chromebook s mx 21

04.07.2022 | 21:45 | redhawk1975

kedze to vyzera ze GalliumOS umrel tak na chromebooku GNAWTY natrvalo (kým dožije eMMC) ostane MX.

doinštalovaných pár utilít doladený systém, na disku 6,8GB

doinstalovane spotify, chrome, librewolf, stellarium

odinstalovany firefox, thunderbird, vim, virtualbox, hry.

Medzi obľúbenými (0)