NASM tutoriál

Sekcia: Programovanie 02.03.2017 | 22:07
Avatar Velitar Ubuntu  Používateľ

Ahoj, chcem sa len opýtať či nepoznáte nejaký dobrý tutoriál alebo návod pre začiatočníkov pre nasm assembler.

  • RE: NASM tutoriál 03.03.2017 | 03:39
   Avatar Dušan Kreheľ Debian  Používateľ

   1) Pre aký procesor programuješ (32bit alebo 64bit a platforma)

   2) Pre daný procesor si zisti:

   • aké ma registre
   • inštukčnú sadu (prehľad všetkých alebo základných príkazov v tabuľke)


   P.S.: TUKE?

   človek z Prešovského kraja
   • RE: NASM tutoriál 03.03.2017 | 03:51
    Avatar Dušan Kreheľ Debian  Používateľ

    3 a) vedieť volať priamo funkcie jadra systému z asambléru

    alebo

    3 b) vedieť prilikovať knižnicu C a volať jej funkcie

    človek z Prešovského kraja
    • RE: NASM tutoriál 03.03.2017 | 05:03
     Avatar Dušan Kreheľ Debian  Používateľ

     Hello world v NASM so C štandárnou knižnicou

     hello_world.asm

     section   .text
     	global main
     	extern puts
     	
     main:
     	; vypise text
     	push dword msg ; ulozi na zasobnik
     	call puts
     	pop eax ; vycisti zasobnik
       
     	; navratna hodnota funkcie main
     	mov eax, 0
     	ret
     	
     section   .data
     
     msg   db 'Hello, world!'
     

     Makefile

     ELF_FORMAT=elf32
     
     hello_world: hello_world.asm
     	nasm -f $(ELF_FORMAT) hello_world.asm
     	gcc hello_world.o -o hello_world
     
     clean:
     	rm -f hello_world hello_world.o
     

     P.S.: Dá sa spraviť aj ináč.

     človek z Prešovského kraja
     • TOTO je správne !!! 03.03.2017 | 05:15
      Avatar Dušan Kreheľ Debian  Používateľ

      Hello world v NASM so C štandárnou knižnicou

      hello_world.asm

      section   .text
      
      	global main
      	extern puts
      	
      main:
      	; vypise text
      	push dword msg ; ulozi na zasobnik
      	call puts
      	add esp, 32 ; vycisti zasobnik - sizef dword is 32 Bajtov
        
      	; navratna hodnota funkcie main
      	mov eax, 0
      	ret
      	
      section   .data
      
      msg   db 'Hello, world!'

      Makefile

      ELF_FORMAT=elf32
      
      hello_world: hello_world.asm
      	nasm -f $(ELF_FORMAT) hello_world.asm
      	gcc hello_world.o -o hello_world
      
      clean:
      	rm -f hello_world hello_world.o

      P.S.: Dá sa spraviť aj ináč.

      človek z Prešovského kraja