Test kompatibility OpenOffice 1.1 a MS Office

09.12.2004 17:58 | Články | Ondrej Hučko

Ako je to s kompatibilitou medzi OpenOfficom a MS Officom? Na túto dôležitú otázku sa pokúsime dať odpoveď v nasledujúcom článku. Testovali sme dva najpoužívanejšie programy z kancelárskeho balíka - textový procesor a tabuľkový kalkulátor.

 

 Kvalitný kancelársky balík je veľmi dôležitou súčasťou operačného systému. Keďže na trhu kancelárskych balíkov má monopol Microsoft, konkurenčné programy sa musia snažiť s ním udržať čo najlepšiu kompatibilitu. Podľa názoru mnohých sa to najlepšie darí známemu balíku OpenOffice.org, ktorého nová verza 1.1 je na vysokej kvalitatívnej úrovni. My sme si dali za úlohu otestovať kompatibilitu medzi dvoma najznámejšími kancelárskymi balíkmi v niekoľkých testoch.


I. MS Word - OpenOffice Writer

Najpoužívanejší program z kancelárskeho balíka je nepochybne textový procesor. V prvom teste sme vytvorili textový dokument v MS Worde 2000 bez makier a prvkov VBA, uložili ho do dokumentu *.doc a otvorili v OpenOffice Writer.

 

 

 

 


Výsledky sú uvedené v tabuľke. V prvom stĺpci je uvedený prvok, ktorý sme vytvorili v MS Office a napravo je uvedené, ako si s tým poradil Open Office. Hodnotiace čísla od 1 - 10 znamenajú kvalitu zobrazenia a kompatibility (10 - bezchybná, 0 - žiadna)

 

 

 

 

Prvok
OpenOffice.org Writer
Fonty, veľkosti fontov
10
Vlastnosti písma - B, I, U
10
Farebné vyznačenia textu
10
Efekty textu (blikanie, bežiaci rámček...)
0
Hypertextové odkazy
10
Číslované zoznamy
9
Obrázky, ich poloha
10
Tabuľka
10
Záhlavie, zápätie
10
Relatívna dátová oblasť (aktuálny dátum, čas)
10

tabuľka 1

Kompatibilita Wordu a Writeru je na vysokej úrovni. Až na niekoľko maličkostí (viď tabuľka vyššie) Open Officu nerobilo problém načítať dokument MS Wordu. Rovnaké výsledky boli dosiahnuté aj vtedy, keď sme vytvorili dokument v OpenOffice Writeri a otvorili ho vo Worde.

II. MS Excel - OpenOffice Calc

V našom druhom teste sme vytvorili dokument v MS Exceli 2000 s bežne používanými objektami a funkciami ako je tabuľka, grafy, vzorce.

 

 

 

 

 


Výsledky sú uvedené v tabuľke. V prvom stĺpci je uvedený prvok, ktorý sme vytvorili v MS Office a napravo je uvedené, ako si s tým poradil Open Office.

 

 

 

 

Prvok
OpenOffice.org Calc
Fonty, veľkosti fontov
10
Vlastnosti písma - B, I, U
10
Tabuľka (farebné označenia, ohraničenia)
10
Grafy (typ, popisky, legenda, pozadie)
8
Hypertextové odkazy
10
Wordart
8
Relatívna dátová oblasť (aktuálny dátum, čas)
10
Vzorce
10
Formát buniek
10
Komentáre
10

tabuľka 2

Z tabuľky 2 vidíme, že aj komatibilita Excelu a OpenOffice Calcu je celkom slušná, aj keď musíme povedať, že testovaný dokument je pomerne jednoduchý, obsahuje základné funkcie a jednoduché vzorce. Väčšinu dokumentov z Excelu OpenOffice Calc otvorí takmer bezchybne. V našom teste pri koláčovom grafe zobrazilo namiesto oranžovo - čierneho šikmého prechodu oranžovo - biely. Veľkosť písma u popiskov a legendy bola trochu malá, ale to sa dalo ľahko upraviť. Stĺpcový graf OpenOffice Calc zobrazil trochu šikmejšie a priestorovejšie ako bol vytvorený v Exceli. Ostatné objekty boli zobrazené bezchybne.
Potom sme vytvorili dokument v OpenOffice Calc, uložili ho do formátu xls a otvorili ho v MS Exceli. Na obrázku vľavo je OpenOffice Calc napravo MS Excel. Výsledky sú v tabuľke 3.

 

 

 

 

 


V prvom stĺpci je uvedený prvok, ktorý sme vytvorili v OpenOffice Calc a napravo je uvedené, ako si s tým poradil MS Excel.

 

 

 

 

Prvok
MS Excel
Fonty, veľkosti fontov
10
Vlastnosti písma - B, I, U
10
Tabuľka (farebné označenia, ohraničenia)
10
Grafy (typ, popisky, legenda, pozadie)
9.5
Hypertextové odkazy
10
Relatívna dátová oblasť (aktuálny dátum, čas)
10
Vzorce
10
Formát buniek
10
Komentáre
10

tabuľka 3

Tieto výsledky vyšli ešte lepšie. Graf vytvorený v Calcu bol takmer identický s tým, ktorý zobrazil Excel. Rozdiel bol iba v tom, že pôvodný graf v Calcu bol o niečo tučnejší a pozadie bolo trochu iné. Ale tieto rozdiely sú zanedbateľné. V exporte do xls sa OpenOffice Calc vyznamenal a dosiahol nadočakávanie dobré výsledky, lepšie ako v importe.