Prechod z Windows XP na Linux - Dualboot

Prechod z Windows XP na Linux - Dualboot
31.05.2007 01:00 | Otázky nováčikov | srigi

Vo fórach zaoberajúcich sa Linuxom neustále narážam na príspevky od Linuxových nováčikov, ktorý sa pokúšajú nainštalovať svoj prvý Linux. Na svojom disku majú zvyčajne nainštalované Windows XP a dopočuli sa o "nejakom" Linuxe, ktorý by radi vyskúšali.

Ich otázky vo fórach majú vždy rovnakú tému - "Ako rozdeliť disk, aby som mohol nainštalovať Linux a neprišiel pritom o údaje z Windowsu?". Dožadujú sa rady ako zaobchádzať s diskom pri rozdeľovaní, aké nástroje k tomu použiť a zároveň chcú poradiť s postupom práce v týchto nástrojoch. Rozhodol som sa teda napísať tohto sprievodcu, nakoľko som na podobný článok ešte pri svojich potulkách po linuxových weboch nenarazil.

Autor nenesie zodpovednosť za prípadné škody, spôsobené postupom uvedeným v tomto článku.

Základnou požiadavkou pre nainštalovanie akéhokoľvek Linuxu je dostatok voľného miesta na pevnom disku. Ukážeme si teda ako toto miesto na pevnom disku získať/uvoľniť. Budem vychádzať z dvoch možných konfigurácii pevného disku, kde je nainštalované Windows XP.

 1. Ako prvý príklad si predstavme bežný počítač s jediným operačným systémom Windows XP a diskom rozdeleným na tri časti, C:, D: a E: Táto konfigurácia je častá u pokročilých používateľov, ktorí už vedia sami preinštalovať WXP tak, že systém umiestnia na C: a svoje dáta ukladajú na D: a E:, ktoré majú často krát niekoľkonásobnú kapacitu ako C:   V tomto prípade takýto užívateľ rozmýšľa, že Linux nainštaluje tak, že údaje z E: presunie na iné miesto ( napr. ich napáli alebo presunie na D: ) a získané miesto použije pre Linux.
 2. V druhom príklade budeme uvažovať tzv. Supermarket PC s diskom rozdeleným ako jedno veľké C:, ktoré vypĺňa celú kapacitu pevného disku. Do tohto príkladu môžeme zaradiť aj prípad, že pevný disk je rozdelený len na dve časti C: a D: a to tak, že D: siaha až na samotný koniec voľného miesta na disku. V tomto prípade totiž užívateľ často krát nechce stratiť rozdelenie svojho disku a disk D: chce zachovať. Oba príklady sú rovnaké v tom, že v oboch prípadoch sa bude miesto vyhradené Windowsu zmenšovať.

Ak neviete svoje rozdelenie disku zistiť, môžete sa jednoducho pozrieť na počet ikón pevných diskov v okne Môj počítač (My computer). V tomto prípade je však dôležité dodržať podmienku, že nemáte k PC pripojený žiadny druh externej pamäte typu flash alebo externý pevný disk, inak budú údaje skreslené.
 

 


Podrobnejšie môžete rozdelenie sledovať v systémovom nástroji, ktorý je v samotných Windows. Spustíte ho pravým klikom na ikonu Môj počítač a následným klikom na Spravovať (Manage). V novo-otvorenom okne kliknite na Spravovať disk (Disk managment).

 

 

 

 


Najskôr sa pozrime na situáciu pri Supermarket PC.

 

 

 

 

 


Ako vidíte, disk C: zaberá všetko voľné miesto na pevnom disku. Partícia patriaca C: je primárna a má nastavený tzv. boot-flag (indikuje to reťazec "(System)" vedľa textu Healthly), to znamená že záznam v tzv. MBR (Master boot record) ukazuje na partíciu C: kde sa nachádza zavádzač NTLDR. Pri boote sa totiž BIOS, ktorý má ako prvý kontrolu nad behom PC, pozrie do MBR (prvých 512 bajtov na pevnom disku - nultý sektor), kde sa nachádza tabuľka rozdelenia disku a úsek kódu zavádzača (jeho veľmi krátky loader). Tento maličký kód BIOS skopíruje do pamäte a spustí ho. Ten potom nájde na disku C: druhú časť zavádzača - boot-loadera (ktorá už nie je obmedzená veľkosťou 512 bajtov) a jej predá riadenie. Zavádzač potom spustí operačný systém.

Iba primárna partícia môže mať nastavený tento boot-flag. Ešte si dodajme, že disk C: by v Linuxe dostal označenie hda1, pretože je to prvá partícia na prvom fyzickom disku.

Pozrime sa teraz na druhý počítač, teda na PC s troma diskami C: D: a E:

 

 

 

 

 


Na tomto obrázku si bližšie popíšeme jednotlivé partície. Disk C: je opäť primárna partícia a má nastavený boot-flag. Ďalšie partície (patriace D: a E:) už nie sú rovnakého typu. Všimnite si, že sú orámované zeleným boxom. Celý tento zelený box je tzv. rozšírená partícia (extended partition) a keďže ja druhá v poradí (je druhá po C:) v Linuxe by dostala meno hda2. Vo windowse je táto partícia neviditeľná, môžete ju vidieť iba na tomto mieste (alebo v SW od tretej strany). Rozšírená partícia je vlastne kontajner, ktorý môže obsahovať tzv. logické partície (logical partition), ale nie primárne partície. Vlastne každá partícia, ktorú v extended partition vytvoríte bude logická partícia. Dôvod prečo sa extended partition zaviedla je ten, že rozdelenie disku je uložené v MBR a ako sme už spomenuli, je dlhý iba 512 bajtov a preto môže obsahovať rozdelenie disku na max. 4 časti. Preto sa hľadal spôsob ako rozdeliť disk na viac ako 4 časti, ale taký aby bola zachovaná spätná kompatibilita. Bola vymyslená extended partition, ktorá môže byť na disku iba jedna (extended partition je jednou zo štyroch možných primárnych partícií). Samotná extended partition potom ako kontajner umožňuje obsahovať veľký logických partícií (počet je prakticky neobmedzený, je to veľké číslo).

Dôležité je však si uvedomiť, že ak chceme disk rozdeliť napr. na 3 časti máme na to viac možných variant:

 

 

 

  typ partíciemeno WXPmeno LNX
  • primary partition
  C:hda1
  • primary partition
  D:hda2
  • primary partition
  E:hda3

  alebo napríklad:

   

   

   typ partíciemeno WXPmeno LNX
   • primary partition
   C:hda1
   • extended partition
   N/Ahda2
   • logical partition
   D:hda5
   • logical partition
   E:hda6


   Všimnite si zmenené označovanie v Linuxe. Disk D: (vytvorený ako logická partícia) dostane meno hda5. To preto, že prvé štyri mená (hda1hda4) sú rezervované pre primárne partície. Vo Windowse sa značenie nezmení. Ak teda budete disk rozdeľovať na max. štyri časti, extended partition nemusíte použiť. Ak však plánujete disk rozdeľovať na viac ako štyri časti (čo je príklad dual-boot Win+Lin), musíte siahnuť po extended partition.

    

    

   Inštalácia Linuxu na PC s diskom rozdeleným na C: , D: a E:

   Popíšme si spôsob ako na toto PC nainštalovať napr. Ubuntu 7.04. Predpokladajme, že disk E: je uvoľnený a môžeme ho pokojne zmazať (zmazať jeho partíciu). Po dokončení inštalácie budú teda vo Windowse už iba disky C: a D:

   Stiahnite si CD nového Ubuntu a napálte ho na CD napr. pomocou programu Nero Express. Ak máte českú verziu tohto programu, kliknite na voľbu Obraz disku, nebo uložený projekt a vyhľadajte stiahnutý súbor.
    

    


   Po napálení musíme zaistiť boot z tohto CD. Musíme teda navštíviť BIOS alebo pri štarte PC stlačiť nejakú klávesu (väčšinou F12) pre vyvolanie tzv. BIOS BOOT MENU (pozor, nemajú všetky biosy). Zmena "poradia bootovania" v biose môže vyzerať napr. takto

    

    


    


   Po uložení zmien a reštarte už začne bootovať LiveCD Ubuntu.

    

    


    


   Stačí, ak potvrdíte štart systému (klepnite do Enter) a počkáte, až kým systém kompletne naštartuje. Ocitnete sa na pracovnej ploche Ubuntu live-linux. Ak máte na svojej prípojke k internetu tzv. DHCP server, váš internet by mal ihneď fungovať a vy môžete počas inštalácie browsovať z prítomného Firefoxu. Pre začatie inštalácie kliknite na ikonu Install.

    

   krok 1/7

   Vyberte si slovenčinu a pokračujte kliknutím na tlačidlo Vpred.


    

    

   kroky 2/7 a 3/7

   V ďalšom okne vyberte časovú zónu (Bratislava). Pokračujte výberom klávesnice.

    

    

   krok 4/7

   V tomto kroku uvidíte, ako sa štartuje nástroj na delenie disku. Zvoľte si manuálny spôsob rozdeľovania disku.
    

    


   Následne systém prehľadá všetky disky v PC. Na ďalšom obrázku môžete vidieť tú istú tabuľku rozdelenia disku, ako ste videli vo Windowse. Len Ubuntu linux nám ju naservíroval v strohom textovom formáte. Takisto označovanie jednotlivých partícií je typicky linuxovské (viď tabuľka vyššie).

    

    

    

    


   Ako sme už spomenuli, pri prvom PC sme sa rozhodli disk E: zmazať a uvoľnené miesto použiť pre Linux. Z hore uvedenej tabuľky ľahko odvodíme, že disku E: prislúcha linuxovské označenie hda6. Vyznačte teda zodpovedajúci riadok a kliknite na tlačítko Delete partition. Partícia hda6 bude zmazaná a my takto získame potrebné miesto pre náš Linux. Získané voľné miesto musíme ešte rozdeliť a naformátovať. Označte teda na riadok označujúci nové voľné miesto (free space) a kliknite na tlačítko New partition.

   Najskôr vytvoríme tzv. swap partíciu, ktorá je potrebná ku chodu každej bežnej linuxovej distribúcie. Keďže ju budeme vytvárať vo voľnom priestore extended partition, jej typ musí byť logical patrition. Jej veľkosť závisí od veľkosti vašej RAM, ak máte 256MB RAM alebo menej, nechoďte pod 300MB. Ak máte dostatok RAM (512MB a viac), postačí vám veľkosť 200MB, ale iba v tom prípade, že nebudete využívať uspávanie počítača na disk (obsah RAM sa odloží do swap partície a počítač sa uspí), inak musíte zvoliť veľkosť min. 1,5 násobok veľkosti vašej RAM. Umiestnenie (location) novej partície zvoľte od začiatku voľného miesta na pevnom disku (Beginning of free space). Po navolení parametrov kliknite na tlačidlo OK a nová partícia typu linux swap bude vytvorená.

    

    

    

    

    


   Ďalej musíme vytvoriť partíciu pre koreňový adresár (root directory) označovaný v Linuxe jednoducho "/" (bez úvodzoviek). Je to hlavný systémový adresár najvyššej úrovne (niečo ako disk C: pri Supermarket PC, nemôžete súbory ukladať vyššie ako do C:\), kde sa nainštaluje samotný operačný systém a jeho aplikácie. Pri distribúcii Ubuntu 7.04 doporučujem jeho minimálnu veľkosť 3,5GB (3584MB). Označte teda riadok free space a kliknite opäť na tlačidlo New partition. Ak sa rozhodnete svoje údaje (dokumenty, mp3, filmy a pod.) ukladať do root partície, nemusíte veľkosť vypĺňať, bude automaticky použité všetko voľné miesto do konca pevného disku. Toto rozdelenie však nedoporučujem a odporúčam vytvoriť ešte jednu samostatnú partition pre adresár /home. Výhodou tohto rozdelenia je to, že svoje údaje nemáte na systémovej partícii, ale samostatne (spomínate si na pokročilých používateľov, o ktorých som písal hore), takže môžete pohodlne napr. preinštalovať systém, alebo zmeniť distribúciu. Vtedy stačí iba preformátovať partíciu patriacu root directory, s /home partíciou nemanipulovať a vaše údaje ostanú nedotknuté. Opäť nastavte logický typ partície, od začiatku voľného miesta. Políčko Use as (požiť ako) nastavte na reiserfs, čím nástroju na delenie disku poviete, že na tejto partícii si želáte použiť Reiser file system. Je to podobná voľba ako pri inštalácii Windows-u, kde si tiež vyberáte file system, buď FAT32 alebo NTFS. V Linuxe sú na výber tieto základné file systemy

    

    

   • EXT2 a EXT3
   • Reiserfs
   • XFS
   • JFS

   Ja vám na desktopový počítač silne odporúčam použiť Reiser file system, ktorý je stabilný (je implementovaný priamo v jadre) a efektívne využíva miesto na vašom disku. Takisto používa tzv. žurnálovanie, čiže ani výpadok elektriny neohrozí vaše údaje. Nakoniec ešte musíme (na rozdiel od swap partície) určiť bod pripojenia tejto partície v linuxe. Ako som už písal vyššie pre root partíciu stačí napísať /.
    

    


   Nakoniec do zvyšného voľného miesta vytvorte ešte jednu partíciu, s tými istými parametrami ako pri root partícii, iba zmeňte bod pripojenia na /home. Výsledné rozdelenie bude potom vyzerať napr. takto:

    

    

    

    


   Vidíte, že všetko voľné miesto, ktoré zaberalo E:, sme rozdelili pre Linux. Len jeden kus voľného miesta sme rozdelili na ďalšie tri časti. Pri Linuxe je to vždy trocha zložitejšie, ako pri inštalácii Windows. Ale ako vidíte, Linux Vám dáva možnosť zvoliť si miesto pre dáta (dátový sklad) už pri inštalácii a tým je zase viac advanced oproti Windowsu.

   Partície hda7 a hda8 sú označené na formátovanie, ale do tohto momentu neboli na pevný disk zapísané žiadne zmeny (partícia E: ešte nebola zmazaná, aj keď sa môže zdať, že áno). Ak ste si teda spomenuli, že na pôvodnom disku E: je niečo dôležité, čo ste nestihli zálohovať, máte poslednú šancu to napraviť. Kliknutím na tlačidlo Vpred zapíšete zmeny na disk (nenávratne zmeníte tabuľku rozdelenia v MBR) a partície budú naformátované. Najťažší krok teda máte za sebou.

    

    

    

    

   krok 5/7

   Premigrovanie dokumentov a nastavení z Windows. Ide hlavne o e-maily, adress book z email klienta, dokumenty Word a Excel a pravdepodobne aj kontakty a prihlasovacie údaje z ICQ.

   Ide o najnovšiu novinku (feature) pri inštalácii nového Ubuntu. Ja som sa rozhodol túto funkciu nevyužiť.

    

    

    

    

    

    

    

    

   krok 6/7

   Deklarovanie používateľa. Vyplňte ľubovoľné meno. Zadajte prihlasovacie meno, reťazec, pod ktorým sa budete prihlasovať do desktopu a zadajte heslo. Neskôr môžete ľahko nastaviť autologin pre automatické prihlasovanie, ak budete používať počítač sám.

    

    

    

    

    

    

    

    

   krok 7/7

   Súhrn, môžete si pozrieť svoje nastavenia, ktoré ste navolili. Taktiež kroky, ktoré boli alebo budú vykonané. Kliknutie na Install odštartuje inštaláciu. Najskôr sa naformátujú partície a potom sa skopírujú potrebné súbory na svoje miesta v súborovom systéme.

    

    

    

    

    


   Priebeh kopírovania môžete sledovať na jednoduchom progress-bare, detaily sa nedajú zobraziť. Toto je ten pravý moment si posurfovať po internete (mali ste niekedy takú možnosť počas inštalácie Windowsu?). Na konci priebehu dôjde k inštalácii zavádzača do MBR (nepodarilo sa mi zachytiť screen), ktorý bude nakonfigurovaný tak, že zdeteguje prítomné Windows a ponúkne boot menu s výberom operačného systému, out-of-box. Linux má samozrejme prioritu pri boote, ak nestlačíte žiaden kláves.

    

    

    

    

    


   A takto už vyzerá štart nového Ubuntu tesne po dokončení inštalácie. Na ďalšom obrázku môžete vidieť prihlásenie k desktopu.

    

    

    

    

    

    

    

    

    


   Toto bol postup inštalácie na prvý počítač. Ako ste mohli sledovať, partície so systémom Windows, sme sa ani nedotkli, nedošlo teda k žiadnym zmenám na tejto partícii. Inštalátor Linuxu len zapísal do MBR vlastný zavádzač (pôvodný zahodil), ktorý je schopný štartovať aj Windows (opäť výrazne širšie možnosti ako umožňuje softvér od MS).

   Teraz sa konečne dočkali tí ktorí čakajú na postup inštalácie na SupermarketPC

    

    

    

   Postup inštalácie na SupermarketPC

   Budeme potrebovať softvér na pokročilejšiu manipuláciu s diskom. Vo Windowse k takým patrí napr. Partition Magic od firmy Powerquest. Ak ho máte, môžete sa pokúsiť o zmenšenie partície s C: priamo z Windowsu. My si však ukážeme postup vo free nástroji, ktorý si môžete voľne stiahnuť z internetu.

   GParted

   Stiahnite si najnovšiu verziu a napáľte na CD pomocou rovnakého postupu ako v predchádzajúcom prípade. Veľmi dôležité je, aby ste vo Windowse vykonali defragmentáciu disku, aby sa súbory presunuli na začiatok disku a my sme tak získali voľné miesto na konci disku. Taktiež je veľmi dôležité zazálohovať si dôležité údaje a súbory na bezpečné miesto (preč z disku C:). Pamätajte, systém a softvér môžete kedykoľvek nainštalovať znova, ale diplomovku v C:\Document and settings\user_name\My Documents\ budete musieť napísať znova, ak sa proces zmenšovania nepodarí. Operácie, ktoré budeme s diskom prevádzať, sú totiž oveľa komplexnejšie a nebezpečnejšie ako v prvom prípade.

   Štart GParted-live CD vypadá nasledovne. Pripomínam, že CD teraz máme v druhom PC s jedným veľkým C: cez celú kapacitu pevného disku.

    

    

    


   Opäť stačí, ak na tejto úvodnej obrazovke stlačíte Enter. Po nabootovaní uvidíte tentoraz už grafickú reprezentáciu rozdelenia disku, veľmi podobnú tej z Windowsu. Vrhnime sa teda do zmenšovania partície patriacej C:. Kliknite pravým tlačidlom (kontextové menu) na box označujúci disk C: (/dev/hda1).

    

    

    

    

    


   Kliknite na Resize/Move. V novom okne môžete zmeniť (zmenšiť) veľkosť C: a to hneď niekoľkými spôsobmi. Asi najpohodlnejšie je uchopiť zadnú šípku a posúvaním nastaviť veľkosť voľného miesta. Veľkosť voľného miesta sledujte v treťom číselnom riadku. Partíciou C: môžete dokonca hýbať, ale radšej ju zbytočne nepresúvajte. Keď budete spokojný, kliknutím na tlačidlo Resize/Move potvrdíte svoje zmeny (tie sa však nezapíšu na disk ihneď, ale opäť sa vytvorí akýsi job-list a zmeny zapíšeme dávkovo po odštartovaní).

    

    

    

    

    


   Do vzniknutého voľného miesta ešte vytvoríme extended partition, aby sme si pri inštalácii ušetrili jeden krok a mali túto partíciu už predpripravenú. Kliknite teda do voľného miesta pravým tlačidlom a vyberte voľbu New. V novom okne vyplňte potrebné údaje a kliknite na tlačidlo Add (pridať).

    

    

    

    

    


   V našom job-liste sa objavili dve úlohy, ktoré teraz odštartujte kliknutím na tlačidlo Apply.

    

    

    

    

    


   Po dokončení zápisu bude schéma rozdelenia disku vyzerať podobne ako na obrázku.

    

    

    

    

    


   Teraz môžete reštartovať počítač s Ubuntu-live CD a nainštalovať systém rovnako ako v prvom prípade, len vynechajte krok zmazania partície, lebo voľné miesto na disku už máme.

   Toto bol trochu obsiahlejší (a podrobný) sprievodca inštalácie Linuxu do tzv. dual-bootu, ktorý vám umožní spoločnú prevádzku oboch konkurenčných systémov na jednom počítači bez toho, aby si zasahovali do svojich diskových oblastí. Umožní vám to plynulý prechod, prípadne si môžete Linux vyskúšať v plnom nasadení, aké vám live-CD neposkytne.

    

    

    

    • Flame 31.05.2007 | 02:10
     luzr   Návštevník
     Kombinacia loga windowsu s cimkolvek inym je porusenim licencie a ochrannej znamky Microsoftu
     • Re: Flame 31.05.2007 | 11:12
      Avatar Ondrej Hučko Kubuntu  Používateľ
      Opravene :)
      • Re: plus 16.06.2007 | 17:31
       b0   Návštevník
       Supr clanek. Bonus - navod na rozsireni moznosti skveleho distra Ubuntu zde
    • ubuntu.kayle.sk 31.05.2007 | 10:41
     Avatar Stanislav Hoferek Greenie 18.04  Používateľ
     mne sa to zas velmi podoba na moj navod :) ale je to vsetko pekne postupne, chvalim, len tak dalej :)
     • Re: ubuntu.kayle.sk 31.05.2007 | 11:21
      Avatar Slavo Ubuntu  Používateľ
      Perfect!!!
      Ubuntu 9.04 Beta Atholon 6000+ 2G Ram Nvidia 8600GTS
      • Re: ubuntu.kayle.sk 31.05.2007 | 13:43
       DarwinOS   Návštevník
       Mne to pripadá dosť ako manuál od Stana Hofereka...a za druhé, je to zbytočné stále rovnaké veci. A či chváliť za snahu neviem, je tam dosť mylných informácií...práve že nikde na svojich potulkách netom nenašiel taký manuál. To by mohlo znamenať nedokonalosť Stanovho? Alebo budeme mať sto iných príkladov inštalácie systému práve Ubuntu?
       Priznám sa, nejak mi to nevonia, ale čítať sa dá. Ale ten pocit že som to čítal, moje DejaVu mi skrátka nedá aby som tento svoj názor nevyjadril. No snaha bola, fungovať bude, ale načo sto manuálov od sto užíívateľov?
       • Re: ubuntu.kayle.sk 31.05.2007 | 14:00
        Avatar srigi   Používateľ
        Takyto obrazkovy step-by-step tutorial som fakt este nevidel (ani v pdf-ku od Stana). Kcel som BFU userom ukazat, ako pracovat s particiami, ze to nie je magia pre high-end guru a ze ten Linux si zvladne nainstalovat aj sam. Mnoho userov nema nejakeho skuseneho kamosa co prebere zodpovednost za dosahany disk. Preto nikdy ten Linux nevyskusaju. A ja dufam, ze moj clanok im ukaze ako ten disk nedosahat.

        Ubuntu som zvolil koli podpore (cz a sk forum je mimoriadne zive), ktorej sa ziadna ina distr. nevyrovna.
        • Re: ubuntu.kayle.sk 31.05.2007 | 15:12
         Stako   Návštevník
         Treba myslieť dopredu a rozdeliť disk už pri inštalácii windowsu a je po problémoch. rezdeliť si disk minimálne na dve partície je samozrejmosť. win nechat skapínať na c-ku a to čo chceme mať aj potom ako uplne skape tak na d-čko alebo už ako si to kto označí pre mňa za mňa aj na X-ko. a ked už máme disk dajme tomu 200 GB tak jednu 10 GB partíciu navyše pre linux nieje problem
        • Re: ubuntu.kayle.sk 12.06.2007 | 15:47
         Elven   Návštevník
         jajaj step-by-step u mna je len tak jednoduchsie. nemam tam take obrazky, a vela veci mi chyba... takze si idem z tohoto kusocek ukradnut to o supermarketovom PC - urcite sa to hodi v manuali (samozrejme odkaz ze cerpane odtialto, to je pokial viem vlastne moja povinnost a ak to nie je povinne tak to nazvime dobra vola) :)

         clovek by nechapal kolko "supermarketovych" pc je tu v mojom okoli...

         a inak gparted je priamo aj v ktoromkolvek ubuntu a tiez edubuntu a xubuntu:

         ALT+F2 gksu gparted
         • Re: ubuntu.kayle.sk 12.06.2007 | 23:08
          Avatar srigi   Používateľ
          nj, GParted bol default v instalatore 6.06 aj 6.10, ale v 7.04 akosi presedlali na tento textovy "rozdelovac".

          ad. ALT+F2 gksu gparted >> hmm, skoda nevedel som, ale userko si tych 50MB stiahne.
        • Re: ubuntu.kayle.sk 04.01.2009 | 21:31
         Imbecil   Návštevník
         Nie som síce expert na Linux, ale som expert na iné veci a hlavnou zásadou je, že keď niečo neviem, tak sa do toho nemontujem! Tvoj návod je síce pekný a aj spĺňa niektoré odborné kritéria, ale porušil jednu hlavnú zásadu: Nedávaj Lame k dispozícii zložitú vec... Odteraz, keď ma bude niekto kontaktovať, že si došahal disk, tak ho pošlem za tebou, aby si si vychutnal a znášal následky svojej snahy! Sprístupňovať laikom prácu s partíciami a ukazovať možnosti s ich manipuláciou, je fakt veľká odvaha a hlavne nezodpovednosť. Pekne si to napísal v prvej časti príspevku, kde si uviedol, že pokročilejší užívatelia majú disk rozdelený na systémovú časť a datovú časť, ale to platilo, kedy disky boli 20GB kapacity maximálne, teraz, keď disk je pomaly zadarmo a ich kapacita je 50 x väčšia, nemá zmysel rozdeľovať disk na menšie partície, skôr by som odporučil kúpiť niekoľko diskov následovnej kapacity: 1x80-160GB pre system, ?x250-1000GB pre dáta.
         Ďalej by som doporučil kúpiť si v bazári starší disk na pokusy a disk s dátami nechať na pokoji. Ďalej odporúčam striktne dodržiavať zásadu, že odbornú vec nech vykonáva odborník a nie hocikto. Nechcem sa dožiť dňa, kedy novorodenec nebude vedieť čítať a písať, ale bude vedieť ako došahať disk....
         • Re: ubuntu.kayle.sk 06.02.2010 | 11:43
          johntik   Návštevník
          nechapem o čo ti ide, vysvetli mi pojem lama? verím ze aj ty si lama
         • Re: ubuntu.kayle.sk 26.10.2012 | 16:40
          Matej   Návštevník
          Článok je podľa mňa fajn, ale Tvojej reakcii nerozumiem...
          Aká nezodpovednosť? Prídeš mi Ty zmeniť nastavenia, do ktorých ako laik nemám strkať packy? Alebo mám nechat všetko tak, ako to je, len aby som Tebe nekafral "do kšeftu"? A ešte 2 otázky:
          Kde sú disky "pomaly zadarmo"? A ako dostať niekoľko diskov do NB?
    • Označenie zariadení a partícií 31.05.2007 | 15:35
     Avatar Jaroslav Petráš Arch Linux  Používateľ
     Dovolím si poznamenať že v dnešnej dobe sú PATA disky na ústupe a sú nahrádzané SATA diskami.

     Tým pádom sa však mení označenie nášho disku (a jeho partícií). Konkrétne pri SATA na sda (partitions - primary: sda1, sda2, sda3, sda4; logical: sda5, 6, ...).

     Takže toto odporúčam dopísať v budúcej verzii manuálu.

     Taktiež by som ešte doplnil informáciu pre majiteľov novších základných dosiek najmä ASUS, že ak uvidia po stlačení tlačidla ENTER (voľba Začať inštaláciu) len čiernu obrazovku, treba dodať parameter, hmm tuším noapic. Alebo ak inštalujú Linux ako prvý tak APIC stačí vypnúť v BIOS-e (názov položky sa líši autorom sw BIOS)...
     301 Keyboard Error. Press any key to resume or F1 for setup...
     • Re: Označenie zariadení a partícií 31.05.2007 | 17:36
      Avatar Tomáš Srnka Barz čo, už asi všetko  Administrátor
      ak sa nemylim, tak novy ovladac ATA diskov v jadre oznacuje aj PATA ako sdX.
      Dlho som robil linuxos.sk, neskôr založil vpsFree.cz, posledných pár rokov ako tech. riaditeľ vo Websupporte
    • step by step 31.05.2007 | 15:55
     Avatar juraj GNU/Linux / FSF priority  Používateľ
    • Len postreh 31.05.2007 | 18:31
     Avatar Pavel Q4OS Centaurus  Administrátor
     Chválim autora za článok, ktorý je fakt dobrý. Nie každý má ochotu niečím prispieť a to najmä kvalitným článkom. Postrehol som len 2 veci, ktoré by som zmenil:

     Opravujem raz za čas Windows inštalačky a ešte som nevidel že by mal niekto disk rozdelený na 3 oddiely. Takže disk sa bude prerozdeľovať aj pri klasickom céčku a déčku.

     A neviem či by som odporúčal reiserfs, ja som pred 2 dňami mazal kvôli nemu komplet disk a vytváral nanovo partície. Veľa Linux distier podporuje len ext3.
     • Re: Len postreh 31.05.2007 | 20:56
      Samuel Cengel   Návštevník
      P.S. Pata disky sa zobrazuju ako sdx ak ma distro skompilovane jadro s podporou libata (asi to uz ma vela distier). NO FLAME: reiserfs by som kludne odporucil, teraz mam dokonca reiser4 a vsetko zatial ok (krachnut moze vsetko a nachylnost na pad ext3 a reiserfs nie je dramaticky rozdielna).
      • Re: Len postreh 01.06.2007 | 11:35
       Avatar Pavel Q4OS Centaurus  Administrátor
       Nemyslel som rozdiel v stabilite súborových systémov, ale v ich podpore u rôznych distier. Niektoré ho jednoducho nepoužívajú, preto by som zvolil ext3 pre niekoho, kto ešte nemá svoje distro.

       Napríklad PCLinuxOS, ktorý sa chystám vyskúšať a niečo o ňom naklepať, podporuje taktiež len ext3. Čo si spomínam napríklad aj Fedora bez zmeneného parametra pri boote nepracuje s reiserfs.
    • Grub 02.06.2007 | 00:03
     Miloš   Návštevník
     Mam nainstalovane XP na jednom disku(SATA) a Ubuntu na druhom(PATA).
     Grub mi vyhodi tu istu tabulku ako je zobrazena v tomto clanku, ale poradi mi niekto ako prehodit nastavenia Grubu tak, aby bolo na prvom mieste spustanie XP a na druhom mieste Ubuntu?
     Potrebujem to hlavne preto lebo manzelka a deti nemaju v oblube experimenty ako LINUX.
     Mal som predtym SUSE, tam sa dalo priamo v systeme
     menit poradie spustanych systemov.
     Dakujem
     • Re: Grub 02.06.2007 | 00:45
      Avatar m4rtin.m   Používateľ
      tato tabulka sa da nastavit v konfiguracnom subore /boot/grub/menu.lst
      otvor si ho ako root v nejakom textovom editore napr.:

      sudo nano /boot/grub/menu.lst

      v textovom rezime, alebo


      gksudo gedit /boot/grub/menu.lst

      v grafickom prostredi.
      ...

      potom najdi takyto riadok:

      default 0

      znamena to ze sa defaultne (pokial pouzivatel nezvoli iny) ma spustat prvy system z tabulky
      default 1 znamena ze sa ma spustat druhy system z tabulky atd...
      takze prepis ten riadok na cislo ktore potrebujes.. povedzme ak mas windows xp stvrty v tabulke napis tam default 3

      dufam ze pomoze :)
      • Re: Grub 06.06.2007 | 21:28
       RRR   Návštevník
       :) nebude bezpecnejsie odtial vyhodit tie windowsy? :) ved oni si zvyknu

       ...to bol vtip
    • a spozná Ubuntu aj NTSF particie ? 06.06.2007 | 22:38
     Avatar sos   Používateľ
     a budu sa dat na NTSF a EXT particie zapisovat a citat subory ? Bude vediet rozpoznavat automaticky priadane nove HDD ?
     vdaka za odpoved ... sos zavinac atlas bodka sk
     • Re: a spozná Ubuntu aj NTSF particie ? 16.02.2010 | 13:13
      xhmaqu   Návštevník
      e2ekRN bgngctmjyjzr, [url=http://bvlahwjagtlj.com/]bvlahwjagtlj[/url], [link=http://nfryldppbsjo.com/]nfryldppbsjo[/link], http://dynmcwglulab.com/
    • Nejde mi nainštalovať Mandriva 08.06.2007 | 02:23
     nno35   Návštevník
     Dostal som novú Mandrivu na DVD ako prílohu časopisu (úplná verzia), napálil som bootovacie CD a pokúsil som sa ju inštalovať. No systém Linux mi neinštalovalo na HDD len mi ho spustilo s CD, bez možnosti výberu inštalácie (dalo mi na výber len jazyk, región a čas.pásmo, nie už disk a formátovanie). Mám 2 fyzické disky po 10 GB, teda nie rozdelený disk. Na prvom som nechal doterajší OS a druhý som uvoľnil pre Linux. Skúšal som to s formátovaným HDD, potom s neformátovanou oblasťou (aktívnou) aj s diskom bez vytvorených oblastí no výsledok bol rovnaký. Snáď môže byť problém v tom, že v úvode, keď si PC kvituje spúšťanie systému asi v treťom riadku vyhodí chybu:
     REMOUNTING ROOT FILE SYSTEM IN READ-WRITE MODE MOUNT : FUNKCION NOT INPLEMENTED (FAILE).
     Čo sa s tým dá robiť?
    • podobny clanok 09.06.2007 | 15:14
     :-)   Návštevník
     Na základe tohto článku bol vytvorený podobný návod pre Mandrivu: Instalace Mandriva Linuxu pro začátečníky (Přechod z Windows XP na Mandriva Linux - Dualboot).
     • Re: podobny clanok 09.06.2007 | 21:20
      nno35   Návštevník
      Samozrejme, že som ho čítal, aj som stiahol inštalačnú príručku pre Mandrivu a hľadal som aj ďalšie tipy, čo sa dalo som vyskúšal, no výsledok je rovnaký. Harddisky mi úplne ignoruje. Pri inštalácii síce vypíše síce názvy jednotiek na harddiskoch (label), za tým napíše:
      DEV/HDD: ERROR OPEN VOLUME a potom ich už ignoruje.
      Po nainštalovaní mám prístup k obsahu diskiet, CD-DVD, USB kľúča, no nie harddiskov. Funguje to len ako Live CD, no bez prístupu k HDD.
      • Re: podobny clanok 10.06.2007 | 02:37
       Manji   Návštevník
       A nemáš to nahodou Live CD ??? Ten sa totižto len rozbalí do RAM ako virtual HDD . A keď máš disky naformátované na NTFS tak ich nemusí v live CD poznať a mount-nuť
       • Re: podobny clanok 10.06.2007 | 14:19
        nno35   Návštevník
        V časopise (PC REVUE 6/2007) uvádzajú že je to úplná verzia, no tiež sa mi to nezdá, keďže zaberá len 700 MB (1 CD), no disky by malo detekovať. Prvý disk mám v NTFS, druhý som skúšal (písal som to vyššie) najskôr vo FAT32, potom ako neformátovanú aktívnu oblasť (partícia) aj disk bez vytvorených oblastí. Medzitým som vyskúšal aj SLAX Live CD (200 MB) a tam ten problém nebol. Prístup k diskom v SLAXe bol funkčný.
        • Re: podobny clanok 12.06.2007 | 18:22
         ----   Návštevník
         Daj si tam Ubuntu a mas pokoj ;-).
         • Re: podobny clanok 13.06.2007 | 00:11
          nno35   Návštevník
          Dík za tip, možno to skúsim.
        • Re: podobny clanok 22.06.2007 | 19:48
         Antares   Návštevník
         Ja som to instaloval a po nainstalovani to ma 3,5 GB takze nevidim ziadny problem v tom ze to je len na jednom cd.
    • wubi linux 17.06.2007 | 17:33
     matt   Návštevník
     doporucujem novacikom instalaciu wubi, postaveneho na ubuntu. nemusia nic delit, instalacia ide priamo z prostredia windows, takisto aj odinstalacia. pri boote maju v menu moznost volby linux alebo win.
     • Re: wubi linux 22.06.2007 | 19:51
      Antares   Návštevník
      A co sa tyka diskov aj pri samotnom nabotovani linuxu z cd mi naslo vsetky disky (aj NTFS), ale linux ich nepodporuje takze boli urcene len na citanie nie na zapis . Fat 16/32 ide v pohode.
      • Re: wubi linux 20.02.2008 | 00:24
       matt   Návštevník
       aspon novic nepride o subory na wine :)inak rw sa da nastavit,takze v tom nie je problem
     • Re: wubi linux 11.02.2008 | 22:55
      lama   Návštevník
      a nevadi ani ked mam len C ces celi disk?..ked to instalnem nanho neodstrani mi to win?
      • Re: wubi linux 20.02.2008 | 00:17
       matt   Návštevník
       nie nevadi, len potrebujes dostatocnu velkost, min instalacia je okolo 4 gb. nainstaluje sa bez zasahu na hdd (ziadna nova particia, etc).instalacia by mala byt do c:/wubi. wib ti neodstrani, budesmat bootmenu,ked wubi nebudes chciet,odinstalujes ho korektne z windowsu
    • Otazka 23.06.2007 | 11:04
     Quido18   Návštevník
     Caute Linuxaci, chcel som vam povedat, ze ten clanok ma svoje opodstatnenie. Ja som typicky citatel, pre ktoreho je urceny. Po dlhej dobe ma napadlo zase skusit linux a zaujima ma, ci by sa to dalo nejako nedestrukcne nainstalovat.

     Mam otazku ku sekcii "Postup inštalácie na SupermarketPC". Vobec sa tam nepise, ci sa po resize aktualnej partition vsetky data stratia, alebo nie, co tipujem ze asi nie. Ale tiez ma prekvapuje, ze tam ani nieje napisane, ze treba disk najprv defragmentovat??? Asi hlupe otazky, ale ked som naposledy skusal pred vyse 10 rokmi instalovat linux tak boli relevantne.
     • Re: Otazka 24.06.2007 | 00:26
      Avatar srigi   Používateľ
      Nestratia sa ak s tym nerobi lama :-)

      >Mam otazku ku sekcii "Postup inštalácie na SupermarketPC".
      >Vobec sa tam nepise, ci sa po resize aktualnej partition vsetky data stratia, alebo nie,
      >co tipujem ze asi nie. Ale tiez ma prekvapuje, ze tam ani nieje napisane,
      >ze treba disk najprv defragmentovat?      Citujem z clanku:

      Stiahnite si najnovšiu verziu a napáľte na CD pomocou rovnakého postupu ako v predchádzajúcom prípade. Veľmi dôležité je, aby ste vo Windowse vykonali defragmentáciu disku, aby sa súbory presunuli na začiatok disku a my sme tak získali voľné miesto na konci disku. Taktiež je veľmi dôležité zazálohovať si dôležité údaje a súbory na bezpečné miesto (preč z disku C:).
      • Re: Otazka 26.06.2007 | 19:53
       Quido18   Návštevník
       OK, uznavam svoju chybu. Este sa chcem spytat, ze co ak mam cely disk zakryptovany pomocou Pointsec?
       Pokial GParted funguje na urovni filesystemu, tak to nepojde, pretoze to je komercny disk encryprion system a tieto disky sa mi v linuxe neda namountovat. (Zevraj uz je aj pointsec pre linux, ale to je ina story)
       • Re: Otazka 27.06.2007 | 09:55
        Avatar srigi   Používateľ
        S tym si asi (na 99%) Gparted neporadi. Ja by som data evakuoval, upravil velkos odielov, naformatoval (ci uz s kryptovanim alebo bez - forum poradi ako a aky nastroj) a nahodil data z5.
        • Re: Otazka 28.06.2007 | 15:45
         Quido18   Návštevník
         Hej, nefungovalo to - nedovolil mi menit velkosti oddielov. Bud urobim, co mi radis ty. Ale este schodnejsia varianta sa mi zda - Linux na 1GB USB Sticku. S tym, ze vytvorim 2 partitions na USB sticku, aby mohla byt jedna z nich rw a ukladat tam nastavenia (Ubuntu 6.10 to vraj vie).
         • Re: Otazka 05.01.2009 | 00:05
          Imbecil   Návštevník
          Keď to chceš cey USB flashku, tak bz som volil minimálne 2GB-tku a nedelil by som ju. Ja osobne mám 4GBtku a šľape mi to v pohode, akurát že grafika trocha štrajkuje, ale nejdem ju znásilľňovať, mám inú robotu...
    • chiba, chibka, chibička 27.10.2007 | 20:25
     Avatar Viliam Oravec Kubuntu 10.04 (MSI GX700PX)  Používateľ
     Vo fórach zaoberajúcich sa Linuxom neustále narážam na príspevky od Linuxových nováčikov, ktorý sa pokúšajú nainštalovať... Tak toto som už dnes nečakal. lol
     Všichni mněli ruce od krve, jenom já hubu... :)
    • vdaka 06.02.2008 | 15:56
     PeePay   Návštevník
     vdaka za navod, isiel som si instalovat Ubuntu, no zasekol som sa v bode 4/7, stale mi vypisovalo ze nebol zvoleny root adresar a nevedel som kde ho zvolit. takze vdaka, idem na to, snad to uz pojde :)
    • otazka 18.02.2008 | 19:09
     Kubes   Návštevník
     xcem sa opytat lebo som zaciatocnik da sa linux nainstalovat aj na nerozdeleny disk ale ako postupovat pri jeho rozdeleni a ci sa to vobec da ak som uz na disk zapisoval dik
     • Re: otazka 20.02.2008 | 00:31
      matt   Návštevník
      da sa na nerozdeleny disk, pozri si moje prispevky. rozdelit sa da partition magicom, len pozor, ak si to nerobil :)
    • admin vymaz tu viagru 21.02.2008 | 13:18
     matt   Návštevník
     vymaz tu stupidnu viagru, neda sa to tu citat, dik
    • Super 10.04.2008 | 10:11
     robertek   Návštevník
     Super článok, pomohol mi konečne nainštalovať linux tak, ako som chcel. Vo svojom okolí nemám žiadneho tučniaka, tak som sa mohol radiť iba s umývačmi okien a z nich asi nikto nevedel, ako na to. Včera som natrafil na tento článok a rovno som to aj skúsil. Žiadne problémy nenastali, takže pomaličky postupne môžem prechádzať z Windolára na Linuks.
     • Re: Super 11.04.2008 | 13:19
      robertek   Návštevník
      Je nejako možné zohnať software, pri ktorom sa nemusím pozerať, či je určený pre ubuntu alebo debian alebo inú distribúciu?
      Potrebujem spojazdniť server s Apache+MySQL+PHP a tiež potrebujem niečo, v čom budem PHP vyvíjať. Doteraz som nenatrafil na nič kompatibilné s UBUNTU, čo by stálo vôbec za to, aby som tým zapĺňal tých pár kB. Kým sa neobjaví niečo použiteľné, zostanem visieť na Windoze :-( Najradšej by som bol, keby fičal Dreamweaver, skúsim napísať do Adobe, nech ho pre mňa prerobia :-)
     • Re: Super 12.04.2008 | 16:17
      robertek   Návštevník
      Chcel som si nainštalovať xampp for linux, ale napísalo mi, že je to iba pre 32-bitové procesory a mám sa ísť bodnúť s mojím amd64. Takmer každý balíček mi píše že ..."cannot be installed on your computer type (amd64). Either the application requires special hardware features or the vendor decided to not support your computer type."
      Asi zostanem na windowsoch...
    • nejde mi instalacia 27.04.2008 | 18:53
     kdt   Návštevník
     mam napalene dvd z linuxom suse 10.3 vo formate iso, moze to byt dovod preco mi nejde instalacia? :)
    • ubund 15.08.2008 | 12:21
     vklee   Návštevník
     Zdravím všetkých okolo LINUXU.
     Stiahol som si z netu Ububd 70.4. a skúšal som ho zatiaľ iba bootovaním s CD . Je to fajn ale rád by som o nainštaloval. Mám notebook 1,7GHz proc.,1GB RAM, 80GB DD ktorý je rozdelený na C:15GB a D:65GB. Chcem mať aj windovs XP len dovtedy poiaľ si nezvyknem na LINUX.
     Moja otázka znie ako si budem vybarať systém na začiatku? Dá mi to automatickú ponuku alebo musím niečo nainštalovať?

     Vďaka za skoré odpevede.

     Už mi XP lezie na nervy ale tvrdý prestup nejde .
     • Re: ubund 29.09.2008 | 23:04
      KoxXxo   Návštevník
      Včera som nainštaloval Ubuntu s týmto inštalátorom, a môžem povedať že to predčilo moje očakávania o 500%. Nainštaluješ Linux ako hocijaký iný program, nemá chybu. Určite vyskúšajte!!!!!!
    • sieť 25.11.2008 | 21:50
     Avatar pinci   Používateľ
     čaut eludia mam internet od Antiku a ja potrebujem napisať aj ip adresu amsku siete dns a podobne kde to mam napisať pls
    • Ubuntu rulez 29.11.2008 | 16:36
     Avatar crossover Ubuntu 8.10 Intrepid Ibex  Používateľ
     >Dualboot používam od vydania ubuntu 7.10 gusty gibon po miernom strachu s nového systému som bol fakt milo prekvapený ako je ubuntu skvelo spravené už ako úplný nováčik som sa vďaka dobrej podpore naučil pracovať s ubuntu dosť rýchlo.Zaujalo ma pekne prostredie práca s viacero plochami a práca s internetom bola rýchlejšia. Win xp mi ostali len pre moju maminu ktorá sa z mne neznámich dôvodov nechcela načiť pracovať. Za cely tento čas som s ubuntu nemal žiadny problém až na jednu výnimku keď som po upgrade na verziu 8.10 začal trosku upravovať veci a pokašlať som si systém nakoniec to bolo aj fajn kedže pri prvej inštalácii som bol neskúsený a mal som to amatérsky po-nastavovane. Po reinštalácii ubuntu som si to krásne zladil pridal par programov. A mozem povedať že lepši operacny systém som zatiaľ nevidel oproti win xp je to hudba budúcnosti. Graficky je ubuntu na vysokej úrovni zvlášť po nastavení compizu a pridaní emerald tém. Kedže zvyknutý zahrať si sem tam hru neubránil som sa a jednu si predsa nainštaloval True combat elite musím povedať že na ňu sa žiadne fps nechytá ohľadom multiplayera, Po istom čase si na ubuntu zvykla aj sestra a tiež sa jej paci. V budúcnosti skúsim hádam ešte niečo od Debianu ale zatiaľ je ubuntu najlepšia voľba akú som urobil (skúšal som už knoppix). Jednoducho ubuntu is linux for human being.>>
     • Re: Ubuntu rulez 01.12.2008 | 16:26
      crossover   Návštevník
      Nemohli by ste prosimvas zmazat ten komentar, Je to uplny trapas dakujem.
    • Poďakovanie 12.12.2008 | 22:12
     Avatar kaktus732   Používateľ
     Chcem sa poďakovať za perfektný postup pre inštaláciu dualbotu
    • disky 01.01.2009 | 13:19
     Kiko   Návštevník
     Nazdarte ja viem ze som lama do linuxu ale neda sa mi spytat ze ked som nainstaloval tymto postupom ubuntu preco mi neukazuje disky ktore som pren vytvoril iba moj windosacky a systém súborov? partition magic ich sice vidi vo windowse ale to mi nejak nestaci :-)
    • krok 7/7 02.02.2009 | 19:47
     Avatar tycoonx   Používateľ
     Ak vam vypisuje pri instalacii cca 96% ,chybu GRUB failed to install (hd0)
     treba v kroku 7/7 kliknut na Advanced a zakliknut participation niečo...
    • ubuntu -dual boot 02.04.2009 | 14:13
     michal   Návštevník
     Caute,

     mam na Vas otazku tykajucu sa prerozdelovania disku.
     teraz mam tri particie, C: 10G D: 112G a E:112G , s tym ze na C: je XP a na D: mam secko ostatne a E: ma segra
     Chcel by som si naistalovat ubuntu 8.10 a zaujimalo by ma ci by sa dalo len rozdelit moje D: na dalsie dve particie bez nejakeho zasahu do ostatnych particii, s tym ze nejakych 12G by bolo vyhradene pre ubuntu a tych 100g by bolo na fotky, videa, hry atd.
     Moze mi niekto poradit ako to spravit, cim a ci je to vobec realne?
     diky
    • nnn 25.04.2009 | 01:00
     NCR   Návštevník
     Zdravim, mam najnovsie ubuntu 9.04, a ked som si ho vyskusal tak vyzeralo ze vsetko ide skvele, ale mam problem pri instalacii , mam disk rozdeleny na 3 particie teda ako je to uvedene v priklade č.1 a presne tak som to robil, problem je ze mi nevedelo najst tie moje particie a ako format disku sa dalo dat iba cely disk, a ja nechcem formatnut a pouzit cely disk ale iba 3. particiu cize E: .... v.7.10 nebol problem akurat je stara, uz 8.10ka a tato9.04ka robi tento problem prosim poradte na
     ICQ#: 228-894-124 prosim poradte cim skor :-(
    • help 8D 04.05.2009 | 23:55
     Jajaja   Návštevník
     Kto mi heplne s instalaciu som uplna lamka =DDD antitalent =DDD
    • Linux z USB 30.06.2009 | 17:09
     Roman   Návštevník
     zdravím, páni majstri...
     istého času som mal na NB Ubuntu spoločne s XP... išlo mi to veľmi ľahko... lenže, postupom času mi odišiel HDD a nefunkčná je aj CD-ROM... takže momentálne mám XP na ktoré som si vedel spraviť spúšťacie USB celkom bez problémov, ale s Linuxom už také šťastie nemám... :-(
     nech skúšam akúkoľvek distribúciu, tak stále dôjdem po ten istý bod spustenia Linuxu z USB a to:
     1, buď mi zostanie čierna (niekedy biela) obrazovka, bliká kurzor a ani HDD, ani USB nepracuje (nebliká)
     2, alebo načíta:
     loading/kernel.....................................................
     loading/ubninit...................................................ready
     a dosť opäť bliká kurzor HDD/USB nepracuje a po pol hodine to vypínam...

     používam unetbootin-windows-356.exe, skúsil som aj MySLAX_Creator.exe, ale s rovnakým výsledkom...

     ja teda vytvorím bootovacie USB, dostanem sa do úvodnej ponuky distribúcie, ale či dám spustiť LIVE alebo dám nainštalovať, tak ďalej m ako som opísal ma to nespustí...
     ...je tam aj možnosť EDIT, ale keďže sa do toho vôbec nerozumiem, bolo by asi zbytočné sa o niečo pokúšať...


     vďaka za radu
     • Re: Linux z USB 03.07.2009 | 02:33
      ja   Návštevník
      nie je jednoduchšie kúpiť si windows, strčiť dvd do mechaniky a frčať? :-)
      • Re: Linux z USB 03.07.2009 | 18:20
       Roman   Návštevník
       zdravím pán múdry...
       existuje viacero dôvodov, prečo ste odpovedali tak, ako ste odpovedali... a môže to byť, že neviete čítať, ale keďže ste schopný písať, tak túto možnosť vylučujem... ostáva mi teda len obava o Vaše mentálne zdravie, respektíve jeho vyspelosť a Vaše chápanie súvislostí, pretože ináč by ste postrehli, že:
       1) ak by som to chcel riešiť s pomocou CD/DVD mechaniky, tak si stiahnem (nemusím nič kupovať!!!) dáky Linux napálim na CD a nainštalujem...
       2) Windows mám
       prajem Vám pekný deň a úspešné liečenie (ak sa dá)

       - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

       viem, že vzhľadom na toho smajlíka na konci Tvojho príspevku som reagoval tvrdo a dúfam, že sa veľmi hnevať nebudeš, ale čakám tu na rady a nie na poznámky, ktoré vôbec môj problém neriešia
    • Backtrack 4 08.07.2009 | 20:53
     Magi   Návštevník
     Ja by som sa chcel spytat ako rozbeham backtrack 4 na minibooku asus eee pc901 ak pouzivam virtualnu masinu ....vsade je pisane len o tom ako to uz bezi a co dalej....lenze ja to nemozem ani rozbhenut. Nastavenie vo virtualnej masinke je spravne ale ona nedokaze najst system ulozeny na disku (image). Prosim vas mohli by ste mi poradit ako ho tam dostat popri ikspecku ?dakujem
     • Re: Backtrack 4 31.03.2011 | 19:08
      PzWOwLFUc   Návštevník
      :-), http://about.me/grannysex granny sex, >:PP,
     • Re: Backtrack 4 02.05.2011 | 11:14
      EYdPIUlKW   Návštevník
      I bookmarked this guestbook., http://www.gravatar.com/shemalesexa First shemale sex, :-(((,
     • Re: Backtrack 4 02.05.2011 | 18:08
      HEoQyaUhcRTHrl   Návštevník
      Good Job, http://www.crunchyroll.com/user/insurancesamplecancs insurance sample cancellation letter, 083,
     • Re: Backtrack 4 02.05.2011 | 19:39
      nBUEwhdKXOaiP   Návštevník
      Great site. Keep doing., http://www.gravatar.com/ebonyporni ebony porn, 71830,
     • Re: Backtrack 4 03.05.2011 | 23:43
      vUfmrdfEXSBDPRDslCB   Návštevník
      Hi, http://www.gravatar.com/stopforeclosurei stop foreclosure free, >:-O,
     • Re: Backtrack 4 04.05.2011 | 09:14
      vluNVzIyUFWPhlq   Návštevník
      It is a very good thing, http://www.gravatar.com/howlongdoeshydrocodo how long does hydrocodone stay in your system, >:-OO,
     • Re: Backtrack 4 17.07.2011 | 21:12
      pTmzioeiIZVuijUid   Návštevník
      Your Site Is Great!, http://noeliasextapes.fe.pl/ Real noelia sex tape, 246258,
    • I also really like it. 15.07.2009 | 07:43
     Fabrice   Návštevník
     • Príspevok bol vymazaný.
    • error 16.11.2009 | 18:14
     Mišo   Návštevník
     gt;Zdravím,
     ja som inštaloval mandrivu 2010(dualboot s xp),klikol som na install a po chvili mi
     vyhodilo fatal error,initializing.
     Neviete niekto kde moze byt chyba??Dakujem
    • ubuntu s win XP 03.04.2010 | 00:02
     Avatar nitram147   Používateľ
     Ja som si najprv nainštaloval winxp a potom som si išiel inštalovať ubuntu , ubuntu samé zistilo že mám aj iný os a dalsom zachovať ,a tam mi to dalo vybrať dal som koĽko miesta má mař ubuntu a koľko winxp install ... a fungujeme ti to , ubuntu si samo roydelilo disk netreba nato žiadne programi . :D:D:D
     ospravldlntema za pravopisné chybi ale teraz píšem v slax linuxe a mám nastavenú českú klávestnicu
    • dualboot 07.06.2010 | 00:37
     volodask   Návštevník
     zdravim prosim o radu
     mam acer aspire one ,momentalne tam mam win7 ale chcem tam dat aj slitaz.Par krat som sa uz o to pokusal no nejak sa mi nedary v linuxe som novy.ked som nainstaloval slitaz z live usb na hdd tak mi stale nabiehal uz len slitaz a win 7 sa mi uz nepodarilo spustit.
    • dualboot 07.06.2010 | 00:38
     volodask   Návštevník
     zdravim prosim o radu
     mam acer aspire one ,momentalne tam mam win7 ale chcem tam dat aj slitaz.Par krat som sa uz o to pokusal no nejak sa mi nedary v linuxe som novy.ked som nainstaloval slitaz z live usb na hdd tak mi stale nabiehal uz len slitaz a win 7 sa mi uz nepodarilo spustit.Pri instalacii mi nevipisalo nic o tom ze tam mam aj windows 7
    • dualboot 07.06.2010 | 00:41
     volodask   Návštevník
     zdravim prosim o radu
     mam acer aspire one ,momentalne tam mam win7 ale chcem tam dat aj slitaz.Par krat som sa uz o to pokusal no nejak sa mi nedary v linuxe som novy.ked som nainstaloval slitaz z live usb na hdd tak mi stale nabiehal uz len slitaz a win 7 sa mi uz nepodarilo spustit.Disk mam rozdelenz na 2 casti 120gb pre win7 a nechal som volnu particiu 20g pre slitaz no pri instalaciji mi ani nenaslo ze tam mam aj windows ako by sa dal spravit dual boot prosim o odpoved na vladimir.zibura@gmail.com
     • Re: dualboot 17.06.2010 | 20:31
      menom   Návštevník
      Ani neviem co je "slitaz"
      , keby si si tam dal Ubuntu 9.10, tak ziadny problem nemas, lebo v Ubuntu mas aj netbook edition, tak toto vyskusaj a same ti najde aj predtym nainstalovany iny system a ponukne ti ho pri starte systemu v grub zavadzaci.
    • ako nainstalovat s .iso 27.07.2010 | 22:27
     nijan   Návštevník
     Mam napaleny obraz disku, teda aby som sa ako laik ubezpecil znamena to, ze to ma kocovku .iso alebo .nrg vyrobil som si preistotu obe verzie, nastavim si boot primarne s CD resp. DVD disku, vlozim disk restarujem a cakam no nic sa mi nezacne instalovat. Skusal som to viac raz aj s roznymi OS linux ale ziadny sa mi nezacal instalovat. V kazdom navode sa pise ako je to jednoduche a automaticke. Teraz mam XP a rad by som sa ho zbavil nadobro.
     • Re: ako nainstalovat s .iso 30.07.2010 | 17:16
      jas   Návštevník
      to iso je len obraz cd a ty ho musíš napáliť tak aby to už nebol jeden iso súbor ale inŠtalačné cd. Dá sa to urČite v nerovi ale isto aj v iných programoch na napalovanie
    • pomoc 16.11.2011 | 18:30
     marian   Návštevník
     chcem si dat linux vedla windowsu ale bojim sa ze sa mi celý disk zmaze
     má s tím niekto nejakú skusenost ???
     prosím o radu, ak by sa mi nezmazal disk , tak idem na linux UBUNTU
    • RE: Prechod z Windows XP na Linux - Dualboot 21.12.2018 | 05:11
     Avatar jenny   Návštevník

     We are looking here to get the website where we can get the brawl stars gems hack online and it can generate the free gems here.

    • RE: Prechod z Windows XP na Linux - Dualboot 26.08.2019 | 18:12
     Avatar david007   Návštevník

     I just couldn’t leave your website before suggesting that I extremely enjoyed the usual information an individual provide for your guests? Is gonna be back steadily in order to check up on new posts brawl stars gems hack