webkamera Logitech v 8.04

Sekcia: Hardware a Drivery 28.09.2008 | 18:24
Avatar rudHas ubuntu 10.10  Používateľ
Ako oživím webkameru Logitech v Ubuntu 8.04

http://www.logitech.com/index.cfm/480/3383&cl=roeu,en
http://rudhasweb.ic.cz/
  • Re: webkamera Logitech v 8.04 28.09.2008 | 22:04
   Avatar lime Debian 3, Red Hat 6, Fedora Core 3  Používateľ
   root#:/usr/src# lsusb
   Bus 005 Device 001: ID 0000:0000
   Bus 001 Device 004: ID 0b38:0003
   Bus 001 Device 001: ID 0000:0000
   Bus 004 Device 002: ID 046d:c03e Logitech, Inc. Premium Optical Wheel Mouse
   Bus 004 Device 001: ID 0000:0000
   Bus 003 Device 002: ID 046d:08da Logitech, Inc.
   Bus 003 Device 001: ID 0000:0000
   Bus 002 Device 001: ID 0000:0000

   aptget install build-essential linux-headers-2.6.xx

   apt-get install mplayer mencoder


   1. gspcav1-20071224.tar.gz

   make && make install

   nahrat modul

   modprobe gspca

   #vidim sa na monitore
   mplayer tv:// -tv driver=v4l:width=640:height=480:device=/dev/video0

   #nahravanie
   mencoder tv:// -tv driver=v4l:width=320:height=240:device=/dev/video0 -ovc lavc -o webcam.avi

   #nahravanie aj audio
   mencoder tv:// -tv driver=v4l:width=320:height=240:device=/dev/video0:forceaudio:adevice=/dev/dsp1 -ovc lavc -oac mp3lame -lameopts cbr:br=64:mode=3 -o webcam.avi
   Prejdite z modrej obrazovky k linuxu :))
   • Re: webkamera Logitech v 8.04 29.09.2008 | 10:59
    Avatar rudHas ubuntu 10.10  Používateľ
    Prosim ta pekne od__začiatku .Čo stím prvím riadkom root#:/usr/src# lsusb ?
    Dakujem .lebolama.
    http://rudhasweb.ic.cz/