Inštalácia Arch Linuxu pre BFU

Inštalácia Arch Linuxu pre BFU
14.05.2021 00:14 | Články | Livan

ÚVOD

Textový inštalátor systému ArchInstall, ktorého autorom je vývojár Anton Hvornum, bol pridaný do repozitárov distribúcie Arch Linux začiatkom roku 2021. S poslednou aprílovou aktualizáciou inštalačných obrazov Arch Linuxu sa tento inštalátor stal štandardne dostupným nástrojom. Tento textový inštalátor som otestoval a bohužiaľ musím skonštatovať, že sa pre BFU nehodí. Kdo ho použije, musí do detailu ovládat inštalačný proces a rozumieť veciam, ktorým bežný užívateľ nerozumie. Takže je to inštalátor, ktorý zvládne iba skúsený užívateľ. Našťastie na stránke https://sourceforge.net/projects/blue-arch-installer/ je možné už nejakú dobu stiahnuť Calam-Arch-installer (napr. v máji 2021 súbor Calam-Arch-Installer-2021-05.iso). To je konečne ten pravý inštalátor Arch Linuxu pre BFU. Je veľmi podobný inštalátoru Manjara alebo Linux Mintu, či Ubuntu.

Príprava inštalačného USB

Príprava inštalačného USB prebieha štandardným spôsobom. To znamená, najskôr zo stránky https://sourceforge.net/projects/blue-arch-installer/ stiahneme súbor Calam-Arch-Installer-2021-05.iso.

Tento súbor nahráme v Linuxe na USB programom Etcher, Suse Studio Imagewriter, pomocou príkazu DD alebo iným obvyklým spôsobom. Vo windows je možné použiť napríklad Win32 disk imager alebo program RUFUS.

Príklad použitia linuxového príkazu DD na vytvorenie inštalačného USB, pričom „of=/dev/sdb“ môže byť i „of=/dev/sdc“ alebo iné označenie, podľa skutočného označenia USB:
sudo dd if=Calam-Arch-Installer-2021-05.iso of=/dev/sdb bs=4M
Pri použití príkazu DD je nutná veľká opatrnosť, aby sme použili správny názov zariadenia (USB) a neprepísali si iný disk. Pomôcť si môžeme príkazom lsblk. Pripojené externé jednotky majú v stĺpci RM číslo 1. Napríklad:
lsblk
NAME  MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
sda   8:0  0 931.5G 0 disk 
├─sda1  8:1  0 55.9G 0 part /
├─sda2  8:2  0 448.3G 0 part /home
├─sda3  8:3  0   1K 0 part 
├─sda5  8:5  0 36.7G 0 part 
├─sda6  8:6  0 42.2G 0 part 
└─sda7  8:7  0   8G 0 part /mnt/transfer
sdb   8:16  1  3.8G 0 disk 
└─sdb1  8:17  1  3.8G 0 part 
sr0   11:0  1 1024M 0 rom 
sdb je pripojený USB kĺúč a sr0 je CDrom.

Priebeh inštalácie

Pripravené USB s inštalátorom zasunieme do počítača a pri jeho spustení vyvoláme boot menu. Podľa nastavenia UEFI/BIOSu sa zobrazí možnosť bootovania z USB v UEFI alebo Legacy (BIOS) móde, prípadne obidve možnosti, ako je vidieť na obrázku 1.


Obrázok 1: Zobrazené boot menu s obidvomi módmi inštalácie (UEFI/Legacy)


Obrázok 2: Zobrazenie grubu Calam-Arch-inštalátora

Po spustení položky grubu Boot Arch Inštaller sa zobrazí prostredie live linuxu, ktoré umožní obmedzene pracovať alebo spustiť inštaláciu Arch linuxu. Vzhľad live linuxu sa nachádza na obrázku 3, inštalácia sa spúšťa ikonou nachádzajúcou sa v dolnom paneli na druhej pozícii z ľava.


Obrázok 3: Live prostredie Calam-Arch-Inštalátora

Inštalátor Calam-Arch-Installer je založený na známom frameworku Calamares. Podobný inštalátor majú napríklad aj Manjaro alebo EndeavourOS. Na nasledujúcich obrázkoch si skrátene ukážeme postup inštalácie. Na úvodných stránkach sa nachádza uvítanie, nastavenie krajiny a klávesnice. Na obrázku 4 vidíme možnosti inštalácie a nastavenie disku.


Obrázok 4: Volba disku na ktorý sa inštaluje a nastavenie typu inštalácie.

Pokiaľ sa zvolí voľba inštalácie vymazať disk, objaví sa rozbaľovací zoznam so štyrmi možnosťami nastavenia swapu. Nachádzajú sa tam nasledovné možnosti:
 • inštalácia bez swapu,
 • swap bez možnosti hibernácie,
 • swap s možnosťou hibernácie,
 • použitie swapovacieho súboru.

Obrázok 5: Nastavenie rozdelenia disku a miesta kam sa inštaluje bootloader.

Na obrázku 5 vidíme možnosť nastavenia disku, na ktorý sa inštaluje a miesta, kam sa má nainštalovať bootloader. Na dalšej stránke máme možnosť si naklikať, čo všetko bude pomocou inštalátora nainštalované. Dôležité je vybrať Desktop, browser, podporu tlače a ďalšie možnosti, ktoré si prajeme mať nainštalované.


Obrázok 6: Voľba balíčkov, ktoré budú nainštalované.

Na nasledujúcej obrazovke máme možnosť si nastaviť užívateľov, administrátora a ich prihlasovacie mená a heslá s možnosťou automatického prihlasovania.


Obrázok 7: Nastavenie užívateľov, ich hesiel a prihlasovania.

Po prechode na ďalšiu stránku môžeme vidieť súhrn nastavenia inštalácie a po kliknutí na tlačítko install prebehne inštalácia podľa nastavených parametrov.

Nainštalovaný systém

Pri inštalácii som zvolil balíčky base devel + Common packages, Accessibility tools, KDE-desktop, podporu tlače a chromium. Po nainštalovaní vyzeral systém nasledovne.


Obrázok 8: Nainštalovaný Arch linux s KDE desktopom a spustenou aplikáciou Discover.

Aplikácia Discover, ktorá je zobrazená na predchádzajúcom obrázku zodpovedá za inštaláciu a aktualizáciu balíčkov. Ako je vidieť, vľavo dole zobrazuje informácie o balíčkoch čakajúcich na aktualizáciu. Inštaláciu a odinštalovanie je možné vykonať jednoduchým kliknutím na tlačítko, podobne, ako to má urobené napríklad Ubuntu. Týmto sa dostáva inštalácia programov v arch linuxe na vyššiu užívateľskú úroveň. Samozrejme ostatné spôsoby inštalácie bežné v Arch Linuxe, teda pomocou programu pamac či octopi alebo terminálu, ostali nezmenené. Na obrázku 9 je pomocou programu inxi uvedený základný prehľad o nainštalovanej distribúcii.


Obrázok 9: Výpis programu inxi

Záver

Calam-Arch-Installer posúva pohodlnosť inštalácie Arch Linuxu pre začiatočníka na úplne inú úroveň. Inštalátor je veľmi podobný tomu z Manjara. Je dostatočne konfigurovateľný, pohodlný a umožňuje inštaláciu v UEFI aj Legacy móde. Podporuje inštaláciu najrozšírenejších desktopov – viď obrázok 6.

Aplikácia Discover privádza aktualizáciu systému a inštaláciu programov na vyššiu uživateľskú úroveň. Bohužiaľ problém je v tom, že táto aplikácia neumožňuje napríklad inštaláciu jednotlivých jazykových balíčkov a nepodporuje inštaláciu z AUR. Na to je nutné použiť iný v Arch Linuxe bežný spôsob. Vhodné je ako doplnok použiť program pamac alebo octopi a pre prácu s AUR v termináli napríklad program yay. Aplikácia Discover nedovoľuje inštalovať samostatné balíčky a napríklad na lokalizáciu Libreoffice a iných programov bolo nutné ručne doinštalovať jazykové balíčky. Aby ich bolo možné doinštalovať, bolo nutné najskôr zistiť ich názvy. Na vyhľadanie a inštaláciu jazykových balíčkov som použil program Pamac, ktorý som však najskôr musel doinštalovať, pretože nebol súčasťou základnej inštalácie.

Calam-Arch-Installer umožňuje jednoduchú inštaláciu základu Arch Linuxu s desktopovým prostredím. Je však nutné si uvedomiť, že na pozadí je Arch Linux so všetkými svojimi výhodami a nedostatkami a vyžaduje alespoň základný prehľad o práci s Arch Linuxom, najmä čo sa týka práce s balíčkami a repozitármi. Pri inštalácii pomocou tohto inštalátora som sa však stretol aj s niektorými problémami. Ako prvú som vyskúšal inštaláciu v UEFI móde, ktorá však na konci inštalácie zlyhala pri inštalácii zavádzača a inštalácia nebola dokončená. Zahlásilo chybu „Chyba knižnice boost.Python v úlohe bootloader“. Musím však podotknúť, že rovnakú chybu mi pri inštalácii na tomto notebooku hlásilo i Manjaro, takže sa zrejme jedná o nejakú nekompatibilitu tohto konkrétneho notebooku. Inštalácia v Legacy režime však prebehla bez problémov.
  • RE: Inštalácia Arch Linuxu pre BFU 14.05.2021 | 09:54
   Avatar Branislav Poldauf Manjaro, Debian stable  Používateľ

   pekný článok

   moja otázka však je menil by si manjaro za tento arch ?

   z toho čo si písal, ja asi nie - minimálne z dôvodu, že správca balíkov v manjare (neviem ako sa volá) podporuje okrem základných repo aj AUR, snap a flatpak a to všetko v na jednom mieste (stačí teda jedno vyhľadávanie) - aj keď tento sa bude asi dať nainštalovať aj v archu

   BTW discover je podľa mňa hrozný nástroj na správu balíkov, chvíľu som ho používal v KDE neon a bol strašne spomalený

   a vidíš nejaké výhody pre bežného užívateľa na používanie archu namiesto manjara ??

   Linux: the operating system with a CLUE... Command Line User Environment
   • RE: Inštalácia Arch Linuxu pre BFU 14.05.2021 | 10:16
    Avatar Livan Manjaro s XFCE  Používateľ

    Ja osobne tiež uprednostňujem Manjaro z dôvodu lepšieho prispôsobenia pre neskúseného užívateľa. Arch linux síce umožní doinštalovať aj program Pamac, avšak iba vo verzii classic, ktorá na rozdiel od Pamacu v Manjare, nemá podporu pre AUR, snap atď. Navyše už v základe je Manjaro farebne oveľa viacej zladené než takto nainštalovaný Arch linux. Arch linux inštaluje DE vo vanilkovej podobe. Vzhľad na obrázku v článku už bol mnou upravený, zmenil som pozadie a tému. Originálna téma bola svetlá s jednoduchým pozadím. Navyše som musel doinštalovať niekoľko mnou bežne používaných programov, ako inxi, Pamac(správca balíkov), yay(podpora AUR v termináli). Navyše aktualizácie v Arch linuxe sú predsa len častejšie ako v Manjare, tam sa sa aktualizuje s určitým odstupom, po základnom otestovaní. Čo je zaujímavé je to, že v nie tak ďalekej minulosti sa dal nainštalovať Pamac-AUR s podporou AUR, avšak teraz sa mi dal nainštalovať iba Pamac Classic, bez podpory AUR. Našťastie je na výber ešte program Octopi, ktorý spolupracuje s AUR, avšak oproti Pamacu je trošku neohrabaný.

    • RE: Inštalácia Arch Linuxu pre BFU 14.05.2021 | 10:36
     Avatar Branislav Poldauf Manjaro, Debian stable  Používateľ

     presne tie aktualizácie sú druhý dôvod prečo uprednostňujem manjaro, predsa len v manjare aktualizácie aspoň trochu testujú a je menšia šanca že aktualizácia položí cely systém (aj ked bez timeshiftu by som nebol taký odvážny)

     lebo raz dávno keď som arch skúšal (s manuálnou inštaláciou, ktorá ma tiež trochu vytrápila) mi pri prvom pokuse aktualizácia asi po 2 týždňoch používania úplne rozbila celý systém (nevravím že to nemohla byť aj moja chyba) a po mojich pokusoch o opravu už ani nabootoval (tam bola definitívne moja vina) a pri druhej inštalácii vydržal systém asi mesiac a po aktualizácii prestali fungovať Xka a aj pripojenie na internet (problém bol v DNS) - po pár dňoch hľadania návodov som rozbehal net ale Xka už nie (každým odstránením problému som si vytvoril iný nový) tak som to vzdal (bolo to jednoducho nad moje vtedajšie schopnosti - zaujímalo by či by som to zvládol dnes)

     Linux: the operating system with a CLUE... Command Line User Environment
     • RE: Inštalácia Arch Linuxu pre BFU 14.05.2021 | 11:35
      Avatar Livan Manjaro s XFCE  Používateľ
      zaujímalo by či by som to zvládol dnes

      Tak to je slovo do bitky. Nie je nič jednoduchšie, než to v praxi vyskúšať a overiť si to. Mimochodom dosť zmenili prácu s wifi, takže sa na to priprav.

   • RE: Inštalácia Arch Linuxu pre BFU 14.05.2021 | 10:47
    Avatar Livan Manjaro s XFCE  Používateľ

    Ešte na doplnenie. Ten program Discover umožňuje nainštalovať veľa programov na jedno kliknutie, čo BFU veľmi usnadňuje inštaláciu. Je síce pomalý ale čo už. Ja som skúsil nainštalovať Scribus, inštalácia prebehla rýchlo bez problémov.

    Samotný inštalátor Calam-Arch-Installer nainštaluje funkčný základ Arch Linuxu bez veľkého trápenia, na ktorom je možné stavať a ďalej sa s Arch Linuxom oboznamovať. Je to teda určené pre niekoho, koho bližšie zaujíma Arch Linux ale netrúfa si na textovú inštaláciu

  • RE: Inštalácia Arch Linuxu pre BFU 09.07.2021 | 11:49
   Avatar Livan Manjaro s XFCE  Používateľ

   V tomto odkaze je veľmi zaujímavé použitie tohto inštaléru pre pokročilejších.

   • RE: Inštalácia Arch Linuxu pre BFU 14.06 | 11:12
    Avatar Livan Manjaro s XFCE  Používateľ

    Ten článok sa premiestnil sem.

  • RE: Inštalácia Arch Linuxu pre BFU 26.06 | 12:52
   Avatar gejza   Používateľ

   ...ked arch je také zakomplikované,tak aké vyhody ma oproti ubuntu,debian???...ja osobne iné distro,ktoré neni založené na ubuntu,neviem pouzivat...skusal som,neviem tam dostat svoje programy,o vizualnej stranke nehovorim...vlastne mne pripadaju také tazkopádne distra...manjaro,mx tiez... ...pan livan,vies to objasnit,a obhajit arch???...dakujem...alojz...

   • RE: Inštalácia Arch Linuxu pre BFU 26.06 | 13:31
    Avatar Livan Manjaro s XFCE  Používateľ

    Arch linux nemá podľa mňa pre BFU žiadne výhody oproti Ubuntu. Výhody má pre skúsených užívateľov. Tou výhodou je obrovská škálovateľnosť a možnosť si doslova vystavať svoj linux od píky. Bežne rozšírené distribúcie, také ako Ubuntu sú vystavané ako skladačky kde distro obsahuje nainštalovaný určitý balík aplikácií, ktorý nemusí vyhovovať požiadavkám užívateľa. Arch linux je postavený tak, že ak inštalujem ručne, viem si doslova vybrať každý program, ktorý tam bude nainštalovaný a naopak ktoré nebudú. Nie sú tam potom nainštalované žiadne zbytočné balíčky, ktoré tým pádom nezaberajú miesto a nie je nutné ich neskôr aktualizovať. Navyše sa jedná o Rolling Release distribúciu, čo znamená, že aktualizovaná distribúcia má vždy najnovší stav balíčkov bez potreby raz za čas preinštalovávať, tak ako to je napr. u Ubuntu, či Linux Mint. Navyše, ak si pozrieš môj posledný blog, pochopíš, že Arch linux a distribúcie na ňom založené majú obrovský rozsah možností, ako inštalovať programy.