Práca s Linux Mint MATE pomocou LIVE-USB - I.časť

Práca s Linux Mint MATE pomocou LIVE-USB - I.časť
25.07.2016 12:56 | Články | Ján Šuvada

V škole majú študenti na svojich počítačoch MS Windows. Rozmýšľal som ako im ukázať krásu Linuxu, bez nutnosti inštalácie. Každý, kto by si to rád vyskúšal, môže využiť tento návod.

Ako prvé sme si stiahli Linux Mint MATE https://linuxmint.com/download.php (teraz môžete sťahovať najnovší Linux Mint 18 Sarah).

Prípadne zo stránky http://www.linux-mint-czech.cz/ke-stazeni/ (tam máme aj kódy SHA256 Hash).

Ďalej si stiahneme program na overenie správnosti stiahnutého Linuxu, napr. https://raylin.wordpress.com/downloads/md5-sha-1-checksum-utility/ .

Skontrolujeme správnosť stiahnutého súboru. (Cez prehliadať „Browse“ nájdeme stiahnutý súbor linuxu /väčšinou je v priečinku stiahnuté súbory, pokiaľ užívateľ nezadefinoval iný priečinok ukladania sťahovaných súborov/ Program nám vypíše všetky kľúče a my potom do kolónky Hash vložíme kľúč zo sťahovanej stránky a dáme skontrolovať tlačidlom „Verify“).

Ak sú kľúče zhodné, tak máme stiahnutý správny obraz linuxu. Po tejto kontrole si stiahneme vytvárač LIVE-USB, napr. Universal-USB-Installer na stránke http://www.pendrivelinux.com/universal-usb-installer-easy-as-1-2-3/ .