VirtualHost@sudbomeny

Sekcia: Konfigurácia 20.07.2009 | 22:01
Avatar DjBass Debian  Používateľ
Zdravím, potreboval by som trochu pomôcť s nakonfigurovaním apache. Mám takýto VirtualHost.

<VirtualHost *:80>
ServerAdmin djbass789@gmail.com
ServerName domena.net
ServerAlias www.domena.net
DirectoryIndex index.html index.php
php_admin_value open_basedir /var/www/dome­na.net/:/tmp/
VirtualDocumentRoot /var/www/dome­na.net/www/
ErrorLog /var/www/dome­na.net/logs/e­rror.log
CustomLog /var/www/dome­na.net/logs/ac­cess.log combined </VirtualHost>

V zložke /var/www/dome­na.net/ mám vytvorené 4 zložky (tmp, www, sub, logs).


Potreboval by som spraviť toto:


1. Web fungoval aj pri zadaní bez www
2. Vo /var/www/dome­na.net/www/ bola hlavná stránka
3. Vo /var/www/dome­na.net/sub/ boli subdomény


Takže, keď zadám http://domena.net alebo http://www.domena.net tak ma hodí na hlavnú stránku, keď zadám nejakú subdoménu, tak aby to najprv vyhľadalo v zložke var/www/domena­.net/sub/ a keď tam nájde zložku s názvom domény, tak aby ju zobrazilo. Keď tam tá zložka nie je, tak aby hodilo Error 404 (Not found). Takisto by som potreboval aby subdomény fungovali aj po zadaní www. Neviete mi s tým niekto pomôcť? Ďakujem.