Ako na euro v dokumentoch OpenOffice.org

Ako na euro v dokumentoch OpenOffice.org
07.01.2009 20:45 | Články | Július Pastierik

Od tohto roku sa stalo zákonným platidlom na Slovensku euro. Ako rýchlo zmeniť a nastaviť tabuľky, v ktorých máte nastavené hodnoty v korunách na túto menu? A ako vôbec písať značku eura v tabuľkách či v textových dokumentoch? O tomto (ale nielen o tomto) si pohovoríme v nasledujúcom článku.

Či už súhlasíme alebo nesúhlasíme s tým, že na Slovensku začalo od 1.1.2009 platiť euro ako zákonná mena, musíme sa tejto zmene prispôsobiť aj v našich textových dokumentoch či v tabuľkách. Preto si ukážeme, ako túto značku dokážeme písať a ako jednoducho prepočítame aj rozsiahle tabuľky bez toho, aby sme museli pracne manuálne meniť všetky vzorce či vložené číselné hodnoty.

 


Znak € napísaný pomocou slovenskej kálevsnice

 

Pokiaľ máme nastavenú na počítači slovenskú klávesnicu, je napísanie značky eura (€) veľmi jednoduché – stačí stlačiť pravé tlačidlo „Alt“ (na niektorých klávesniciach je toto tlačidlo označené ako „Alt Gr“) a klávesu „E“. Pokiaľ však máme nastavenú anglickú klávesnicu, toto nefunguje a vtedy môžeme vložiť túto značku buďto pracne cez menu „Vložiť – Špeciálny znak...“, alebo rýchlejšie pomocou automatických opráv, kde je štandardne nastavená zámena postupnosti znakov „(e)“ za symbol €.

 


Štandardné nastavenie zámeny „(e)“ za znak „€“

 

Pravdaže, kto chce, môže si ľubovoľne nastaviť aj zámenu inej postupnosti (osobne som si nastavil zámenu postupnosti znakov „ee“ na znak €). V operačnom systéme Windows môžeme navyše zadať aj priamo jeho kód – stlačíme ľavé tlačidlo „Alt“ a zadáme hodnotu 0128.

 


Vlastné nastavenie zámeny „ee“ za znak „€“

 

Iná situácia je v tabuľkách, kde potrebujeme, aby sa nám symbol € automaticky zobrazoval v hodnotách, ktoré predstavujú menu. Pretože zatiaľ pri slovenčine nie je táto mena nastavená (mala by byť od verzie OpenOffice.org 3.0.1), musíme si zatiaľ nastaviť inú východziu menu, ako je slovenská koruna.

 


Nastavenie francúzskej meny Euro ako východzej

 

Cez menu „Nástroje – Možnosti“ otvoríme pracovné okno „Možnosti“, kde prejdeme na položku „Nastavenie jazyka – Jazyky“. V zozname „Východzia mena“ teraz vyberieme taký štát, ktorý používa euro. Upozorňujeme, že zoznam týchto štátov je pomerne dlhý a sú v nich nastavené rôzne zobrazovania tohto symbolu. Napríklad v Rakúsku sa zobrazuje symbol € pred číselným údajom predstavujúcim menu, v Nemecku za. Preto si musíme nastaviť taký štát, aký nám vyhovuje.

 


V Rakúsku sa píše znak € pred číslom


V Nemecku sa píše znak € za číslom

 

Pokiaľ máme v položke „Národné nastavenie“ vybranú slovenčinu dosiahneme to, že odteraz sa nám v ponuke formátov čísiel „Mena“ bude zobrazovať ako slovenská koruna, tak aj euro.

 


Vloženie konverzného kurzu do pomocnej bunky

 

Teraz vzniká otázka, ako rýchlo vložiť do všetkých potrebných buniek prepočet cez konverzný kurz 30,1260. Najprv si do ľubovoľnej voľnej bunky napíšeme túto hodnotu a cez klávesovú skratku „Ctrl+C“ si túto hodnotu odpamätáme do systémovej schránky. Potom vyznačíme bunky, ktoré chceme týmto kurzom prepočítať a vyberieme voľbu „Upraviť – Vložiť inak...“ (klávesová skratka „Ctrl+Shift+V“).

 


Špeciálne vloženie s delením odpamätanou hodnotou

 

Otvorí sa nám pracovné okno „Vložiť inak“, kde vyberieme v zozname „Operácia“ možnosť „Deliť“ a stlačíme klávesu „OK“. Tým sa automaticky všetky označené bunky vydelia odpamätanou hodnotou 30,126. V prípade, že sme v bunke mali zadané číslo, uloží sa do nej výsledok delenia. V prípade, že sme mali v bunke vzorec (napríklad =C5*D5), OpenOffice.org vzorec automaticky uzatvorí do zátvoriek a za zátvorku vloží delenie „/30,126“ (napríklad =(C5*D5)/30,126)).

 


Zmena formátu upravených vzorcov tak, aby zobrazovali symbol €

 

Samozrejme, po prepočte si príslušné bunky, pokiaľ sme v nich zobrazovali symbol meny preformátujeme tak, aby sa namiesto údaju „Sk“ zobrazoval symbol „€“. Nakoniec vymažeme z pomocnej bunky prvotne zadaný konverzný kurz a tabuľku máme hotovú.

 


Výsledná tabuľka po úprave

 

Pravdaže, takáto úprava tabuľky je iba pomocná, pretože prepočet sa robí delením a teda vnútorne sa nepočítajú čísla na dve desatinné miesta (centy) prípadne na štyri (ako je požadované napríklad pri cenách za elektrickú energiu alebo vodu), ale v celom rozsahu, ktorý poskytuje OpenOffice.org (t.j. 16 desatinných miest). Pokiaľ potrebujeme presný zaokrúhlený výpočet, musíme vzorce manuálne upraviť napríklad pomocou funkcie ROUND, kde môžeme zadať počet desatinných miest (napríklad =ROUND(A2;2)), priamym zadaním už zaokrúhlených číselných údajov a pod.

 


Použitie príkazu ROUND pre presne zaokrúhlené výpočty

 

Na záver, hoci toto nie je jazykovedný článok, si ešte uveďme, ako máme novú menu správne písať a skloňovať. Slovo euro bolo kodifikované do slovenčiny a skloňuje sa podľa vzoru mesto:

nominatív (kto, čo) – euro, eurá
genitív (koho, čoho) – eura, eur
datív (komu, čomu) – euru, eurám
akuzatív (koho, čo) – euro, eurá
lokál (o kom, o čom) – eure, eurách
inštrumentál (s kým, s čím) – eurom, eurami

Napríklad: jedno euro, dve eurá, päť eur, dvesto eur.

Pri skratke sa používa tvar EUR (norma ISO 4217) v medzinárodnom styku tak, ako sa doteraz používalo označenie SKK (23,16 EUR). V bežnom styku sa používa tvar Eur alebo značka € tak, ako sa doteraz používalo označenie Sk (17,52 Eur; 12,19 €). A pre tých, ktorí to potrebujú ešte uveďme, že medzinárodný numerický kód pre euro je 978 (pre slovenskú korunu je 703).

  • re: 08.01.2009 | 12:40
   Avatar Zefram Cochrane MS Windows Vista Ultimate 64bi  Používateľ
   Cize ktora z nesledujucich viet je spravne?
   A: XYZ stojí päť eur, vidím päť eur.
   B: XYZ stojí päť eur, vidím päť euro.
   
  • Slovensko 08.01.2009 | 19:11
   Guest   Návštevník
   na slovensku? spravne je na Slovensku
   • Re: Slovensko 09.01.2009 | 18:15
    Avatar Július Pastierik   Používateľ
    Ďakujem za upozornenie, chyba vznikla v dôsledku opravy iného znenia úvodu. Chyba je opravená :)