konecne

Sekcia: Komunita 10.07.2010 | 21:02
Radovan   Návštevník
Konecne vlada (odstupujuca) nariadila pouzivanie aj otvorenych formatov,
mozno to spravila aj naschal tej novej :)

VÝNOS 312/2010 Z.z.
Ministerstva financií Slovenskej republiky z 9. júna 2010
o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy

vid § 19, § 21 § 23 § 24
Vynos
  • Re: konecne 10.07.2010 | 21:27
   Avatar denwerko Ubuntu,Gentoo,Debian  Používateľ
   4. Open Document Format (.odt) maximálne vo verzii 1.2 ...
   • Re: konecne 10.07.2010 | 22:08
    Radovan   Návštevník
    § 19
    Textové súbory

    Štandardom pre textové súbory je
    a) prijímanie a čítanie všetkých doručených formátov textových súborov, ktorými sú
    1. Rich Text Format (.rtf),
    2. Hypertext Markup Language (.html, .htm) alebo Extensible Hypertext Markup Language (.xhtml) podľa World Wide Web Consortium (W3C),
    3. Portable Document Format (.pdf) minimálne vo verzii 1.3 a maximálne vo verzii 1.5,
    4. Open Document Format (.odt) maximálne vo verzii 1.2,
    5. Text Format (.txt) v kódovaní UTF-8,
    b) používanie najmenej jedného z formátov textových súborov uvedených v písmene a) pri ich odosielaní alebo zverejňovaní1) vrátane ich zverejňovania na webovom sídle, najmä formátu uvedeného v písmene a) treťom bode, ak nie je predpokladaná ďalšia úprava textového súboru, a najmä ak je súčasťou textového súboru grafika,
    c) používanie iného formátu textových súborov, ako je uvedené v písmene a), pri jeho zverejňovaní na webovom sídle, ak je súčasne na rovnakej webovej stránke zverejnený rovnaký obsah v rovnakej štruktúre najmenej v jednom z formátov textových súborov uvedených v písmene a) druhom až štvrtom bode,
    d) používanie formátu textového súboru uvedeného v písmene a) treťom bode pri odosielaní alebo zverejňovaní prezentačných súborov,
    e) používanie iného formátu prezentačných súborov, ako je uvedené v písmene d), pri jeho zverejňovaní na webovom sídle, ak je súčasne na rovnakej webovej stránke zverejnený rovnaký obsah v rovnakej štruktúre najmenej v jednom z formátov textových súborov uvedených v písmene a) druhom až štvrtom bode.

    § 21
    Audio a video súbory

    Štandardom pre audio a video súbory je
    a) prijímanie a čítanie všetkých doručených kontajnerových formátov audio a video súborov, ktorými sú
    1. Moving Picture Experts Group (.mpg, .mpeg., .mp4 a podobne),
    2. OGG (.ogg, .oga, .ogv, .ogx),
    3. Waveform Audio File Format s obsahom kódovaným pomocou Linear Pulse Code Modulation (.wav),
    4. Audio Interchange File Format s obsahom kódovaným pomocou Linear Pulse Code Formulation (.aiff, .aif),

    § 23
    Súbory obsahujúce tabuľky

    Štandardom pre súbory obsahujúce tabuľky je
    a) prijímanie a čítanie všetkých doručených formátov súborov obsahujúcich tabuľky, ktorými sú formáty textových súborov uvedené v § 19 písm. a),
    b) používanie najmenej jedného z typov formátov súborov obsahujúcich tabuľky uvedeného v § 19 písm. a) pri ich odosielaní alebo zverejňovaní vrátane ich zverejňovania na webovom sídle, ak nie je potrebné zachovať úplnú funkčnosť tabuľkových procesorov,
    c) používanie ľubovoľného formátu súborov obsahujúcich tabuľky, zachovávajúceho úplnú funkčnosť tabuľkových procesorov, vtedy, ak má byť zachovaná úplná funkčnosť tabuľkových procesorov pri zverejňovaní na webovom sídle,
    d) používanie iného formátu súborov obsahujúcich tabuľky, ako je uvedené v § 19 písm. a), pri jeho zverejňovaní na webovom sídle, ak nie je potrebné zachovať úplnú funkčnosť tabuľkových procesorov a ak je súčasne na rovnakej webovej stránke zverejnený rovnaký a ekvivalentne vizuálne zobrazený obsah najmenej v jednom z formátov textových súborov uvedených v § 19 písm. a).

    § 24
    Formáty na kompresiu súborov

    (1) Štandardom pre formáty na kompresiu súborov je
    a) prijímanie a čítanie všetkých doručených formátov na kompresiu súborov, ktorými sú
    1. ZIP (.zip) vo verzii 2.0,
    2. TAR (.tar),
    3. GZIP (.gz),
    4. TAR kombinovaný s GZIP (.tgz, .tar.gz),
    b) používanie najmenej jedného z typov formátov na kompresiu súborov uvedených v písmene a) pri ich odosielaní alebo zverejňovaní vrátane ich zverejňovania na webovom sídle,
    c) používanie iného formátu na kompresiu súborov, ako je uvedené v písmene a), pri jeho zverejňovaní na webovom sídle, ak je súčasne na rovnakej webovej stránke zverejnený rovnaký obsah najmenej v jednom z formátov na kompresiu súborov uvedených v písmene a).

    (2) Na súbory obsiahnuté v kompresných súboroch sa vzťahujú ustanovenia § 18 až 23.