +0.0°C, high = -120.0°C) sensor = thermistor
temp6:    +36.0°C (low = +0.0°C, high = -120.0°C) sensor = thermistor
intrusion0: ALARM

Nezrozumiteľný výpis. Podľa podobných konfigurácií z internetu a výpisu modulov "Smart Fan 5"(teplota) a "PC Health"(napätie) z biosu som vytvoril konfiguračný súbor:

/etc/sensors.d/B450M-S2H
# Experimental config for Gigabyte B450M S2H
# https://www.gigabyte.com/Motherboard/B450M-S2H-rev-10#kf
#
# This config is based on:
# https://fossies.org/linux/lm-sensors/configs/Gigabyte/X470-AORUS-ULTRA-GAMING.conf

chip "it8686-isa-0a40"
 label temp1 "System"
 label temp2 "Chipset"
 label temp3 "CPU"
# label temp4 "PCIEX16"
 label temp5 "VRM MOS"
 label temp6 "VSOC MOS"
 ignore temp4
 ignore intrusion0

 label in0 "CPU Vcore"
 label in1 "+3.3V"
 label in2 "+12V"
 label in3 "+5V"
 label in4 "CPU Vcore SOC"
 label in5 "CPU Vddp"
 label in6 "DRAM A/B"

 compute in1 @*1.65,@*1.65
 compute in2 @*6,@*6
 compute in3 @*2.5,@*2.5
Záverečný výpis:
$ sensors
k10temp-pci-00c3
Adapter: PCI adapter
Vcore:    +0.84 V 
Vsoc:     +1.09 V 
Tctl:     +28.1°C 
Tdie:     +28.1°C 
Icore:    +5.00 A 
Isoc:     +3.00 A 

acpitz-acpi-0
Adapter: ACPI interface
temp1:    +16.8°C (crit = +20.8°C)

it8686-isa-0a40
Adapter: ISA adapter
CPU Vcore:   +0.84 V (min = +0.00 V, max = +3.06 V)
+3.3V:     +3.41 V (min = +0.00 V, max = +5.05 V)
+12V:     +12.02 V (min = +0.00 V, max = +18.36 V)
+5V:      +5.07 V (min = +0.00 V, max = +7.65 V)
CPU Vcore SOC: +1.09 V (min = +0.00 V, max = +3.06 V)
CPU Vddp:    +0.91 V (min = +0.00 V, max = +3.06 V)
DRAM A/B:    +1.22 V (min = +0.00 V, max = +3.06 V)
3VSB:      +3.29 V (min = +0.00 V, max = +6.12 V)
Vbat:      +3.05 V 
fan1:     1985 RPM (min =  0 RPM)
fan2:       0 RPM (min =  0 RPM)
System:     +27.0°C (low = +127.0°C, high = +127.0°C) sensor = thermistor
Chipset:    +40.0°C (low = +127.0°C, high = +127.0°C) sensor = thermistor
CPU:      +28.0°C (low = +127.0°C, high = +127.0°C) sensor = AMD AMDSI
VRM MOS:    +28.0°C (low = +0.0°C, high = -120.0°C) sensor = thermistor
VSOC MOS:    +37.0°C (low = +0.0°C, high = -120.0°C) sensor = thermistor

amdgpu-pci-0900
Adapter: PCI adapter
vddgfx:      N/A 
vddnb:      N/A 
edge:     +28.0°C (crit = +80.0°C, hyst = +0.0°C)

Pre automaticke natiahnutie modulu mám súbory:

/etc/modules-load.d/it87.conf
it87
/etc/modprobe.d/it87.conf
options it87 ignore_resource_conflict=1 mmio=1

Grafický výpis:

xsensors

Rozloženie senzorov na doske:

Rozloženie senzorov

Modré sú piny pre ventilátory, červené snímače teploty.

Záver:

Kernel obsahuje starú verziu modulu it87, ktorý nepozná novšie chipy.

Ak sa nezadá parameter ignore_resource_conflict=1 modul skončí na chybu "Device or resource busy"

Hlásená teplota rôznych verzií Ryzen procesorov sa môže líšiť od skutočnej teploty. Modul k10temp s tým ráta, výstup z it8686 treba upraviť podľa neho.

Firma Gigabyte často používa chip ITE IT8686E v základných doskách pre Ryzen procesory. Možno bude tento zápis pre niekoho užitočný.

  • RE: Základná doska B450M S2H, chip it8686 a lm-sensors. 08.11.2020 | 20:06
   Avatar iky   Návštevník

   Zaujímavé to určite je akurát si to mohol lepšie okomentovať, pôsobilo by to viac "ľudsky" aj tak ďakujem.

   :-)