Gnokii, Xgnokii (časť 2) - komunikácia v konzole

11.12.2004 00:31 | Články | Michal Fecko
Druhá časť časť seriálu o komunikačnom balíku gnokii, ktorý je určený pre komunikáciu mobilných telefónov (Nokie) s PC. Dnes si priblížime komunikáciu v konzole.

Verím, že inštalácia a konfigurácia, ktorú sme si priblížili v minulej čast, sa vydarila a dnes sa môžeme spoločne pozrieť a priblížiť si základné možnosti a nejaké tie príkazy slúžiace na komunikáciu medzi PC a mobilným telefónom (ďalej len MT) v konzole.

Prečo konzola?
Určite je grafické prostredie omnoho príťažlivejšie a v každom prípade zefektívňuje prácu oveľa viac ako textová konzola (hmm, ako pre koho, samozrejme ;) ale...
Je určite dobré a užitočné priblížiť si aj niektoré tie hlavné príkazy, no najmä vlastnosti, ktoré nám Gnokii v textovom režime poskytuje. Spojenie týchto príkazov a vlastností s inými príkazmi a vlastnosťami konzoly prinášajú úžasné možnosti využitia. Tak napríklad...
Je možné si cez konzolu nastaviť posielanie sms správ napr. na svoj služobný MT pri určitých udalostiach v systéme (napr. z nejakého vzdialeného servera pod našou správou). Za pomoci staršieho telefónu (napr. nejakej 5110 ktorú zoženiete už naozaj za "babku"), kábla a programu Gnokii je možné si vytvoriť akýsi notifikačný systém upozorňujúci na rôzne veci ktoré sa udejú v systéme a to od prijatých mailov, cez rôzne bezpečnostné alerty (nebezpečenstva/poplachy, akými možu byť napr. príhlásenie roota...) až po priebežné systémové štatistiky (spojením napr. cron démona, bash skriptov a programu gnokii).


Ideme na to...
Takže teraz si rozdelíme a najčastejšie používané príkazy pre program Gnokii vyzdvihneme (nasledovný zoznam preto nebsahuje všetky voľby a prepínače ktoré program Gnokii umožňuje a má viac-menej iba informačný charakter...
Pre kompletný a podrobný zoznam spustite program s voľbou --help (prípadné nejasnosti rád vysvetlím v diskusii)).

Príkazy programu gnokii sa zadávajú podľa nasledujúcej schémy:

gnokii --voľba [možnosti_voľby]

... pričom jednotlivé voľby by sa dali rozdeliť do nasledovných kategórií...
 • Hlavné voľby
  • monitor stavu MT (batéria, signál, sieť, stav pamäte a pod.) (--monitor)
 • SMS voľby
  • voľby pre čítanie, zápis, mazanie a posielanie smsiek (--getsms, --deletesms, --sendsms, --savesms ...)
 • Voľby telefónneho zoznamu
  • čítanie, zápis a odoberanie položiek do telefónneho zoznamu... (--getphonebook, --writephonebook, --deletephonebook)
 • Voľby kalendára
  • čítanie, zápis a odoberanie položiek do kalendára... (--getcalendarnote, --writecalendarnote ,--deletecalendarnote)
 • Voľby "ToDo" (čo treba urobiť...)
  • čítanie, zápis a odoberanie položiek do ToDo (--gettodo, --writetodo, --deletealltodos)
 • Voľby pre výtačanie a volanie
  • zápis a čítanie rýchlej voľby (-getspeeddial, --setspeeddial)
  • hlasové vytáčanie (--dialvoice)
  • posielanie DTMF (--senddtmf )
  • prijatie a odmietnutie hovoru (--answercall, --hangup)
 • Voľby telefónu
  • nastavenie profilu, netmonitoru, displeja alarmu, dátumu či resetu
 • WAP voľby
  • čítanie, zápis, vymazanie bookmarku
  • čítanie a zápis aktuálneho WAP profilu
 • Logo voľby
  • čítanie, posielanie, prezeranie a zápis všetkých druhov lôg, ktoré MT Nokia podporujú (štartovacie, skupiny volajúceho, logá operátora)
 • Voľby tónov
  • čítanie, posielanie, konvertovanie a zápis zvonení, ktoré MT Nokia podporujú
 • Bezpečnostné voľby
  • identifikácia a stav uzamknutia (resp. blokovania)
 • Rôzne voľby
  • čítanie sekvencie klávesy
  • získanie informácii o sieti
Záverom
Vďaka takýmto príkazom využiteľným za pomoci už spomínaných programov, filtrov a skriptov vznikajú neuveriteľné možnosti využitia a záleží len na fantázii a zručnosti užívateľa ako takúto domácu mobilnú stanicu využije v každodennej praxi v tejto uponáhľanej dobe na šetrenie si času, nervov a určite aj peňazí...
Za nami je po inštalácii, základnej konfigurácii už aj predstavenie textovej verzie a čaká nás už len najatraktívnejšia časť nášho pohľadu na tento vynikajúci komunikačný balík, a to jeho GUI rozhranie s názvom Xgnokii, o ktorom si toho viacej povieme a konečne aj ukážeme (na screenshotoch) v tretej časti nášho miniseriálu.

Michal "f3c0" Fecko