Vyjadrenie k softvérovým patentom

29.06.2005 02:20 | Články | Tlačová správa

Európska asociácia ITC priemyslu (EICTA) v dokumente Stanovisko Európskej asociácie ITC priemyslu k otázke patentovateľnosti vynálezov implementovaných počítačom vyjadrila svoj postoj k problematike softvérových patentov. V stanovisku odporúča zavedenie plnej patentovateľnosti softvéru a tvrdí, že tento krok je prospešný aj pre rozvoj softvéru s otvoreným kódom (OSS).

Ako aktívni používatelia a tvorcovia softvéru s otvoreným kódom považujeme za svoju povinnosť vyjadriť k týmto názorom svoj odmietavý postoj, a to najmä k tvrdeniam sformulovaným v časti 5 uvedeného dokumentu, v ktorom sa uvádza:

 

5. Smernica by mala v Európe zaručiť kontinuálny rast softvéru s dostupným zdrojovým kódom

Softvér s dostupným zdrojovým kódom a patenty vynálezov implementovaných počítačom môžu existovať vo vzájomnej harmónii, čo dokazujú aj minulé roky a skúsenosti z iných odvetví hospodárstva, kde sú komplementárne obchodné modely zohľadňujúce rozdiely medzi spôsobom uplatňovania práv duševného vlastníctva, bežnou praxou. Patentové úrady v Európe, Spojených Štátoch Amerických a v iných krajinách sveta za posledné dve desaťročia udelili desiatky tisícok patentov na vynálezy implementované počítačom. Navrhovaná smernica v tejto tradícii pokračuje.

Dynamický rast hnutia za dostupný zdrojový kód (Open Source Movement) v posledných rokoch dokazuje, že patenty hnutie za dostupný zdrojový kód neohrozujú. Patenty a publikované patenty v skutočnosti v oblasti softvéru s dostupným zdrojovým kódom zohrávajú dôležitú úlohu. Jasným vysvetlením princípov vynálezov implementovaných v softvéri s dostupným zdrojovým kódom dopĺňajú patenty informácie prístupné len v zdrojovom kóde, ktorý je na pojmovej úrovni často príliš zložitý. Patenty teda podporujú ďalší vývoj softvéru.

Veľa súkromných spoločností, univerzít a štátnych výskumných pracovísk aktívne podporujú hnutie za dostupný zdrojový kód a rovnako aktívne žiadajú o udelenie patentov. Je to dôkazom toho, že patenty na vynálezy implementované počítačom a softvér s dostupným zdrojovým kódom dokážu existovať vo vzájomnej harmónii.

(Koniec citátu.)

S týmito tvrdeniami nemôžeme v žiadnom prípade súhlasiť, pretože:

 

 

 

 

 1. Nie je pravda, že OSS a softvérové patenty existujú v harmónii. V skutočnosti sa tvorcovia OSS musia patentovaným technológiám dôsledne vyhýbať, pretože iný postup by viedol k porušeniu zákona.
 2. Na rozdiel od stanoviska EICTA považujeme za poľutovaniahodné, že Európsky patentový úrad pridelil desiatky tisícok softvérových patentov, pretože na základe Európskeho patentového dohovoru je patentovanie programov vylúčené.
 3. Nie je pravda, že „jasným vysvetlením princípov vynálezov implementovaných v softvéri s dostupným zdrojovým kódom dopĺňajú patenty informácie prístupné len v zdrojovom kóde“. Ako sme už uviedli, OSS sa patentovaným technológiám dôsledne vyhýba. Tak ako potom môžu patenty dopĺňať informácie prístupné v jeho zdrojovom kóde?
 4. Rovnako zavádzajúca je posledná citovaná časť, v ktorej autori tvrdia, že „veľa súkromných spoločností, univerzít a štátnych výskumných pracovísk aktívne podporuje hnutie za dostupný zdrojový kód a rovnako aktívne žiada o udelenie patentov“. Známy je postoj dvoch významných spoločností, pričom oba prípady svedčia o nevýhodnosti softvérových patentov. Prvou je IBM, ktorá ako jedna z prvých rozpoznala veľký ekonomický potenciál otvoreného softvéru. Lenže zároveň rozpoznala, že patenty sú veľkou prekážkou jeho rozvoja. Preto vyšla s iniciatívou, v ktorej uvoľnila 500 softvérových patentov pre voľné použitie v projektoch s otvoreným kódom. Druhou spoločnosťou je Red Hat, líder v oblasti distribúcie OSS a poskytovania s ním súvisiacich služieb. Vo svojom vyhlásení konštatuje, že veľkú väčšinu softvérových patentov dnes vlastní niekoľko málo firiem. Vo svete, kde sú softvérové patenty realitou (USA) bola Red Hat donútená budovať svoje vlastné patentové portfólio, aby sa mohla v prípade napadnutia prostredníctvom patentov svojimi vlastnými patentami brániť. Samozrejme, že pre vývoj otvoreného softvéru sú patenty Red Hat voľne prístupné.

Citovanú časť textu vyhlásenia združenia EICTA považujeme za pokus o „odobrenie“ softvérových patentov prostredníctvom slobodného – otvoreného softvéru.

V tejto súvislosti pozorňujeme na výzvu vedúcich osobností troch významných OSS projektov, ktorí na rozdiel od EICTA skutočne majú právo sa za otvorený softvér vyjadrovať, a to výzvu Linusa Torvaldsa, Michaela Wideniusa a Rasmusa Lerdorfa adresovanú Rade Európy. Ich výzva patenty plne odmieta a upozorňuje na nebezpečenstvá, ktoré by ich zavedenie do európskeho právneho systému prinieslo.

Sme presvedčení, že softvér treba z patentovateľnosti úplne vylúčiť. Softvérové patenty sa dnes stávajú zbraňou proti malým firmám, ktoré sú často nositeľmi technického pokroku. Bez softvérových patentov sa v Európe môže vytvoriť prostredie, ktoré bude pre rozvoj informačného priemyslu priaznivejšie ako v USA. Preto vyjadrujeme plnú podporu Stanovisku k problematike patentovateľnosti programov počítačov a Stanovisku k vývoju rokovaní v Rade Európy a Európskom parlamente o patentovateľnosti programov počítačov, ktoré vydala Slovenská informatická spoločnosť (SISp).

Podpisy (v abecednom poradí):

 

 • Juraj Bednár, publicista so zameraním na OSS
 • Ľubomír Host, fyzik, expert na informačnú bezpečnosť, vývojár OSS
 • Ján Husár, zakladajúci člen Slovak Open Source Initiative a Open Source Academy, člen Synets Open Group
 • Martin Homola, doktorand na FMFI UK, používajúci OSS pri vedeckej práci a výučbe
 • Jozef Chocholáček, hlavný analytik spoločnosti Qbizm technologies, a.s.
 • Ondrej Jombík, analytik, IT konzultant, expert na informačné technológie a telekomunikácie
 • Michal Kaukič, vysokoškolský učiteľ ŽU Žilina, používajúci OSS vo výuke a výskume
 • Kloc Marek, security consultant, expert na počítačovú bezpečnosť
 • Branislav Kločok, riaditeľ pre ekonomiku a marketing v OFZ a.s. - vedúci slovenského lokalizačného tímu OpenOffice.org
 • Peter Markoš, vedecký pracovník, používajúci OSS prostriedky pre vedeckú prácu, FÚ SAV Bratislava
 • Juraj Michálek, prezident Slovak Linux Users Group
 • Jan Odzgan, IT Security Consultant
 • Peter Palúch, zodpovedá za podporu GNU/Linux v Projekte Infovek Slovensko
 • Tibor Pittich, živnostník, systémový administrátor, konzultant, vývojár OSS
 • Helena Šamajová, vysokoškolská učiteľka, používa OSS pri výuke, ŽU Žilina
 • Miloš Šrámek, vysokoškolský učiteľ, prednášajúci problematiku OSS na FMFI UK
 • Peter Šurda, živnostník, expert na informačnú bezpečnosť, vývojár OSS
  • Demonštrácia proti sw patentom 29.06.2005 | 17:42
   mmm   Návštevník
   Všetci, ktorí nesúhlasia s prijatím smernice o softvérových patentoch sa môžu pridať k webovej demonštrácii na adrese http://wiki.noepatents.eu.org/webdemo/list.php V tejto chvíli sa už k protestu pridalo viac ako 1900 webových stránok, ktoré svoju úvodnú stránku nahradilo výzvou na odmietnutie sw patentov
  • zoznam 30.06.2005 | 19:17
   jan   Návštevník
   nestálo by za úvahu nechať zoznam podpísaných otvorený, aby sa mohli pridať ďalší ľudia?
  • Stop software patents 30.06.2005 | 19:44
   georgik   Návštevník
   Protest proti patentom podporuju stranky hostovane na serveri SkLUGu: http://www.linux.sk, http://www.sklug.sk, http://games.linux.sk
   • Re: Stop software patents 30.06.2005 | 20:05
    Avatar Tomáš Srnka Barz čo, už asi všetko  Administrátor
    Protest podporuje aj www.linuxos.sk, lenže nie nahradením úvodnej stránky, ale len bannerom(viď hore).
    Dlho som robil linuxos.sk, neskôr založil vpsFree.cz, posledných pár rokov ako tech. riaditeľ vo Websupporte
  • diakritika 02.07.2005 | 14:47
   x   Návštevník
   !!!