Slovenské slovníky pre OpenOffice.org 3 po novom

26.01.2009 00:30 | Články | Július Pastierik
Od polovice januára existuje možnosť každodennej aktualizácie slovenského synonymického a antonymického slovníka. Čo preto musíte v OpenOffice.org nastaviť a urobiť?

V rozšírení slovenského jazykového slovníka „dict-sk.oxt“, ktoré je k dispozícii na stránkach extensions.services.openoffice.org/project/dict-sk sa nachádzajú spolu tri slovníky – pre kontrolu gramatiky, pre delenie slov a synonymicko-antonymický slovník. Pretože synonymický a antonymický slovník je generovaný každý deň, bolo vytvorené osobitné rozšírenie „Slovak-Thesaurus.oxt“, ktoré je aktualizované tak isto každý deň.

Pravdaže, toto rozšírenie si môžete nainštalovať paralelne popri pôvodnom rozšírení pre slovenské slovníky. V tomto prípade však nebudete mať zaručené, že OpenOffice.org pri hľadaní synoným aj skutočne použije nové rozšírenie. Prečo? Preto, lebo slová hľadá postupne v príslušných slovníkoch a pokiaľ ho nájde v jednom, v druhom ho už nehľadá.

Z uvedeného dôvodu (pokiaľ používate synonymický a antonymický slovník a potrebujete jeho častú aktualizáciu) je preto potrebné, aby ste si rozšírenie so všetkými slovníkmi odinštalovali. Samozrejme, aby ste neprišli o možnosť kontroly gramatiky, slovník pre jej kontrolu spolu so slovníkom pre delenie slov bol zaradený do nového rozšírenia „sk-spell-hyph.oxt“, ktoré je potrebné takisto nainštalovať.


Licenčné ujednanie rozšírenia „sk-spell-hyph.oxt“


Potvrdenie licenčného ujednania rozšírenia „sk-spell-hyph.oxt“

O tom, ako rozšírenia nainštalujete a odinštalujete sa zmienime iba krátko. Cez menu „Nástroje – Správca rozšírení...“ otvoríte pracovné okno „Správca rozšírení“ a potom cez tlačidlo „Pridať“ vložíte nové rozšírenie. Pokiaľ rozšírenie obsahuje licenčné ujednanie, musíte ho prejsť a prijať (čiže s ním súhlasiť), inak sa rozšírenie nenainštaluje. Rozšírenie odinštalujete tak, že naň prejdete. Vtedy sa pri rozšírení zobrazia tri tlačidlá – „Možnosti“, „Vypnúť“ a „Odstrániť“. Vlastné odinštalovanie sa prevádza cez tlačidlo „Odstrániť“.


Odstránenie rozšírenia „dict-sk.oxt“

Pozrime sa však na to, ako dokážete v správcovi rozšírení skontrolovať nové verzie rozšírení. Na toto môžete buď tlačidlo „Skontrolovať aktualizácie...“ – v tomto prípade sa skontrolujú aktualizácie všetkých nainštalovaných rozšírení. Druhá možnosť je tá, že na príslušnom rozšírení stlačíte pravé tlačidlo myši a v zobrazenom kontextovom menu vyberiete voľbu „Aktualizácia...“. Žiaľ, momentálne nie je pre slovenské slovníky možná iná, ako takáto manuálna možnosť kontroly aktualizácií.


Vyhľadanie aktualizácii rozšírenia „Slovak-Thesaurus.oxt“

Následne OpenOffice.org skontroluje, či sa na internete nachádzajú nové verzie rozšírení (samozrejme iba vtedy, ak majú v sebe zahrnutú možnosť automatickej aktualizácie). Slovenské slovníky (všetky tri verzie) toto, ako inak, obsahujú. Po nájdení nových verzií sa vypíše ich zoznam v okne „Aktualizácia rozšírení“. Vlastnú inštaláciu prevediete cez tlačidlo „Inštalovať“.


Nájdená aktualizácia rozšírenia „Slovak-Thesaurus.oxt“

Pokiaľ rozšírenie obsahuje potvrdenie licenčného ujednania (toto je zahrnuté v rozšíreniach „dict-sk.oxt“ a „sk-spell-hyph.oxt“), musíte ho aj v prípade aktualizácie najprv odsúhlasiť. Rozšírenie „Slovak-Thesaurus.oxt“ potvrdenie licenčného ujednania neobsahuje a preto sa nainštaluje ihneď. Po úspešnej inštalácii sa v pracovnom okne „Stiahnuť a inštalovať“ zobrazí výpis „Bez chýb.“. V prípade iného výpisu (napríklad z dôvodu výpadku internetového spojenia počas sťahovania) je potrebné aktualizáciu zopakovať.


Úspešne dokončená aktualizácia rozšírenia „Slovak-Thesaurus.oxt“


Zobrazená nová verzia rozšírenia v správcovi rozšírení

Nakoniec je potrebné, ako pri inštalácii všetkých rozšírení, reštartovať OpenOffice.org. Pre tých používateľov, ktorí doteraz nevedia, ako sa používajú príslušné slovníky iba pripomíname, že kontrolu gramatiky spustia cez menu „Nástroje – kontrola preklepov a gramatiky“ (klávesová skratka „F7“) a synonymicko-antonymický slovník otvoria cez menu „Nástroje – Jazyk – Slovník synoným...“ (klávesová skratka „Ctrl+F7“).


Kontrola gramatiky (klávesová skratka „F7“)


Použitie synonymického slovníka (klávesová skratka „Ctrl+F7“)

Slovenské slovníky pre OpenOffice.org: www.sk-spell.sk.cx/openofficeorg-sk