Spriateľme sa s príkazovým riadkom

Ešte stále sa nepriatelíte s príkazovým riadkom Linuxu? Stále vám pojmy ako shell či bash nič nehovoria? Tento článok má za úlohu vás naučiť elementárne vlastnosti, pojmy a príkazy v linuxovom príkazovom riadku. Budeme sa venovať základným príkazom pre prácu s adresármi a súbormi a ich editáciu.

Príkazový riadok (alebo tiež shell) je používateľské rozhranie pre prácu s operačným systémom. Shell interpretuje príkazy, ktoré mu my zadávame a spúšťa programy, ktoré komunikujú s jadrom. No a jadro pristupuje k hardwaru a vykonáva, čo sme mu my zadali (napríklad maže súbory na pevnom disku). My sa budeme venovať najpoužívanejšiemu linuxovému shellu - BASHu. Medzi iné shelly patria TENEX C shell (tcsh), Korn shell (ksh) či Almquist shell (ash). V prvých verziách Unixu sa využíval Bourne shell (sh) a v dnešnej dobe každý operačný systém vychádzajúci z Unixu má nejaký ekvivalent Bourne shellu. V Linuxe to je, ako som už spomínal, najčastejšie BASH, ktorý je s Bourne shellom kompatibilný, ale je oveľa bohatší na funkcie. BASH (Bourne-again shell) bol naprogramovaný v roku 1987 Brianom Foxom ako súčasť projektu GNU. V grafických prostrediach Linuxu existujú grafické emulátory terminálu, napríklad v KDE to je program konsole, ktorý si môžeme v nastaveniach schém upraviť napríklad aj tak ako to vidíte na mojom screenshote.

Konsole v KDE
Konsole - emulátor terminálu v KDE

No... dúfam, že som vás na začiatok neodradil množstvom cudzích slov, a tak sa môžeme pustiť do základov práce s BASHom.

Na začiatok ešte pár najzákladnejších informácií, ktoré si dobre zapamätajte:

 • Linux má inú adresárovú štruktúru
 • Linux je "case sensitive", rozlišuje veľkosť písmen, čiže mu nie je jedno, či názov príkazu, súboru alebo adresára napíšete Takto, TAKTO, takto alebo TaKtO :)
 • vo Windowse sa jednotlivé zložky oddeľovali opačnou lomkou "\", v Linuxe sa oddeľujú klasickou "/".
 • aktuálny adresár (čiže adresár, v ktorom "sa nachádzame") môžeme zapísať takto "./". Domovský priečinok aktuálne prihláseného používateľa môžeme zapísať znakom "~" (vyslovuje sa "tilda" a napíše sa kombináciou kláves pravý Alt + A).
 • príkaz sa skladá z tela a spravidla aj rôznych parametrov

Tu je na mieste spomenúť niekoľko vlastností linuxových shellov (v našom prípade BASH), ktoré nám vedia výrazne urýchliť prácu v príkazovom riadku:

Prvou je história použitých príkazov, ktorú niektorí zaiste poznáte aj z MS DOS-u. Pohybuje sa v nej pomocou šípok hore a dole. Tieto príkazy je možné, samozrejme, editovať a znovu spúšťať.

Druhou vlastnosťou, na ktorú si určite rýchlo zvyknete, je dopĺňanie názvov príkazov, súborov a adresárov pomocou klávesy TAB. Ak máme v aktuálnom adresári súbory tux.png a penguin.png, napíšeme napríklad príkaz rm -i t a stlačíme TAB, BASH doplní celý názov súboru na rm -i tux.png. Prvé znaky mena súboru (resp. priečinku, príkazu) ho však musia jednoznačne identifikovať. Preto, ak by sme mali v adresári súbory croatia01.jpg, croatia02.jpg a croatia03.jpg, zapísali príkaz rm -i c a stlačili TAB, BASH by nám meno súboru doplnil až do miesta, kde sa tieto súbory líšia, čiže na rm -i croatia0. Ak v tomto momente klávesu TAB stlačíme ešte raz, vypíšu sa nám všetky súbory, ktoré začínajú na "croatia0":

ondrej@susanne:~/fotky$ rm -i croatia0 TAB
croatia01.jpg croatia02.jpg croatia03.jpg
ondrej@susanne:~/fotky$ rm -i croatia0

Teraz by sme mohli napísať napríklad "2", stlačiť opäť TAB a meno súboru by sme mali kompletné aj s príponou. Presne to isté sa dá robiť aj v prípade príkazov - dopĺňať ich mená či vypisovať všetky, ktoré sa začínajú na zadané znaky. Ak v tom získate istú prax a zručnosť, budete v shelli vedieť podstatne rýchlejšie prechádzať adresármi a vykonávať rôzne operácie so súbormi ako v nejakom grafickom súborovom manažérovi.

Základné príkazy BASHu a ich použitie

cd (z anglického change directory - zmeň adresár) - použitie príkazu je jednoduché - cd a adresár, kde chceme vojsť. Ak sa chceme posunúť o adresár vyššie, zadáme príkaz cd .. (medzera + dve bodky).

ondrej@susanne:/home$ cd ondrej/fotky/
ondrej@susanne:~/fotky$

Na zistenie názvu a cesty priečinku, v ktorom sa nachádzame, použijeme jednoduchý príkaz pwd (z angl. print working directory).

ondrej@susanne:~/fotky$ pwd
/home/ondrej/fotky

Nový adresár vytvoríme pomocou príkazu mkdir (z angl. make directory). Napríklad "mkdir Dokumenty" vytvorí adresár Dokumenty v aktuálnom adresári. Prázdny priečinok odstránime príkazom "rmdir Dokumenty" (remove directory). Ak obsahuje ďalšie súbory, BASH vyhlási rmdir: `Dokumenty/': Directory not empty, a preto ho musíme zmazať príkazom rm -r Dokumenty/ (viac o príkaze rm sa dočítate ďalej).

ls (z angl. list) - tento príkaz sa používa na výpis adresárov a súborov zo zadaného adresára.

ondrej@susanne:/home$ ls ondrej/fotky/
2005 croatia01.jpg croatia02.jpg croatia03.jpg

Ak chceme vypísať obsah aktuálneho adresára, stačí zadať iba príkaz ls. Tento príkaz má aj niekoľko zaujímavých argumentov:

 • -a - vypíšu sa aj skryté súbory a adresáre (čiže tie, ktorých meno začína bodkou)
 • -l - detailný výpis aj s právami, dátumom zmeny, veľkosťou súborov atď.
 • -F - na koniec názvu súboru sa pridá znak, ktorý bude charakterizovať typ súboru (napr. "/" pre adresár, "*" pre spustiteľný súbor...)
 • -R - obsah sa vypíše rekurzívne, čiže vrátane obsahu podadresárov
 • -h - pri tomto argumente sa veľkosť súboru nebude vypisovať v bytoch, ale v kB, MB, GB
 • --color - adresáre a rôzne typy súborov budú farebne rozlíšené
ondrej@susanne:~/fotky$ ls -lFh --color
total 2.6M
drwxr-xr-x 2 ondrej ondrej 4.0K 2005-08-10 13:39 2005/
-rwxr-xr-x 1 ondrej ondrej 840K 2005-08-10 13:37 croatia01.jpg*
-rwxr-xr-x 1 ondrej ondrej 973K 2005-07-21 13:30 croatia02.jpg*
-rwxr-xr-x 1 ondrej ondrej 780K 2005-07-13 09:26 croatia03.jpg*

Ako vidíte, ls má mnoho nádherných argumentov :). Viac nájdete v man ls.

Pri tomto príkaze si spomenieme aj funkciu zástupných znakov. Ak chceme zobraziť trebárs všetky súbory začínajúce sa na písmeno a, zadáme príkaz ls a* (znak "*" nahrádza ľubovoľný počet znakov v mene súboru). Ak by sme zadali príkaz ls a?, vypísali by sa nám všetky súbory začínajúce sa na a, ktoré majú v názve dva znaky (pretože znak "?" nahrádza práve jeden znak v mene súboru). Zástupné znaky sa využívajú aj v mnohých iných príkazoch (napr. cp, mv, rm).

cp (z angl. copy) - pomocou tohto príkazu môžeme kopírovať súbory a adresáre. Použitie: "cp [argumenty] /zdrojovy/adresar /cielovy/adresar".

 • -i - bude sa vyžadovať potvrdenie prepísania súboru rovnakého mena
 • -r - rekurzívne kopírovanie (čiže aj obsah podadresára)

mv (z ang. move) - príkaz na presúvanie súborov a adresárov. Syntax je podobná ako pri cp, ale príkaz mv napríklad nemá argument -r (rekurzívne), pretože by nemal význam :). Takisto sa používa aj na premenovanie súborov:

ondrej@susanne:~/fotky$ mv croatia01.jpg na_plazi.jpg

rm (z angl. remove - odstrániť) - príkaz na odstránenie súborov a adresárov. Niektoré dôležité argumenty tohto príkazu sú identické ako argumenty predchádzajúcich príkazov:

 • -r - rekurzívne mazanie, tzn. aj podadresáre so súbormi
 • -i - bude vyžadovať potvrdenie každého zmazania
 • -f - argument, po ktorom nebudú potrebné žiadne potvrdenia a nebudú sa zobrazovať žiadne výpisy

V niektorých distribúciách sa príkaz rm zvykne "aliasovať" na rm -i (čiže ak zadáte rm, príkaz prebehne aj s argumentom -i), aby sa predišlo nešťastnej strate dát, ktorá môže mať neblahé následky. Zaiste niektorí z nás poznajú ten pocit beznádeje a paniky po nenávratnej strate dát :). Možno ste sa už stretli s príkazom rm -rf /. Ak ho spustí root, obsah všetkých diskov ("/") bude rekurzívne ("-r") zmazaný bez akéhokoľvek potvrdzovania ("-f"). Preto ho použite len v prípade, že naozaj viete, čo robíte. Tento príkaz je aj častým predmetom rôznych vtipov, tak si dajte pozor, aby ste ním neboli aj vy ;).

more - príkaz slúžiaci na zobrazenie textového súboru.

man - tu nájdete všetky podrobnosti ohľadom každého príkazu, man prikaz vám totiž zobrazí podrobný manuál. Pohybuje sa v ňom šípkami hore a dole a ukončuje sa klávesom Q.

emacs - veľmi dobrý textový editor, určite sa vám zíde, keď budete potrebovať editovať nejaké konfiguračné súbory v shelli a nebudete pri tom mať grafické prostredie. Je pomerne nenáročný na obsluhu. Stačí si zapamätať, že menu vyvoláte pomocou F10 :). Samozrejme, potrebujete ho mať nainštalovaný.

links - textový internetový prehliadač. Takisto ako emacs, je potrebné ho zvlášť nainštalovať. Zaiste ho využijete pri vyhľadávaní problémov v googli :) Menu sa zobrazí klávesom ESC.

V tomto článku som vám chcel predstaviť linuxový príkazový riadok - BASH - a jeho najzákladnejšie použitie. Viac nájdete v manuálových stránkach jednotlivých príkazov. Verím, že sa už v Linuxe aj bez grafického prostredia nestratíte.

Tento článok si môžete stiahnuť aj v PDF formáte.

  • Pruhledna tlacitka uloh 10.08.2005 | 20:12
   Avatar SuSEr SuSE, Kubuntu  Používateľ
   Chtel bych se zeptat, jak autor dosahl pruhlednych tlacitek uloh v kickeru. Uz to zkousim dost dlouho a uspesny nejsem. Diky
   • Re: Pruhledna tlacitka uloh 10.08.2005 | 21:14
    Avatar Ondrej Hučko Kubuntu  Používateľ
    Pomocou malého programčeku Taskbar v2 - http://kde-look.org/content/show.php?content=16261.
    • Re: Pruhledna tlacitka uloh 15.08.2005 | 12:13
     rooter   Návštevník
     kliknes pravim na panel, daz upravit panel potom daz vzhlad, nastavis priedvitny-ano, potom das styl a nastavis farbu a uroven tonovania. pod mandrivou
  • rm -i 12.08.2005 | 15:48
   Avatar [Jooky] Gentoo  Používateľ
   Ja by som este podotkol ze aliasovat rm na rm -i je trosku dost nebezpecne. Uzivatel si moze zvyknut na spravanie sa rm v interaktivnom mode a potom ked prejde k inemu pc, alebo sa nahodov nenacita profil, moze spravit nieco co bude potom dost lutovat. Bezne sa doporucuje tieto nebezpecne prikazy aliasovat s bespecnimy prepinacmi na nejake napr. z MS-DOS. Cize rm -i na del ...
   • Re: rm -i 14.09.2005 | 22:00
    x   Návštevník
    No vo vacsine redhatoidnych distrubucii mas rm aliasovane ako rm -i. Inak tvjoa myslienka je trochu diskutabilna a ma minimalne dva uhly pohladu :-)
  • Ja len nieco... 16.08.2005 | 13:26
   /dev/null/ (alias cierna diera)   Návštevník
   Preco si tam slahol slovensku lokalizaciu?? :( Ved tym urazas Linux :(, ale nevadi, ved to robis asi preto aby to citatelia pochopili :)
   • Re: Ja len nieco... 16.08.2005 | 21:35
    Avatar Ondrej Hučko Kubuntu  Používateľ
    Nerozumiem, čo je na lokalizovanom KDE urážlivé :).
  • :) 16.08.2005 | 21:34
   Dadka   Návštevník
   Supis clanok Ondrik...:)
  • instalacia v Linuxe 20.08.2005 | 11:48
   Rio   Návštevník
   preco nikde nieje(co sa tika Linuxu) na tejto stranke znazornena instalacia programov(nie balickov)?Preze som si zacal s linuxom uz skor ale ked som chcel nainstalovat nejaku linuxhru tak same rozbalovanie a ....navody pisu nieco o prikazovom riadku,preto by sa hodila nejaka ukazka(aspon screenhoty)
   • Re: instalacia v Linuxe 20.08.2005 | 12:24
    Avatar Ondrej Hučko Kubuntu  Používateľ
    O tejto téme sa u nás už niečo písalo - http://www.linuxos.sk/clanok.php?clanokid=10
  • oneee... 22.08.2005 | 11:41
   dghemo   Návštevník
   aby som aj ja prispel otazkou, ako si rozbehal tu superkarambu aj s tym pluginom na pocasie, ja som to uz skusal a nejak mi to nechodi, resp mam spustenu karcu v nej otvoreny plugin a nic... ;-)) Nie ze by som si s tym nejako brutalne lamal hlavu, ale vyzera to celkom sympaticky
   • Re: oneee... 23.08.2005 | 14:49
    bufly   Návštevník
    Tiez by ma to zaujimalo ...
    • Re: oneee... 23.08.2005 | 14:53
     Avatar Ondrej Hučko Kubuntu  Používateľ
     Stiahnite najnovšiu superkarambu, skompilujte, potom stiahnite najnovšiu verziu pluginu liquid weather ++ a otvorte ho v nej :). Zložité? :)
  • dike$ 23.08.2005 | 23:03
   Avatar ice Fedora Core 2  Používateľ
   Moc dik, toto je clanok pre mna ako vysity.
  • PDF format 30.08.2005 | 20:24
   Kapo   Návštevník
   Nebolo by mozne tieto clanky sprostredkovat aj v PDF formate?? alebo aj PS by nebolo zle.. Dakujem..
   • Re: PDF format 31.08.2005 | 16:48
    Avatar Ondrej Hučko Kubuntu  Používateľ
    Na váš podnet som pripravil tento článok v PDF. Na konci článku je URL. Ešte porozmýšľam, či všetky články spojím do jednej PDF príručky... Ak áno, tak zrejme až vtedy, keď ich tam bude viac.
  • dalsie pokracovanie? 30.08.2005 | 20:26
   Kapo   Návštevník
   Este by som potreboval vediet, ci sa pripravuju aj dalsie clanky ohladom linuxoveho terminalu..
   • Re: dalsie pokracovanie? 31.08.2005 | 14:25
    Avatar artrophy fedora core 4  Používateľ
    jj este by sa hodilo dake pokracovanie
  • Diki 31.08.2005 | 19:28
   Avatar Dávid Kovács Slackware  Používateľ
   Dakujem, bolo to mi uz nuteni tie veci sa naucit. Nechcete tuto clanku pokracovat?
   Dávid Kovács [ Davs ] - Slackware 11.0
  • Tak to hej! 02.09.2005 | 00:48
   palo   Návštevník
   Vdaka za perfektne prehladny clanok. Jasny styl vysvetlenia. Neviem anglicky, super, ze ktosi vysvetluje "po nasom". Co tak pokracovat?
  • Otazka 06.09.2005 | 15:42
   Laco   Návštevník
   Prosim vas viete mi poradit?? Kupil som si apple i book ,mam tam nainštalovany Linux ... dlho som s nim nepracoval a zabudol som heslo pristupu.. vie mi niekto poradit ako sa don dostanem ?? bez preinstalovania??? Dik lafa79@post.sk
   • Re: Otazka 06.09.2005 | 15:51
    Avatar dusan Arch Linux + Openbox  Používateľ
    Presne toto s riesilo vo fore. Su dve moznosti: nabootovat system z Live-distribucie, pripojit particiu, zmenit subor s heslami, alebo spustit system v jednouzivatelskom rezime a zmenit heslo prikazom passwd root.
  • pocasie 07.09.2005 | 22:37
   Endman   Návštevník
   chcem sa spytat ze ako sa vola program na to zobrazovanie pocasia na desktope
   • Re: pocasie 07.09.2005 | 23:16
    kizman   Návštevník
    Si slepý?čítaj diskusiu :-)
    • Re: pocasie 07.09.2005 | 23:16
     Avatar Ondrej Hučko Kubuntu  Používateľ
     Prečítajte si príspevky vyššie.
  • sorry 11.09.2005 | 17:25
   Endman   Návštevník
   sorry, ospravedlnujem sa
  • odkazy 29.10.2005 | 19:16
   55.lukas   Návštevník
   Pekný článok. Môžete mi však poradiť ohľadom jednej veci: Keď si spúšťam napr. nejaké aplikácie cez konozlu nechce sa mi zakaždým vypisovať názov a príkaz napr. typu ./mp3blaster Dá sa aj na toto vytvoriť odkaz ktorý by vykonal ten príkaz, ak áno, tak ako?
   • Re: odkazy 20.02.2006 | 20:26
    Avatar Tomáš Srnka Barz čo, už asi všetko  Administrátor
    hm, napisat si skript a ten ulozit v /usr/bin a spustat len ten skript (no ked bude mat meno H tak sa to snad da prezit :)) alebo spravit alias
    Dlho som robil linuxos.sk, neskôr založil vpsFree.cz, posledných pár rokov ako tech. riaditeľ vo Websupporte
    • Re: odkazy 26.11.2006 | 16:51
     ←   Návštevník
     Ked v konzole stlacis sipku hore listujes historiu prikazov. Po nalistovani uz len enter.
  • pdf clanky 12.09.2005 | 15:19
   Avatar mathio debian  Používateľ
   pokial viem tak php alebo apache by mal mat plyugin alebo library na automaticke vytvraranie PDF suborov
   RTFM! Len najpr treba najst ten spravny FM...
   • Re: pdf clanky 02.04.2006 | 01:32
    maly_pitbul   Návštevník
    Mas pravdu. PHPcko celkom na vybrnu zvlada PHP dokumenty. Ci uz citanie alebo vytvaranie. http://sk2.php.net/manual/sk/ref.pdf.php
  • nemajú NÁHODOU počítače UĽAHČOVAŤ život? 19.12.2005 | 21:43
   cibo   Návštevník
   prečítal som si článok o príkazovom riadku. vyskytuje sa tam niekoľko desiatok kláv. skratiek, kt. si treba pamätať alebo si ich zoznam vyvesiť vedľa monitoru... už sa teším na ďaľšie zlepšováky made in linux, najlepšie asi bude kúpiť si notes a ceruzu..?!
   • Re: nemajú NÁHODOU počítače UĽAHČOVAŤ život? 22.01.2006 | 14:07
    Avatar hlavo debian, QNX  Používateľ
    klavesove skratky v tom clanku takmer nie su... su tam prikazy s argumentami, keby si si poriadne precital ten clanok, tak tam vidis prikas #man tj. napises v konzole #man a vsetky argumenty ti vypise. a popri pouzivani sa ich aj tak naucis :)
   • Re: nemajú NÁHODOU počítače UĽAHČOVAŤ život? 23.05.2007 | 16:03
    Stano   Návštevník
    nemusis nic ani si ich pamatovat ;o)) ked si zapamatujes, tak ti to len ulahci zivot, si myslis, ze iny os klavesove skratky nema ;o))
  • Mysql 26.02.2006 | 11:56
   Kubik   Návštevník
   Chcel by som sa optytat ako zistim, ze mi naozaj bezi mysql server.Postupoval som takto: 1.stiahol som si potrebne baliky a nainstaloval som ich 2. v terminaly som dal prikaz: "service mysql start" a vypisolo mi "OK" 3.chcel som spustit mysql a vypisalo mi: Can't connect to local MySQL server through socket '/var/lib/mysql/mysql.sock' Za odpoved dakujem!
  • instalacie 14.05.2006 | 13:08
   novacik   Návštevník
   Mam Mandrivu 2006, nemam problem nainstalovat balíky typu rpm, ale prosim poradte mi doslova po lopate ako nainstalovat napr. tento subor: kdeartwork_3.3.2.orig.tar.gz , precital som si sice jeden clanok na tomto serveri o instalacii ale nic som z toho nepochopil, vopred dakujem!
   • Re: instalacie 03.06.2006 | 21:41
    Whistler   Návštevník
    Spust si Terminal (consolu) kliknutim na adresar toho balicka (niekde rozbaleny) a napis ./config , potom make a nakoniec make install ,mal by si byt uspesny ak ti netreba ziadne kniznice.Popripade skus program najst v SoftwareManagery
    • Re: instalacie 12.08.2009 | 03:10
     peter   Návštevník
     uz par dni sa pokusam nainstalovat ovladace wpa_supplicant.0.6 9 uz pri hladani suboru mi vyhodi na terminali toto ?peter@peter-asus:~$ /desktop/wpa_supplicant
     bash: /desktop/wpa_supplicant: No such file or directory
     peter@peter-asus:~$ /etc/desktop/wpa_supplicant
     bash: /etc/desktop/wpa_supplicant: No such file or directory
     peter@peter-asus:~$

     mam nainstalovane ubuntu skusil som to aj zakladnou formou
     peter@peter-asus:~$ sudo aptitude install wpa_supplicant
     [sudo] password for peter:
     Reading package lists... Done
     Building dependency tree
     Reading state information... Done
     Reading extended state information
     Initializing package states... Done
     Couldn't find any package matching "wpa_supplicant". However, the following
     packages contain "wpa_supplicant" in their description:
     wpagui
     Couldn't find any package matching "wpa_supplicant". However, the following
     packages contain "wpa_supplicant" in their description:
     wpagui
     No packages will be installed, upgraded, or removed.
     0 packages upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 129 not upgraded.
     Need to get 0B of archives. After unpacking 0B will be used.
     Reading package lists... Done
     Building dependency tree
     Reading state information... Done
     Reading extended state information
     Initializing package states... Done
     a to iste mi robi aj pri flash player co mi moyte poradit ?
  • printscreen 07.08.2006 | 21:56
   Dolar   Návštevník
   k tomu obrazku. Ako sa v linuxe spravi printscreen? Dakujem
   • Re: printscreen 03.11.2006 | 16:29
    feips.rv   Návštevník
    medzi grafikou mas program ksnapshot ten to secko spravi wes si nastavit aj o kolko sekund ma zachytit a kde ulozit
  • cli 09.12.2006 | 16:16
   tick-tack   Návštevník
   ked mam pristup iba k win, viete niekto o nejakom free unix severi , kde sa da pripojit cez telnet, alebo ssh / najlepsie anonymous /. Potrebujem si osdkusat tie prikazy niekde a buhuzial vlastny comp zatial nemam :((
  • vsetko 16.12.2006 | 14:03
   newcommer   Návštevník
   Ako si nainstalujem drivery na Grafiku v linuxe niekomu sa to bude zdať ,ako blbá otáyka ale ja len zacínam v linuxe:/ dakujem
  • thanx 16.12.2006 | 16:15
   Avatar dynamiteboy SuSe  Používateľ
   super clanok ... pomozu dobre rady skusenych..ani profak mi to v skole lepsie nevysvetlil ..thanx a lot ondrej
   • Re: thanx 29.12.2006 | 18:07
    Avatar Ondrej Hučko Kubuntu  Používateľ
    Vdaka :).
  • super clanok 08.05.2007 | 22:25
   begginer   Návštevník
   Ako som pochopil, clanok je urceny nam "lamam" :) ale ja by som skor privital viac info o adresarovej strukture.. nejak si od c:\ neviem odvyknut.. a toto sa mi zda neprehladne.. neviete o clanku alebo nechystate clanok, ktory by vysvetloval aspon zakladnu logiku - mam v tom dost hokej.

   ...a tiez by mozno pomohlo porovnanie tychto prikazov s MS DOS prikazmi aj s parametrami.. existuje nieco take ako slovnik DOS - SHELL?
  • distro? 15.10.2007 | 03:56
   ekvivalent   Návštevník
   co to mas za distribuciu na tom screenshote, som "lama" eheh ale paci sa mi ta spodna lista, vlastne celkove prevedenie je to podarene.. ako na to?! :) poradite niekto co za distribucia, pripadne kde sa to da nastavit setko resp. ktore programy na to pouzit?? :)
  • dik 13.06.2008 | 15:38
   B0D_Mr4ZU   Návštevník
   pekny clanok :) som sa nieco naucil :)
   s linuxom som zacal nedavno, (teda s desktopom) mam aj server na ktorom bezi ubuntu server 8.04 a na desku mam Fedoru 9 a som spokojny este raz dik za clanok ;)
  • Tlaciaren 24.01.2009 | 21:31
   Habo   Návštevník
   Nevedel som kde to strcit tak to dam tu...
   Prosim vas neviete ako instnem (presnejsie nastavim alebo opravim...) tlaciaren hp deskjet 845c v linuxe Ubuntu (8.10 ak sa nemylim) verziu jadra si nepamatam ale mala by byt najnovsia...
   Ono aby bolo jasne tlaci to ale hovadiny (typu %mdj%kfnb5gd4hf4hg3) nieco ako ked otvorite binarny subor v dakom notepade :)
   Tak prosim pomozte (inak som fanusik Linuxu a vo win xem pracovat iba minimalne, uplny zaciatocnik nie som uz nieco viem ale napr konzolu moc neovladam - presnejsie pozna iba par prikazov)
   A bol by som rad keby ste okrem navodu pridali vysvetlenie ako/preco aby som nebol vytrety :)
   Diki za kazdu pomoc
  • BUG *CASE SENSITIVE* BUG 04.04.2009 | 00:36
   eat   Návštevník
   Zdravim,

   nasiel som dost velku nezrovnalost v clanku, neviem odkedy je linux presnejsie bash case sensitive, mam debian lenny && gentoo 2.5.25 intel i686 obe platformy, bash (bourne again shell) a pouzivam xterm. test som dokonca robil aj v konsole a stale nebol bash case sensitive..

   test: PING google.com => error
   mkdir LAMA && cd lama => error
   mkdir jEleN && cd jelen => error
   mC => error
   ls -LAf => bad parametre

   kua tak ako autor clanku dosiel nato ze "linux" je case sensitive?
   fixnite to prosim a dik za priestor...
   • Re: BUG *CASE SENSITIVE* BUG 12.10.2009 | 18:39
    nab   Návštevník
    kym nieco tresnes tak si to over
    LAME FOREVER