Rozšírenie pre slovník OpenOffice.org

Chcete pomôcť pri tvorbe dobrého slovenského slovníka, ktorý používajú rôzne Open Source aplikácie (OpenOffice.org, Mozilla Thunderbird...)? Nainštalujte si do OpenOffice.org rozšírenie SK_SK_Slovnik.

Pokiaľ používate Open Source programy, kde sa kontroluje slovenská gramatika, ako sú OpenOffice.org, či Mozilla Thunderbird, určite ste sa už stretli s tým, že nie všetky slová boli súčasťou slovníka. V spolupráci s pánom Zdenkom Podobným, hlavným autorom týchto slovníkov, sme pripravili rozšírenie pre OpenOffice.org, pomocou ktorého môžete spolupracovať na jeho zdokonalení.

Rozšírenie si nainštalujete jednoducho – stačí, ak poklepete na distribučný súbor „SK_SK_Slovnik.oxt“, alebo ho pridáte cez menu „Nástroje – Správca rozšírení“. Po reštarte OpenOffice.org sa vám pridá do programu panel nástrojov „SK_SK_Slovnik“, ktorý obsahuje jedno tlačidlo „Príprava slova pre slovník“.


Pracovný panel rozšírenia

Po jeho stlačení, ste pri prvom spustení rozšírenia (resp. reštarte OpenOffice.org) vyzvaný k zadaniu kódovej stránky, ktorú používa váš operačný systém. Pre Windows je potrebné vybrať voľbu „CP 1250“, v Mandrive voľbu „UTF 8“ (preventívne je pripravená aj možnosť „ISO 8859-2“). Následne sa po krátkom čase, v ktorom sa načíta definícia tvarovania slov (práve tá je závislá od kódovej stránky) zobrazí okno, v ktorom môžete zadať slovo do slovníka.


Výber kódovej stránky

Pokiaľ neviete, akú kódovú stránku máte použiť, dá sa to jednoducho vyskúšať. Vyberte si prvú, zadajte povedzme slovo „tvoriť“ a tvarovanie „slovesá podľa vzorov chytať, robiť s dlhou koncovkou“. Dajte vytvoriť kontrolný zoznam, ktorý v prípade správnej kódovej stránky bude obsahovať slová: tvorili tvorilo tvorila tvoril tvoria tvoríte tvoríme atď.

Dialógové okno je rozdelené na niekoľko logických častí. V úvodnej časti sú predpony, pomocou ktorých môžeme napísaním jedného základného slova zadať do slovníka slov niekoľko. Pri tomto musíme upozorniť, že predpony typu „nedo“, „nena“ a pod., sa pridajú iba vtedy, ak sú zároveň pridané aj predpony „do“, „na“ atď. Týmto spôsobom môžeme napríklad zadaním slova „robiť“ a predpôn „ne“, „do“, „nedo“, „na“, „nena“..., pridať do slovníka nasledujúce slová: robiť, nerobiť, dorobiť, nedorobiť, narobiť, nenarobiť...


Nastavenie slova, predpôn a tvarovania

Pozor, tieto predpony sa k slovám pridávajú bez zmeny základu slova, takže napríklad pridaním predpony „po“ k slovu „otvoriť“ pridáte slovo „pootvoriť“.

Následne je potrebné zadať tvarovanie, ako sú vzory podstatných mien, vzory slovies a pod. Aby sme si boli istí, či sme zadali správne tvarovanie, pomocou tlačidla „Vytvor zoznam“ sa nám otvorí nový súbor, v ktorom sa následne vytvoria všetky slová (vrátane tvarovania), ktoré budú považované za správne. Samozrejme, v zozname sú akceptované zároveň všetky zadané predpony, takže slov môže byť veľmi veľa.


Kontrolný zoznam

Ak sme zadali slovo správne, stlačením tlačidla „Potvrdiť“ sa pridá toto slovo do súboru „sk_SK.odt“. Tento súbor, pokiaľ neexistuje, sa automaticky vytvorí v systémovom adresári „Moje dokumenty“ a ako prvý riadok vloží verziu rozšírenia (aktuálne 0.5.7-b2). Konkrétny adresár záleží od toho, aký ho máme nastavený v systéme a môžeme ho zistiť cez voľbu menu „Nástroje – Voľby – OpenOffice.org – Cesty“. Pokiaľ súbor už existuje, budú sa doň postupne pridávať slová.

Pokiaľ zistíme, že napriek správne zadanému tvarovaniu, sa v kontrolnom zozname nachádzajú aj slová, ktoré nie sú gramaticky správne, prosím napíšte autorovi slovníka, aby to v budúcej verzii opravil. Následne podľa toho, bude vytvorená aj nová verzia tohto rozšírenia.


Definičný súbor „sk_SK.odt“

Pretože automatické zatváranie tohto súboru viedlo k nestabilite rozšírenia (havárii OpenOffice.org), je potrebné zatvoriť súbor manuálne. Súbor sa však predtým automaticky uloží, takže o toto sa už nemusíme starať. Pozor! Pred vkladaním ďalšieho slova je nutné súbor zatvoriť, inak dôjde k opätovnému otvoreniu tohto súboru (teraz však v režime „Read-Only“), čo vedie k havárii makra.


Cesta k adresáru „Moje dokumenty“

Pre pridanie ďalšieho slova, musíme znovu stlačiť tlačidlo na pracovnom paneli rozšírenia. Pokiaľ máme na riadku, kde sa nachádzame niečo napísané, program skopíruje tento riadok ako slovo, ktoré chceme vložiť do slovníka pričom kontroluje, či nie je zadané v tvare, aký sa používa v slovníku. Ak áno, nastaví aj príslušné tvarovanie.

Upozorňujeme, že týmto rozšírením sa automaticky nevygeneruje nový slovník a preto slovo, ktoré zadáme sa nestane ihneď súčasťou slovníka. Keď to budete považovať za potrebné, súbor „sk_SK.odt“ musíte poslať mailom p. Zdenkovi Podobnému (zdenop at gmail.com), alebo autorovi rozšírenia p. Júliusovi Pastierikovi (julo at linuxos.sk). Po zaslaní tento súbor vymažte, aby sa do neho pridávali už iba nové slová.

Ďakujeme týmto všetkým tým používateľom, ktorí si rozšírenie nainštalujú a pomôžu pri tvorbe dobrého slovníka pre tie Open Source programy, ktoré ho budú používať. O každej novej verzii budeme pravidelne informovať.

Internet: SK_SK_Slovnik.oxt

    • Nová verzia 23.08.2008 | 09:59
      Avatar Július Pastierik   Používateľ
      Vo štvrtok 21.8. bola zverejnená nová verzia, link na stiahnutie je ten istý. Poprosím všetkých požívateľov, keby stávajúce súbory zaslali p. Podobnému. Ďakujem.