Gnokii, Xgnokii (časť 3) - komunikujeme graficky

11.12.2004 00:36 | Články | Michal Fecko
V tretej časti mini seriálu o komunikačnom balíčku Gnokii, určenému na komunikáciu medzi PC a mobilným telefónom (MT) prostredníctvom sériového kábla, IrDA či bluetooth, si priblížime jeho grafickú nadstavbu s názvom Xgnokii určenú pre X-window systém.

A ideme na grafiku
    V tretej časti mini seriálu o komunikačnom balíčku Gnokii, určenému na komunikáciu medzi PC a mobilným telefónom (MT) prostredníctvom sériového kábla, IrDA či bluetooth, si priblížime jeho grafickú nadstavbu s názvom Xgnokii určenú pre X-window systém.

Spustenie a hlavné prvky
    Spustenie tohto prostredia prebieha po zadaní príkazu xgnokii. Po štarte nasleduje inicializácia MT a jeho softwarové pripojenie. Následne je možné začať pracovať s údajmi na telefóne resp. v počítači. Všetky hlavné prvky sú prehľadne umiestnené v hlavnom okne aplikácie...

Zastavme sa na chvíľku pri nej a pozrime sa na ňu bližšie...
1 - Meranie nabitia batérie
2 - Meranie sily signálu
3 - Kontakty uložené v telefóne (na SIM karte aj v pamäti telefónu)
4 - Kalendár - stretnutia, telefonáty, memo - to všetko je možné nájsť v tejto položke
5 - SMSky - práca s smskami
6 - Nastavenia programu
7 - Sem sa zobrazuje aktuálny stav činnosti programu (napr. ak sa pripája, zobrazuje sa Connecting... keď pracuje ->  Working... a pod. )

    Okrem týchto položiek v hlavnom okne je možné pravým tlačidlom myši vyvolať menu, ktoré je závislé od modelu MT a pre každý je rôzne. Napr. pre moju 6210 toto menu obsahuje...

 • Kontakty 
  • čítanie, upravovanie, presúvanie, zálohovanie do súboru či zapisovanie položiek v telefónnom zozname
  • triedenie podľa mena, čísla, pamäte alebo skupiny             
 • SMS
        

  • vkladanie, zapisovanie, čitanie, zálohovanie, upravovanie a v neposlednom rade aj priame a pohodlné posielanie adresátovi...
  • veľmi praktické, ak je treba napísať niekoľko smssiek (predsa len, klávesnica je klávesnica ;)
  • triedenie podľa dátumu, odosielateľa, správy a stavu (prečítaná, neprečítaná  a pod.)
 • Kalendár
       
  • zapisovanie udalostí (pripomienka, zavolať, narodeniny, stretnutie)
  • prehľadné prostredie kalendára s vysvietenými úlohami
  • triedenie podľa typu, dátumu, textu, alarmu, čísla alebo opakovania
 • Logá
       
  • umožňuje vytváranie, nahrávanie, ukladanie, úpravu všetkých druhov lôg ktoré mobilné telefóny Nokia podporujú (logo, operátora, štartovacie logo či logo skupiny volajúcich)
  • taktiež obsahuje jednoduché nástroje využiteľné pri vytvaraní vlastných lôg (4 uholník, otočenia, čiaru, inverziu  a pod.)
 • Speed dial
       
  • umožňuje jednoduché vkladanie čísel do tzv. rýchlej voľby telefónu
  • taktiež aj export a import nastavení
 • Netmonitor
       
  • špeciálne testovacie menu telefónov Nokia
  • v tomto okne je možná jeho aktivácia/deaktivácia
 • Ringtone
        
  • umožňuje vytvárať, nahrávať/ukladať z/do externého súboru/telefónu, editovať, prehrávať vyzvaňacie tóny ktoré  sú MT Nokia podporované...
Poznámka: Pri každej funkcii, v ktorej chceme pracovať z dátami z MT, je nutné ich najprv nahrať do okna a po ukončení práce zase uložiť naspäť do MT !!!

Zhrnutie
    Verím, že tento náš malý seriál aspoň trošku predstavil a poodhalil zákutia balíka Gnokii a jeho grafickej nadstavby Xgnokii. Taktiež verím, že používateľov MT Nokia navnadil na kúpu zariadenia na datový prenos medzi PC a MT (či už klasického sériového kábla, či infra zariadenia a pod.). 
    Na domovských stránkach projektu Gnokii som nedávno našiel aj novo sa rozbiehajúci mini-projekt s názvom Gnocky (akási prepracovanejšia "stand alone" GUI náhrada za Xgnokii) a prvé screenshoty, ktoré som zhliadol, vyzerajú veľmi lákavo. Zatiaľ som však tento software neskúšal, ale akonáhle ho preskúšam a otestujem, určite o ňom napíšem svoje skúsenosti.

Michal "f3c0" Fecko