OpenOffice.org 2.0 (4) - Base, Math, Impress, Draw

05.12.2005 14:06 | Články | Marián Ščerbák

V poslednej časti série článkov o OpenOffice.org nám ostáva predstaviť už iba štyri zostávajúce (nie však významom) aplikácie: databázový program OOo Base, OOo Math; využívaný na tvorbu matematických vzorcov, OOo Impress na tvorbu prezentácií a napokon OOo Draw na kreslenie.

OOo base

Je novinkou číslo jeden v tejto verzii OOo. I keď väčšia časť OOo aplikácií vie minimálne vkladať do spracúvaných dokumentov dáta z databáz (a tie tiež nie sú v OOo novinkou), OOo Base prináša veľa noviniek:

 • samotné vyčlenenie aplikácie na ľahké vytváranie/prácu s databázami;
 • jednoduché, prehľadné prostredie;
 • prístup podľa skúseností používateľa: Sprievodcovia (na všetko :) pre začiatočníkov, prostredie návrhu pre bežných používateľov a pre najnáročnejších ľahké využitie jazyka SQL;
 • ako základ Base slúži HSQL databáza, ukladajúca dáta do "nevyhnutného" XML;
 • spĺňa požiadavky ANSI-92,99 a 2003 SQL;
 • Pracuje s väčšinou databáz, ktoré umožňujú prístup cez ODBC a JDBC ovládače;
 • vytvára vlastné, vložené (embedded) databázy, ale vie pristupovať aj k AdabasD, dBase, Oracle a prirodzene MySQL databázovým súborom;
 • podporuje prácu s CSV, txt súbormi a tabuľkami. Vie importovať databázy kontaktov z Mozilly a spol.;
OOo Base

Nastavenia

V nastaveniach OOo Base si môžeme vlastne upraviť iba zdieľanie pripojenia, na druhej karte sú zobrazené Registrované databázy, pričom si ich môžeme pridávať, odoberať či upravovať aj tu.

Niekoľko nasledujúcich obrázkov ukazuje, aké ľahké je vytvoriť v OOo Base vlastnú databázu (ak sú funkčné ovládače, napr. "javovské" JDBC). Samotné prostredie programu má na ľavej strane umiestnené jednotlivé časti databázy: Tabuľky, Dotazy, Formuláre a Správy. Po kliknutí na niektorú z nich sa nám vedľa hore ukážu možné úlohy (Vytvoriť tabuľku atď. ...) s ich popisom. Pod nimi sú tieto prvky zosumarizované (zoznam tabuliek atď.), pričom si vpravo môžeme zobraziť buď informácie o dokumente, alebo samotný náhľad dokumentu. K dispozícii máme samozrejme aj prehľad relácií (Nástroje-> Vzťahy) a veľa ďalších možností na prácu s databázami.

thumbs/ooo_4_1.pngthumbs/ooo_4_3.png
thumbs/ooo_4_5.pngthumbs/ooo_4_6.png

Pri pripájaní iných databáz pomocou JCDB postupujeme tak, ako je znázornené na nasledujúcich obrázkoch:

media/IMG/ooo4/thumbs/ooo_4_15.pngmedia/IMG/ooo4/thumbs/ooo_4_16.png
media/IMG/ooo4/thumbs/ooo_4_17.pngmedia/IMG/ooo4/thumbs/ooo_4_19.png

OOo Math

OOo Math vlastne nie je samostatnou aplikáciou, využíva sa v kombinácii s OOo Writerom na zaznamenávanie matematických a iných vzorcov. Iba na ich zápis, výpočty je možné uskutočniť pomocou Calcu. Do dokumentu vložíme matematický vzorec z menu: Vložiť-> Objekt-> Vzorec. Práca s ním je jednoduchá, po chvíli tréningu si ju ľahko osvojí väčšina používateľov. Math exportuje súbory do formátov ODF (natívny pre OOo 2), SXM, StarMath SMF a webový MathML- MML.

OOo Impress

Je to aplikácia OpenOffice.org, ktorej hlavnou náplňou je vytváranie prezentácií. Môžete si všimnúť na paneli, že okrem ikoniek potrebných pre prezentáciu (prípadne ďalšie, nami doplnené), tam nájdeme aj ikony typické pre ďalší program z rodiny OpenOffice.org- Draw. Je to pochopiteľné, keďže práca s grafickými prvkami sa vyžaduje aj od nástroja na tvorbu prezentácií. Časť nasledujúcich odstavcov sa teda bude vzťahovať na oba programy.

Noviniek v takto kvalitne prepracovaných programoch už veľa byť samozrejme nemôže, vymenujme aspoň tieto:

 • prepracovanejšie pracovné prostredie;
 • zlepšenie práce s efektami z PowerPointu a pridanie nových efektov;
 • automaticky dimenzované čiary;
 • zlepšený prevod 2D objektov na polygóny, krivky a 3D objekty;
 • no najmä používanie jazyka SMIL (Synchronized Multimedia Integration Language);

V Nastaveniach pre Impress máme možnosť zvoliť (karta Všeobecné), či má Impress spúšťať pri štarte Sprievodcu. Ten slúži na import, resp. vytvorenie novej prezentácie. Použiť pri tom môžeme samozrejme už vytvorené šablóny. Ostatné nastavenia sú plne individuálne a umožňujú nám úpravu prostredia pri práci: nastavenie mriežky, "lepenie bodov", zapínanie zobrazovania jednotlivých objektov a veľa ďalších vlastností na prispôsobenie OOo Impressu našim požiadavkám.

Prostredie Impressu je prehľadne rozčlenené na 3 časti. Vľavo nájdeme náhľady použitých snímkov, v strede je samotný spracúvaný snímok spolu s piatimi záložkami: Normálne (zobrazenie), Osnova, Poznámky (pre aktuálny snímok), Téza a napokon Zoraďovač snímkov (ten samozrejme podporuje drag'n'drop...)

V pravej časti, nazvanej Úlohy, nájdeme navigačné panely pre Predlohy stránok (Farby, História atď.), Vzhľady (tu vyberáme rozloženie grafických prvkov na nich), Vlastná animácia (vytvárame/meníme v nej animácie) a napokon tu je Prechod medzi snímkami. Na ňom si nastavujeme rýchlosť prezentácie, zvukové efekty, čas prechodu a tiež jeho spôsob. Z tohto panela prezentáciu môžeme tiež spustiť. Na to slúžia aj iné spôsoby (klávesové skratky, menu), no ja som si (v celom OOo) najviac obľúbil miestne (kontextové) menu, ktoré naozaj vždy presne vie, čo potrebujem a ponúka mi to po jedinom kliknutí :-).

Ešte dodám, že Impress vie exportovať prezentácie do formátov: ODP, OTP, SXI, STI, PPT, POT, SXD, XHTML; podporuje aj iné grafické formáty, no to by bol dosť dlhý zoznam :-). Spomenúť však musíme aspoň možnosti exportu (Súbor-> Export) do rôznych rastrových formátov- vrátane GIF-u, no predovšetkým do flashového formátu SWF (tu bol opäť OOo prvý :). Táto vlastnosť nám umožní ušetriť nie jednu korunku :-).

Impress

OOo Draw

Draw je určený na kreslenie a vytváranie grafických prvkov a animácií, a to predovšetkým vektorových obrázkov. Spomínali sme to už v článku o Gimpe. Novinky sú uvedené vyššie, len zopakujem, že Draw vie exportovať obrázky aj do viacerých rastrových formátov.

Nastavenia sú takmer totožné s Impressom. Prostredie programu sa skladá z dvoch okien. Vľavo sú náhľady otvorených obrázkov a vedľa sú upravované súbory. Draw vie pracovať s vrstvami, písmomaľbou, 3D efektami, priesvitnosťou, zarovnaním, ukotvením, obrázkovou mapou a mnohými ďalšími vlastnosťami grafických súborov. Niečo možno napovie nasledujúci obrázok a zvyšok naše kontextové menu. Takmer všetko, čo sa dá na aktívnom prvku upraviť, nájdeme v položke "Upraviť štýl". Práca v OOo Draw je opäť veľmi jednoduchá, jeho možnosti sú však také obrovské, že ich objavenie chvíľu určite potrvá.

Draw

Touto časťou sme sa dostali na záver série článkov o OOo. Naozaj zľahka sme si priblížili možnosti tohto kancelárskeho balíka. Nerozoberali sme však ešte niekoľko vecí. Pomocník, ako sme už spomínali, nie je ešte celkom preložený do slovenčiny. Ak ovládate angličtinu lepšie ako ja :-), môžete pomôcť pri jeho preklade, prípadne inak. Možno sa raz za čas oplatí stiahnuť si novšiu verziu balíka so slovenčinou a updatovať ho. Samozrejme, aj v OOo sa vyskytujú chyby. Ak nejaké objavíte, mohli by ste ich oznámiť vývojárom, aby sa do vydania ďalších verzií odstránili a tým prispeli k skvalitneniu (už aj tak špičkového) celého kancelárskeho balíka.

Na záver si ešte doplníme niekoľko odkazov na zaujímavé stránky, ktoré dokreslia to, čo sme mali možnosť vidieť pri používaní balíka OpenOffice.org. Z každého bitu OpenOffice.org totiž "kričí", že je to - ak aj nie najlepší - tak určite jeden z najkvalitnejších kancelárskych programov na svete. Alebo sa viac 50 miliónov ľudí, ktorí ho používajú, mýli?

Zdroje:

Seriál

  • Re: Re: Rýchly štart 30.10.2005 | 13:03
   Avatar Tomáš Srnka Barz čo, už asi všetko  Administrátor
   Práve som si nainštaloval oooqs a funguje bez problémov s OpenOffice.org 2.
   Dlho som robil linuxos.sk, neskôr založil vpsFree.cz, posledných pár rokov ako tech. riaditeľ vo Websupporte
   • Re: Re: Re: Rýchly štart 30.10.2005 | 23:13
    Avatar Marián Ščerbák   Používateľ
    Toto asi bude prvá lastovička :-)
    • Re: Re: Re: Re: Rýchly štart 01.11.2005 | 14:14
     Avatar Tomáš Srnka Barz čo, už asi všetko  Administrátor
     Portage použil patch aby to fungovalo s OOo 2. Zdrojové kódy s aplikovaným patchom si môžte stiahnuť: oooqs-2.0.3-1.tar.bz2.
     Dlho som robil linuxos.sk, neskôr založil vpsFree.cz, posledných pár rokov ako tech. riaditeľ vo Websupporte
  • Re: Re: HW naroky 28.10.2005 | 19:33
   rooter   Návštevník
   :D tak tak
   • Re: Re: HW naroky 06.11.2005 | 15:34
    adrive   Návštevník
    uuups tam nema byt "alebo" ale "ako"
  • Re: Re: re 25.10.2005 | 23:51
   Avatar Bzuk Mandriva 2006  Používateľ
   Když linux používá mizivé množství lidí, nenutí to výrobce aby se dělal s ovladači k systému který není používaný. Už to konečně pochopte.
   • Re: Re: Re: re 26.10.2005 | 01:12
    Marián Ščerbák   Návštevník
    Zdá sa, že to "mizivé precento" "prinútilo" k výrobe lepších driverov pre Linux napr. NVidiu, ale nie ATI, ktorá má však laxný prístup aj k Win* ovládačom, ako je všeobecne známe. A preto do výroby linux* driverov ATI nútiť nebudem, ale jednoducho si ju nekúpim. Najhoršie však je, že drivery OOo vôbec netrápia :-)
    • Re: Re: Re: Re: re 27.10.2005 | 16:01
     Avatar Bzuk Mandriva 2006  Používateľ
     Tak na ty ovladače se ptal Vlado a já jsem jenom konstatoval jak to asi tak okolo driverů pro železo v linuxu je v očích těch výrobců železa. NVidia je bohužel asi jediná vyjímka které ty ovladače dělá. Jasně že OOo drivery nemá :)
  • Re: Re: xx 07.12.2005 | 01:15
   Marian Scerbak   Návštevník
   Ale ano, ved prave. Ak neodinstalujete *core, ale iny, na ktorom ostatne priamo nezavisia, malo by to bezat. Ale skusat to nebudem :-) (mozno teraz nie :). a ako som uz hovoril, v porovnani s celym balikom by to bolo malo usetreneho miesta (par MB), cize sa podla mna kvoli tomu neoplati riskovat stabilitu OOo :-)
   • Re: Re: xx 08.12.2005 | 02:33
    Mila   Návštevník
    Na Debianu? To snad ne ;)
  • Re: Re: pekný článok 27.10.2005 | 01:13
   Marián Ščerbák   Návštevník
   Vďaka, som rád že sa páči. OASIS: aj ja dúfam... lepšie povedané- pevne verím :-)
   • Re: Re: Re: pekný článok 27.10.2005 | 19:26
    lump   Návštevník
    bohuzel, to by ich musel zacat podporovat MS :-(
    • Re: Re: Re: Re: pekný článok 28.10.2005 | 00:31
     Marán Ščerbák   Návštevník
     Ktovie? Veci sa menia ... Existuje vraj petícia s takýmto cieľom... Jej výsledok je síce nejasný, ale o to jasnejšie je vyjadrenie S. Ballmera :-)
  • Re: Re: Chcem kupit OOo cez net 27.10.2005 | 11:40
   matej   Návštevník
   Nie je zadarmo, ale da sa legalne ziskat aj zadarmo, a to je rozdiel. Koli takymto formulaciam potom nedostavaju vyvojari financnu (ani inu) podporu, pretoze "sak je to zadarmo".
  • Re: Re: OOOOOOOOOOOO 31.10.2005 | 21:21
   XXX   Návštevník
   Zatiaľ je náš, slovenský NOD32 skvelý antivirák a verím, že ním aj naďalej zostane :-))), takže možno, že otázka VBA a jeho nebezpečnosti ako potenciálneho trojského koňa pre vírusy nemusí byť taká dramatická...:-)))
   • Re: Re: Re: OOOOOOOOOOOO 31.10.2005 | 23:51
    Avatar Marián Ščerbák   Používateľ
    Nič nemusí byť také dramatické :-) Stačí používať naďalej to, čo rád používate :-) A ak chcete, naďalej čakajte na lepšiu prácu OOo s VBA. Ja nečakám ( a ani nemienim). Používam OOo (už rok,y a viem aj prečo), ale nenútim ho používať aj vás (možno, že nie som fanatik :-) I keď si myslím, že naozaj stojí za vyskúšanie :-)
    • Re: Re: Re: Re: OOOOOOOOOOOO 03.11.2005 | 14:00
     Avatar jurajb Debian, K/Ubuntu  Používateľ
     OOo ma predsa Basic, nie? Naco pouzivat taky bordel ako VBA?
     • Re: Re: Re: Re: Re: OOOOOOOOOOOO 03.11.2005 | 22:49
      Avatar Marián Ščerbák   Používateľ
      No, ale ked niekto silou- mocou chce cakat na VBA ;-)
    • Re: Re: Re: OOOOOOOOOOOO 04.11.2005 | 11:33
     edy   Návštevník
     Vážený xxx! Ja by som mal len taku malu technicko-etickú otázočku. Ku koľkým zo spomínaných produktov máš zakúpenú aj licenciu? ;-)
  • jedna pripomienka 07.12.2005 | 11:55
   Marek   Návštevník
   ahojte, myslim, ze tymto mojim prispevkom velku popularitu neziskam, ale snad to pomoze linuxos.sk. Seria clankov o baliku OpenOffice.org je podla mna amaterska a velmi povrchne urobena.. toto je vlastnost spolocna pre mnoho clankov na slovenskom webe. V tejto serii clankov som nenasiel co som hladal, nic co by mi napomohlo, nic pri com by som si povedal "aha, tak to som nevedel ze ..", nic preco by som sa k nim mal vratit. Vysvetlim. Su tu informacie typu kde si nastavim hrubku ciar, farbu, nastavim tlac a pod. Lenze toto su veci ktore su zrejme a samonavadzacie uz pri prvom stretnuti s tym-ktorym programom. Co by som cakal su detajlnejsie informacie a zaujimavosti tykajuce sa sposobu prace, vyvarovania sa chyb a pod.. Uvediem priklad. Clanok ktory popisuje Word/Writer/... je dolezite uviest, ze myslienka prace s nim spociva v pouziti tzv. stylov a ich dobrym nastavenim.. ze ak chcem mat vacsiu medzeru medzi odstavcami, tak sa tam nedava "enter" pretoze sa porusi konzistencia odstavcov a kazdy "enter" bude mat inu medzeru a z dokumentu vznikne divocina. Dalej o finesach referencii na ine casti dokumentu atd. Toto je typ (snad vhodny priklad) informacie ktora dava citatelovi "hlbsie" poznanie o sposobe a myslienke prace. Je mozna namietka, ze to si autor nedal za ciel, ze islo len o zbeznu informaciu o baliku. Ok, beriem, ale nestacila by kratka info o tom ze nove OOo je vonku + niekolko hrozienok okolo ? no a ked uz som zacal poucovat :) Myslim ze pri zverejnovani podobnych clankov by bolo vhodne keby sa autor/redaktor vnutorne sam seba spytal: stoji tento clanok za to aby citatel poslal nan linku dalsiemu cloveku? Pritiahne alebo odpudi? Inak vsetka cest OpenOffice.org a tymu ludi ktori ho tvoria. Osobne s nim mam skusenosti par rockov este zo Sun-ov na univerzite. Aj ked ho momentalne nevyuzivam k praci. Nie je mojim cielom kritizovat, lebo sam by som mozno nevedel pisat lepsie. Takyto je moj nazor. Naozaj dufam ze toto bude spravne pochopene a nevyvola to zbytocnu burku.
  • mmm 09.12.2005 | 12:41
   lola   Návštevník
   Myslim si,ze clanok je dobry nie kazdy vie,co sa vsetko da robit s tymto nazvem to kancelarskym balikom.Okrem toho mohol by pokracovat ala gimp na linuxsofte.cz a naucit nas s nim robit,alebo zopar sposobov ako co spravit atd.Toto tu chyba na linuxos jednoducho dobry clanok na pokracovanie,co nas daco nauci.
   • Re: mmm 09.12.2005 | 13:45
    Marek   Návštevník
    ano, toto bolo vystizne. Chybaju tu clanky ktore naozaj daco naucia (resp. je ich vyrazne menej nez tych druhych). Suhlasim.
  • draw 30.03.2006 | 23:51
   kamo   Návštevník
   ale stale neviem kde sa da stiahnut?
  • I was finally pulling my life together. 20.06.2009 | 22:03
   Gaetane   Návštevník
   buy levitra -levitra buy propecia -propecia buy zithromax -zithromax buy xenical -xenical buy ultram -ultram buy fioricet -fioricet buy valium -valium buy acomplia -acomplia buy prozac -prozac buy ativan -ativan
  • I was finally pulling my life together. 24.06.2009 | 19:47
   Gaetane   Návštevník
   ambien info - ambien buy diazepam - diazepam best price wellbutrin - wellbutrin buy alprazolam - alprazolam online prozac - prozac order tamiflu - tamiflu buy lorazepam - lorazepam online nexium - nexium order zoloft - zoloft order online klonopin - klonopin
  • I think I might make a revised list 15.07.2009 | 08:19
   Gagan   Návštevník
   • Príspevok bol vymazaný.