Spolupráca SKOSI so slovenskou Mozilla komunitou

14.05.2006 12:56 | Články | Tlačová správa

Medzi ďalšie podporované OSS projekty pribudne Mozilla.sk. Pripravujeme služby na zjednodušenie prekladov, mirrory a propagáciu. Týmto krokom sa portfólio podporovaných produktov rozšíri o podstatné riešenia ako napr. populárny prehliadač internetových stránok Firefox, či jednoduchý program na riešenie elektronickej pošty Thunderbird.

"Pre projekt Mozilla.sk, ktorý sa neustále vyvíja, je spolupráca so SKOSI ďalším dôležitým krokom do budúcnosti. SKOSI - Slovenská Open Source Iniciatíva - je oficiálna organizácia, ktorá sa zaoberá presadzovaním softvéru s otvoreným zdrojovým kódom na Slovensku. Medzi partnerov SKOSI patria dôležité slovenské projekty, ktoré sa venujú podpore, prekladu a propagácii slobodného softvéru u nás. Je to pre nás česť aj zadosťučinenie, že môžeme patriť do tohto tímu. Nášmu projektu doteraz chýbala podpora oficiálnej organizácie a spolupráca so SKOSI má význam hlavne pre ďalšie šírenie výsledkov nášho úsilia do širších sfér..."
Radovan Bukóci a Branislav Rozbora za Mozilla.sk

"Dôležitou súčasťou OSS komunity sú práve projekty Mozilla Foundation, preto chceme rozširovať používanie tohto legálneho software pri našich projektoch, propagácii a zároveň zjednodušovať jeho používanie občanmi SR."
Ján Husár zo SKOSI