USB sériové číslo C/C++

Sekcia: Programovanie 20.04.2016 | 16:21
Avatar Velitar Ubuntu  Používateľ

Ahoj,

existuje nejaká knižnica na zistenie informácii o USB zariadeniach pre C/C++ ? Konkrétne ma zaujíma sériové číslo. Hľadal som na Google ale nenašiel som nič čo by fungovalo aj na Linuxe.

  • RE: USB sériové číslo C/C++ 20.04.2016 | 18:31
   Avatar WlaSaTy   Návštevník

   Môžeš byť trošku konkrétnejší? Linux používa hierarchiu v ktorej to máš priamo naservírované.

   $ ls -ld /sys/bus/usb/devices/usb*/*/serial
   -r--r--r-- 1 root root 4096 Apr 20 18:22 /sys/bus/usb/devices/usb1/1-2/serial
   -r--r--r-- 1 root root 4096 Apr 20 18:25 /sys/bus/usb/devices/usb3/3-1/serial
   $ cat /sys/bus/usb/devices/usb1/1-2/serial
   0nnnnn0000000nnn
   $
   
   Teda v tomto prípade len ak dané USB zariadenie má v sebe výrobné číslo. Niektoré to nemajú, a endpoint vracia nulu.

  • RE: USB sériové číslo C/C++ 20.04.2016 | 18:33
   Avatar Miroslav Bendík Gentoo  Administrátor

   Dá sa vyčítať zo štruktúry libusb_device_descriptor knižnice libusb.

   • RE: USB sériové číslo C/C++ 20.04.2016 | 19:05
    Avatar Miroslav Bendík Gentoo  Administrátor

    Ešte príklad

    #include <cstdio>
    #include <iomanip>
    #include <iostream>
    #include <libusb-1.0/libusb.h>
    
    using namespace std;
    
    int main() {
      libusb_context *context = NULL;
      libusb_device **list = NULL;
      libusb_device_handle *handle = NULL;
      libusb_device_descriptor desc;
      unsigned char serial[256];
      size_t count = 0;
    
      libusb_init(&context);
    
      count = libusb_get_device_list(context, &list);
    
      for (size_t idx = 0; idx < count; ++idx) {
        libusb_open(list[idx], &handle);
        libusb_get_device_descriptor(list[idx], &desc);
        libusb_get_string_descriptor_ascii(handle, desc.iSerialNumber, serial, 256);
        libusb_close(handle);
    
        cout << "Vendor:Device:Serial "
           << setfill('0') << setw(4) << hex << desc.idVendor << ":"
           << setw(4) << desc.idProduct << ":"
           << serial << endl;
      }
    }
    
    • RE: USB sériové číslo C/C++ 20.04.2016 | 19:17
     Avatar Velitar Ubuntu  Používateľ

     Ďakujem skúsim.